Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00037 003927 21316848 na godz. na dobę w sumie
Zasiłki, urlopy, zwolnienia - nowe prawa rodziców - ebook/pdf
Zasiłki, urlopy, zwolnienia - nowe prawa rodziców - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 124
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-703-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja zawiera najważniejsze zmiany, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2016 r. w uprawnieniach rodzicielskich pracowników i osób niebędących pracownikami, np. zleceniobiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą. Zmiany w tym zakresie dotyczą też osób-rodziców nienależących do żadnej z tych grup, m.in. wykonawców umów o dzieło, bezrobotnych czy studentów. W 2016 r. wszyscy rodzice uzyskali dodatkowe przywileje dotyczące korzystania z urlopów i zasiłków związanych z macierzyństwem a także prawo do nowych świadczeń (rodzicielskiego i wychowawczego) związanych z urodzeniem dziecka i jego wychowywaniem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO PRACY I ZUS NR 2 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-703-8 MARZEC 2016 CENA 19,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Zasiłki, urlopy, Zwolnienia – nowe prawa roDZiCÓw Kto może korzystać z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w 2016 r. Jak według nowych zasad występować o urlop ojcowski i zwolnienie na opiekę nad dzieckiem Kto może wystąpić o świadczenie rodzicielskie Komu przysługuje i jak ubiegać się o świadczenie 500+ ISBN 978-83-7440-703-8 partner merytoryczny PGP NR 2 (2016) Wybrane tematy, które zostaną omówione na łamach PGP w kolejnych numerach 2016 roku:  Jak ratować firmę – nowe zasady restrukturyzacji  VAT 2016  Fundusze unijne dla przedsiębiorców  Wynagrodzenia i inne świadczenia po zmianach  Urlopy wypoczynkowe  Szkolenia BHP i badania profilaktyczne pracowników  Amortyzacja  Transakcje zagraniczne od A do Z  Sprawozdanie finansowe według nowych zasad www.sklep.infor.pl 22 212 07 30, 801 626 666 bok@infor.pl Zasiłki, urlopy, Zwolnienia – nowe prawa roDZiCÓw Kto może korzystać z urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego w 2016 r. Jak według nowych zasad występować o urlop ojcowski i zwolnienie na opiekę nad dzieckiem Kto może wystąpić o świadczenie rodzicielskie Komu przysługuje i jak ubiegać się o świadczenie 500+ www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi! Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja Zasiłki, urlopy, Zwolnienia – nowe prawa roDZiCÓw Grupa INFOR PL Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Redaktorzy merytoryczni Bożena Goliszewska-Chojdak Marek Skałkowski Redaktor graficzno-techniczny Agnieszka Zuchowicz Korekta Anna Seroczyńska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Reklamy Monika Jukiewicz tel. 22 530 40 27 e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel.: 22 212 07 30, 801 626 666, e-mail: bok@infor.pl strona: www.sklep.infor.pl Druk TINTA, Działdowo Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. spis treśCi Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 I. . . . . . . . Urlopy, zWolnIenIa od pracy I zasIłkI zWIązane z rodzIcIelstWem . . . . . . .8 1 . . . Urlop .macierzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 . 1 .1 . . . Urlop .macierzyński .przed .porodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 1 .2 . . .Wysokość .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . 1 .3 . . .Minimalna .wysokość .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . 1 .4 . . . .Zmiany .w .uprawnieniach .osób .korzystających .z .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . 16 1 .4 .1 . . . Rezygnacja .z .urlopu .macierzyńskiego .po .14 .tygodniach . . . . . . . . . . . . . . . 17 . . . . 1 .4 .2 . . . .Rezygnacja .z .urlopu .macierzyńskiego .po .8 .tygodniach, .jeżeli . . pracownica .legitymuje .się .orzeczeniem .o .niezdolności . . do .samodzielnej .egzystencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 .4 .3 . . . .Zasiłek .macierzyński .w .razie .niezdolności .matki .dziecka . . do .samodzielnej .egzystencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 1 .4 .4 . . . Przerwanie .urlopu .w .razie .choroby .i .pobytu .pracownicy .w .szpitalu . . . . . . 21 1 .4 .5 . . . Zasiłek .macierzyński .w .razie .pobytu .matki .w .szpitalu . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1 .4 .6 . . . . .Przejęcie .urlopu .w .przypadku .śmierci .matki .lub .porzucenia . . przez .nią .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1 .4 .7 . . . .Zasiłek .macierzyński .przysługujący .w .razie .śmierci .matki . . albo .porzucenia .przez .nią .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1 .4 .8 . . . Urlop .macierzyński .po .nieubezpieczonej .matce .dziecka . . . . . . . . . . . . . . 26 1 .4 .9 . . .Korzystanie .z .części .urlopu .macierzyńskiego, .jeżeli .matka .dziecka . . podejmie .zatrudnienie .w .pierwszym .roku .życia .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 .4 .10 . . . . .Zasiłek .macierzyński .przysługujący .ojcu .w .związku .z .podjęciem . . zatrudnienia .przez .matkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 1 .4 .11 . . . . .Rezygnacja .z .wychowywania .dziecka .a .prawo .do .urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1 .5 . . .Urlop .macierzyński .w .razie .zgonu .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . . 1 .6 . . .Przerwanie .urlopu .macierzyńskiego, .gdy .dziecko .jest .w .szpitalu . . . . . . . . . . . . . 28 2 . . . Udzielanie .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2 .1 . . . Zasiłek .macierzyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 . 2 .2 . . .Prawo .do .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 . . 2 .3 . . .Osoby .uprawnione .do .urlopu .i .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 2 .4 . . .Okres .wypłaty .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . 2 .5 . . .Krótszy .okres .wypłaty .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 . . 2 .6 . .Rezygnacja .z .części .urlopu .przez .ubezpieczoną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2 .7 . . .Zasiłek .macierzyński .z .tytułu .urodzenia .dziecka .po .ustaniu .ubezpieczenia . . . . . . 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.infor.pl 3 ZasiłKi, urlopy, Zwolnienia – nowe prawa rodZiców 3 . . . Dokumentowanie .prawa .do .zasiłku .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4 . . . .Podstawa .wymiaru .zasiłku .macierzyńskiego .dla .pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 . 4 .1 . . . Sposób .ustalania .podstawy .wymiaru .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4 .2 . . . Zatrudnienie .krótsze .niż .12 .miesięcy .kalendarzowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 . . 4 .3 . . . Zmiana .etatu .a .podstawa .wymiaru .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 4 .4 . . . Wynagrodzenie .uwzględniane .w .podstawie .wymiaru .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . 38 . 4 .5 . . . . Składniki .wynagrodzenia .nieuwzględniane .w .podstawie .wymiaru .zasiłku . . . . . 38 . . 4 .6 . . . . .Podstawa .wymiaru .zasiłku .dla .osób .niebędących .pracownikami . . . . . . . . . . . . . 39 4 .7 . . . .Zasady .ustalania .podstawy .wymiaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . . 4 .8 . . . . .Podleganie .ubezpieczeniu .chorobowemu .przez .okres .krótszy . . niż .12 .pełnych .kalendarzowych .miesięcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 . 4 .9 . . . . .Podstawa .wymiaru .zasiłku, .gdy .niezdolność .do .pracy .powstała . . przed .upływem .pełnego .kalendarzowego .miesiąca .ubezpieczenia . . chorobowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 . 4 .10 . . . .Podstawa .wymiaru .w .przypadku .zmniejszenia .przychodu .w .miesiącu . . . . . . . . 43 5 . . . Zasiłek .za .okres .po .ustaniu .ubezpieczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 6 . . . Brak .prawa .do .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 . . . Urlop .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 7 .1 . . . Osoby .uprawnione .do .tzw . .urlopu .adopcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 . . 7 .2 . . .Wymiar .urlopu .adopcyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . 7 .3 . . .Urlop .adopcyjny .na .starsze .dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 8 . . . Urlop .rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 . 8 .1 . . . Sposób .wykorzystania .urlopu .rodzicielskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 8 .2 . . .Urlop .rodzicielski .w .częściach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 . . 8 .3 . . . . .Część .urlopu .rodzicielskiego .nieprzypadająca .bezpośrednio .po .urlopie . . macierzyńskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 8 .4 . . .Wniosek .o .urlop .rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 8 .5 . . . . .Proporcjonalne .wydłużenie .urlopu .rodzicielskiego .w .przypadku .łączenia .go . . z .wykonywaniem .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8 .6 . . . .Ustalanie .proporcjonalnego .wydłużenia .urlopu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 8 .7 . . . . .Urlop .rodzicielski .udzielany .na .wniosek .pracownicy . . lub .pracownika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 8 .8 . . . .Możliwość .rezygnacji .z .urlopu .rodzicielskiego .lub .jego .części . . . . . . . . . . . . . . . 55 8 .9 . . . .Łączenie .urlopu .rodzicielskiego .z .wykonywaniem .pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 8 .10 . . .Jednoczesne .korzystanie .z .zasiłku .macierzyńskiego .za .okres .urlopu . . . . . . . . . rodzicielskiego .przez .rodziców .dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 9 . . . Urlop .ojcowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 9 .1 . . . Przerwanie .urlopu .ojcowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ZasiłKi, urlopy, Zwolnienia spis TreŚci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 . . .Urlop .wychowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 . 10 .1 . . .Pomniejszanie .liczby .części .urlopu .wychowawczego .ze .względu . . na .wykorzystany .urlop .rodzicielski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 10 .2 . .Wniosek .o .urlop .wychowawczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 10 .3 . .Podjęcie .pracy .na .urlopie .wychowawczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 10 .4 . .Przerwanie .urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 10 .5 . .Dopuszczenie .pracownika .do .pracy .po .urlopie .wychowawczym . . . . . . . . . . . . . 63 10 .6 . . .Podstawa .wymiaru .składek .na .ubezpieczenia .społeczne .i .zdrowotne . . za .osoby .korzystające .z .urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 10 .6 .1 . . .Zasady .ustalania .przeciętnego .wynagrodzenia .pracownika . . . . . . . . . . . . 64 10 .6 .2 . . .Urlop .wychowawczy .u .dwóch .lub .więcej .pracodawców . . . . . . . . . . . . . . 66 10 .6 .3 . . . . .Świadczenia .uzyskiwane .przez .pracownika .w .trakcie .urlopu . . wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 10 .6 .4 . . . . .Prawo .do .świadczeń .z .ubezpieczenia .chorobowego .podczas . . . . . . i .po .zakończeniu .urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 10 .7 . .Osoby .sprawujące .osobistą .opiekę .a .ubezpieczenia .społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 . 10 .7 .1 . . . . .Podleganie .ubezpieczeniom .emerytalnemu .i .rentowym . . . . . . . . . . . . . oraz .zdrowotnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 10 .7 .2 . . . .Podleganie .ubezpieczeniu .emerytalnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 . . 10 .7 .3 . . Warunki .finansowania .składek .z .budżetu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 10 .8 . .Obniżenie .wymiaru .czasu .pracy .zamiast .urlopu .wychowawczego . . . . . . . . . . . . 71 . . . 11 . . . . .Przepisy .przejściowe .w .zakresie .udzielania .urlopów .związanych . . z .rodzicielstwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 12 . . . . .Nowe .zasady .udzielania .dni .wolnych .na .opiekę .na .dziecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 13 . . . . .Ochrona .przed .zwolnieniem .z .pracy .pracowników-rodziców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 . 13 .1 . . . .Zakaz .wypowiadania .i .rozwiązywania .umowy .o .pracę .z .pracownicą .w .ciąży . . i .na .urlopie .macierzyńskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 13 .2 . . .Wyjątki .od .zakazu .wypowiadania .umów .pracownicom .w .ciąży . . . . . . . . . . . . . . 76 13 .3 . . . .Obowiązek .przedłużania .umów .terminowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 13 .4 . . . . .Zasiłek .macierzyński .w .przypadku .przedłużenia .umowy .o .pracę . . do .dnia .porodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 13 .5 . . .Ochrona .pracowników .na .urlopach .związanych .z .rodzicielstwem . . . . . . . . . . . 77 13 .6 . . . . .Zakaz .rozwiązywania .i .wypowiadania .umowy .o .pracę .w .czasie .urlopu . . . . . . . wychowawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 14 . . .Uprawnienia .pracownicy .karmiącej .dziecko .piersią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 15 . . .Zasiłek .opiekuńczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 15 .1 . . .Prawo .do .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 . 15 .2 . . .Konieczność .sprawowania .osobistej .opieki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 . . 15 .3 . . .Brak .prawa .do .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 15 .4 . . .Praca .zmianowa .a .prawo .do .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 . www.infor.pl 5 ZasiłKi, urlopy, Zwolnienia – nowe prawa rodZiców . . . . . . . . . . . 15 .5 . . . .Wymiar .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15 .6 . . . . .Podstawa .wymiaru .zasiłku .opiekuńczego .dla .pracowników . . i .osób .niebędących .pracownikami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15 .7 . . .Dodatkowy .zasiłek .opiekuńczy .dla .ojca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . 15 .8 . . .Dokumentacja .niezbędna .do .wypłaty .zasiłku .opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . 83 . 16 . . .Postępowanie .w .sprawie .wypłaty .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 16 .1 . . .Płatnik .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 . . 16 .2 . . .Termin .wypłaty .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 16 .3 . . .Wypłata .zasiłku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 . . 16 .4 . . .Przedawnienie .prawa .do .zasiłków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 II. ŚWIadczenIa dla rodzIcÓW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 1 . . . Zasiłek .rodzinny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2 . . . Świadczenie .rodzicielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 3 . . . Świadczenie .wychowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 . 3 .1 . . .Komu .i .na .jakich .warunkach .będzie .przysługiwać .świadczenie . . wychowawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 6 ZasiłKi, urlopy, Zwolnienia wstęp W .2016 .r . .obowiązują .rewolucyjne .zmiany .w .zakresie .uprawnień .związanych .z .rodzi- cielstwem . .Od .2 .stycznia .2016 .r . .weszła .bowiem .w .życie .nowelizacja .Kodeksu .pracy, . która .zmienia .m .in . .zasady .korzystania .przez .rodziców .z .urlopów .macierzyńskich, .rodzi- cielskich .i .zasiłków .za .ten .czas .oraz .urlopów .ojcowskich .i .wychowawczych . .Krąg .osób . uprawnionych .do .urlopu .macierzyńskiego .i .zasiłku .z .tego .tytułu .został .rozszerzony .na . innych .ubezpieczonych/pracowników .członków .najbliższej .rodziny . . Ponadto .od .1 .stycznia .2016 .r . .obowiązuje .minimalna .kwota .zasiłku .macierzyńskie- go, .która .dla .wszystkich .grup .ubezpieczonych .jest .nie .niższa .niż .1000 .zł . .Dodatkowo . osoby .nieposiadające .żadnego .tytułu .do .ubezpieczeń, .m .in . .bezrobotni .i .osoby .wyko- nujące .umowy .o .dzieło, .mogą .ubiegać .się .o .świadczenie .rodzicielskie .w .wysokości . 1000 . zł . . Natomiast . od . 1 . kwietnia . 2016 . r . . zostanie . uruchomiona . wypłata . świadczeń . wychowawczych .w .ramach .programu .„Rodzina .500+”, .który .ma .na .celu .wsparcie .pol- skich .rodzin .w .wychowywaniu .dzieci . .Świadczenie .wychowawcze .otrzymają .rodzice . oraz .opiekunowie .dzieci .do .18 . .roku .życia . .Każda .rodzina .z .minimum .dwojgiem .niepeł- noletnich .dzieci . .będzie .mogła .otrzymać .500 .zł .na .drugie .i .każde .kolejne . .dziecko . . W .przypadku .rodzin .z .dochodem .poniżej .800 .zł .netto .(lub .1200 .zł .netto .w .przypadku . dziecka .niepełnosprawnego) .na .osobę .wsparcie .otrzyma .rodzina .także .na .pierwsze . lub .jedyne .dziecko . .Dodatkowe .wsparcie .w .wysokości .500 .zł .otrzymają .także .na .każ- de .dziecko .rodziny .zastępcze, .placówki .opiekuńczo-wychowawcze .typu .rodzinnego . oraz .rodzinne .domy .dziecka . www.infor.pl 7 i. urlopy, Zwolnienia oD praCy i Zasiłki ZwiąZane Z roDZiCielstwem Od .2 .stycznia .2016 .r . .rodzice .mogą .korzystać .z .następujących .urlopów .związanych .z .rodzicielstwem: ■■ urlopu .macierzyńskiego, ■■ urlopu .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego, ■■ urlopu .rodzicielskiego, ■■ urlopu .ojcowskiego, ■■ urlopu .wychowawczego . Od .tej .daty .w .wyniku .zmiany .przepisów, .dodatkowy .urlop .macierzyński .i .dodatkowy .urlop .na .warun- kach .urlopu .macierzyńskiego, .o .które .można .było .wnioskować .do .1 .stycznia .2016 .r ., .zostały .włączone .do . urlopu .rodzicielskiego . .Wymiar .urlopu .rodzicielskiego .jest .zatem .zwiększony .o .długość .tych .urlopów, . natomiast .dodatkowy .urlop .macierzyński .oraz .dodatkowy .urlop .na .warunkach .urlopu .macierzyńskiego . uległy .likwidacji . .Dlatego .urlopy .dodatkowe, .do .których .prawo .powstało .przed .2 .stycznia .2016 .r ., .należy . traktować .jak .część .urlopu .rodzicielskiego . Od .2 .stycznia .2016 .r . .zmieniły .się .też .zasady .udzielania .pozostałych .urlopów .związanych .z .rodzicielstwem . . Oprócz .urlopów .rodzicom .wychowującym .dzieci .przysługują .m .in . .zwolnienia .od .pracy .na .opiekę .na . dziecko .w .wieku .do .14 .lat . .W .zakresie .udzielania .tej .opieki .również .od .2 .stycznia .2016 .r . .zaczęły .obowią- zywać .nowe .zasady . . 1. urlop macierzyński Wymiar .urlopu .macierzyńskiego .jest .uzależniony .od .liczby .dzieci .urodzonych .podczas .porodu . .Wynosi . on .20 .tygodni, .bez .względu .na .to, .czy .pracownica .urodziła .pierwsze .czy .kolejne .dziecko . .Każdy .kolejny .po- ród .jednego .dziecka .będzie .uprawniał .pracownicę .każdorazowo .do .20 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . W .zakresie .przysługującego .pracownicy .wymiaru .urlopu .macierzyńskiego .nowelizacja, .która .weszła . w .życie .2 .stycznia .2016 .r ., .nie .wprowadziła .żadnych .zmian . . Wymiar urlopu macierzyńskiego Długość urlopu macierzyńskiego Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie 20 tygodni 31 tygodni 33 tygodnie 35 tygodni 37 tygodni jedno dziecko dwoje dzieci troje dzieci czworo dzieci pięcioro i więcej dzieci Urlop .macierzyński .rozpoczyna .się .od .dnia .porodu, .zatem .nie .ma .potrzeby .składania .wniosku .o .jego . udzielenie .(art . .1831 .§ .2 .Kodeksu .pracy, .dalej .k .p .) . .Wniosek .o .urlop .macierzyński .pracownica .składa . wówczas, .gdy .chce .go .wykorzystać .przed .planowanym .terminem .porodu . .Urlop .macierzyński .jest .dla . pracownicy-matki .obowiązkowy . . Od .2 .stycznia .2016 .r . .w .przepisach .dotyczących .urlopu .macierzyńskiego .obowiązują .zmiany .pozwalające . wymieniać .się .korzystaniem .z .tego .urlopu .pracownikom .i .innym .ubezpieczonym, .np . .osobom .prowadzącym . działalność .gospodarczą . .Wcześniej .nie .było .takiej .możliwości . .Znowelizowane .przepisy .k .p . .przewidują . bowiem .wyjątkowe, .ściśle .określone .przypadki, .w .których .nie .tylko, .tak .jak .poprzednio, .z .części .urlopu .ma- 8 ZasiłKi, urlopy, Zwolnienia i. urlopy, Zwolnienia od pracy i ZasiłKi ZwiąZane Z rodZicielsTwem cierzyńskiego .mógł .skorzystać .pracownik-ojciec, .lecz .także .pracownik-inny .członek .najbliższej .rodziny, . oraz .przypadki, .w .których .z .zasiłku .za .okres .odpowiadający .części .urlopu .macierzyńskiego .może .skorzy- stać .ubezpieczony-ojciec .dziecka .lub .ubezpieczony-inny .członek .najbliższej .rodziny . . Warto .pamiętać, .że .zarówno .dla .pracownika-ojca .dziecka, .jak .i .pracownika-innego .członka .najbliższej . rodziny .korzystanie .z .części .urlopu .macierzyńskiego .jest .w .każdym .przypadku .nieobowiązkowe . 1.1. urlop macierzyński przed porodem Przed .porodem .pracownica .może .wykorzystać .nie .więcej .niż .6 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . .W .tym .zakresie . nic .się .nie .zmieniło .od .2 .stycznia .2016 .r . .W .przepisach .nie .ma .zastrzeżenia, .że .część .przedporodowa .urlopu .ma- cierzyńskiego .może .być .wykorzystana .tylko .w .tygodniach . .Zatem .zdaniem .części .ekspertów .prawa .pracy .pracow- nica .może .złożyć .wniosek .o .udzielenie .jej .np . .6 .dni .urlopu .macierzyńskiego .przed .planowaną .datą .porodu . uwaGa! pracownica może wykorzystać przed porodem maksymalnie 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Przykład Pracownica .jest .w .ciąży .mnogiej .(urodzi .trojaczki) . .Ma .zaplanowany .poród .na .25 .lutego .2016 .r . .Może . zatem .wykorzystać .przed .porodem .maksymalnie .6 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . .W .takim .przypad- ku .po .porodzie .będzie .ona .uprawniona .jeszcze .do .27 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego . Przykład Pracownica .skorzystała .z .6 .tygodni .urlopu .macierzyńskiego .przed .przewidywaną .datą .porodu . .Nieste- ty, .dziecko .zmarło .przy .porodzie . .W .takim .przypadku .pracownica .jest .uprawniona .do .urlopu .macie- rzyńskiego .w .wymiarze .8 .tygodni .po .porodzie . .Bez .znaczenia .dla .wymiaru .urlopu .po .porodzie .pozosta- je .fakt .wykorzystania .6 .tygodni .tego .urlopu .przed .porodem . . Pracownica, .która .chce .skorzystać .z .urlopu .macierzyńskiego .przed .porodem, .powinna .złożyć .w .tej . sprawie .wniosek .do .pracodawcy . .Przepisy .nie .określają .jego .formy, .ale .ze .względów .dowodowych .najle- piej, .aby .był .na .piśmie . .We .wniosku .trzeba .wskazać .termin .rozpoczęcia .urlopu .macierzyńskiego .oraz . dołączyć .do .niego .zaświadczenie .lekarskie .o .przewidywanej .dacie .porodu . . Wzór wniosku o urlop macierzyński przed porodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(miejscowość .i .data) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(imię .i .nazwisko .oraz .adres .pracownika) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(nazwa .i .adres .pracodawcy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WnIosek o Urlop macIerzyŃskI Zwracam .się .z .prośbą .o .udzielenie .mi .urlopu .macierzyńskiego .od . . . . . . . . . . . . . . . . .…… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(wskazanie .daty) przed .przewidywaną .datą .porodu, .która .została .ustalona .na .dzień .……………… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(podpis .pracownicy) ……… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Załącznik: .Zaświadczenie .lekarskie .dotyczące .przewidywanej .daty .porodu www.infor.pl 9 ZasiłKi, urlopy, Zwolnienia – nowe prawa rodZiców 1.2. wysokość zasiłku macierzyńskiego Zasiłek .macierzyński .za .okres .urlopu .macierzyńskiego .przysługuje .w .wysokości .100 .podstawy .wy- miaru . .Natomiast .miesięczny .zasiłek .macierzyński .za .okres .ustalony .przepisami .k .p . .jako .okres .urlopu . rodzicielskiego .wynosi: ■■ 100 .podstawy .wymiaru .zasiłku .– .za .okres .do .6 .tygodni .urlopu .rodzicielskiego, .w .przypadku .urodzenia . jednego .dziecka .przy .jednym .porodzie .(lub .odpowiednio .w .przypadku .przyjęcia .jednego .dziecka .na . wychowanie), .lub .za .okres .do .8 .tygodni .urlopu .rodzicielskiego, .w .przypadku .urodzenia .więcej .niż .jed- nego .dziecka .przy .jednym .porodzie .(lub .odpowiednio .w .przypadku .przyjęcia .większej .liczby .dzieci .na . wychowanie), .lub .za .okres .3 .tygodni .w .przypadku .przyjęcia .dziecka .na .wychowanie, ■■ 60 .podstawy .wymiaru .zasiłku .– .za .pozostały .okres .urlopu .rodzicielskiego . W .sytuacji .złożenia .nie .później .niż .21 .dni .po .porodzie .wniosku .– .w .przypadku .pracownicy .o .udzielenie . jej .bezpośrednio .po .urlopie .macierzyńskim .urlopu .rodzicielskiego .w .pełnym .wymiarze, .a .w .przypadku . ubezpieczonej .niebędącej .pracownicą .wniosku .o .wypłacenie .jej .zasiłku .macierzyńskiego .za .okres .odpo- wiadający .okresowi .urlopu .macierzyńskiego .i .urlopu .rodzicielskiego .w .pełnym .wymiarze .– .miesięczny . zasiłek .macierzyński .wynosi .80 .podstawy .wymiaru .zasiłku .za .cały .okres .odpowiadający .okresowi .urlo- pu .macierzyńskiego .oraz .urlopu .rodzicielskiego . . W .przypadku .złożenia .wniosku .pracownica .będzie .mogła .dzielić .się .z: ■■ pracownikiem-ojcem .wychowującym .dziecko .albo . ■■ ubezpieczonym-ojcem .dziecka . – .korzystaniem .z .urlopu .rodzicielskiego .albo .pobieraniem .zasiłku .macierzyńskiego .za .okres .odpowiada- jący .okresowi .tego .urlopu, .przy .uwzględnieniu .zasad .związanych .z .udzielaniem .tego .urlopu . . Mimo .złożenia .wskazanego .wniosku .nie .później .niż .w .ciągu .21 .dni .po .porodzie .pracownica .(odpowied- nio .ubezpieczona .niebędąca .pracownicą) .może .zrezygnować .z .udzielonego .jej .urlopu .rodzicielskiego . w .całości .lub .w .części .(odpowiednio .z .zasiłku .macierzyńskiego .za .okres .odpowiadający .okresowi .urlopu . rodzicielskiego) . .Wówczas .z .wnioskiem .o .niewykorzystaną .część .urlopu .rodzicielskiego .i .zasiłek .macie- rzyński .za .ten .okres .może .wystąpić .ojciec .dziecka . . W .przypadku .rezygnacji .pracownicy .z .urlopu .rodzicielskiego .w .pełnym .wymiarze .(odpowiednio .w .przy- padku .rezygnacji .ubezpieczonej .niebędącej .pracownicą .z .zasiłku .macierzyńskiego .za .okres .odpowiada- jący .okresowi .urlopu .rodzicielskiego .w .pełnym .wymiarze) .albo .rezygnacji .z .zasiłku .macierzyńskiego .za . okres .odpowiadający .okresowi .urlopu .rodzicielskiego .po .wykorzystaniu: ■■ 6 .pierwszych .tygodni .(w .przypadku .urodzenia .lub .przyjęcia .na .wychowanie .jednego .dziecka) .lub . ■■ 8 .pierwszych .tygodni .(w .przypadku .urodzenia .lub .przyjęcia .na .wychowanie .więcej .niż .jednego .dziecka) – .czyli .w .razie .rezygnacji .z .zasiłku .za .okres .ostatnich .26 .tygodni .urlopu .rodzicielskiego, .przysługuje .jed- norazowe .wyrównanie .zasiłku .macierzyńskiego .do .100 .podstawy .wymiaru . Przykład Załóżmy, .że .pracownica .urodziła .dziecko .29 .lutego .2016 .r . .i .z .tym .dniem .rozpoczęła .korzystanie .z .urlo- pu .i .zasiłku .macierzyńskiego . .Ponieważ .zatrudniona .nie .złożyła .w .ciągu .21 .dni .po .porodzie .wniosku . o .udzielenie .jej .bezpośrednio .po .urlopie .macierzyńskim .urlopu .rodzicielskiego .w .pełnym .wymiarze, .za . okres .od .29 .lutego .do .17 .lipca .2016 .r . .(140 .dni) .pracodawca .wypłacił .jej .zasiłek .macierzyński .w .wyso- kości .100 .podstawy .wymiaru . .W .wymaganym .terminie .(nie .krótszym .niż .21 .dni .przed .rozpoczęciem . korzystania .z .urlopu .rodzicielskiego) .pracownica .złożyła .wniosek .o .udzielenie .tego .urlopu .w .wymiarze . 8 .tygodni .na .okres .od .18 .lipca .do .11 .września .2016 .r . .(56 .dni) .i .o .wypłatę .zasiłku .macierzyńskiego .za . ten .okres .(w .dniu .złożenia .wniosku .pracownica .zdecydowała .się .na .wykorzystanie .tylko .jednej .części . urlopu .rodzicielskiego) . .Podstawa .wymiaru .zasiłku .macierzyńskiego .wypłaconego .pracownicy .za . okres .urlopu .macierzyńskiego .wynosiła .po .pomniejszeniu .o .składki .ZUS .2860 .zł .(100 .podstawy .wy- miaru .zasiłku .macierzyńskiego) . Za .okres .6 .tygodni .urlopu .rodzicielskiego .pracownica .otrzyma .zasiłek .macierzyński .w .wysokości .100 . podstawy .wymiaru .zasiłku, .a .za .2 .tygodnie .60 .zasiłku, .co .wynika .z .wyliczenia: ■■ 2860 .zł .× .100 .= .2860 .zł, . 10 ZasiłKi, urlopy, Zwolnienia
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Zasiłki, urlopy, zwolnienia - nowe prawa rodziców
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: