Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00112 002356 22776655 na godz. na dobę w sumie
Mentalny kod DNA - ebook/pdf
Mentalny kod DNA - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377017975 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Co znajdziesz w książce 'Mentalny kod DNA'?

Zarządzanie sobą i Zespołem poprzez antystres

- Jak choroby wpływają na ludzkie geny i cywilizację, a także codzienną pracę

- Geny, Stres, Mutacje a Zdrowie

- Ewolucja genów a stabilność psychiczna

- Analiza sfery neuronów i komórek glejowych ludzkiego mózgu

- Komunikat Otwarty i pryzmat badań nad genami – wykorzystanie w zarządzaniu ludźmi

- Mózg jako wzorzec organizacji

- Mentalne prawa DNA – sterowalność emocjonalna

- Zdrowie mentalne oraz genetyczne

- Wpływ na własną mentalność – Lider Emocji

Ćwiczenia antystresowe

Obłok Niewiedzy – harmonizacja emocji

- Praktyka czakry sercowej

Joga Snu i Śnienia – Zdrowy, świadomy sen

- Esencja Snów

- Kondensowanie zmysłów

- Zaawansowana Joga Snu obszarów mózgu

Cztery medytacje szamańskie, stanowiące psychoterapię osobistą

- Ciało

- Nietrwałość

- Karma i Współczucie

- Śmierć

Kalaczarka tybetańska jako psychoterapia energii

- Przyjęcie Schronienia i deklaracja

- Cząstki przestrzeni

- Wizualizacja żywiołów i transformacja energetyczna

- Wezwanie istot głębokich świadomości

Joga Umysłu i Ciała

- Sawasana – odprężenie ciała

- Odprężenie ciała i umysłu

- Prana – oddech

- „Kwiat lotosu” i czakry

Psychoterapia praniczna

- Hamowanie i aktywacja czakr

- Medytacja dwóch serc – naprawianie siatek ochronnych czakr

- Leczenie stresu ogólnego

- Leczenie traum energetycznych

- Leczenie nikotynizmu

- Leczenie alkoholizmu

- Leczenie uzależnienia od substancji narkotycznych

- Leczenie depresji

- Leczenie bezsenności

- Leczenie halucynacji

- Zabezpieczanie czakr

Żywienie się Energią i Światłem

- Karmienie ciała Energią i Światłem

Energoterapia narządów wewnętrznych

- Terapia praniczna narządów

Alchemia Chi

- Kierowanie Chi

- Aktywacja czakr poprzez Chi

- Skupianie Chi w częściach ciała

Joga Oddechu i Ruchu Bon – codzienne oczyszczenie

- Pozycja początkowa

- Dziewięć Oczyszczających Oddechów

- Tsa Lung

Tybetańskie Pięć Praktyk Młodości Ciała i Umysłu

- Dwa Oddechy Kundalini

- Pięć Praktyk Kundalini wraz z praktyką szóstą-tajemną

Joga Dźwięku

- Postawa medytacyjna

- Pięć Wojowniczych Sylab

- Nada Yoga – kraina dźwięku

Medycyna Umysłu: Vipassana i Nadabrahma a Endorfiny

- Medytacja Śmiechu

- Medytacja Oczyszczenia

- Medytacja Energii „Trzeciego Oka”

- Medytacja Tańca

- Vipassana jako skupianie Energii życiowej

- Nadabrahma jako energetyzacja

- Shiva Netra – zaawansowany poziom kontemplacji

Rozwiązanie mentalnego kodu DNA

Esencja: Wyzwolony Umysł Samantabhadry

Masaż tybetański

To jak? Chcesz zwiększyć swoją produktywność, nauczyć się niwelować stres dzięki znajomości Twojego ciała i umysłu?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

© Copyright by Złote Myśli Jacek Ponikiewski, rok 2013 Autor: Jacek Ponikiewski Tytuł: Mentalny kod DNA Wydanie I ISBN: 978–83–7701–797–5 Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Skład: Magda Wasilewska Złote Myśli sp. z o.o. 44–117 Gliwice ul. Toszecka 102 www.ZloteMysli.pl e-mail: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego przekazu bez pisemnej zgody wydawcy. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SpiS treści Przedsłowie ...............................................................................7 Wstęp .........................................................................................9 Skomplikowane początki (wstęp dla wytrwałych filozofów) ....................................15 część i informacja genetyczna Jak choroby wpływają na ludzkie geny i cywilizację .........25 Geny, stres, mutacje, zdrowie… ...........................................31 Ewolucja genów a ludzka mentalność ................................37 Analiza sfery neuronów i komórek glejowych ludzkiego mózgu ................................................................49 Przypadek we Wszechświecie a ludzka mentalność ..........55 Komunikat otwarty i pryzmat badań nad genami .............59 Mózg jako wzorzec organizacji ............................................67 Sterowalność informacją genetyczną część ii i energią Mentalne prawa DNA ...........................................................73 Dzogczen a mechanika kwantowa .......................................79 Zdrowie mentalne i genetyczne — krótka recepta medytacyjna .........................................................................83 Rozważania nad możliwością wpływu na własną mentalność ..........................................................................99 Metody psychoterapii zapisane w księgach chrześcijańskich ............................................................... 105 Obłok Niewiedzy — medytacja ojców jezuitów ............ 111 Praktyka czakry sercowej....................................................113 Joga snu i śnienia ................................................................. 117 Esencja snów........................................................................122 Kondensowanie zmysłów ..................................................125 Zaawansowana joga snu obszarów mózgu ......................127 Medytacja podczas snu — podróże kanałami tunelowymi ......................................128 Cztery medytacje szamańskie stanowiące psychoterapię osobistą ............................................................................. 133 Ciało ......................................................................................133 Nietrwałość ..........................................................................135 Karma i współczucie ..........................................................136 Śmierć ....................................................................................139 Kalaczakra tybetańska jako psychoterapia ...................... 145 Przyjęcie schronienia i deklaracja ......................................146 Cząstki przestrzeni ..............................................................147 Wizualizacja żywiołów, transformacja energetyczna .....147 Wezwanie istot głębokich świadomości ...........................148 Joga umysłu i ciała .............................................................. 155 Sawasana — odprężenie ciała ............................................156 Odprężenie ciała i umysłu .................................................157 Prana — oddech ..................................................................158 Kwiat lotosu i czakry ..........................................................158 Psychoterapia praniczna ..................................................... 163 Hamowanie i aktywacja czakr ............................................168 Medytacja dwóch serc — naprawianie siatek ochronnych czakr ..........................169 Leczenie stresu ogólnego ...................................................169 Leczenie traum energetycznych ........................................170 Leczenie nikotynizmu .........................................................170 Leczenie alkoholizmu .........................................................171 Leczenie uzależnienia od substancji narkotycznych ......171 Leczenie depresji .................................................................172 Leczenie bezsenności ..........................................................173 Leczenie halucynacji ............................................................174 Zabezpieczanie czakr ..........................................................175 Żywienie się Energią i Światłem ....................................... 179 Karmienie ciała Energią i Światłem .................................182 Energoterapia narządów wewnętrznych .......................... 185 Terapia praniczna narządów ..............................................186 Alchemia Chi ....................................................................... 189 Kierowanie Chi ....................................................................191 Aktywacja czakr poprzez Chi ............................................193 Skupianie Chi w częściach ciała ........................................193 Joga oddechu i ruchu Bon ................................................. 195 Pozycja początkowa ............................................................196 Dziewięć oczyszczających oddechów ..............................197 Tsa Lung ...............................................................................200 Rozgrzewanie serca i ognia ................................................201 Tajemne Tsa Lung ...............................................................201 Tybetańskie pięć praktyk młodości ciała i umysłu ......... 205 Pięć praktyk Kundalini wraz z praktyką szóstą — tajemną..............................................................................207 Rady końcowe ......................................................................211 Joga dźwięku ........................................................................ 213 Pięć wojowniczych sylab ....................................................214 Nada yoga — kraina dźwięków ........................................218 część iii oraz e nergii medycyna informacji genetycznej Rozwiązanie mentalnego kodu DNA .............................. 223 Medycyna umysłu: Vipassana i Nadabrahma a endofriny ....................................................................... 229 Medytacja śmiechu ..............................................................232 Medytacja oczyszczenia ......................................................233 Medytacja energii „trzeciego oka” ....................................233 Medytacja tańca ...................................................................234 Vipassana jako skupianie energii życiowej .......................235 Nadabrahma jako energetyzacja ........................................235 Shiva Netra — zaawansowany poziom kontemplacji ....236 Psychoterapia tu i teraz — rozmowa guru z uczniem ... 239 Esencja: Wyzwolony Umysł Samantabhadry .................. 243 Medycyna ciała .................................................................... 247 Rada końcowa ...................................................................... 253 Kilka inspirujących zdań .................................................... 261 Świadectwa ........................................................................... 263 Ćwiczenia i materiały dodatkowe ..................................... 265 Przypowieści ........................................................................ 285 Obrotny rządca ....................................................................285 Przypowieść o talentach .....................................................286 Wyjaśnienie przypowieści o chwaście ...............................288 Inwokacja Samantabhadry ................................................. 289 część i informacja genetyczna Stan oświecenia, którego poszukujemy, jest wolnością od ciężaru przeszkadzających uczuć. W swej prawdziwej naturze umysł jest czysty. Nie da się jednak wyeliminować negatywnych uczuć przez usunięcie niektórych komórek mózgu, nawet za pomocą najnowocześniejszych technik. Można to osiągnąć wyłącznie przez przekształcenie umysłu. Dalajlama jak choroby wpływają na ludzkie geny i cywilizację Epidemia była od zawsze przerażającą, ale z punktu wi- dzenia naszego genomu przydatną maszyną do selekcji genetycznej. Osoby, w których genotypie istniała wyższa odporność na nową, wyniszczającą chorobę, pozostawały przy życiu. Ludzie z tendencją do niskiej odporności na epidemię umierali jako pierwsi. W ten sposób dokonywa- ła się naturalna selekcja genetyczna. Zdrowi mieli prze- trwać. Trzeba zaznaczyć, że przed epoką przemysłową nie było maszyn — były zaś woły i konie. Ich liczba sięgnę- ła granicy. Ludzkie oraz zwierzęce nieczystości zalewały miasta. Ciągle wybuchały epidemie. Dopiero dzięki epoce przemysłowej ludzki gatunek mogła skuteczniej walczyć o wyższy poziom własnej higieny. Przed epoką przemy- słową śmiertelność noworodków wynosiła 50 . Obecnie jest to 1 . 25 Mentalny kod DNA Kluczem do zrozumienia dominacji wirusów w cywili- zacji europejskiej jest nasz bliski kontakt ze zwierzętami rolnymi oraz gryzoniami. Dopiero gdy człowiek stworzył gromady zwane wsiami i miastami, wirusy zebrały swo- je żniwo, przenosząc się z organizmów zwierzęcych na nowego żywiciela — człowieka. Nie zmienia to faktu, że tylko niewielka grupa wirusów atakuje nasz gatunek. Przy- czyną większości chorób cywilizacji zachodniej jest palenie papierosów, alkoholizm, stres, a także zła dieta — zauwa- ża David Clark, wykładowca Uniwersytetu Mikrobiologii w Southern Illinois. Możemy zatem wysnuć wnioski, iż nasze narzędzie rozwoju, czyli wspólnota i komunikacja interpersonalna, a także międzygrupowa i międzyinstytucjonalna, jest przy- czyną przenoszenia się chorób i wybuchów epidemii. To, że mieszkamy razem, wymusza na nas ciągły kontakt. Ten właśnie kontakt wykorzystują wirusy. Cały mechanizm, włącznie z selekcją genetyczną, to działanie matki natury, która, jak stwierdza David Clark, nie ma instynktu macie- rzyńskiego. Co ciekawe, wielu naukowców utożsamia powstawanie systemu moralnego z próbą stworzenia odporności na cho- roby zakaźne. Redukcja stosunków seksualnych do mał- żonków, zakaz małżeństw w bliskiej rodzinie, wytworzenie kast… Wszystko to miało służyć budowie ochrony przed chorobami. Wracając jednak do tego, co nas obecnie realnie za- bija… Więcej osób w Europie i USA umiera z powodu diety niż z powodu palenia tytoniu (choć niektóre bada- 26 Jak choroby wpływają na ludzkie geny i cywilizację nia przyznają prym tytoniowi). Czasem wystarczy zjeść nieświeże mięso przetworzone (wędliny, hamburgery, hot dogi itd.), aby umrzeć. Centralizacja przemysłu spożyw- czego sprawia, że wystarczy jedna chora krowa na setki, aby do dziesiątek paczek kiełbasy dostały się zabójcze dla ludzi bakterie. Według nieoficjalnych statystyk w ¼ wa- rzyw na rynku USA znajdują się pałeczki E. coli. Stąd też duża obawa Amerykanów przed kupowaniem pomido- rów i papryki — przynajmniej u tych, którzy pamiętają medyczne apele. Podobnie w przypadku surowego mięsa, ¼ Ameryka- nów nie przejmuje się ryzykiem występującym podczas przygotowywania kurczaka lub ryby w swojej kuchni. Po oprawieniu mięsa kroi się na tym samym blacie warzywa — tak wygląda standard. Sam kanibalizm nie jest tylko moralnym dysonansem, ale też i zdrowotnym. Plemiona jedzące ciała swoich wrogów są kilkanaście razy bardziej narażone na przenoszenie wi- rusa, którego głównym żywicielem jest właśnie człowiek. W jednym z plemion w Papui i Nowej Gwinei kobietom przypadał zaszczyt zjedzenia mózgu swojego krewnego podczas religijnego rytuału. Mózg jest nośnikiem najgor- szych chorób (stąd też zasada w survivalu, aby nawet nie dotykać mózgu czy też szpiku padliny, której pochodzenia nie znamy). W rezultacie kobiety stanowiły 90 ofiar cho- roby zwanej kuru. Każda z chorób wyciska na nas piętno genetyczne. W XXI wieku możemy obawiać się zmian klimatycznych, które powodują zwiększoną liczbę opadów i powodzi. 27 Mentalny kod DNA Sprzyja to epidemiom chorób powstałych w środowisku wodnym (np. cholerze). Patrząc w przeszłość, choroby wpływają na kształt naszej cywilizacji. Od Attyli po oblężenie Jerozolimy i Cesarstwo Rzymskie… Wszędzie nowe choroby były jedną ze stron. Czasem pomagały, czasem zabijały. Rzym ocaliła epidemia czerwonki w armii Attyli, choć wtedy nie rozumiano tego, czym jest samo zjawisko. Fakt wysokiej umieralności w ar- mii wroga wytłumaczono boską interwencją. Dlatego też osoby chore uważano za ludzi nieczystych — skażonych przez demony lub bogów. Wielki wpływ na upadek Rzymu miała dżuma. Ludzie umierali, co niespecjalnie martwiło arystokrację, ale mar- twiło generałów legionów — wysoka stopa śmiertelności wśród niższej klasy społecznej sprawiła, iż do legionów przybywało coraz mniej dobrze zbudowanych młodzień- ców. Według niektórych badaczy chrześcijańska higiena, połączona z dbałością o chorych, przyczyniła się do walki z dżumą i stanowiła panaceum na wysoką w tym czasie śmiertelność. Uzdrawianie chorych było ważnym aspek- tem chrześcijaństwa i można przypuszczać, że podobnie jak w wypadku epidemii w najeżdżanej przez Hiszpanów Ameryce (Hiszpanie przenosili wiele nieznanych na tym kontynencie chorób, które wybijały całe wioski), było to katalizatorem szerzenia się nowej wiary. 28 Trudno uniknąć choroby swojego stulecia. Henri Beyle geny, StreS, mutacje, zdrowie… Opisany w tej publikacji komunikat otwarty to idealne odzwierciedlenie procesów komunikacyjnych materii we Wszechświecie z samą sobą. Wszystko, co powstaje z mate- rii, jest zarówno polem do dyplomatycznego kompromisu, jak i do egoistycznej walki interesów. W procesie ewolucji również dostrzegamy tę zależność. Gatunki konkurują ze sobą, a czasem współegzystują, dbając jednak o swój wła- sny interes, czyli efekt końcowy. Co ciekawe, sam człowiek jest efektem takiego procesu dyplomacji. W następnym rozdziale będzie więcej informacji o tym, iż komora czasz- kowa noworodka jest wprost proporcjonalna do możliwo- ści fizycznych jego matki, a także warunków żywieniowych czy też energetycznych. To jest właśnie kompromis między genami odpowiedzialnymi za wielkość mózgu a genami od- powiedzialnymi za rozwój — dajmy na to — naszego ukła- du pokarmowego. To, że posiadamy określoną długość 31 Mentalny kod DNA jelit, czyli dysponujemy określonym czasem trawienia po- karmu (a więc również musimy brać pod uwagę jego rodzaj ze względu na możliwości rozkładalności składników), to kompromis między tym, co można było zjeść, a co warto by było zjeść z uwagi na zawartość energetyczną. Jesteśmy jednym, wielkim, komunikującym się ze światem na pozio- mie genów oraz cząsteczek, organizmem kompromisów. Nasze choroby powstają na skutek niedoskonałych ge- nów, które można porównać do nieukończonej piosenki. Nasz genom jest po prostu niedojrzały. Człowiek posiada 23 000 genów z odchyleniem około tuzina na plus i minus. Choroby powstają zazwyczaj dlatego, że któregoś z genów brakuje lub jest on uszkodzony. Nosimy w sobie tysiące mutacji, które mogą się ukazać w postaci choroby w naj- bardziej niespodziewanym momencie — gdy środowisko wokół lub też przekaz genów od rodziców staną się wybu- chowym miksem. Obecnie jesteśmy bardziej narażeni na uwidacznianie się niekorzystnych mutacji niż wcześniej. Ist- niejemy, według teorii, 140 000 lat, mając w historii zaledwie 10 000 pokoleń. Nasz genotyp jest za młody, aby naprawił się sam i zniwelował mutacje odpowiedzialne za niektóre choroby. Muchy owocówki posiadają w swojej linii 100 razy więcej pokoleń niż człowiek. Jeden ludzki gen zawiera 10 000 liter A, T, G i C. Sekwencja tych liter to katalizator zarówno koloru oczu, jak i poważnych chorób. Jeżeli litera A występuje zamiast litery G w pozycji 102.221.163, dziec- ko może przyjść na świat z wrodzoną wadą serca — taki jest rozmiar pola, na którym poszukujemy „igły”, badając zależności genetyczne przy wielu chorobach. W przypadku 32 Geny, stres, mutacje, zdrowie… nowotworów statystyka jest dość smutna. Zazwyczaj oka- zuje się, że dwóch członków rodziny chorowało na zmiany nowotworowe i że jest to choroba dziedziczna. Ludzka mentalność jest sprzężona z tym systemem. Wy- różniłbym jako rzecz podobną, działanie — jak w przypad- ku genów — supresorów nowotworowych. Na poziomie komórek chodzi o ich podział bez hamulca, którym jest pro- teina. Oznacza to, że pewne komórki dzielą się bez ustan- ku i powstaje nowotwór. W ludzkiej mentalności mamy do czynienia z tym procesem w formie zasad moralno-społecz- nych. Niektóre ze społeczeństw tworzą negatywy adaptacyj- ne oraz mechanizmy niepozwalające określonym cechom grupy na redukcję pewnych zasad współdziałania. Inaczej mówiąc, dane społeczeństwo ma w sobie coś, co sprawia, że już niepotrzebna cecha tej grupy nadal pozostaje eks- pansywna i powoli zaczyna stanowić źródło rozkładu sa- mej społeczności. Nie ma wtedy tego, co można nazwać na poziomie komórek proteiną. Tak chora grupa potrafi — na przykład — promować kulturalnie rodziny jedno- dzietne z dzieckiem określonej płci (część Azji, Indie) albo też wzorce związków małżeńskich kończące się negatywną mutacją — zespół Downa, deformacje ciała, braki fizyczne, a także w konsekwencji wysoka stopa śmiertelności nowo- rodków. Społeczność, podobnie jak człowiek, potrzebuje diagnozy i lekarstwa. Często dochodzi do samoregulacji, tak jak w ludzkim DNA (mamy do czynienia z samoregulacją bardzo głęboką, ale wymagającą wielu pokoleń), ale czasem też następuje „zgon”. Plemiona, kultury, cywilizacje — po- jawiają się i nagle znikają. 33 Mentalny kod DNA Mamy też wiele wspólnego z protoonkogenami. Przekła- dając proces na mentalizm, powiemy, że mutacja, zamiast unicestwić pewien gen (cechę społeczną), pozwala jej aktyw- nie działać. Inaczej — społeczność, zamiast uwolnić się od szczątkowej cechy mentalnej, której występowanie godzi w jej rozwój, z jakichś powodów nie stosuje samoregulacji i wciąż promuje zachowania wymagające dezaktualizacji. Najbardziej skrajnym przykładem takiego stanu jest sytuacja amazońskich plemion, w których „odświeżanie genetyczne” (zazwyczaj było to i nadal w części Amazonii jest — porywanie żon) nie zachodzi nie z uwagi na rozmiary plemienia czy też zdolno- ści wojenne, ale na stosowanie środków narkotycznych przez wiele pokoleń, które niegdyś były idealnym panaceum na stres ciągle walczących ze sobą plemion. Kolejne pokolenia rodzą się z uzależnieniem od naturalnych narkotyków, posiadając dysfunkcje danych obszarów mózgu. Jest to problem niepo- ruszany przez podróżników, bo nieprzyjemny dla widza. Ciekawym wnioskiem może być fakt, że nie ma genów nowotworowych. Nasz genom jest z definicji czysty i ide- alny, nowotworowe mogą być tylko mutacje genów. Ge- nialnie opisuje to stwierdzenie, iż nowotwór jest wynikiem braku równowagi pomiędzy naszą cywilizacją a genomem. Do momentu, w którym nasza cywilizacja nie przestanie wypaczać ludzkiego genomu, będziemy społeczeństwami chorymi. Alkohol, tytoń, stres, forma pracy siedzącej, brak pozytywnego ruchu, chemiczne jedzenie, chemiczne ko- smetyki, chemia w wodociągach… To wszystko sprawia, że przyspieszamy negatywne mutacje i pomagamy im wyjść na wierzch, niczym opalająca się w afrykańskim słońcu 34 Geny, stres, mutacje, zdrowie… Szwedka. Nasza mentalność również jest idealna z natury, ale funkcjonuje w patologicznych warunkach społecznych. Chorobą cywilizacyjną jest obecnie otyłość, która pokazuje nam, jak bardzo nie jesteśmy dostosowani do świata, w któ- rym obecnie przyszło nam żyć. Na przestrzeni dziesiątków milionów lat ewolucji nasza dieta nie zmieniła się drama- tycznie — zawsze istniał kompromis. Jednak w XXI wieku mamy dostęp do każdego rodzaju pożywienia i nie jemy już dlatego, że nasz organizm wysyła „sygnał”, lecz dlatego, iż je- steśmy zafascynowani reklamą, restauracją albo też poprzez samo jedzenie redukujemy stres. Nie ma jednak genów oty- łości. Tak jak pisałem wyżej, w ogóle nie ma złych genów. Są tylko dobre geny, lecz zmuszone do funkcjonowania w wa- runkach nienormalnych. Tak, to właśnie nasza cywilizacja i nowoczesny styl życia są przyczyną mutacji dobrych genów. W teorii geny są zawsze dobre i gdyby tak samo idealne było środowisko, w jakim przyszło im działać, mielibyśmy raj na ziemi. Oczywiście, to może być nieosiągalne. Możemy mimo wszystko bardziej się postarać, jako cywilizacja. Codziennie przechodzimy granice systemu, w tym homeostazę bioche- mii i fizjologię glukozową — mamy problem ze zrównowa- żeniem diety, która wpływa na nasz metabolizm. Zachodnia cywilizacja to rejon chory na serce, pod wpływem nerwic i depresji. Przerażający jest fakt, że podróżując do Azji czy Indii, poznajemy ludzi niemających w sobie melancholii, nie- zadowolenia z życia oraz zwyczajnie przesyconych życiowym pędem, zwanym élan vital — i to już nie jest „podejście” czy „sposób bycia” — to efekt tego, czym jesteśmy (my, Euro- pejczycy) i mentalnie, i genetycznie. Chcę wiedzieć, jak Bóg stworzył ten świat. Nie interesuje mnie to czy inne zjawisko. Chcę znać Jego myśli, reszta to szczegóły. Albert Einstein ewolucja genów a ludzka mentalność Mentalność i nastrój są wynikiem (między innymi) kodu DNA — to prawda niezaprzeczalna. To, co wiemy o pro- cesach ewolucji ludzkiego genu, powinno być dla nas podwaliną sztuki postrzegania siebie oraz rzeczywistości. Zdrowie psychiczne wymaga harmonii — również tej ze Wszechświatem. Obecnie wszystkie systemy religijne nie oferują nic więcej jak tylko system rozumienia otaczające- go nas świata, a także celu ludzkości i zasad, którymi należy się posługiwać podczas swojej egzystencji. Można jednak, idąc tropem Einsteina, przyswoić wiedzę na temat funk- cjonowania Wszechświata, aby zrozumieć nie tylko jego Architekta (jakkolwiek rozumiemy ten termin), lecz także i samych siebie. Mój osobisty pogląd na świat jest dość podobny do po- glądu wspomnianego Alberta Einsteina, choć oczywiście nie identyczny. We Wszechświecie dostrzegam działanie 37 Mentalny kod DNA Zamysłu. Ten Zamysł to de facto plan — prawa fizyki, prawa biologii, pęd życiowy, prawa społeczne i sam kod DNA. Od razu odpowiadam na zarzut, iż jestem piewcą idei „Inteligentnego Projektu”. Nie jestem ani za taką ideą, ani też przeciw niej. Architekta utożsamiam ze wszystkim, co jest i właśnie z owym Zamysłem. Trudno jest rozsądzać, czy ten Architekt to świadomość osobowa czy raczej pew- na energia — właściwie jest to nieistotne. Niestety ludz- kość zawsze interesowało, czy Chrystus był Bogiem czy też człowiekiem oraz czy Bóg jest podobny do człowieka, zapominając o samej filozofii życiowej, którą niesie ze sobą zarówno chrześcijaństwo, jak i buddyzm czy inne, skupia- jące się na dobru religie. Pewien jezuita zauważył bardzo trafnie, że obecnie „czcimy narzędzia do rozpalania ognia, ale nie ma już samego ognia”. Znaczy to, iż skupiamy się na formułkach, instytucjach, rytuałach, a zapominamy o tym, czym był Chrystus lub Budda, czyli Drogą — pewną na- uką. Jeżeli dobrze wsłuchamy się w słowo tych postaci, stwierdzimy, że mówią o tym samym. Człowiek posiada psyche, wyrosłą z materii oraz pier- wotnej informacji, którą zawiera nasz kod DNA. Jest to odpowiedź na pytanie Arystotelesa: „Dlaczego koń jest ko- niem, a człowiek człowiekiem? Czy jest jakaś z góry nadana forma?”. Drogi czytelniku, nie musisz się ze mną zgadzać, ale uważam, że tak — jest. Powiem więcej — traktowa- nie kodu DNA jako przypadku to duża naiwność. Nasz kod DNA to prawdziwy plan budowy. Na podstawie na- uki o tym kodzie możemy nauczyć się wiele o sobie. Za- ryzykuję tezę, że zrozumienie procesów zachodzących we 38 Ewolucja genów a ludzka mentalność Wszechświecie i w ludzkim DNA jest wstępem do stwo- rzenia filozofii szczęśliwego życia. Słowa Einsteina o tym, że nauka odkrywa jedynie Zamysł Architekta, nie są słowa- mi czczymi — to namacalna prawda. Nauka jest wspaniała i stanowi piękną drogę do poznawania rzeczywistości, ale w XXI wieku przynosi nam tylko wygodę, a nie szczęście. Może dlatego, iż nauka z racji swoich obowiązków szuka, a szczęścia nie można odnaleźć — ono przychodzi do nas samo w odpowiednim momencie. W jakiej epoce żyjemy? Niestety, w epoce wielkich od- kryć i smutnych ludzi. Kiedyś napisałem, że najbardziej wyobcowaną i nieodkrytą częścią świata jest w XXI wieku serce drugiego człowieka. Podtrzymuję tę opinię. Zastana- wiam się, jak nowe technologie mogą przynieść człowieko- wi prawdziwą radość. Mamy to, czym nie dysponował Chrystus ani Budda — technikę. Nie wykorzystujemy jej potencjału. Powinniśmy zrozumieć nasze pochodzenie, procesy, które nas budo- wały, i ludzki mózg, aby stworzyć system filozoficzny, jaki może być drogą życiową. Nagle odkrywamy, że nasz gatu- nek to gatunek społeczny, dla którego kluczowa jest ko- munikacja. Cóż za nowość — przecież biologia doskonale rozumie istotność wzajemnej komunikacji poszczególnych komórek w organizmie człowieka i pewną grupowość tych komórek. Przecież wszystko to, o czym mówimy, zazwyczaj jest pokazane czarno na białym w genetyce, fizyce i biolo- gii. Co to za novum powiedzieć: „Ludzkość przypomina organizm, w którym poszczególne tkanki mogą stać się tkanką rakową”? Mawia się: „Człowiek to reakcje chemicz- 39 Mentalny kod DNA ne”. Fantastycznie, proponuję więc uczyć dzieci nie o tabeli pierwiastków, ale o tym, jak powstają miłość, smutek, nie- nawiść, czyli jak ludzki organizm działa, a następnie wy- ciągnąć z tego prawdziwe wnioski (niefaszerowanie dzieci chemią spożywczą, nieotaczanie ich betonowymi klatkami, wyjście z założenia o tym, że każdy człowiek czuje tak samo jak my). Wtedy nie powstałby nazizm i komunizm, nie by- libyśmy pokoleniami mutacji genowych, które odzwiercie- dlają styl naszego życia. A jednak, jesteśmy pokoleniem nerwic, depresji, fobii społecznych, Alzheimera, Parkinso- na, alergii oraz astmy. Nauczmy dzieci prawdy. Prawda jest zawsze trudna do przyjęcia. Wielu osobom „wierzącym” trudno jest naprawdę zrozumieć dziesięć przykazań. Sy- tuacja przypomina palacza, który rozumie, że będzie miał raka, ale dopiero gdy trafia do szpitala, rzuca palenie. Sęk więc w tym, aby naprawdę zrozumieć funkcjonowanie rze- czywistości. Mówienie o byciu dobrym człowiekiem jest zwyczajnie nieskuteczne. Obecny poziom ludzkiej wiedzy i nasze narzędzia edukacyjne dają nam możliwość opowie- dzenia o materii, o genach i biologii, ale nie w sposób nic niewnoszący, tylko właśnie istotny dla życia jednostki. Nie ma też znaczenia, czy czytelnik jest ateistą czy też osobą wierzącą. Przecież obu stronom zależy na odkryciu prawdy o Wszechświecie. To nie system religijny tworzy dobrego człowieka, to człowiek tworzy dobry system religijny. Zły człowiek będzie budować dom oparty na nienawiści — nic tu nie pomogą mekka, kościół czy synagoga (albo, jak w przypadku ateistów, ich brak). Nieważne, czy nasz Bóg nazywa się Allah, JAHWE czy po prostu Zamysł. Cytując 40 Ewolucja genów a ludzka mentalność znów wspominanego jezuitę, zapytam: „Po co nam religie, które nie sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi? Przecież wła- śnie po to powstały”. Kwestia kluczowa — egoizm. Społeczeństwo wmówiło nam, iż myślenie o własnym szczęściu to egoizm. Tymcza- sem robi to w jednym celu. Społeczeństwo chce nas kon- trolować, dla własnego pożytku. Nigdy nie chodziło o cie- bie. Wyobraź sobie człowieka, którego bardzo kochasz. Powiedz mu, że twoje szczęście jest dla ciebie ważniejsze od niego. Jak się czujesz? Zapewne masz wyrzuty sumienia. To właśnie macki kontroli społeczeństwa i egoizm innych ludzi. Wyobraź sobie, że twój ukochany/ukochana odpo- wiada: „Jak możesz być takim egoistą, aby uważać swoje szczęście za ważniejsze ode mnie?!”. I kto tu jest egoistą? Przestańmy się niańczyć i spójrzmy prawdzie w oczy. Jeżeli nie kochamy siebie, jak możemy kochać drugiego człowie- ka? Jeżeli sami nie uznajemy swojego życia jako czegoś waż- nego i pięknego, jak możemy cenić życie drugiej osoby? Postarajmy się zatem zrozumieć podstawy procesów, o których pozwalam sobie pisać. Niestety, zaskoczył mnie ogrom materiału i powstałych na jego kanwie słów (w mo- jej głowie). Uznałem, dość bezradny, że nie jestem w stanie opisać procesów mutacji genotypu człowieka w odniesie- niu do Alzheimera oraz raka piersi — to zadanie wymaga- łoby tomów. Z drugiej strony, nie wiem, czy taka analiza szczegółów byłaby dla czytelnika zrozumiała i pociągająca. Raczej nie. Dlatego pozostałem przy pisaniu o tym, co naj- ważniejsze, co daje nam realną wartość i rozpoczynam od procesu ewolucji… 41 Mentalny kod DNA Ewolucja to ciekawe zjawisko. Z jednej strony, znamy je doskonale — a przynajmniej tak nam się wydaje. Z drugiej, nie rozumiemy go w ogóle. Ewolucja naszego gatunku niesie ze sobą wiele ciekawych prawd mentalnych w odniesieniu do jednostki ludzkiej. We wcześniejszej książce, Mentalizm, starałem się zawrzeć meri- tum wiedzy na temat psychologii ewolucji genów ludzkich oraz socjobiologii mentalnej. W tej publikacji natomiast posunę się o wiele dalej, wchodząc na tereny tego, co nazy- wamy szczegółami. Zacznijmy od tego, że ewolucja naszych genów posiada swój cel i sama zawiera przyczynowość — jako informację zawartą w ludzkim DNA, które sprawia, że komórka ist- nieje i funkcjonuje. Wydaje się, iż cel to wchodzenie nasze- go gatunku na wyższe poziomy mentalne oraz techniczne. Przykładowo, wszelkie nasze wynalazki odzwierciedlają to, czym de facto jesteśmy. Dajmy na to: telefon komórkowy lub komputer jest próbą skopiowania tego, co nazywamy ludzkim mózgiem, a także samego procesu komunikacji. Te poziomy komunikacji to różne sfery w historii ewolucji człowieka. Rozpoczęliśmy od miernej komunikacji z oto- czeniem i jednostkami wokół nas, przechodząc następnie przez fazę plemienia, wsi, miasteczka, aż do „globalnej wioski”, do czego pomocne są nam narzędzia typu tele- fon, SMS, mail, internet czy książka. Można zaryzykować tezę, iż człowiek jest skazany na komunikację interperso- nalną, gdyż mieszka na kulistej planecie, co zmusza go do interakcji. Kiedy pogląd ten wyraził Kant, większość osób podśmiewała się z zacnego filozofia. Minęły jednak lata 42 Ewolucja genów a ludzka mentalność i okazało się, że w XXI wieku wszystkie narody mają ze sobą kontakt, wywierają na siebie wpływ poprzez narzędzia komunikacji, a dodatkowo same te narzędzia (dyplomacja, media, polityka kulturowa) stały się nieokiełznanym i nieza- leżnym od nas światem. Nagle kultura masowa rozpoczęła swoją ekspansję, zaskakując cały glob. Przy tym także kul- tura naukowa i obyczaje stały się towarem eksportowanym w naturalny sposób (nauka, technika, obyczaje społeczne, kodyfikacja prawa i systemy administracyjne). Człowiek, wychodząc od jednostki z kamieniem w ręku, zorganizo- wał się do niebotycznych granic, budując twór podobny do własnego organizmu. Nietrudno zauważyć, że w funkcjo- nowaniu ludzkiej komórki i ludzkiej cywilizacji znajduje się wiele punktów wspólnych. Komórka bazuje na komunika- cji z innymi komórkami, tworząc jeden organizm. Jest to organizm sterowalny, choć każdy organ posiada autonomię w pewnym zakresie. Dla naszego gatunku najważniejsza jest więc informacja. Prawdą jest, że pierwszą przyczyną ludz- kiego DNA jest właśnie owa informacja. Zapewne dlatego też wielu genetyków staje się osobami wierzącymi w siłę wyższą (w różnym rozumieniu). Nie da się bowiem wytłu- maczyć kodu DNA bez przyjęcia, iż realizuje on pewien plan. Oczywiście, mamy wielu oponentów takiej teorii, co trzeba uszanować. Nikt z nich nie ma jednak dowodu na to, skąd mogła się wziąć informacja jako przyczyna powstania człowieka — chyba nawet nie ma na to pomysłu. Tak więc wszelkie opinie będą dogmatem bez dowodu naukowego i kwestią wiary. Można zakładać, że nie jest to niczym nagannym — ludzka istota to przecież mentalność, 43 Mentalny kod DNA której nie da się zmierzyć, zważyć ani nawet zlokalizować (do tej pory toczone są spory, jaka część mózgu może od- powiadać za świadomość i czy w ogóle istnieje). Człowiek to niemierzalna i płynna świadomość, więc nie należy się obrażać na wyznawanie przez nią metafizycznych teorii. Ludzkie geny dążą nie tylko do osiągnięcia pewnego celu, czy raczej zdobycia określonej formy, ale także do zapewnienia sobie ochrony przed kaprysami losu. Zatem optymalny stan to jedno, a próba autoochrony to drugie. Wszystko dąży do harmonii. Dziecko posiada komorę czaszkową określonej wielkości, co powoduje, że nasza in- teligencja nie może być ani wyższa, ani niższa niż obec- nie. Wielkość czaszki dziecka bowiem jest dostosowana do możliwości fizycznych rodzącej kobiety (rozstawu miedni- cy itd.). Większa czaszka mogłaby zabić rodzącą kobietę i przy samym porodzie, i poprzez wyższe zapotrzebowanie noworodka na energię (mózg pożera ją w zastraszającym tempie). Obliczono, iż gdyby człowiek korzystał ze 100 swojego mózgu (teraz ok. 20–30 ), jego wymagania ener- getyczne wzrosłyby o 80 , co sprawiałoby, że nie byłby on w stanie przeżyć (wykarmienie takiego dziecka przy warun- kach nawet cywilizacji zachodniego dostatku byłoby wy- zwaniem gigantycznym). Otoczenie kształtuje istotę ludz- ką. Według badań Grega Gibsona (profesora genetyki na Uniwersytecie Karoliny Północnej) same czynniki streso- genne wokół ludzi sprawiają, że idealne w planie powstania geny stają się niedoskonałe. Jego zdaniem za mutacje czy też samo posiadanie genów, które odpowiadają chorobie i wszelkich zaburzeniom w organizmie człowieka, odpo- 44 Ewolucja genów a ludzka mentalność wiada życie w ciągłym stresie, czyli egzystowanie w warun- kach nieodpowiednich dla homo sapiens sapiens. Greg Gibson zauważa także, iż współcześnie dzieci chorują na przypadłości cywilizacyjne, jak krótkowzrocz- ność, astygmatyzm, alergia, a w życiu dorosłym alkoholizm i depresja/nerwica, ponieważ szybciej uczą się obsługiwać komputer, niż zrozumieć samego siebie, a także odróżnić dąb od wiązu. Co więcej, uznaje on, iż system odporno- ściowy człowieka i jego metabolizm są zależne od tysięcy mutacji genów, których obecnie nie jesteśmy już w stanie zbadać, a które wynikają z naszego stylu życia. Zastanów- my się, dlaczego wiele osób cierpi na chorobę Alzheimera czy notoryczną bezsenność. Co ciekawe, samo promieniowanie nadfioletowe Słońca sprawia, że geny T mutują. To samo dotyczy wszelkich che- mikaliów, które dostarczamy swojemu organizmowi z po- żywienia czy picia, a także ogólnie z otoczenia. Takie muta- cje są przekazywane dalszym pokoleniom. Nie jest dziwne zatem, że rak lub problemy ze wzrokiem stanowią grupę chorób dziedzicznych. W naszym kręgu kulturowym astma to prawdziwa „epi- demia”. Wywołuje ją — drodzy rodzicie — zbytnia higiena, jaką promuje się w kulturze europejskiej. Niestety, ale nasza czystość staje się powoli wypaczona i może być przyczyną alergii i właśnie astmy (negatyw adaptacyjny). Nasz nastrój jest również wynikiem mutacji genów. Współcześnie depresja dotyka 10 społeczeństwa (w kra- jach zachodnich często wskaźnik jest dwa razy wyższy). Serotonina i kortyzol regulują nasz nastrój. Niestety coraz 45 Mentalny kod DNA częściej zauważamy niesprawność transporterów tych hor- monów u ludzi, czego przyczyną są właśnie niekorzystne mutacje. Co więcej, nasz gatunek jest kształtowany poprzez różne- go rodzaju substancje, które wpływają na przekaz serotoni- ny w organizmie. Jest to zjawisko, które trwa od początków ludzkości. Przypadkowo odkryty przez człowieka alkohol wcale nie jest pierwszym i zarazem najgorszym „ulepsza- czem” rzeczywistości w historii ludzkości. W Australii uży- wano rośliny pituri, w Ekwadorze liści koki, a w rejonach Amazonii nawet maści z trującej wydzieliny żaby. W Euro- pie są to przede wszystkim alkohol oraz kofeina z kawy. Cie- kawostką może być fakt, iż król Austrii zakazał spożywania kawy w Wiedniu, ponieważ ludzie byli nią dosłownie otu- manieni i uzależnieni od niej niczym od alkoholu (wynajęto też „wąchaczy”, którzy szukali nielegalnych kawiarni). Nie- gdyś ludzie wymiotowali po wypiciu dużej ilości tego pły- nu, a obecnie kilka „małych czarnych” dziennie to norma. Przez cały czas zażywamy zatem transportery serotoniny, będąc tego zupełnie nieświadomymi. Dlatego też osobiście dostrzegam pewną hipokryzję w opiniach ludzi na temat twardych narkotyków. Zacznijmy od tego, że to samo spo- łeczeństwo jest predykatorem depresji i nerwicy jego człon- ków. Hipokryzja polega więc na tym, iż wcześniejsze i obec- ne pokolenia wytworzyły system pełen stresu oraz patologii, obrażając się przy tym na swoich członków, gdy szukają oni drogi do uśmierzenia powstałego „bólu”. Trudno powiedzieć, jakie będą następstwa naszego sty- lu życia. Pewne jest natomiast to, że musimy zmienić ten 46 Ewolucja genów a ludzka mentalność styl, aby żyć zdrowiej. Wnioski pozostaną jednak smut- ne, bo mimo postępu w rozwoju technicznym oraz inte- lektualnym mutacje gromadzą się oraz sprawiają, że nasze geny, jak i traumatyczne przeżycia (ludobójstwa i wojny), są jeszcze mocniejsze niż kiedyś. Zdziecinniałe społeczeń- stwo, „jadące” na alkoholu i kawie, to pokłosie tego, czym byliśmy i nadal jesteśmy — można by powiedzieć, ale to będzie wniosek pospieszny. Wykazano bowiem, iż kofeina i nikotyna, a także substancje wyłapujące serotoninę, dzia- łają na receptory acetylocholinowe i adenozynowe, co po- woduje ekspansję tych receptorów w komórkach glejowych i poprawia to, co Albert Einstein uważał za najważniejsze — połączenia między komórkami, czyli wyobraźnię (esen- cję ludzkości, jej wynalazków i postrzegania rzeczywistości wokół jako materiału plastycznego). Cóż za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniszczyć przesąd. Albert Einstein analiza Sfery neuronów i komórek glejowych ludzkiego mózgu W XX wieku odkryto, że 90 naszego mózgu to komórki glejowe, a 10 to neurony. Co ciekawe, neurony utożsa- miane są z ludzkim geniuszem, tymczasem stwierdzono, że nauka jest w dużym błędzie i to właśnie liczba komórek glejowych koreluje z inteligencją. Sam Albert Einstein posiadał w zakręcie kątowym kory mózgowej większy procent komórek glejowych niż neuro- nów, co utożsamia się ze zdolnościami matematycznymi oraz lingwistycznymi. Dla porównania, u pijawki neurony mają przewagę 30 do 1. Mózg myszy: 6 do 1, ale na rzecz komórek glejowych. Człowiek, jak już wiemy, 9 do 1 prze- wagi komórek glejowych. Podsumowaniem może być fakt, że słoń ma mózg o wie- le większy i cięższy od człowieka, ale to człowiek posiada proporcjonalnie więcej komórek glejowych do komórek neuronów. 49 Mentalny kod DNA Zaskakujące może się wydawać to, że nauka zakłada w sposób dogmatyczny, iż natura przypadkowo stworzyła ludzki mózg — przechodząc z sodu (zawiera go środowi- sko wodne) do węgla. Uznano, że ot tak sobie, jakaś tam matka natura, niczego nieświadoma, otrzymała dar tworzenia mózgów zwierząt z węgla — abrakadabra! Jednocześnie nauka stwierdza, że komórki musiały komunikować się od początku za pomo- cą sygnalizacji wapniowej, aby kontrolować inne komórki i same siebie. Ciekawe — mamy więc do czynienia z wnioskami znoszą- cymi się nawzajem. Jeżeli zapytamy eksperta, czy w takim razie informacja oraz pewien plan komórkowy są podwa- linami ewolucji, otrzymamy odpowiedź, że na to wygląda, ale nie można tak mówić, bo na pewno istniały procesy, których teraz nie możemy zrozumieć — inaczej wyznaje się dogmatyczną wiarę, a nie naukę. To tak, jakby po tysiącu lat ktoś odnalazł działające- go laptopa i powiedział: „Jeszcze tego nie rozumiemy, ale na pewno ten komputer stworzył się sam i właściwie jest to totalny przypadek! Być może sama matka natura stworzyła komputer i przypadkowo doszło do interak- cji między plastikiem a kwarcem…”. Co za piramidalne bzdury. Materia tworzy energię w różnych formach — ko- mórki przetwarzają pierwiastki w pokarm dla naszego organizmu. Co do tego zgadzamy się wszyscy. Ludz- ka psyche tworzy tymczasem internet, druk, pismo, ję- zyk… 50 Analiza sfery neuronów i komórek glejowych… Okazuje się, że z samej idei może powstać coś nama- calnego, a kluczowa była i jest informacja. Można powie- dzieć, że człowiek to nie tylko siła obliczeniowa, ale rów- nież emocje i komunikacja interpersonalna w najczystszej postaci — im bardziej rozwinięty gatunek, tym procesy komunikowania bardziej złożone i przemyślane, a nie, jak przyjmuje się w psychologii ewolucji, sztywne (niepodle- gające naszej świadomości, odruchowe). Jednak, co naj- ważniejsze, cały czas się uczymy. Przypominam sobie okrutny eksperyment (nie jestem zwolennikiem takich badań), polegający na zaszywaniu małpom powiek po urodzeniu. Pewnym osobnikom zaszywano obie powieki, pewnym tylko jedną. Zauwa- żono, iż obszary odpowiedzialne za wzrok u danych osobników doświadczyły śmierci neuronalnej oraz sy- naptogenezy. Pokazuje to, jak bardzo mózg zależny jest nie tylko od kodu DNA, ale także od środowiska, w jakim funkcjo- nuje. Inni znów badacze przeszczepili mózg jednej małpy do czaszki innej — małpa żyła przez kilka godzin. Mózg jest więc najważniejszym oraz „niekopiowalnym” orga- nem — można klonować komórki macierzyste, zawiera- jące pewne informacje, ale nie można owej informacji, która zawiera DNA owcy lub człowieka, stworzyć i wła- śnie sklonować. Wydaje się też, że warto by badać ludzkie życie i to, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi oraz spełnieni, a nie gmerać w czaszkach zwierząt. 51 Mentalny kod DNA Jak mówił ojciec Anthony de Mello, to wspaniale, że wy- lądowano na Księżycu, ale co to zmienia w rzeczywistości ludzi na Ziemi? Czy jest coś ważniejszego niż duchowość? Zastanów się, czy pierwsze klonowanie owcy sprawiło, że jesteś szczęśliwszy? Zmierzamy w nieunikniony sposób do tego, że ludzki mózg jest jak nasza planeta — kiedy jeden las i gatunek znika, pojawia się następny, przy czym informacje, tak jak gatunki, szukają sobie miejsca w komórkach glejowych. Meritum tego procesu są nie tylko zdolności naszych mó- zgów, ale również możliwość uczenia się. Oznacza to, iż środowisko oraz zasady, które panują w danej społeczno- ści, mogą bezpośrednio wpływać na nasz mózg. Stąd sekty, grupy polityczne, ideologie… Trudno powiedzieć, czy jesteśmy gatunkiem wybitnym pod względem moralnym. Jest to dość wątpliwe. Jednak zdecydowanie homo sapiens sapiens to geniusz komunikacji interpersonalnej. Nie zgadzam się z Piotrem Tymochowiczem, który wy- raził pogląd, że obecnie człowiek ma takie same problemy z komunikacją interpersonalną jak w epoce kamienia łupa- nego. Jest wręcz odwrotnie. Jesteśmy już częścią globalne- go systemu narzędzi komunikacyjnych, który sami stwo- rzyliśmy. Dążymy do organizowania się, niczym komórki naszego organizmu. Komunikacja to nasza podstawa. Bez niej nie osiągnęli- byśmy dosłownie niczego. Warto wziąć to pod uwagę na każdy kroku. Powiedziałbym więcej, komunikacja jest wa- runkiem prawidłowego rozwoju człowieka. 52 Analiza sfery neuronów i komórek glejowych… Wiemy przecież, jak niekorzystnie może wpływać za- mknięcie psychiczne rodzica podczas wychowywania dziec- ka albo też odizolowanie tegoż dziecka od społeczeństwa. Musimy się komunikować, aby żyć. Złote Myśli polecają Mentalizm Jacek Ponikiewski Publikacja Mentalizm zawiera nowatorskie i docenione przez ekspertów metody wy- wierania wpływu, które bazują na nowych technikach, jak analiza napięcia mięśniowego rozmówcy, albo też na nieznanych do tej pory konspektach psychoanalitycznych rozmów służb specjalnych. Wiedza ta zaadaptowana jest do zastosowań w życiu codziennym i biznesie. Książka zawiera techniki medytacyjne, mentalne, które autor stosuje prawdopodobnie jako jedyny w Polsce trener. Dzięki tej książce m.in.: ) nabędziesz arsenał nietuzinkowych technik wywierania wpływu, od werbalnych do analizy napięcia mięśniowego rozmówcy lub analizy hormonalnej na podstawie stanów emocjonalnych; zbudujesz własną sylwetkę mentalną, dzięki której będziesz działać skutecznie i jednocześnie zgodnie z wyznawanymi wartościami; będziesz mógł pracować również z energią, dzięki ćwiczeniom mentalnym pochodzącym z początków cywilizacji zachodniej, które na rynku szkoleń są novum, lecz novum skutecznym. ) ) Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://mentalizm.zlotemysli.pl Złote Myśli polecają Manipulacja neuroperswazyjna Jacek Ponikiewski Każdy z nas może odkryć swoje siły wpływu, istnienia których nawet się nie domyślał. Ten, kto potrafi bezpośrednio wpływać na umysł drugiego człowieka, wpływa na jego decyzje. Może na przykład przyspieszyć bicie jego serca albo wręcz przeciwnie, uspokoić go w stresującej sytuacji. Ale to dopiero początek! Możliwości są znacznie większe. Co powiesz na prowadzenie rozmowy w taki sposób, by notorycznego sceptyka za- mienić w religijnego wyznawcę wybranej firmy lub produktu? „Jeżeli podczas negocjacji na podstawie małego gestu rozpoznamy wewnętrzny stan naszego partnera, będziemy wiedzieć, co i jak mó- wić, aby osiągnąć swoje cele. Wykrywając lęk, dajemy bezpieczeństwo. Odczytując zaś dezaprobatę, wiemy, że nasza oferta nie jest dla drugiej strony zadowalająca...”. Jacek Ponikiewski Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://manipulacja-neuroperswazja.zlotemysli.pl Złote Myśli polecają NLP według Dantego Jan Raudner Powstało wiele książek na temat NLP, ale mało która z nich traktuje ten temat w tak niezwykły i trafiający do umysłu czytelnika sposób. Autor, skupiając się bardzo na praktycznych aspektach, zadaje pytania i pomaga znaleźć na nie odpowiedzi. Ale nie idzie na łatwiznę. Wykorzystuje NLP, aby od- krywać kluczowe aspekty naszego życia i pokazywać, jaki mają wpływ na to, co osiągamy, jakimi ludźmi jesteśmy i jakimi możemy się stać. „Zastosowanie psychosemantyki w życiu prywatnym i zawodowym, w każdym kontakcie z ludźmi może poprawić rozumienie wypowiedzi, a przede wszystkim pomóc budować poprawne relacje. Istotą psycho- semantyki, nauki łączącej znaczenie informacji i badającej reakcję na nią, są odpowiedzi na pytania: Jak będzie rozumiana informacja i jaka będzie reakcja? Jaka będzie decyzja będąca efektem informacji?”. Możesz się o tym przekonać, czytając tę książkę. Książkę zamówisz na stronie Złotych Myśli: http://nlp-wedlug-dantego.zlotemysli.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Mentalny kod DNA
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: