Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00023 003687 21342153 na godz. na dobę w sumie
Kobieta w ciąży prawa pracownicze - ebook/pdf
Kobieta w ciąży prawa pracownicze - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 96
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-64085-67-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z poradnika dowiedzą się jaką mają ochronę prawną, kiedy ile przysługuje im dni wolnych i przerw w pracy, jakie są zasady przejścia na urlop macierzyński i rodzicielski, jak wykorzystać urlop wychowawczy, a także jakie uprawnienia i obowiązki mają przyszłe mamy, które prowadzą własną firmę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO NA CO DZIEŃ § Supercena 9,99zł (w tym 5 VAT) KOBIETA W CIĄŻY prawa pracownicze ●urlopy ●zasiłki ●ochrona ● Czy można zwolnić pracownicę w ciąży? ● Jaką ochronę daje etat, a jaką zlecenie? ● Dla kogo dodatkowy urlop macierzyński? Partner wydania Opracowanie PRAWO NA CO DZIEŃ Ogólne uprawnienia związane z rodzicielstwem § KOBIETA W CIĄŻY prawa pracownicze ●urlopy ●zasiłki ●ochrona ● Czy można zwolnić pracownicę w ciąży? ● Jaką ochronę daje etat, a jaką zlecenie? ● Dla kogo dodatkowy urlop macierzyński? A a 1 Kobieta w ciąży – prawa pracownicze Autorzy: mec. Alicja Dobrenko mec. Grzegorz Trejgel mec. Marcin Wojewódka Redakcja i opracowanie: Rafał Drzewiecki Redaktor prowadzący: Renata Krasowska-Kłos Korekta: Mirosława Jasińska-Nowacka Projekt graficzny okładki: Kinga Pisarczyk Projekt graficzny środków i DTP: Paweł Żurawski Zdjęcia: Shutterstock © Copyright by INFOR Biznes Sp. z o.o., Warszawa 2015 Adres redakcji: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, www.dziennik.pl, www.gazetaprawna.pl, www.forsal.pl Biuro Obsługi Klienta: 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72, tel. 22 761 31 27, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl ISBN 978-83-64085-67-3 Wydanie I 2 Ogólne uprawnienia związane z rodzicielstwem 3 Zamów: 22 761 31 27, bok@infor.pl, www.sklep.infor.plPORADNIK KIEROWCYw sprzedaży od listopada 2015 r.Kolejna książka z serii PRAWO NA CO DZIEѧ Kobieta w ciąży – prawa pracownicze Spis treści Ochrona prawna ................................ 6 Dni wolne i przerwy w pracy .............................18 Urlop: macierzyński i rodzicielski ............................................. 24 4 Spis treści Urlop wychowawczy ................... 38 Dziecko i własna firma ...............52 Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla kobiet, wnioski urlopowe, formularze ZUS....................................72 5 Kobieta w ciąży – prawa pracownicze Ochrona prawna Gdy kobieta zajdzie w ciążę, staje się szczególnie chroniona przez prawo. Największe znaczenie ma dla niej gwarancja (poza wyjątkowymi sytuacjami) zachowania pracy, przynajmniej do końca urlopu macierzyńskiego. Ochrona ta obowiązuje już z chwilą pojawienia się ciąży, a nie od momentu, w którym przy- szła matka czy też pracodawca się o niej dowiedzieli. Ale równie ważne są obostrzone warunki, w których ciężarna będzie teraz pracować. Firma nie może jej kierować m.in. do cięż- kich czy niebezpiecznych prac, nie wolno jej pracować w nocy, w nadgodzinach ani zbyt długo przy komputerze. Podobne za- kazy dotyczą także kobiet, które wróciły do firmy po porodzie, ale jeszcze karmią piersią, a część także wychowujących dzieci do lat czterech. 6 W rozdziale Czy pracodawca może rozwiązać lub wypowiedzieć umowę o pracę kobiecie w ciąży? ..........................................................8 Jakie uprawnienia przysługują pracownicy w ciąży, gdy zawarła ona porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę lub ją wypowiedziała, nie wiedząc, że jest w ciąży? ...................................... 10 Czy muszę poinformować pracodawcę, że jestem w ciąży? W jakim terminie? ........................ 10 Moja ciąża jest już widoczna. Czy mogę się ubiegać o zatrudnienie na podstawie umowy o pracę? ........... 11 Czy pracownice w ciąży lub karmiące dziecko piersią mogą wykonywać wszystkie prace? ................12 Czy pracownica w ciąży lub karmiąca piersią może się zgodzić na wykonywanie prac zabronionych? .....................................................12 Czy pracodawca może żądać od kandydatki do zatrudnienia zaświadczenia, że nie jest w ciąży? ....13 Czy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownicę w ciąży bez konsultacji ze związkiem zawodowym, jeżeli kobieta nie jest jego członkiem ani nie zwróciła się do związkowców o obronę jej praw? ..........................13 Czy dopuszczalne jest rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę z kobietą w ciąży w ramach zwolnień grupowych? ... 14 Jakie roszczenia przysługują kobiecie w ciąży, której z naruszeniem prawa lub niezasadnie wypowiedziano lub rozwiązano z nią umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony? ...................... 14 Jaka jest sytuacja kobiety, z którą zawarto umowę o pracę na czas określony, a termin jej rozwiązania przypada na czwarty miesiąc jej ciąży?........................15 Jak wygląda kwestia przedłużenia umowy o pracę, w sytuacji gdy pracownicę w ciąży, a następnie w okresie korzystania przez nią z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego zastępuje inna pracownica, która również zachodzi w ciążę, a powrót kobiety zastępowanej następuje w czwartym miesiącu ciąży zastępującej? ..................15 Czy pracownica w ciąży może zostać oddelegowana poza stałe miejsce pracy? ...................15 Ochrona prawna Czy wobec pracownicy w ciąży obowiązują bezwzględne zakazy dotyczące jej pracy? .................. 16 Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracownicy już zatrudnionej w porze nocnej?............................... 16 Czy te same zakazy, które obowiązują przy zatrudnianiu kobiet w ciąży, odnoszą się do pracownika opiekującego się dzieckiem do lat czterech? .......................................................... 16 7 Kobieta w ciąży – prawa pracownicze Czy pracodawca może rozwiązać lub wypowiedzieć umowę o pracę kobiecie w ciąży? Nie, to generalna zasada, choć są od niej wyjątki: ™™ zachodzą przyczyny uzasadnia- jące rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracow- nicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy w trybie dyscyplinarnym, wAżne Zakaz wypowiadania i rozwiązywa- nia umów o pracę nie dotyczy pra- cownic w okresie próbnym nieprze- kraczającym jednego miesiąca Z wokandy Nie stanowi naruszenia zakazu z art. 177 par. 1 kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron zawartym z pracodawcą przez pracownicę, która nie była w ciąży, a zaszła w ciążę przed określonym w porozumieniu terminem rozwiązania umowy. Pracownica ma też swobodę w składaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę lub wyrażaniu zgody na jej rozwiązanie w drodze porozumienia stron, i jeżeli tych czynności dokonuje, mając świadomość swojego odmiennego stanu, brak jest podstaw do uchylenia się od skutków prawnych złożonych oświadczeń woli (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy z 5 października 2007 r., sygn. akt II PK 24/07) PRZYKŁAD Wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie ciężarnej w okresie próbnym W trakcie umowy o pracę zawartej na okres próbny jednego miesiąca pracownica zaszła w cią- żę. Szef nie był zadowolony z jej umiejętności i wypowiedział umowę z zachowaniem jednego tygodnia okresu wypowiedzenia. Może tak zrobić, jeżeli faktycznie przyczyną były zarzuty doty- czące jakości pracy, a nie odmienny stan pracownicy PRZYKŁAD Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia Szef firmy wypowiada pracownicy umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Kobieta ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia. W tym czasie zachodzi w ciążę (nie była w niej w mo- mencie składania przez pracodawcę wypowiedzenia) i informuje szefa o swoim stanie. Roz- wiązanie umowy o pracę nastąpiłoby w trakcie jej ciąży, a tego zabrania kodeks pracy. Praco- dawca musi więc za zgodą pracownicy cofnąć wypowiedzenie 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kobieta w ciąży prawa pracownicze
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: