Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00144 002667 22779624 na godz. na dobę w sumie
Ustalanie przyczyn powstawania pożaru, urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne - poradnik  - ebook/pdf
Ustalanie przyczyn powstawania pożaru, urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne - poradnik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 100
Wydawca: Grupa Medium Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64094-27-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

'Prezentowana książka to poradnik przeznaczony głównie dla strażaków oraz policjantów zajmujących się dochodzeniami popożarowymi. Autor poruszył istotne kwestie przyczyn powstawania pożarów powodowanych przez elektryczne urządzenia grzejne, które dotychczas znane były wyłącznie wąskiej grupie osób prowadzących dochodzenia popożarowe. Książka została podzielona na osiem rozdziałów, w których autor opisuje poszczególne zagadnienia związane z ustalaniem przyczyn pożarów wywołanych przez elektryczne urządzenia grzejne. W pierwszym rozdziale zostały opisane zasady zabezpieczania elektrycznych urządzeń grzejnych do badań. Drugi rozdział został poświęcony problematyce śladów wskazujących na pracę urządzenia grzejnego w czasie pożaru. Natomiast w trzecim rozdziale zostały opisane przykładowe pytania, jakie należy postawić biegłemu podczas przekazywania zabezpieczonych urządzeń grzejnych do badań. Kolejny, czwarty rozdział został poświęcony metodyce pomiarów temperatury urządzeń grzejnych. W dalszej kolejności autor skupił się na prezentacji rozkładu termicznego i charakterystykach termicznych T = f(t) wybranych urządzeń grzejnych. Scharakteryzował podstawowe urządzenia grzejne spotykane w gospodarstwach domowych. Zgromadzony w tym rozdziale materiał nie wyczerpuje problematyki szerokiego zakresu dostępnych na rynku urządzeń grzejnych, ale daje wskazania, jak oceniać inne nieopisane w książce urządzenia grzejne na etapie prowadzenia dochodzeń przyczyn powstania pożaru. W rozdziale szóstym opisano wybrane przypadki pożarów wznieconych przez elektryczne urządzenia grzejne. Przedstawiono również eksperyment kryminalistyczny weryfikujący okoliczności powstania pożaru oraz zaprezentowano skutki i przyczyny pożaru powstałego od ogrzewacza wnętrzowego typu OW-4. W rozdziale siódmym przybliżono podstawowe właściwości zapalności wybranych materiałów i wyrobów. Książka jest ilustrowana licznymi zdjęciami oraz rysunkami pochodzącymi z prowadzonych przez autora dochodzeń popożarowych. Zgromadzony materiał nie wyczerpuje tematyki przyczyn pożarów, przedstawia jednak sposób postępowania podczas ich ustalania. Książka może być pomocna pracownikom policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, strażakom zajmującym się dochodzeniami popożarowymi, słuchaczom szkół policyjnych i strażackich oraz studentom prawa i nowo powstałych kierunków kryminalistyki. Mogą ją wykorzystywać inżynierowie elektrycy zajmujący się w swojej praktyce zagadnieniami elektrotermii. Zawarty w książce materiał umożliwia poznanie zagrożeń pożarowych stwarzanych przez elektryczne urządzenia grzejne, co może być pomocne zarówno w ustalaniu przyczyn pożarów, jak i zapobieganiu ich powstawania.'

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jacek Jaworski USTALENIE PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARU URZĄDZENIA GRZEJNE, ICH CHARAKTERYSTYKI TERMICZNE I BADANIA ELEKTROTECHNICZNE Poradnik Książkę tę dedykuję Ryszardowi Zielińskiemu, jako wyraz wdzięczności za przekazanie swojej wiedzy praktycznej i wykształcenie wielu ekspertów z zakresu badań elektrotechnicznych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych USTALENIE PRZYCZYNY POWSTANIA POŻARU URZĄDZENIA GRZEJNE, ICH CHARAKTERYSTYKI TERMICZNE I BADANIA ELEKTROTECHNICZNE PORADNIK Jacek Jaworski Warszawa 2014 Kierownik projektu Michał Grodzki Korekta Anna Kuziemska Wszelkie prawa zastrzeżone © GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. © Jacek Jaworski ISBN 978-83-64094-27-9 Wydawca i rozpowszechnianie GRUPA MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. tel. 22 512 60 60, faks 22 810 21 24 www.ksiegarniatechniczna.com.pl Warszawa 2014, wydanie I Książka wydana pod patronatem miesięcznika „elektro.info” Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Podstawowe zasady zabezpieczenia urządzeń grzejnych do badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Ślady wskazujące na pracę urządzenia grzejnego w czasie pożaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3. Pytania dla biegłych dotyczące badań urządzeń grzejnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 4. Metodyka pomiarów temperatury urządzeń grzejnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 5. Rozkład termiczny i charakterystyki termiczne T = f(t) urządzeń grzejnych. . . . . . . . . . . . . . . 28 5.1. Kuchenka elektryczna typu KZ-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.2. Kuchenka elektryczna typu 53.002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.3. Ogrzewacz wnętrzowy typu OWL-P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 5.4. Ogrzewacz wnętrzowy typu P-56.303 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 5.5. Ogrzewacz wnętrzowy typu 56.005. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 5.6. Ogrzewacz promiennikowy typu 56.102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5.7. Ogrzewacz wnętrzowy (brak typu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 5.8. Ogrzewacz wnętrzowy typu OW-4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 5.9. Ogrzewacz wnętrzowy typu R-5a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 5.10. Ogrzewacz wnętrzowy typu RO-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 5.11. Grzejnik olejowy Helios typu OP-10-JM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 5.12. Ogrzewacz wnętrzowy – kominek elektryczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5.13. Lokówka OS 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 5.14. Prodiż PE-1-500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 5.15. Suszarka do włosów SR-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5.16. Grzałka nurkowa R015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.17. Lampa halogenowa ZW3-L500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5.18. Termowentylator typu TOW-2N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 6. Przypadki pożarów od urządzeń grzejnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.1. Opinia z badania elektrotechnicznego ogrzewacza wnętrzowego OGP-2A . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.2. Eksperyment kryminalistyczny weryfikuje okoliczności powstania pożaru . . . . . . . . . . . . . . . . 77 6.3. Ogrzewacz wnętrzowy typu OW-4 przyczyną powstania pożaru mieszkania . . . . . . . . . . . . . . 84 7. Właściwości zapalności wybranych materiałów i wyrobów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 8. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 9. Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Wstęp Właściwa eksploatacja każdego urządzenia (odbiornika) elektrycznego, a w szczególności elektrycznego urządzenia grzejnego, ma istotne znaczenie w kwestii co najmniej jego uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia, a tym bardziej jako potencjalnego inicjatora powstania pożaru. Nie- właściwa eksploatacja urządzenia generującego w czasie swojej pracy znaczną ilość energii ciep- lnej może polegać zarówno na jego niewłaściwym montażu, ustawieniu zbyt blisko materiału pal- nego, przypadkowym lub celowym przykryciu rozgrzanej obudowy, nieprofesjonalnych przerób- kach elementów jego obwodu elektrycznego, demontażu lub bocznikowaniu regulatorów i czujni- ków temperatury, jak i braku badań eksploatacyjnych wymaganych instrukcjami. Truizmem jest twierdzenie, iż zasadniczym dokumentem, jakim powinien kierować się eksplo- atujący elektryczne urządzenie grzejne, jest instrukcja eksploatacji/instrukcja obsługi urządzenia. Drugim istotnym dokumentem eksploatacyjnym i aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożaro- wej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów [1]. Zgodnie z § 4 ust. 1 tego rozporzą- dzenia zabronione jest: – użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób nie- zgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepodda- wanych okresowym kontrolom, o zakresie i częstotliwości wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprze- strzenienia ognia (pkt 2); – użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta (pkt 7); – przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposaże- nia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instala- cji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100°C) (pkt 8a). Zwykle użytkownik typowego urządzenia grzejnego nie w pełni zdaje sobie sprawę z ilości energii cieplnej, jaka wytwarzana jest w urządzeniu grzejnym, przez co bezkrytycznie ustawia je tuż przy lub na materiałach palnych, co w sprzyjających okolicznościach może prowadzić do ich zapalenia. Wskutek promieniowania termicznego i konwekcji energii cieplnej takie urządzenie grzejne może zapalić znajdujące się w pobliżu materiały włókniste (koc, pościel, narzuty na łóż- ko, tapicerkę mebli, odzież, dywan, firany i zasłony, suszącą się odzież, itp.), przedmioty z drew- na i drewnopochodne (łóżko, krzesło i fotel, szafa, inne podobne wyposażenie) oraz inne palne przedmioty codziennego użytku. Natomiast z czego innego wynika zagrożenie pożarowe w przypadku eksploatacji urządzeń grzejnych służących do podgrzewania wody, jak na przykład garnek elektryczny, czajnik elek- tryczny i grzałka nurkowa. Istota tego zagrożenia wynika z braku czynnika chłodzącego, tj. wody, wskutek jej wyparowania z naczynia lub czajnika bądź wyjęcia z wody niewyłączonej z zasilania grzałki nurkowej, przez co wytwarzana przez urządzenie energia cieplna nagrzewa je do tempe- ratury krytycznej, prowadząc do zniszczenia, a co gorsza, do powstania pożaru. Należy przy tym dodać, iż w przypadku czajników elektrycznych i podobnych naczyń grzewczych, a także niektó- rych grzejników, zwykle warunkiem koniecznym do powstania od nich pożaru jest także uszkodze- nie lub wcześniejsze bezkrytyczne zdemontowanie przez użytkownika tego urządzenia termiczne- 7 Ustalenie przyczyny powstania pożaru go elementu (termoregulatora i/lub ogranicznika temperatury) zabezpieczającego to urządzenie przed taką sytuacją. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej na bieżąco monitoruje i gromadzi dane staty- styczne na temat przyczyn pożarów spowodowanych m.in. przez instalacje i urządzenia elektrycz- ne, a w tym urządzenia grzejne. Dane na temat względnej liczby pożarów spowodowanych wada- mi instalacji elektrycznych lub wadami urządzeń grzejnych, nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń grzejnych oraz elektrycznością statyczną w odniesieniu do pożarów, ale tylko w budyn- kach i obiektach budowlanych, w latach 2000–2012, przedstawiono w tabeli 1. Wynika z niej, że udział pożarów w budynkach, których przyczyny są związane z instalacją i urządzeniami elektrycznymi, a w tym urządzeniami grzejnymi, z pewnością jest znaczący, choć na tle ogólnej liczby pożarów w Polsce udział tych pożarów w poszczególnych latach tego okre- su wyniósł średnio 4,31 . Jednoznaczne ustalenie przyczyny pożaru związanej bezpośrednio z instalacją i urządzeniem elektrycznym, a w tym z urządzeniem grzejnym, wymaga zwykle m.in. przeprowadzenia badań elektrotechnicznych elementów tej instalacji, pomiarów rozkładu temperatur na urządzeniu grzej- nym, badań metalograficznych stopień zwarciowych oraz eksperymentów badawczych, które w zależności od potrzeby, zrealizowane w całości mogą dać jednoznaczną odpowiedź co do przy- czyny powstania pożaru. Osoby wykonujące takie pomiary i badania muszą posiadać nie tylko wiedzę i praktykę w zakresie samych badań, ale także odpowiednie zaplecze badawcze. Z uwagi na złożoność i koszt powyższych badań, niniejsze opracowanie może pomóc osobom zajmują- cym się jako biegli sądowi lub rzeczoznawcy z zakresu pożarnictwa lub ustalania przyczyn poża- rów w opracowywaniu opinii i ekspertyz w tym zakresie. Pominięcie badań elektrotechnicznych urządzeń grzejnych i przyjęcie a priori jako bezsprzecz- nej przyczyny pożaru może prowadzić do wskazania błędnej przyczyny powstania pożaru, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Urządzenie grzejne, co do którego istnieje podejrzenie, że przyczyniło się do powstania poża- ru, podczas kryminalistycznych oględzin miejsca pożaru ujawniane jest w pogorzelisku, właściwie zabezpieczane pod względem technicznym oraz prawnym i wraz z postanowieniem o dopuszcze- niu dowodu z opinii biegłego przekazywane do właściwego biegłego/eksperta z zakresu badań elektrotechnicznych lub elektryki. Badania takich urządzeń poza ustaleniem ich parametrów technicznych mają przede wszyst- kim określić, w jakich warunkach pracy danego urządzenia, po jakim czasie i w jakiej odległo- ści od niego, jego elementu grzejnego lub jego rozgrzanej obudowy może zapalić się materiał palny [3]. Tego typu badania, zwykle z uwagi na znaczne zniszczenia pożarowe, są niemożliwe do prze- prowadzenia na zabezpieczonym materiale dowodowym. Wobec tego należałoby każdorazowo zakupić nowe urządzenie grzejne, co generuje dodatkowe koszty, a ponadto badania takie wyma- gają również kosztownej specjalistycznej aparatury badawczej. Zakupione do badań urządzenie grzejne, traktowane jako materiał porównawczy, zwykle podczas badań eksperymentalnych ulega zniszczeniu. Podczas jednej z faz tych badań należy uwzględnić także niewłaściwą eksploatację urządzenia grzejnego w warunkach najbardziej zbliżonych oraz sprzyjających powstaniu i rozwo- jowi pożaru. Innym utrudnieniem przeprowadzenia takich badań na materiale porównawczym jest niemoż- liwość zakupu nowego urządzenia grzejnego, ponieważ przedmiotem badań mogą być eksplo- atowane jeszcze elektryczne urządzenia grzejne wyprodukowane wiele lat temu, nieprodukowane już i nieimportowane. Wobec powyższego, idąc śladem autora Zeszytu metodycznego nr 29, Charakterystyki termicz- ne urządzeń grzejnych [3], należało przeprowadzić wzorcowe badania i eksperymenty w warun- kach najbardziej sprzyjających powstaniu pożaru. Eksperymenty te powinny być przeprowadzone także z uwzględnieniem niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzejnych, tworząc ich charakterystyki termiczne. Charakterystyki te miały przedstawiać przyrosty temperatury na wybranych elementach urządzeń grzejnych w funkcji czasu ich nagrzewania oraz rozkład tych temperatur zarówno w róż- nych punktach urządzenia, jak i w określonych odległościach od jego obudowy. 8 2 1 0 2 1 1 0 2 0 1 0 2 9 0 0 2 8 0 0 2 7 0 0 2 6 0 0 2 5 0 0 2 4 0 0 2 3 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 k o R 0 3 0 5 3 5 4 6 3 3 8 4 0 4 3 2 3 4 3 3 4 6 6 3 3 1 9 8 2 3 0 3 3 3 3 1 0 0 3 3 1 6 5 1 3 6 1 4 2 3 8 6 0 1 3 0 8 1 9 2 5 5 7 7 2 3 2 4 6 0 1 2 6 3 0 9 6 1 0 8 6 3 3 0 7 0 6 9 6 8 1 7 7 3 0 4 7 7 0 8 6 4 0 3 7 0 6 2 7 7 1 8 6 0 7 9 6 w ó k n y d u b w ó r a ż o p a b z c l i l a n ó g O i j l c a a t s n i d o y r a ż o P z a r o i c ś o n z c y r t k e e l h c y n z c y r t k e e l ń e z d ą z r u i j e n z c y t a t s 4 3 8 1 , 5 4 8 1 , 7 2 0 2 , 4 3 0 2 , 9 8 0 2 , 6 1 1 2 , 5 1 3 2 , 3 4 2 2 , 6 5 1 2 , 3 5 2 2 , 6 3 3 2 , 6 3 3 2 , 1 1 5 2 , ń e z d ą z r u i i j l c a a t s n i a b z c i l a n d ę g z W d o w ó r a ż o p l h c y n z c y r t k e e l Wstęp 9 i ł ą w o d w a r p e n i , h c y n e z r g j h c a k n y d u b w o k y t e a , l l w ó r a ż o p o d ń e z d ą z r u i m a d a w b u l h c y n z c y r t k e e i j l l c a a t s n i i m a d a w h c y n a w o d o w o p s w ó r a ż o p a b z c i l a n d ę g z W l i i i u n e s e n d o w ą n z c y t a t s ą c ś o n z c y r t k e e z a r o l i h c y n e z r g j ń e z d ą z r u i i j l c a a t s n j i ą c a t a o p s k e l ] 2 [ 2 1 0 2 – 0 0 0 2 h c a t a l w , l h c y n a w o d u b h c a t k e b o i i l . 1 a e b a T
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ustalanie przyczyn powstawania pożaru, urządzenia grzejne, ich charakterystyki termiczne i badania elektrotechniczne - poradnik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: