Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00360 005020 20273897 na godz. na dobę w sumie
Prawa sukcesu. Tom V i Tom VI - ebook/pdf
Prawa sukcesu. Tom V i Tom VI - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375829495 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Piąte PRAWO SUKCESU – „Inicjatywa i przywództwo” – Napoleon Hill ujawnia nam prawdopodobnie najważniejsze z praw rządzących naszym osobistym sukcesem. Jeżeli nie podejmiesz inicjatywy i nie zaczniesz dowodzić sobą i swoim życiem to ani jedno ze słów, które zapisał Hill nie zadziała w Twoim przypadku. Masz przed sobą praktycznie najbardziej motywujący Tom z wszystkim napisanych przez Napoleona Hilla. Nie zmarnuj tej okazji.

Szóste PRAWO SUKCESU – „Wyobraźnia” – to miejsce w którym rodzą się nasze największe plany. Jeżeli udało Ci się już osiągnąć w życiu coś dużego, coś z czego jesteś dumny to pierwsza myśl na temat powstała właśnie w Twojej wyobraźni. Jeżeli uprościsz sekret sukcesu to zrozumiesz, że sukces osiągamy wtedy gdy marzenia zmieniają się w realną rzeczywistość. Masz teraz szansę dowiedzieć się w jaki sposób siła wyobraźni przyniesie Ci bogactwo i życiową satysfakcję. Dowiedz się w jaki sposób prości ludzie stawali się milionerami wykorzystując szóste prawo sukcesu 'wyobraźnię'

Napoleon Hill (1883-1970) zasłynął z tego, że przez 25 lat swojego życia badał biografie bogatych ludzi, aby znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego jedni są bogaci, a inni biedni? W swoich publikacjach opisał swoje spostrzeżenia, tworząc niesamowitą i sprawdzoną receptę na sukces; formułę dojścia „od biedy do dostatku”.

Do tej pory przyjęcie zasad jego filozofii dopomaga różnym instytucjom i jednostkom w motywowaniu ludzi do podejmowania działań, a z jego prac czerpią miliony Amerykanów, także współcześni filozofowie sukcesu, jak Douglas Vermeeren, którego badania dowiodły, że praca Hilla stosuje się do wszystkich pokoleń i rzeczywiście jest ponadczasowa.

Słynne motto Napoleona Hilla brzmi: Co umysł ludzki potrafi wymyślić i w co uwierzy, tego potrafi także dokonać.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Prawa sukcesu” t. V i VI Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Piotr Obmiński Data: 17.02.2010 rok 2010 Tytuł: Prawa sukcesu. T. V i VI– fragment utworu Autor: Napoleon Hill Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po- noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści TOM PIĄTY: INICJATYWA I PRZYWÓDZTWO Inicjatywa i przywództwo.....................................................11 Inicjatywa i przywództwo....................................................26 Kara za przywództwo..........................................................43 NIETOLERANCJA.............................................................112 TOM SZÓSTY: WYOBRAŹNIA Wyobraźnia........................................................................131 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill KARA ZA PRZYWÓDZTWO* W każdej dziedzinie ludzkich osiągnięć ten, który dotrze tam pierwszy, musi nieustannie żyć w świetle reflektorów, otoczony niesłabnącym zainteresowaniem opinii publicznej. Obojętne, czy przywództwem obdarzony zostanie człowiek, czy jakiś pro- dukt, naśladownictwo i zazdrość nie ustają nigdy. W sztuce, literaturze, muzyce, przemyśle, nagroda i kara są za- wsze takie same. Nagrodą jest powszechne uznanie; karą — ostra krytyka i pomniejszanie zasług. Kiedy dzieło jakiegoś człowieka stanie się standardem dla całe- go świata, staje się jednocześnie celem ataków garstki zazdro- śników. Jeśli jego działania będą zaledwie mierne, zostawią go w spokoju. Jeśli natomiast stworzy arcydzieło — wprawi w ruch milion oszczerczych języków. Zazdrość nie ostrzy sobie języka na artyście, którego obraz jest jednym z wielu. * Z wyrazami szacunku od Cadillac Motor Car Company. 4 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Cokolwiek napiszesz, namalujesz, zagrasz, zaśpiewasz czy zbu- dujesz — nikt nie będzie próbował cię przewyższyć ani oczernić — dopóki twoja praca nie osiągnie rangi arcydzieła. Jeszcze długo, długo po tym, jak wykonana zostaje jakaś dobra praca lub wielka praca, masa rozczarowanych i zazdrosnych ty- pów użala się, że czegoś takiego nie da się dokonać. Złośliwe głosy podnosiły się także przeciw autorowi Praw Suk- cesu, zanim tusz zdążył wyschnąć na pierwszych egzempla- rzach książek. Pióra zatrute zazdrością rozpętały walkę przeciw niniejszemu autorowi i jego filozofii w chwili, kiedy wydruko- wano pierwsze wydanie. Nikczemne zarzuty stawiano w dziedzinie sztuki naszemu sławnemu Whistlerowi1, nazywając go oszustem i szarlatanem długo po tym, jak świat uznał jego geniusz artystyczny. Tłumy ciągnęły do Bayreuth, aby uwielbiać kunszt muzyczny Wa- gnera, podczas gdy grupka tych, których zdetronizował i zastąpił na piedestale, dowodziła ze złością, że żaden z niego muzyk. 1 James Abbott McNeill Whistler (1834–1903) — amerykański malarz i grafik (przyp. tłum.). 5 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Mały światek trwał w twierdzeniu, że Fulton2 nigdy nie zdołał- by zbudować łodzi napędzanej parą, a w tym czasie wielki świat tłoczył się na brzegach rzeki, aby zobaczyć, jak jego parowiec przepływa obok. Niskie, nędzne głosy wołały, że Henry Ford nie przetrwa kolej- nego roku, ale ponad i poza hałasem tego dziecinnego gawo- rzenia Ford spokojnie zajmował się swoimi sprawami; aż do- szedł do pozycji najbogatszego i najpotężniejszego człowieka na ziemi. Przywódcę atakuje się dlatego, że jest przywódcą, a wysiłki po- dejmowane, aby mu dorównać, tylko potwierdzają jego przy- wództwo. Kiedy takiemu naśladowcy nie uda się dorównać, a tym bar- dziej przewyższyć przywódcy, stara się zamiast tego obniżyć jego wartość lub zniszczyć go całkowicie — ale znowu potwier- dza jedynie w ten sposób wyższość tego, co tak usilnie stara się wyprzeć. Nie ma w tym nic nowego. 2 Robert Fulton (1765–1815) — amerykański inżynier i wynalazca. Rozwinął i udoskonalił pierwszy statek parowy opłacalny na skalę komercyjną (przyp. tłum.). 6 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Jest to tak stare jak świat i jak ludzkie emocje: zazdrość, strach, ambicja i pragnienie bycia lepszym. I wszystko to na nic się nie przydaje. Jeśli przywódca naprawdę przewodzi, pozostaje PRZYWÓD- CĄ! Mistrz poezji, mistrz malarstwa, mistrz pracy fizycznej, każdy z nich po kolei jest atakowany i każdy zatrzymuje swój wieniec laurowy przez wieki. To, co jest dobre lub wielkie, znajdzie drogę wyjścia na świat, obojętne, jak wielki hałas przeciwników próbowałby to stłamsić. Prawdziwego przywódcy nie da się oczernić ani zniszczyć kłam- stwami zazdrośników, ponieważ wszelkie takie próby powodu- ją jedynie, iż światło reflektorów zwraca się na walory tej oso- by. A prawdziwy talent zawsze znajduje rzesze zwolenników. Próby zniszczenia prawdziwego przywództwa to syzyfowa pra- ca, ponieważ wszystko, co zasługuje na to, aby przetrwać, żyje! 7 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill *** Wracamy teraz do dyskusji nad trzecim krokiem procedury, jaką należy zastosować, rozwijając inicjatywę i przywództwo. Ten trzeci krok cofa nas do powtórki zasady zorganizowanego wysiłku, którą opisano w poprzednich częściach tego kursu. Nauczyliście się już, że żaden człowiek nie może osiągnąć trwa- łych wyników dalekosiężnej natury bez pomocy i współpracy innych. Nauczyliście się, że kiedy w jakimkolwiek przedsię- wzięciu zjednoczy się ze sobą dwie lub więcej osoby w duchu harmonii i zrozumienia, to każda z nich pomnaża swoją moc osiągania celów. Nigdzie jaśniej nie widać dowodów tej zasady niż w przemyśle lub w interesach, gdy istnieje doskonała praca zespołowa między pracodawcą i pracownikami. Gdziekolwiek odnajdziesz taką pracę zespołową, znajdziesz także dobrobyt i życzliwość po obu stronach. Mówi się, że kooperacja (współpraca) jest najważniejszym sło- wem w języku angielskim. Odgrywa ważną rolę w sprawach do- mowych, w stosunkach pomiędzy mężem i żoną, rodzicami i dziećmi. Gra ważną rolę w sprawach państwowych. Tak waż- na jest zasada współpracy, że żaden przywódca nie może stać się potężnym ani wytrwać długo, jeśli jej nie rozumie ani nie stosuje w swoim przywództwie. 8 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Brak współpracy zniszczył więcej przedsiębiorstw niż wszystkie inne przyczyny razem wzięte. W ciągu moich dwudziestu pięciu lat praktycznych doświadczeń w prowadzeniu biznesu oraz ob- serwacji byłem świadkiem zniszczenia firm prowadzących dzia- łalność wszelkiego rodzaju — z powodu waśni i niestosowania zasady współpracy. Praktykując prawo, byłem świadkiem nisz- czenia domów i niekończących się spraw rozwodowych pomię- dzy małżonkami, spowodowanych brakiem współpracy. Czyta- jąc historię narodów, staje się alarmująco oczywiste, iż brak wysiłków w stronę współpracy był przekleństwem dla ludzkości przez wszystkie wieki jej historii. Sięgnijcie po którykolwiek podręcznik historii i przestudiujcie go, a nauczycie się lekcji o współpracy, która odciśnie niezatarty znak w waszej pamięci. Wy, wasze dzieci i dzieci waszych dzieci, płacicie i nadal bę- dziecie płacić koszty wojny — najbardziej kosztownej i najbar- dziej niszczącej wojny, jaką znał świat3, ponieważ narody nie nauczyły się jeszcze, że nie może cierpieć wyłącznie część świa- ta, a reszta świata nie dozna z tego powodu żadnych szkód ani strat. 3 Mowa o I wojnie światowej (przyp. tłum.). 9 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill WYOBRAŹNIA Możesz to zrobić, jeśli uwierzysz, że możesz! WYOBRAŹNIA jest warsztatem ludzkiego umysłu, gdzie stare pomysły i uznane fakty mogą być przekształcane w nowe kom- binacje i zastosowane w nowych sytuacjach. Nowoczesny słow- nik definiuje wyobraźnię w następujący sposób: „Jest to akt konstruktywnego intelektu w grupowaniu materia- łów wiedzy czy myśli w nowe, oryginalne i racjonalne systemy; umiejętność konstruowania lub kreowania; zawierająca w so- bie wyobraźnię poetycką, artystyczną, filozoficzną, naukową oraz etyczną.” Moc malowania obrazów w umyśle; formowanie szkiców i ma- lunków lub przedstawianie w myślach obiektów czy idei, szcze- gólnie obiektów percepcji zmysłowej i rozumowań matema- tycznych! Jak również odtwarzanie i łączenie obrazów lub idei z pamięci czy przypominanie wcześniej doświadczonych zda- rzeń, zwykle z mniej lub bardziej irracjonalnymi czy nienor- malnymi modyfikacjami. Wyobraźnię nazwano twórczą potęgą duszy, ale to jest nieco abstrakcyjne i zagłębia się za bardzo w znaczenie. Bardziej niż to jest konieczne z punktu widzenia 10 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill czytelnika, który pragnie używać tego kursu jedynie jako środ- ka do osiągnięcia korzyści majątkowych czy monetarnych. Jeśli opanowałeś i dokładnie zrozumiałeś poprzednie lekcje tego kursu, to wiesz, że materiały, z których budujesz swój określony cel główny, zostały poukładane i połączone w twojej wyobraźni. Wiesz także, że wiara w siebie, inicjatywa i przy- wództwo muszą powstać w twojej wyobraźni, zanim będą mo- gły stać się rzeczywistością, ponieważ to właśnie w warsztacie swojej wyobraźni zatrudniamy do pracy zasadę autosugestii, ażeby tworzyła te potrzebne cechy. Niniejsza część poświęcona wyobraźni może być nazwana „cen- trum” tego kursu, ponieważ każda inna część prowadzi właśnie do niej, a także używa zasady, na jakiej ona się opiera. Podob- nie jak kable telefoniczne prowadzą do centrali, która jest dla nich źródłem mocy. Nigdy nie będziesz mieć określonego celu w życiu, nigdy nie będziesz mieć wiary w siebie, nigdy nie bę- dziesz mieć inicjatywy ani przywództwa, jeśli nie wytworzysz sobie najpierw tych cech w swojej wyobraźni i nie wyobrazisz sobie siebie posiadającego te cechy. Tak jak dąb rozwija się z zarodka umieszczonego w żołędziu, a ptak rozwija się z zarodka, który leży uśpiony w jajku, tak twoje osiągnięcia materialne wyrosną ze zorganizowanych pla- nów, które stworzysz w wyobraźni. Najpierw jest myśl, potem 11 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill zorganizowanie tej myśli w idee i plany, następnie przekształ- cenie tych planów w rzeczywistość. Początek, jak zauważycie, jest w wyobraźni. Wyobraźnia jest zarazem interpretacyjna i twórcza w swojej naturze. Potrafi badać fakty, pojęcia i idee, a także potrafi two- rzyć z nich nowe kombinacje oraz plany. Poprzez swoją umiejętność interpretacji wyobraźnia posiada jedną zdolność nieczęsto jej przypisywaną; to znaczy rejestro- wanie wibracji i fal myślowych wprawianych w ruch poprzez źródła zewnętrzne — tak jak aparat radiowy odbiera fale dźwię- kowe. Zasada, dzięki której funkcjonuje ta zdolność interpreta- cyjna wyobraźni, nazywa się telepatią. Oznacza to komuniko- wanie myśli z jednego umysłu do drugiego, na długi lub krótki dystans, bez pomocy urządzeń fizycznych czy mechanicznych, w sposób wyjaśniony w części wstępnej tego kursu. Telepatia jest ważnym czynnikiem dla czytelnika przygotowu- jącego się do efektywnego używania wyobraźni, ponieważ zdol- ności telepatyczne wyobraźni bezustannie przechwytują fale i wibracje każdego rodzaju. Tak zwane natychmiastowe decyzje lub przeczucia, które popychają ludzi do formowania opinii czy decydowania na temat dalszych działań w sposób nierozsądny czy niepasujący do logiki sytuacji, są zazwyczaj wynikiem zabłą- kanych fal myślowych, które zarejestrowały się w wyobraźni. 12 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill Niedawno wynaleziony aparat radiowy4 pozwolił nam zrozu- mieć, że elementy eteru są tak czułe i żywe, że wszelkie rodzaje fal dźwiękowych stale pływają tam i z powrotem z prędkością błyskawicy. Trzeba jedynie zrozumieć nowoczesny sprzęt ra- diowy, aby pojąć również zasadę telepatii. Zasada ta została tak dobrze ugruntowana przy pomocy badań psychologicznych, że mamy mnóstwo dowodów świadczących o tym, iż dwa umysły, które są odpowiednio dostrojone i zharmonizowane ze sobą, mogą wysyłać i odbierać myśli na dużych odległościach bez po- mocy jakichkolwiek aparatów mechanicznych. Rzadko zdarza się, aby dwa umysły były tak dobrze dostrojone, że udałoby się w ten sposób zarejestrować nieprzerwany łańcuch myśli, ale istnieją wystarczające dowody potwierdzające fakt, że prze- chwytywano części zorganizowanych myśli. Ażebyście mogli zrozumieć, jak ciasno splecionych ze sobą jest tych piętnaście czynników, na których opiera się niniejszy kurs, rozważcie na przykład, co dzieje się, kiedy sprzedawca, które- mu brakuje wiary w siebie i w swoje towary, wchodzi, by spo- tkać się z ewentualnym klientem. Obojętne, czy klient jest tego świadom czy nie, jego wyobraźnia natychmiast „wyczuwa” brak przekonania w umyśle sprzedawcy. Wysiłki sprzedawcy są tor- pedowane przez jego własne myśli. To wyjaśni, z innego punk- 4 Radio — wynalezione w 1895 roku przez włoskiego konstruktora, Guglielmo Marconiego (przyp. red.). 13 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill tu widzenia, dlaczego wiara w siebie jest jednym z najważniej- szych czynników składających się na wielką walkę o sukces. Zasada telepatii i prawo przyciągania, dzięki któremu podo- bieństwa się przyciągają, wyjaśniają wiele porażek. Jeśli umysł ma tendencję do przyciągania z eteru takich wibracji myślo- wych, które harmonizują z dominującymi myślami danego umysłu, łatwo można zrozumieć, dlaczego umysł negatywny, rozpamiętujący niepowodzenia i nieposiadający ożywczej siły, jaką daje wiara w siebie, nie przyciąga umysłu pozytywnego, w którym dominują myśli o sukcesie. Być może te wyjaśnienia są nieco abstrakcyjne dla czytelnika, który nie zajmował się szczególnie procesami funkcjonowania umysłu, ale konieczne wydaje się włączenie ich do tej części jako środka pozwalającego czytelnikowi zrozumieć i wykorzy- stać praktycznie przedmiot niniejszej lekcji. Zbyt często wy- obraźnia jest uważana zaledwie jako coś nieokreślonego, nie- dającego się wyśledzić ani opisać; jako coś, co nie służy nicze- mu innemu jak tylko tworzeniu fikcji. To powszechne lekcewa- żenie potęgi wyobraźni wywołało konieczność zamieszczenia w niniejszym kursie tych mniej lub bardziej abstrakcyjnych od- niesień do jednego z najważniejszych tematów. Zagadnienie wyobraźni jest nie tylko ważnym czynnikiem tego kursu; jest też jednym z najbardziej interesujących tematów, co zauważy- 14 Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — Złote Myśli Napoleon Hill cie, kiedy zaczniecie dostrzegać, jak wpływa on na wszystko, co robicie w celu osiągnięcia waszego określonego celu głównego. Zobaczycie, jak ważny jest temat wyobraźni, kiedy zastanowi- cie się nad tym, że jest to jedyna rzecz na świecie, nad którą po- siadacie władzę absolutną. Inni mogą pozbawić was dóbr ma- terialnych albo oszukać na tysiące sposobów, ale żaden czło- wiek nie może pozbawić was kontroli czy władzy nad wyobraź- nią. Ludzie mogą potraktować was niesprawiedliwie, bo często tak robią; mogą pozbawić was wolności, ale nie mogą odebrać wam przywileju używania wyobraźni wedle własnego życzenia. 15
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawa sukcesu. Tom V i Tom VI
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: