Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01450 012980 24140030 na godz. na dobę w sumie
PODATKI 2016/7 Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016 - ebook/pdf
PODATKI 2016/7 Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7440-728-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Od 1 stycznia 2016 wprowadzono liczne zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Ponadto od 11 września 2015 r. wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowy parapodatek. Jest nim tzw. opłata reklamowa, którą ma prawo pobierać gmina od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Publikacja zawiera:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016 PODATKI NR 7 INDEKS 36990X ISBN 9788374406338 LUTY 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5 VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Podatki i oPłaty lokalne, oPłata reklamowa 2016 PODATKI CZĘŚĆ 5 PrzewOdnik PO zmianaCh Ustawy PrzePisy wykOnawCze Podatki i opłaty lokalne, w tym opłata reklamowa Podatek rolny Podatek leśny PCC Opłata skarbowa ISBN 978-83-7440-633-8 Partner merytoryczny www.wideoakademia.infor.pl N o R C M Y CM MY CY CMY K e w y o k P rz e pis y o N W id e o s z k ole nia e w w o N Certyfikowane wideoszkolenia księgowych i kadrowych Ponad 700 lekcji Aktualna tematyka Certyfikat wiedzy sklep.infor.pl 801 626 666 lub 22 212 07 30 bok@infor.pl PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATA rEKLAmOwA 2016 www.infororganizer.pl Najszybsze odpowiedzi! Mobilny INFORorganizer to najszybszy dostęp do aktualności dla księgowych. Aplikacja błyskawicznie dostarczy informacje z zakresu prawa i podatków na twoją komórkę. Bezpłatna aplikacja PODATKI I OPŁATY LOKALNE, OPŁATA rEKLAmO wA 2016 Biuro Reklamy Aneta Dmowska e-mail: aneta.dmowska@infor.pl Monika Jukiewicz e-mail: monika.jukiewicz@infor.pl tel. 22 530 40 27 Grupa INFOR PL Prezes Zarządu Ryszard Pieńkowski INFOR PL Spółka Akcyjna 01-042 Warszawa ul. Okopowa 58/72 www.infor.pl Dyrektor Centrum Rynku Firm Marzena Nikiel Redaktor merytoryczny Katarzyna Wojciechowska Sekretarz redakcji Adam Kachlicki Redaktor graficzno-techniczny Jarosław Miller Korekta Edyta Szewerniak-Milewska Adres redakcji 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 www.pgp.infor.pl Biuro Obsługi Klienta 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 58/72 tel. 22 761 30 30, 801 626 666 faks: 22 761 30 31 e-mail: bok@infor.pl Copyright by INFOR PL Spółka Akcyjna. Publika- cja jest chroniona przepisami prawa autorskiego. Wykonywanie kserokopii lub powielanie inną metodą oraz rozpowszechnianie bez zgody wy- dawcy w całości lub części jest zabronione i pod- lega odpowiedzialności karnej. Druk: TINTA Materiałów niezamówionych nie zwracamy, za- chowując sobie prawo do skrótów i zmian tytułu. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść reklam zamieszczonych na łamach. Spis treści podatki i opłaty lokalne UStaWa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Rozdział.1 ..Przepisy.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 Rozdział.2 ..Podatek.od.nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Rozdział.2a ..Ewidencja.podatkowa.nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział.3 ..Podatek.od.środków.transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Rozdział.4 ..(uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rozdział.5 ..Opłaty.lokalne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rozdział.6 ..Przepisy.końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.19.listopada.2015.r ..w.sprawie.wzoru.deklaracji.na.podatek.. od.środków.transportowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.14.grudnia.2015.r ..w.sprawie.deklaracji.na.podatek.. od.środków.transportowych.składanych.za.pomocą.środków.komunikacji.elektronicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ROZPORZĄDZENIE.RADY.MINISTRÓW.z.dnia.18.grudnia.2007.r ..w.sprawie.warunków,.jakie.powinna.spełniać. miejscowość,.w.której.można.pobierać.opłatę.miejscową. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.22.kwietnia.2004.r ..w.sprawie.ewidencji.podatkowej.. nieruchomości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 StaWki podatkóW i opłat lokalnych W 2016 r... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 podatek rolny UStaWa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rozdział.1 ..Przepisy.ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rozdział.2 ..Zasady.ustalania.podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Rozdział.3 ..(uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozdział.4 ..Zwolnienia.i.ulgi.podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozdział.5 ..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących,.przepisy.przejściowe.i.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.10.grudnia.2001.r ..w.sprawie.zaliczenia.gmin.oraz.miast.. do.jednego.z.czterech.okręgów.podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.21.lutego.2006.r ..w.sprawie.zwrotu.. utraconych.przez.gminy.dochodów.z.tytułu.zwolnienia.od.podatku.rolnego.przedsiębiorców.. o.statusie.centrum.badawczo-rozwojowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 StaWka podatkU rolnego W 2016 r.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 podatek leśny UStaWa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.21.lutego.2006.r ..w.sprawie.zwrotu.utraconych.. przez.gminy.dochodów.z.tytułu.zwolnienia.od.podatku.leśnego.przedsiębiorców.o.statusie.centrum. badawczo-rozwojowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 StaWka podatkU leśnego W 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 przeWodnik po zmianach przepiSóW.2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 www.infor.pl 3 SpiS trEŚCi podatek od czynności cyWilnopraWnych UStaWa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Rozdział.1 ..Przedmiot.opodatkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Rozdział.2 ..Obowiązek.podatkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 Rozdział.3 ..Podstawa.opodatkowania.oraz.wysokość.podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Rozdział.4 ..Zwolnienia.od.podatku .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82 Rozdział.5 ..Zapłata,.pobór.i.zwrot.podatku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rozdział.6 ..Właściwość.organów.podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Rozdział.7 ..Przepisy.przejściowe.i.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.25.listopada.2015.r ..w.sprawie.sposobu.pobierania.i.zwrotu. podatku.od.czynności.cywilnoprawnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 StaWki podatkU od czynności cyWilnopraWnych W 2016 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 opłata SkarboWa UStaWa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Rozdział.1 ..Przedmiot.opłaty.skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Rozdział.2 ..Obowiązek.zapłaty.opłaty.skarbowej.oraz.podmioty.zwolnione.od.opłaty.skarbowej. . . . . . . . . . . 98 Rozdział.3 ..Zapłata.i.zwrot.opłaty.skarbowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Rozdział.4 ..Właściwość.organów.podatkowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Rozdział.5 ..Zmiany.w.przepisach.obowiązujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Rozdział.6 ..Przepisy.przejściowe.i.końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ROZPORZĄDZENIE.MINISTRA.FINANSÓW.z.dnia.28.września.2007.r ..w.sprawie.zapłaty.opłaty.skarbowej.. . . . . . . 122 przeWodnik po zmianach przepiSóW 2015/2016. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 4 podatki 2016 podatki i opłaty lokalnE art. 1–1a USTAwA z.dnia.12.stycznia.1991.r . o podatkach i opłatach lokalnych (j .t ..Dz .U ..z.2014.r .,.poz ..849;.zm ..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..528;.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..699;.. Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..774;.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1045;.Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1283;.. Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1777;.ost .zm ..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1890)1. rozdział 1 przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji]2 Ustawa.normuje: .podatek.od.nieruchomości; .podatek.od.środków.transportowych; .(uchylony); .opłatę.targową; .opłatę.miejscową; 1). 2). 3). 4). 5). 5a)..opłatę.uzdrowiskową; 5b)..opłatę.reklamową; 6). 7). .(uchylony); .opłatę.od.posiadania.psów . Art. 1a. [Definicje] 1). 2). 3). 1 ..Użyte.w.ustawie.określenia.oznaczają: .budynek.–.obiekt.budowlany.w.rozumieniu.przepi- sów.prawa.budowlanego,.który.jest.trwale.związa- ny.z.gruntem,.wydzielony.z.przestrzeni.za.pomocą. wprzegród.budowlanych.oraz.posiada.fundamenty. i.dach; .budowla.–.obiekt.budowlany.w.rozumieniu.przepi- sów.prawa.budowlanego.niebędący.budynkiem.lub. obiektem.małej.architektury,.a.także.urządzenie.bu- dowlane.w.rozumieniu.przepisów.prawa.budowlane- go.związane.z.obiektem.budowlanym,.które.zapew- nia.możliwość.użytkowania.obiektu.zgodnie.z.jego. przeznaczeniem; grunty, budynki i budowle związane z prowadze­ niem działalności gospodarczej – grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność go­ spodarczą, z zastrzeżeniem ust. 2a; 3a)..reklama,.tablica.reklamowa,.urządzenie.reklamowe,. szyld. –. odpowiednio. reklamę,. tablicę. reklamową,. urządzenie.reklamowe,.szyld.w.rozumieniu.przepi- sów.ustawy.z.dnia.27.marca.2003.r ..o.planowaniu. i.zagospodarowaniu.przestrzennym.(Dz .U ..z.2015.r .. poz ..199,.443.i.774); 4). 5). 6). 7). .działalność gospodarcza – działalność, o której mowa w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dz.U. z 2015 r. poz. 584, z późn.zm.), z zastrzeżeniem ust. 2; .powierzchnia. użytkowa. budynku. lub. jego. części. –.powierzchnię.mierzoną.po.wewnętrznej.długości. ścian. na. wszystkich. kondygnacjach,. z. wyjątkiem. powierzchni.klatek.schodowych.oraz.szybów.dźwi- gowych;.za.kondygnację.uważa.się.również.garaże. podziemne,.piwnice,.sutereny.i.poddasza.użytkowe; .działalność.rolnicza.–.produkcję.roślinną.i.zwierzę- cą,.w.tym.również.produkcję.materiału.siewnego,. szkółkarskiego,.hodowlanego.oraz.reprodukcyjne- go,.produkcję.warzywniczą,.roślin.ozdobnych,.grzy- bów.uprawnych,.sadownictwo,.hodowlę.i.produkcję. materiału.zarodowego.zwierząt,.ptactwa.i.owadów. użytkowych,.produkcję.zwierzęcą.typu.przemysło- wego.fermowego.oraz.chów.i.hodowlę.ryb; .działalność.leśna.–.działalność.właścicieli,.posia- daczy.lub.zarządców.lasów.w.zakresie.urządzania,. ochrony. i. zagospodarowania. lasu,. utrzymywania. i.powiększania.zasobów.i.upraw.leśnych,.gospoda- rowania.zwierzyną,.pozyskiwania.–.z.wyjątkiem.sku- pu.–.drewna,.żywicy,.choinek,.karpiny,.kory,.igliwia,. zwierzyny.oraz.płodów.runa.leśnego,.a.także.sprze- daż.tych.produktów.w.stanie.nieprzerobionym . 2 ..Za.działalność.gospodarczą.w.rozumieniu.ustawy. nie.uważa.się: 1). 2). .działalności.rolniczej.lub.leśnej; .wynajmu. turystom. pokoi. gościnnych. w. budyn- kach.mieszkalnych.znajdujących.się.na.obszarach. wiejskich.przez.osoby.ze.stałym.miejscem.pobytu. w.gminie.położonej.na.tym.terenie,.jeżeli.liczba.po- koi.przeznaczonych.do.wynajęcia.nie.przekracza.5; działalności, o której mowa w art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności go­ spodarczej (dz.U. z 2015 r. poz. 584 i 699). 2a. do gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej nie zali­ cza się: 3). 1. . . . . . 2. .W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.uwzględniono.wszystkie.obowiązujące.zmiany ..W.treści.ustawy.pogrubioną czcionką wyróżniono.zmiany.wprowadzone.z.dniem.1.stycznia.2016.r ..ustawami: –. .z. 9. kwietnia. 2015. r .. o. zmianie. ustawy. o. podatku. dochodowym. od. osób. fizycznych. oraz. niektórych. innych. ustaw. (Dz .U .. z.2015.r .,.poz ..699;.ost .zm ..Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1595), –. .z.25.czerwca.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.samorządzie.gminnym.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1045), –. .z.23.lipca.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.podatkach.i.opłatach.lokalnych.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1283), –. .z.9.października.2015.r ..o.rewitalizacji.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1777), –. .z.9.października.2015.r ..o.związkach.metropolitalnych.(Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1890) . .Hasła.w.klamrach.pochodzą.od.redakcji . www.infor.pl 5 art. 1b–3 podatki i opłaty lokalnE 1) budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami; gruntów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i d; 2) 3) budynków, budowli lub ich części, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna orga­ nu nadzoru budowlanego, o której mowa w art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowla­ ne (dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z późn.zm.), lub decy­ zja ostateczna organu nadzoru górniczego, na pod­ stawie której trwale wyłączono budynek, budowlę lub ich części z użytkowania. 3 ..Przez.użyte.w.ustawie.określenia: .użytki.rolne, .lasy, .nieużytki, .użytki.ekologiczne, .grunty.zadrzewione.i.zakrzewione, (uchylony), .grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi oraz grunty pod wodami powierzchniowymi pły­ nącymi, .grunty.pod.morskimi.wodami.wewnętrznymi –.rozumie.się.grunty.sklasyfikowane.w.ten.sposób. 1). 2). 3). 4). 5). 6). 7). 8). w.ewidencji.gruntów.i.budynków . Art. 1b. [Ulgi i zwolnienia podatkowe] 1 ..Ulgi.i.zwolnienia.podatkowe.w.zakresie.podatków. i.opłat.lokalnych.przyznane.kościołom.i.związkom.wy- znaniowym.regulują.odrębne.ustawy . 2 ..Zwolnienia.z.podatku.od.nieruchomości.przyzna- ne.z.tytułu.prowadzenia.działalności.gospodarczej.na. terenie.specjalnych.stref.ekonomicznych.regulują.prze- pisy.ustawy.z.dnia.2.października.2003.r ..o.zmianie.usta- wy.o.specjalnych.strefach.ekonomicznych.i.niektórych. ustaw.(Dz .U ..Nr.188,.poz ..1840,.z.późn .zm .) . 3 ..Zwolnienie.z.podatku.od.nieruchomości.gruntów. i.budynków.wchodzących.w.skład.nieruchomości.prze- znaczonych.na.budowę.dróg.publicznych,.nabytych.od- powiednio.na.własność.lub.w.trwały.zarząd: 1). .Skarbu.Państwa.oraz.przekazanych.Generalnej.Dy- rekcji.Dróg.Krajowych.i.Autostrad, .właściwych.jednostek.samorządu.terytorialnego –.regulują.przepisy.ustawy.z.dnia.10.kwietnia.2003.r .. o.szczególnych.zasadach.przygotowania.i.realizacji.in- westycji.w.zakresie.dróg.publicznych.(Dz .U ..z.2013.r .. poz ..687.oraz.z.2014.r ..poz ..40) . 2). Art. 1c. [Organ właściwy w sprawach podatków i opłat] Organem.podatkowym.właściwym.w.sprawach.podat- ków.i.opłat.unormowanych.w.niniejszej.ustawie.jest.wójt. (burmistrz,.prezydent.miasta) . rozdział 2 podatek od nieruchomości Art. 2. [Przedmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości] 1 ..Opodatkowaniu.podatkiem.od.nieruchomości.podle- gają.następujące.nieruchomości.lub.obiekty.budowlane: 1). .grunty; 6 podatki 2016 2). 3). .budynki.lub.ich.części; .budowle.lub.ich.części.związane.z.prowadzeniem. działalności.gospodarczej . 2. opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. 3 ..Opodatkowaniu.podatkiem.od.nieruchomości.nie. podlegają.również: 1). .pod.warunkiem.wzajemności.–.nieruchomości.bę- dące. własnością. państw. obcych. lub. organizacji. międzynarodowych.albo.przekazane.im.w.użytkowa- nie.wieczyste,.przeznaczone.na.siedziby.przedsta- wicielstw.dyplomatycznych,.urzędów.konsularnych. i.innych.misji.korzystających.z.przywilejów.i.immuni- tetów.na.mocy.ustaw,.umów.lub.zwyczajów.między- narodowych; grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi, z wyjątkiem gruntów pod wodami jezior lub zbiorni­ ków sztucznych; 2). 2a)..grunty.pod.morskimi.wodami.wewnętrznymi; 3). nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby or­ ganów jednostek samorządu terytorialnego, w tym urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów związków metropolitalnych i urzędów marszał­ kowskich; .grunty.zajęte.pod.pasy.drogowe.dróg.publicznych. w.rozumieniu.przepisów.o.drogach.publicznych.oraz. zlokalizowane.w.nich.budowle.–.z.wyjątkiem.związa- nych.z.prowadzeniem.działalności.gospodarczej.in- nej.niż.eksploatacja.autostrad.płatnych . 4). Art. 3. [Podatnicy podatku od nieruchomości] 1 ..Podatnikami.podatku.od.nieruchomości.są.osoby. fizyczne,.osoby.prawne,.jednostki.organizacyjne,.w.tym. spółki.nieposiadające.osobowości.prawnej,.będące: 1). .właścicielami.nieruchomości.lub.obiektów.budowla- nych,.z.zastrzeżeniem.ust ..3; .posiadaczami. samoistnymi. nieruchomości. lub. obiektów.budowlanych; .użytkownikami.wieczystymi.gruntów; .posiadaczami. nieruchomości. lub. ich. części. albo. obiektów.budowlanych.lub.ich.części,.stanowiących. własność.Skarbu.Państwa.lub.jednostki.samorządu. terytorialnego,.jeżeli.posiadanie: a). .wynika z umowy zawartej z właścicielem, agen­ cją nieruchomości rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości, 2). 3). 4). . . b). .jest.bez.tytułu.prawnego,.z.zastrzeżeniem.ust ..2 . 2. obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład zasobu Własno­ ści rolnej Skarbu państwa lub będących w zarządzie państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych agencji nieruchomości rolnych i jednostkach organi­ zacyjnych lasów państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi. 3 ..Jeżeli.przedmiot.opodatkowania.znajduje.się.w.po- siadaniu.samoistnym,.obowiązek.podatkowy.w.zakre- sie.podatku.od.nieruchomości.ciąży.na.posiadaczu.sa- moistnym . podatki i opłaty lokalnE art. 4–5 4. Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany sta­ nowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży soli­ darnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiada­ czach, z zastrzeżeniem ust. 4a i 5. 4a. zasady odpowiedzialności solidarnej za zobo­ wiązanie podatkowe, o której mowa w ust. 4, nie stosu­ je się przy współwłasności w częściach ułamkowych lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym wraz z gruntem stanowiących odrębny przedmiot własności. W takiej sytuacji obo­ wiązek podatkowy ciąży na współwłaścicielach w za­ kresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własno­ ści. przepisu art. 6 ust. 11 nie stosuje się. 5. Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz od części budynku stanowiących nieru­ chomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492) ciąży na właścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziało­ wi w nieruchomości wspólnej. 1). 2). 3). Art. 4. [Podstawa opodatkowania] 1 ..Podstawę.opodatkowania.stanowi: .dla.gruntów.–.powierzchnia; .dla.budynków.lub.ich.części.–.powierzchnia.użytkowa; .dla.budowli.lub.ich.części.związanych.z.prowadze- niem. działalności. gospodarczej,. z. zastrzeżeniem. ust ..4–6.–.wartość,.o.której.mowa.w.przepisach.o.po- datkach.dochodowych,.ustalona.na.dzień.1.stycznia. roku.podatkowego,.stanowiąca.podstawę.obliczania. amortyzacji.w.tym.roku,.niepomniejszona.o.odpisy. amortyzacyjne,.a.w.przypadku.budowli.całkowicie. zamortyzowanych.–.ich.wartość.z.dnia.1.stycznia. roku,.w.którym.dokonano.ostatniego.odpisu.amor- tyzacyjnego . 2 .. Powierzchnię. pomieszczeń. lub. ich. części. oraz. część.kondygnacji.o.wysokości.w.świetle.od.1,40.m.do. 2,20.m.zalicza.się.do.powierzchni.użytkowej.budynku. w.50 ,.a.jeżeli.wysokość.jest.mniejsza.niż.1,40.m,.po- wierzchnię.tę.pomija.się . 3 ..Jeżeli.obowiązek.podatkowy.w.zakresie.podatku. od.nieruchomości.od.budowli,.o.których.mowa.w.ust ..1. pkt.3,.powstał.w.ciągu.roku.podatkowego.–.podstawą. opodatkowania.jest.wartość.stanowiąca.podstawę.ob- liczania.amortyzacji.na.dzień.powstania.obowiązku.po- datkowego . 4 ..Jeżeli.budowla,.o.której.mowa.w.ust ..1.pkt.3,.jest. przedmiotem.umowy.leasingu.i.odpisów.amortyzacyj- nych.dokonuje.korzystający,.w.przypadku.jej.przejęcia. przez.właściciela,.do.celów.określenia.podstawy.opo- datkowania.przyjmuje.się.wartość.początkową.przed. zawarciem.pierwszej.umowy.leasingu,.zaktualizowaną. i.powiększoną.o.dokonane.ulepszenia.oraz.niepomniej- szoną.o.spłatę.wartości.początkowej . 5 ..Jeżeli.od.budowli.lub.ich.części,.o.których.mowa. w.ust ..1.pkt.3,.nie.dokonuje.się.odpisów.amortyzacyj- nych.–.podstawę.opodatkowania.stanowi.ich.wartość. rynkowa,.określona.przez.podatnika.na.dzień.powstania. obowiązku.podatkowego . 6 .. Jeżeli. budowle. lub. ich. części,. o. których. mowa. w.ust ..5,.zostały.ulepszone.lub.zgodnie.z.przepisami. o.podatkach.dochodowych.nastąpiła.aktualizacja.wy- ceny.środków.trwałych.–.podstawę.opodatkowania.sta- nowi.ich.wartość.rynkowa.ustalona.na.dzień.1.stycznia. roku.podatkowego.następującego.po.roku,.w.którym. dokonano.ulepszenia.lub.aktualizacji.wyceny.środków. trwałych . 7 ..Jeżeli.podatnik.nie.określił.wartości.budowli,.o.któ- rych.mowa.w.ust ..1.pkt.3.oraz.w.ust ..5,.lub.podał.wartość. nieodpowiadającą.wartości.rynkowej,.organ.podatkowy. powoła.biegłego,.z.zastrzeżeniem.ust ..8,.który.ustali.tę. wartość ..W.przypadku.gdy.podatnik.nie.określił.wartości. budowli,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.3.oraz.w.ust ..5,.lub. wartość.ustalona.przez.biegłego.jest.wyższa.co.najmniej. o.33 .od.wartości.określonej.przez.podatnika,.koszty. ustalenia.wartości.przez.biegłego.ponosi.podatnik . 8 ..Organ.podatkowy.powołuje.biegłego.spośród.rze- czoznawców.majątkowych,.o.których.mowa.w.ustawie. z.dnia.21.sierpnia.1997.r ..o.gospodarce.nieruchomościa- mi.(Dz .U ..z.2014.r ..poz ..518,.z.późn .zm .) . 9 ..Wartość.części.budowli.położonych.w.danej.gmi- nie,.w.przypadku.budowli.usytuowanych.na.obszarze. dwóch.lub.więcej.gmin,.określa.się.proporcjonalnie.do. długości.odcinka.budowli.położonego.na.terenie.danej. gminy . Art. 5. [wysokość stawek podatku od nierucho- mości]3 1 ..Rada.gminy,.w.drodze.uchwały,.określa.wysokość. stawek.podatku.od.nieruchomości,.z.tym.że.stawki.nie. mogą.przekroczyć.rocznie: 1). . .od.gruntów: a). .związanych.z.prowadzeniem.działalności.gospo- darczej,.bez.względu.na.sposób.zakwalifikowania. w.ewidencji.gruntów.i.budynków.– 0,89 zł.od.1.m2. powierzchni, . . b). pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha po­ wierzchni4, c). .pozostałych,.w.tym.zajętych.na.prowadzenie.od- płatnej.statutowej.działalności.pożytku.publicznego. 3. 4. .W.ujednoliconym.przez.redakcję.tekście.ustawy.podano.górne.granice.stawek.kwotowych.obowiązujące.w.2016.r ..(opublikowane. w.obwieszczeniu.Ministra.Finansów.z.5.sierpnia.2015.r ..w.sprawie.górnych.granic.stawek.kwotowych.podatków.i.opłat.lokalnych. w.2016.r .;.M .P ..z.2015.r .,.poz ..735) . .Na.podstawie.art ..57.ustawy.z.25.czerwca.2015.r ..o.zmianie.ustawy.o.samorządzie.gminnym.oraz.niektórych.innych.ustaw. (Dz .U ..z.2015.r .,.poz ..1045),.w.roku.2015.nie.dokonano,.na.podstawie.art ..20.ust ..1.zmiany.górnej.granicy.stawki.kwotowej. określonej.w.art ..5.ust ..1.pkt.1.lit ..b.w.brzmieniu.obowiązującym.do.31.grudnia.2015.r ..Stawki.tej.nie.ogłoszono.w.obwieszczeniu. Ministra.Finansów.z.5.sierpnia.2015.r ..w.sprawie.górnych.granic.stawek.kwotowych.podatków.i.opłat.lokalnych.w.2016.r ..(M .P .. z.2015.r .,.poz ..735) . www.infor.pl 7 art. 6 podatki i opłaty lokalnE . przez.organizacje.pożytku.publicznego.–.0,47 zł od.1.m2.powierzchni, d) niezabudowanych objętych obszarem rewita­ lizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź­ dziernika 2015 r. o rewitalizacji (dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewi­ duje przeznaczenie pod zabudowę mieszkanio­ wą, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono bu­ dowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni; 2). . .od.budynków.lub.ich.części: a). .mieszkalnych.–.0,75 zł.od.1.m2.powierzchni.użyt- . . . . kowej, b). .związanych. z. prowadzeniem. działalności. go- spodarczej.oraz.od.budynków.mieszkalnych.lub. ich.części.zajętych.na.prowadzenie.działalnoś- ci.gospodarczej.–.22,86 zł od.1.m2.powierzchni. użytkowej, c). .zajętych.na.prowadzenie.działalności.gospodar- czej. w. zakresie. obrotu. kwalifikowanym. mate- riałem.siewnym.–.10,68 zł od.1.m2.powierzchni. użytkowej, d). .związanych.z.udzielaniem.świadczeń.zdrowot- nych. w. rozumieniu. przepisów. o. działalności. leczniczej,.zajętych.przez.podmioty.udzielające. tych.świadczeń.– 4,65 zł od.1.m2.powierzchni. użytkowej, e). .pozostałych,.w.tym.zajętych.na.prowadzenie.od- płatnej.statutowej.działalności.pożytku.publicz- nego. przez. organizacje. pożytku. publicznego. – 7,68 zł od.1.m2.powierzchni.użytkowej; 3). .od.budowli.–.2 .ich.wartości.określonej.na.podsta- wie.art ..4.ust ..1.pkt.3.i.ust ..3–7 . 2 .. Przy. określaniu. wysokości. stawek,. o. których. mowa.w.ust ..1.pkt.1,.rada.gminy.może.różnicować.ich. wysokość.dla.poszczególnych.rodzajów.przedmiotów. opodatkowania,.uwzględniając.w.szczególności.lokali- zację,.rodzaj.prowadzonej.działalności,.rodzaj.zabudo- wy,.przeznaczenie.i.sposób.wykorzystywania.gruntu . 3 .. Przy. określaniu. wysokości. stawek,. o. których. mowa.w.ust ..1.pkt.2,.rada.gminy.może.różnicować.ich. wysokość.dla.poszczególnych.rodzajów.przedmiotów. opodatkowania,.uwzględniając.w.szczególności.lokali- zację,.sposób.wykorzystywania,.rodzaj.zabudowy,.stan. techniczny.oraz.wiek.budynków . 4 .. Przy. określaniu. wysokości. stawek,. o. których. mowa.w.ust ..1.pkt.2.lit ..b–e.oraz.w.ust ..1.pkt.3,.rada. gminy. może. różnicować. wysokość. stawek. dla. po- szczególnych.rodzajów.przedmiotów.opodatkowania,. uwzględniając.w. szczególności.rodzaj. prowadzonej. działalności . Art. 6. [Powstanie obowiązku podatkowego] 1 ..Obowiązek.podatkowy.powstaje.od.pierwszego. dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym. powstały.okoliczności.uzasadniające.powstanie.tego. obowiązku . 8 podatki 2016 2 ..Jeżeli.okolicznością,.od.której.jest.uzależniony.obo- wiązek.podatkowy,.jest.istnienie.budowli.albo.budynku. lub.ich.części,.obowiązek.podatkowy.powstaje.z.dniem. 1.stycznia.roku.następującego.po.roku,.w.którym.budo- wa.została.zakończona.albo.w.którym.rozpoczęto.użyt- kowanie.budowli.albo.budynku.lub.ich.części.przed.ich. ostatecznym.wykończeniem . 3 ..Jeżeli.w.trakcie.roku.podatkowego.zaistniało.zda- rzenie. mające. wpływ. na. wysokość. opodatkowania. w.tym.roku,.a.w.szczególności.zmiana.sposobu.wyko- rzystywania.przedmiotu.opodatkowania.lub.jego.części,. podatek.ulega.obniżeniu.lub.podwyższeniu,.poczynając. od.pierwszego.dnia.miesiąca.następującego.po.miesią- cu,.w.którym.nastąpiło.to.zdarzenie . 4 ..Obowiązek. podatkowy. wygasa. z.upływem.mie- siąca,.w.którym.ustały.okoliczności.uzasadniające.ten. obowiązek . 5 ..Jeżeli.obowiązek.podatkowy.powstał.lub.wygasł. w.ciągu.roku,.podatek.za.ten.rok.ustala.się.proporcjo- nalnie.do.liczby.miesięcy,.w.których.istniał.obowiązek . 6 ..Osoby.fizyczne,.z.zastrzeżeniem.ust ..11,.są.obo- wiązane.złożyć.właściwemu.organowi.podatkowemu.in- formację.o.nieruchomościach.i.obiektach.budowlanych,. sporządzoną.na.formularzu.według.ustalonego.wzoru,. w.terminie.14.dni.od.dnia.wystąpienia.okoliczności.uza- sadniających.powstanie.albo.wygaśnięcie.obowiązku. podatkowego.w.zakresie.podatku.od.nieruchomości.lub. od.dnia.zaistnienia.zdarzenia,.o.którym.mowa.w.ust ..3 . 7 ..Podatek.od.nieruchomości.na.rok.podatkowy.od. osób.fizycznych,.z.zastrzeżeniem.ust ..11,.ustala.w.dro- dze.decyzji.organ.podatkowy.właściwy.ze.względu.na. miejsce. położenia. przedmiotów. opodatkowania .. Po- datek.jest.płatny.w.ratach.proporcjonalnych.do.czasu. trwania.obowiązku.podatkowego,.w.terminach:.do.dnia. 15.marca,.15.maja,.15.września.i.15.listopada.roku.po- datkowego . 8 ..Jeżeli.w.ciągu.roku.podatkowego.nastąpiło.wyga- śnięcie.obowiązku.podatkowego.w.zakresie.podatku.od. nieruchomości.lub.zaistniało.zdarzenie,.o.którym.mowa. w.ust ..3,.organ.podatkowy.dokonuje.zmiany.decyzji,.któ- rą.ustalono.ten.podatek . 8a. nie wszczyna się postępowania, a postępowa­ nie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekracza­ łaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowe­ go, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajo­ wym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (dz.U. poz. 1529). W takim przypadku decyzję umarzającą po­ stępowanie pozostawia się w aktach sprawy, a organ jest nią związany od chwili wydania. do zmiany decy­ zji umarzającej postępowanie przepis art. 254 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa (dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699 i 978) stosuje się odpowiednio. 9. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki or­ ganizacyjne agencji nieruchomości rolnych, a także jednostki organizacyjne państwowego gospodarstwa leśnego lasy państwowe są obowiązane: 1). .składać,.w.terminie.do.dnia.31.stycznia,.organowi. podatkowemu.właściwemu.ze.względu.na.miejsce. podatki i opłaty lokalnE art. 7 2). 3). położenia.przedmiotów.opodatkowania,.deklaracje. na.podatek.od.nieruchomości.na.dany.rok.podatko- wy,.sporządzone.na.formularzu.według.ustalonego. wzoru,.a.jeżeli.obowiązek.podatkowy.powstał.po.tym. dniu.–.w.terminie.14.dni.od.dnia.zaistnienia.okolicz- ności.uzasadniających.powstanie.tego.obowiązku; .odpowiednio.skorygować.deklaracje.w.razie.zaist- nienia.zdarzenia,.o.którym.mowa.w.ust ..3,.w.terminie. 14.dni.od.dnia.zaistnienia.tego.zdarzenia; .wpłacać.obliczony.w.deklaracji.podatek.od.nieru- chomości.–.bez.wezwania.–.na.rachunek.właściwej. gminy,.w.ratach.proporcjonalnych.do.czasu.trwania. obowiązku.podatkowego,.w.terminie.do.dnia.15 ..każ- dego.miesiąca,.a.za.styczeń.do.dnia.31.stycznia . 10 ..Obowiązek.składania.informacji.o.nieruchomo- ściach.i.obiektach.budowlanych.oraz.deklaracji.na.poda- tek.od.nieruchomości,.o.którym.mowa.w.ust ..6.i.w.ust ..9. pkt.1,.dotyczy.również.podatników.korzystających.ze. zwolnień.na.mocy.przepisów.niniejszej.ustawy . 11 ..Jeżeli.nieruchomość.lub.obiekt.budowlany.stano- wi.współwłasność.lub.znajduje.się.w.posiadaniu.osób. fizycznych.oraz.osób.prawnych,.jednostek.organizacyj- nych.nieposiadających.osobowości.prawnej.lub.spół- ek.nieposiadających.osobowości.prawnej,.z.wyjątkiem. osób. tworzących. wspólnotę. mieszkaniową,. osoby. fi- zyczne.składają.deklarację.na.podatek.od.nieruchomo- ści.oraz.opłacają.podatek.na.zasadach.obowiązujących. osoby.prawne . 11a. W przypadku gdy kwota podatku nie przekra­ cza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. 12 ..Rada.gminy.może.zarządzać.pobór.podatku.od. nieruchomości.od.osób.fizycznych.w.drodze.inkasa.oraz. wyznaczać.inkasentów.i.określać.wysokość.wynagro- dzenia.za.inkaso . 13 .. Rada. gminy. określa,. w. drodze. uchwały,. wzory. formularzy,.o.których.mowa.w.ust ..6.i.w.ust ..9.pkt.1;. w.formularzach.zawarte.będą.dane.dotyczące.podmiotu. i.przedmiotu.opodatkowania.niezbędne.do.wymiaru.i.po- boru.podatku.od.nieruchomości . 14 .. Rada. gminy. może. określić,. w. drodze. uchwały,. warunki.i.tryb.składania.informacji.o.nieruchomościach. i.obiektach.budowlanych.oraz.deklaracji.na.podatek.od. nieruchomości.za.pomocą.środków.komunikacji.elektro- nicznej,.w.szczególności: 1). .ich.format.elektroniczny.oraz.układ.informacji.i.po- wiązań.między.nimi.zgodnie.z.przepisami.o.informa- tyzacji.działalności.podmiotów.realizujących.zadania. publiczne; .sposób.ich.przesyłania.za.pomocą.środków.komuni- kacji.elektronicznej; .rodzaje.podpisu.elektronicznego,.którym.powinny. być.opatrzone . 15 ..Rada.gminy.w.uchwale,.o.której.mowa.w.ust ..14,. 2). 3). uwzględnia.w.szczególności: 1). .zakres.danych.zawartych.we.wzorach.określonych. uchwałą.rady.gminy.w.sprawie.wzorów.informacji. o.nieruchomościach.i.obiektach.budowlanych.i.de- klaracji.na.podatek.od.nieruchomości.oraz.koniecz- ność.ich.opatrzenia.podpisem.elektronicznym; .potrzebę.zapewnienia.bezpieczeństwa,. wiarygod- ności.i.niezaprzeczalności.danych.zawartych.w.in- 2). 3). formacjach.o.nieruchomościach.i.obiektach.budow- lanych.i.deklaracjach.na.podatek.od.nieruchomości. oraz.potrzebę.ich.ochrony.przed.nieuprawnionym. dostępem; .limity.wysokości.zobowiązania.podatkowego,.kwoty. nadpłaty.lub.zwrotu.podatku.wynikające.z.deklaracji. na.podatek.od.nieruchomości,.a.także.wymagania. dla.poszczególnych.rodzajów.podpisu.elektronicz- nego.określone.w.przepisach.o.podpisie.elektronicz- nym,.w.szczególności.dotyczące.weryfikacji.podpisu. elektronicznego.i.znakowania.czasem . 16 ..Poświadczenie.przez.organ.podatkowy.złożenia. informacji.o.nieruchomościach.i.obiektach.budowlanych. lub.deklaracji.na.podatek.od.nieruchomości.za.pomocą. środków.komunikacji.elektronicznej.odbywa.się.zgodnie. z.przepisami.o.informatyzacji.działalności.podmiotów.re- alizujących.zadania.publiczne . Art. 7. [Podmioty zwolnione od podatku od nieru- chomości] 1 ..Zwalnia.się.od.podatku.od.nieruchomości: .budowle.wchodzące.w.skład.infrastruktury.kolejowej. w.rozumieniu.przepisów.o.transporcie.kolejowym. oraz.zajęte.pod.nie.grunty,.jeżeli: a). .zarządca. infrastruktury. jest. obowiązany. do. jej. udostępniania.licencjonowanym.przewoźnikom. kolejowym.lub b). .są.przeznaczone.wyłącznie.do.przewozu.osób,. wykonywanego.przez.przewoźnika.kolejowego,. który. równocześnie. zarządza. tą. infrastrukturą. bez.udostępniania.jej.innym.przewoźnikom,.lub c). .tworzą.linie.kolejowe.o.szerokości.torów.większej. 1). . . . niż.1435.mm; 1a)..grunty,.budynki.i.budowle.pozostałe.po.likwidacji.linii. kolejowych.lub.ich.odcinków.–.do.czasu.przeniesie- nia.ich.własności.lub.prawa.użytkowania.wieczyste- go.–.nie.dłużej.jednak.niż.przez.3.lata.od.pierwszego. dnia.miesiąca.następującego.po.miesiącu,.w.którym. stała.się.ostateczna.decyzja.lub.weszło.w.życie.roz- porządzenie,. wyrażające. zgodę. na. likwidację. linii. lub.ich.odcinków,.wydane.w.trybie.przewidzianym. w.przepisach.o.transporcie.kolejowym.–.z.wyjątkiem. zajętych.na.działalność.inną.niż.działalność,.o.której. mowa.w.przepisach.o.transporcie.kolejowym; .budowle.infrastruktury.portowej,.budowle.infrastruk- tury. zapewniającej. dostęp. do. portów. i. przystani. morskich.oraz.zajęte.pod.nie.grunty; 2). 2a)..grunty,.które.znajdują.się.w.posiadaniu.podmiotu. zarządzającego.portem.lub.przystanią.morską,.po- zyskane. na. potrzeby. rozwoju. portu. lub. przystani. morskiej,.zajęte.na.działalność.określoną.w.statu- cie.tego.podmiotu,.położone.w.granicach.portów. i.przystani.morskich.–.od.pierwszego.dnia.miesiąca. następującego.po.miesiącu,.w.którym.podmiot.ten. wszedł.w.ich.posiadanie.–.nie.dłużej.niż.przez.okres. 5.lat,.z.wyjątkiem.gruntów.zajętych.przez.podmiot. inny.niż.podmiot.zarządzający.portem.lub.przystanią. morską; .budynki,.budowle.i.zajęte.pod.nie.grunty.na.obsza- rze.części.lotniczych.lotnisk.użytku.publicznego; .budynki.gospodarcze.lub.ich.części: a). .służące.działalności.leśnej.lub.rybackiej, 4). . 3). www.infor.pl 9 art. 7 podatki i opłaty lokalnE b). .położone.na.gruntach.gospodarstw.rolnych,.słu- żące.wyłącznie.działalności.rolniczej, c). .zajęte.na.prowadzenie.działów.specjalnych.pro- dukcji.rolnej; grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statu­ towej działalności wśród dzieci i młodzieży w za­ kresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultu­ ry fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypo­ czynkowe dzieci i młodzieży; .grunty.i.budynki.wpisane.indywidualnie.do.rejestru. zabytków,.pod.warunkiem.ich.utrzymania.i.konser- wacji,.zgodnie.z.przepisami.o.ochronie.zabytków,. z.wyjątkiem.części.zajętych.na.prowadzenie.działal- ności.gospodarczej; .grunty. i. budynki. we. władaniu. muzeów. rejestro- wanych; znajdujące się w parkach narodowych lub rezerwa­ tach przyrody i służące bezpośrednio i wyłącznie osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody: a) grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, . . 5). 6). 7). 8). 9). b) budynki i budowle trwale związane z gruntem; 8a) będące własnością Skarbu państwa: a) grunty pod wodami powierzchniowymi płynący­ mi jezior, b) grunty zajęte pod sztuczne zbiorniki wodne, z wyjątkiem gruntów przekazanych w posiada­ nie innym podmiotom niż wymienione w art. 217 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – prawo wodne (dz.U. z 2015 r. poz. 469); .budowle. wałów. ochronnych,. grunty. pod. wałami. ochronnymi.i.położone.w.międzywalach,.z.wyjątkiem. zajętych.na.prowadzenie.działalności.gospodarczej. przez.inne.podmioty.niż.spółki.wodne,.ich.związki. oraz.związki.wałowe; 10)..grunty. stanowiące. nieużytki,. użytki. ekologiczne,. grunty.zadrzewione.i.zakrzewione,.z.wyjątkiem.zaję- tych.na.prowadzenie.działalności.gospodarczej; 11)..grunty.stanowiące.działki.przyzagrodowe.członków. rolniczych.spółdzielni.produkcyjnych,.którzy.spełnia- ją.jeden.z.warunków: a). .osiągnęli.wiek.emerytalny, . . b)..są.inwalidami.zaliczonymi.do.I.albo.II.grupy5, . c). .są.niepełnosprawnymi.o.znacznym.lub.umiarko- wanym.stopniu.niepełnosprawności, . d). .są. osobami. całkowicie. niezdolnymi. do. pracy. w.gospodarstwie.rolnym.albo.niezdolnymi.do.sa- modzielnej.egzystencji; 12)..położone.na.terenie.rodzinnego.ogrodu.działkowego:. grunty,.altany.działkowe.i.obiekty.gospodarcze.o.po- wierzchni.zabudowy.do.35.m2.oraz.budynki.stano- wiące.infrastrukturę.ogrodową,.w.rozumieniu.ustawy. z.dnia.13.grudnia.2013.r ..o.rodzinnych.ogrodach.dział- kowych.(Dz .U ..z.2014.r ..poz ..40),.z.wyjątkiem.zajętych. na.prowadzenie.działalności.gospodarczej; 13)..budynki.i.budowle.zajęte.przez.grupę.producentów. rolnych.wpisaną.do.rejestru.tych.grup,.wykorzysty- wane.wyłącznie.na.prowadzenie.działalności.w.za- kresie.sprzedaży.produktów.lub.grup.produktów.wy- tworzonych.w.gospodarstwach.członków.grupy.lub. w.zakresie.określonym.w.art ..4.ust ..2.ustawy.z.dnia. 15.września.2000.r ..o.grupach.producentów.rolnych. i.ich.związkach.oraz.o.zmianie.innych.ustaw.(Dz .U .. Nr.88,.poz ..983,.z.późn .zm .),.zgodnie.z.jej.aktem.za- łożycielskim; 14)..nieruchomości.lub.ich.części.zajęte.na.prowadze- nie.nieodpłatnej.statutowej.działalności.pożytku.pu- blicznego.przez.organizacje.pożytku.publicznego; 3). 2). 1). 15) grunty i budynki lub ich części, stanowiące wła­ sność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. 2 ..Od.podatku.od.nieruchomości.zwalnia.się.również: .uczelnie,.zwolnienie.nie.dotyczy.przedmiotów.opo- datkowania.zajętych.na.działalność.gospodarczą; .publiczne.i.niepubliczne.jednostki.organizacyjne.ob- jęte.systemem.oświaty.oraz.prowadzące.je.organy,. w.zakresie.nieruchomości.zajętych.na.działalność. oświatową; .instytuty.naukowe.i.pomocnicze.jednostki.naukowe. Polskiej.Akademii.Nauk,.w.odniesieniu.do.nierucho- mości.lub.ich.części,.które.są.niezbędne.do.reali- zacji.zadań,.o.których.mowa.w.art ..2.ustawy.z.dnia. 30.kwietnia.2010.r ..o.Polskiej.Akademii.Nauk.(Dz .U .. Nr.96,.poz ..619,.z.2011.r ..Nr.84,.poz ..455.oraz.z.2013.r .. poz ..675);.zwolnienie.nie.dotyczy.przedmiotów.opo- datkowania.zajętych.na.działalność.gospodarczą; .prowadzących.zakłady.pracy.chronionej.spełniają- ce.warunek,.o.którym.mowa.w.art ..28.ust ..1.pkt.1. lit ..b.ustawy.z.dnia.27.sierpnia.1997.r ..o.rehabilita- cji.zawodowej.i.społecznej.oraz.zatrudnianiu.osób. niepełnosprawnych.(Dz .U ..z.2011.r ..Nr.127,.poz ..721,. z. późn .zm .),. lub. zakłady. aktywności. zawodowej. w. zakresie. przedmiotów. opodatkowania. zgłoszo- nych.wojewodzie,.jeżeli.zgłoszenie.zostało.potwier- dzone.decyzją.w.sprawie.przyznania.statusu.zakładu. pracy.chronionej.lub.zakładu.aktywności.zawodowej. albo. zaświadczeniem. –. zajętych. na. prowadzenie. tego.zakładu,.z.wyjątkiem.przedmiotów.opodatko- wania.znajdujących.się.w.posiadaniu.zależnym.pod- miotów.niebędących.prowadzącymi.zakłady.pracy. chronionej. spełniające. warunek,. o. którym. mowa. w.art ..28.ust ..1.pkt.1.lit ..b.ustawy.z.dnia.27.sierpnia. 1997.r ..o.rehabilitacji.zawodowej.i.społecznej.oraz. zatrudnianiu.osób.niepełnosprawnych.lub.zakłady. aktywności.zawodowej; .instytuty.badawcze,.z.wyjątkiem.przedmiotów.opo- datkowania.zajętych.na.działalność.gospodarczą; 4). 5). 5a)..przedsiębiorców.o.statusie.centrum.badawczo-roz- wojowego. uzyskanym. na. zasadach. określonych. w.przepisach.o.niektórych.formach.wspierania.dzia- łalności.innowacyjnej,.w.odniesieniu.do.przedmio- 5. .Obecnie:. osobami. o. całkowitej. niezdolności. do. pracy. oraz. niezdolności. do. samodzielnej. egzystencji. albo. o. całkowitej. niezdolności.do.pracy,.stosownie.do.art ..10.ust ..1.i.2.ustawy.z.dnia.28.czerwca.1996.r ..o.zmianie.niektórych.ustaw.o.zaopatrzeniu. emerytalnym.i.o.ubezpieczeniu.społecznym.(Dz .U ..Nr.100,.poz ..461),.która.weszła.w.życie.1.września.1997.r . 10 podatki 2016 podatki i opłaty lokalnE art. 7a–9 6). tów.opodatkowania.zajętych.na.cele.prowadzonych. badań.i.prac.rozwojowych; .(uchylony) . 3 ..Rada.gminy,.w.drodze.uchwały,.może.wprowadzić. inne.zwolnienia.przedmiotowe.niż.określone.w.ust ..1. oraz.w.art ..10.ust ..1.ustawy.z.dnia.2.października.2003.r .. o.zmianie.ustawy.o.specjalnych.strefach.ekonomicznych. i.niektórych.ustaw . 4 ..Z.tytułu.zwolnień,.o.których.mowa.w.ust ..1.pkt.8. oraz.ust ..2.pkt.5a,.jednostkom.samorządu.terytorialne- go.przysługuje.z.budżetu.państwa.zwrot.utraconych.do- chodów.za.przedmioty.opodatkowania,.które.podlegają. opodatkowaniu.i.nie.są.z.niego.zwolnione.na.podstawie. innych.przepisów.niniejszej.ustawy . 5 ..Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych. określi,.w.drodze.rozporządzenia,.zasady.i.tryb.zwrotu. utraconych.dochodów,.o.których.mowa.w.ust ..4,.kieru- jąc.się.potrzebą.zabezpieczenia.budżetów.gmin.przed. utratą. dochodów.z. tytułu.zwolnień. w. opłatach.i. po- datkach . 6 ..Z.tytułu.zwolnienia,.o.którym.mowa.w.ust ..1.pkt.8a,. gminom. przysługuje. zwrot. utraconych. dochodów. ze. środków.wojewódzkich.funduszy.ochrony.środowiska. i.gospodarki.wodnej . 6a. zwolnienie od podatku od nieruchomości, o któ­ rym mowa w ust. 2 pkt 5a, stanowi pomoc de mini­ mis, o której mowa w rozporządzeniu komisji (Ue) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sto­ sowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy de minimis (dz.Urz. Ue l 352 z 24.12.2013, str. 1). 6b ..(uchylony) . 7 ..Minister.właściwy.do.spraw.środowiska.w.poro- zumieniu. z. ministrem. właściwym. do. spraw. finansów. publicznych.określi,.w.drodze.rozporządzenia,.szcze- gółowe. zasady. i. tryb. zwrotu. utraconych. dochodów,. o.których.mowa.w.ust ..6,.kierując.się.potrzebą.zabez- pieczenia.gmin.przed.zmniejszeniem.dochodów.z.tytułu. zwolnienia.z.podatku.od.nieruchomości,.o.którym.mowa. w.ust ..1.pkt.8a . rozdział 2a ewidencja podatkowa nieruchomości Art. 7a. [Zakres ewidencji podatkowej nierucho- mości] 1 ..Dla.potrzeb.wymiaru.i.poboru.podatku.od.nierucho- mości.oraz.podatku.rolnego.i.podatku.leśnego.organy. podatkowe.prowadzą.ewidencję.podatkową.nierucho- mości.w.systemie.informatycznym . 2 ..Ewidencja.podatkowa.nieruchomości.zawiera.dane. o.podatnikach.i.przedmiotach.opodatkowania,.w.szcze- gólności.wynikające.z.informacji.i.deklaracji.składanych. przez.podatników.na.podstawie.przepisów.ustawy.oraz. przepisów.o.podatku.rolnym.i.podatku.leśnym,.danych. zawartych.w.księgach.wieczystych,.w.ewidencji.gruntów. i.budynków.oraz.innych.ewidencjach.i.rejestrach,.w.tym. prowadzonych.przez.organy.administracji.publicznej,. a.w.szczególności: 1). 2). .przed.dniem.wejścia.w.życie.ustawy; .aktów.notarialnych; 3). 4). 5). 6). .ewidencji.decyzji.o.warunkach.zabudowy.i.zagospo- darowania.terenu.i.wydanych.decyzji.o.pozwoleniu. na.budowę; .planu.zagospodarowania.przestrzennego; .ewidencji.prowadzonych.przez.urzędy.skarbowe; .Centralnego. Rejestru. Podmiotów. –.Krajowej. Ewi- dencji.Podatników . 3 ..Minister.właściwy.do.spraw.finansów.publicznych. określi,.w.drodze.rozporządzenia,.zasady.prowadzenia. ewidencji.podatkowej.nieruchomości.w.systemie.infor- matycznym,.z.uwzględnieniem.zapewnienia.współdziała- nia.z.ewidencją.gruntów.i.budynków ..W.rozporządzeniu. minister.określi.zakres.informacji.objętych.ewidencją,. w.tym.w.szczególności.dane.osobowe.podatnika.oraz. dane.dotyczące.przedmiotu.opodatkowania . rozdział 3 podatek od środków transportowych Art. 8. [Przedmioty podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych] Opodatkowaniu.podatkiem.od.środków.transporto- wych.podlegają: 1). .samochody.ciężarowe.o.dopuszczalnej.masie.całko- witej.powyżej.3,5.tony.i.poniżej.12.ton; .samochody.ciężarowe.o.dopuszczalnej.masie.całko- witej.równej.lub.wyższej.niż.12.ton; .ciągniki. siodłowe. i. balastowe. przystosowane. do. używania. łącznie. z. naczepą. lub. przyczepą. o. do- puszczalnej.masie.całkowitej.zespołu.pojazdów.od. 3,5.tony.i.poniżej.12.ton; .ciągniki.siodłowe.i.balastowe.przystosowane.do.uży- wania.łącznie.z.naczepą.lub.przyczepą.o.dopusz- czalnej.masie.całkowitej.zespołu.pojazdów.równej. lub.wyższej.niż.12.ton; .przyczepy.i.naczepy,.które.łącznie.z.pojazdem.silni- kowym.posiadają.dopuszczalną.masę.całkowitą.od. 7.ton.i.poniżej.12.ton,.z.wyjątkiem.związanych.wy- łącznie.z.działalnością.rolniczą.prowadzoną.przez. podatnika.podatku.rolnego; .przyczepy.i.naczepy,.które.łącznie.z.pojazdem.sil- nikowym.posiadają.dopuszczalną.masę.całkowitą. równą.lub.wyższą.niż.12.ton,.z.wyjątkiem.związanych. wyłącznie.z.działalnością.rolniczą.prowadzoną.przez. podatnika.podatku.rolnego; .autobusy . 2). 3). 4). 5). 6). 7). Art. 9. [Podmioty obciążone obowiązkiem podat- kowym w zakresie podatku od środków transpor- towych] 1 .. Obowiązek. podatkowy. w. zakresie. podatku. od. środków.transportowych,.z.zastrzeżeniem.ust ..2,.cią- ży.na.osobach.fizycznych.i.osobach.prawnych.będą- cych.właścicielami.środków.transportowych ..Jak.wła- ścicieli. traktuje. się. również. jednostki. organizacyjne. nieposiadające.osobowości.prawnej,.na.które.środek. transportowy. jest. zarejestrowany,. oraz. posiadaczy. środków.transportowych.zarejestrowanych.na.teryto- rium.Rzeczypospolitej.Polskiej.jako.powierzone.przez. zagraniczną. osobę. fizyczną. lub. prawną. podmiotowi. polskiemu . www.infor.pl 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

PODATKI 2016/7 Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: