Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00239 004122 21517402 na godz. na dobę w sumie
inFamous: Second Son w 10 prostych krokach - ebook/pdf
inFamous: Second Son w 10 prostych krokach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 36
Wydawca: GryOnline Język publikacji: polski
ISBN: Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> poradniki do gier >> playstation 4 >> akcja i strzelanki
Porównaj ceny (książka, ebook (-9%), audiobook).

inFamous: Second Son w 10 prostych krokach jest poradnikiem do gry inFamous: Second Son omawiającym jej najważniejsze zagadnienia. Ich znajomość może okazać się bardzo przydatna szczególnie w początkowych godzinach spędzonych na przemierzaniu ulic wirtualnego Seattle. Pierwszy rozdział poradnika koncentruje się na temacie eksploracji otoczenia, podpowiadając w jaki sposób można ją usprawnić dzięki poleganiu na mocach Delsina. Tematem przewodnim drugiego rozdziału jest staczanie walk i znajdują się w nim między innymi wskazówki na temat jak najlepszego wykorzystywania dostępnych mocy w zależności od specyfiki danej bitwy. W trzecim rozdziale zamieszczono zestawienie typów napotykanych przeciwników. Czwarty rozdział poradnika informuje o rodzajach dostępnych zadań oraz o możliwych sposobach przystępowania do nich. Piąty rozdział jest niezwykle istotny, omawiając wszystkie najważniejsze kwestie związane z karmą i podpowiadając w jaki sposób można gromadzić dobrą lub złą karmę. Głównym tematem szóstego rozdziału jest dym, czyli nadrzędna moc Delsina Rowe'a. W rozdziale tym znalazły się informacje zarówno na temat umiejętnego używania dymu jak i skutecznego regenerowania jego zapasów. Siódmy rozdział koncentruje się na odblokowywaniu nowych mocy i umiejętności, przedstawiając w jaki sposób można tego dokonywać i sugerując jakimi nowymi zdolnościami warto się zainteresować na samym początku zabawy. Dwa kolejne rozdziały poruszają temat pobytu w mieście. Ósmy rozdział skupia się w całości na pobocznych aktywnościach dostępnych w trakcie pobytu w Seattle, a dziewiąty rozdział na przejmowaniu kolejnych dzielnic miasta będących początkowo pod kontrolą wrogich wojsk. Z ostatniego dziesiątego rozdziału możesz dowiedzieć się więcej na temat śmierci i jej konsekwencji oraz metod unikania zbyt częstych zgonów. inFamous: Second Son to gra studia Sucker Punch, w której wcielamy się w młodego chłopaka dysponującego nadnaturalnymi mocami. Głównym bohaterem gry jest mianowicie Delsin Rowe, który potrafi przemieniać się w dym i kontrolować żywioł ognia, zaś miejscem akcji jest tym razem deszczowe Seattle.

Krok 1: Eksploracja

Rozdział ten poświęcony jest w całości eksploracji otoczenia, wspomaganej przez umiejętne wykorzystywanie mocy głównego bohatera i wybranych elementów otoczenia (szyby wentylacyjne, linie kolejowe, pojazdy itp.).

Krok 2: Walka

W rozdziale tym odnajdziesz wszystkie podstawowe informacje na temat staczania walk, jak również podpowiedzi do odnoszenia bezproblemowych zwycięstw w kolejnych potyczkach dzięki używaniu elementów wyposażenia i mocy głównego bohatera.

Krok 3: Przeciwnicy i ich typy

Rozdział ten zawiera zestawienie wszystkich najważniejszych odmian przeciwników – żołnierzy, innych osób obdarzonych mocami, wrogów korzystających ze środków transportu (pojazdy opancerzone, czołgi, śmigłowce itp.) oraz bossów.

Krok 4: Główne i poboczne zadania

Rozdział przedstawiający podział na główne oraz poboczne zadania i informujący o sposobach przystępowania do nich (dotarcie do określonego punktu startu, swobodna eksploracja itp.).

Krok 5: Karma

To obszerny rozdział, który wyjaśni ci przede wszystkim sposób funkcjonowania mechanizmu karmy i tego w jaki sposób wpływa ona na dalszy przebieg gry. W rozdziale tym znalazły się również informacje na temat możliwych sposobów pozyskiwania dobrej lub złej karmy.

Krok 6: Dym

W rozdziale zawarto szczegółowe omówienie nadrzędnej mocy głównego bohatera – jej zalet, wad i zastosowań. Oprócz tego zamieszczono informacje na temat możliwych sposobów odnawiania zapasów dymu (bez nich używanie niektórych mocy staje się niemożliwe).

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry inFamous: Second Son w 10 prostych krokach autor: Jacek „Stranger” Hałas Producent Sucker Punch, Wydawca Sony Computer Entertainment, Wydawca PL Sony Computer Entertainment Polska Prawa do użytych w tej publikacji tytułów, nazw własnych, zdjęć, znaków towarowych i handlowych, itp. należą do ich prawowitych właścicieli. (c) 2014 GRY-Online S.A. inFamous: Second Son w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl S p i s t r e ś c i inFamous: Second Son w 10 prostych krokach __________________________3 1. Eksploracja ___________________________________________________5 2. Walka ________________________________________________________9 3. Przeciwnicy i ich typy __________________________________________13 4. Główne i poboczne zadania ______________________________________16 5. Karma ______________________________________________________19 6. Dym i pozostałe moce __________________________________________22 7. Rozwój umiejętności Delsina _____________________________________24 8. Dodatkowe aktywności _________________________________________27 9. Przejmowanie dzielnic __________________________________________31 10. Śmierć bohatera _____________________________________________33 Wydawnictwo GRY-Online S.A. ul. Gabrieli Zapolskiej 16A, 30-126 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest (c) 2002-2014 GRY-Online S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-Online S.A. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-Online. www.gry-online.pl Strona: 2 inFamous: Second Son w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl inFamous: Second Son w 10 prostych krokach inFamous: Second Son w 10 prostych krokach jest poradnikiem do gry inFamous: Second Son omawiającym jej najważniejsze zagadnienia. Ich znajomość może okazać się bardzo przydatna szczególnie w początkowych godzinach spędzonych na przemierzaniu ulic wirtualnego Seattle. Pierwszy rozdział poradnika koncentruje się na temacie eksploracji otoczenia, podpowiadając w jaki sposób można ją usprawnić dzięki poleganiu na mocach Delsina. Tematem przewodnim drugiego rozdziału jest staczanie walk i znajdują się w nim między innymi wskazówki na temat jak najlepszego wykorzystywania dostępnych mocy w zależności od specyfiki danej bitwy. W trzecim rozdziale zamieszczono zestawienie typów napotykanych przeciwników. Czwarty rozdział poradnika informuje o rodzajach dostępnych zadań oraz o możliwych sposobach przystępowania do nich. Piąty rozdział jest niezwykle istotny, omawiając wszystkie najważniejsze kwestie związane z karmą i podpowiadając w jaki sposób można gromadzić dobrą lub złą karmę. Głównym tematem szóstego rozdziału są moce Delsina Rowe a. Najwięcej miejsca poświęcono w tym rozdziale mocy dymu (Smoke), czyli pierwszej spośród czterech kategorii ponadnaturalnych zdolności, do której uzyskuje się dostęp. Siódmy rozdział koncentruje się na odblokowywaniu nowych mocy i umiejętności, przedstawiając w jaki sposób można tego dokonywać i sugerując jakimi nowymi zdolnościami warto się zainteresować na samym początku zabawy. Dwa kolejne rozdziały poruszają temat pobytu w mieście. Ósmy rozdział skupia się w całości na pobocznych aktywnościach dostępnych w trakcie pobytu w Seattle, a dziewiąty rozdział na przejmowaniu kolejnych dzielnic miasta będących początkowo pod kontrolą wrogich wojsk. Z ostatniego dziesiątego rozdziału możesz dowiedzieć się więcej na temat śmierci i jej konsekwencji oraz metod unikania zbyt częstych zgonów. inFamous: Second Son to gra studia Sucker Punch, w której wcielamy się w młodego chłopaka dysponującego nadnaturalnymi mocami. Głównym bohaterem gry jest mianowicie Delsin Rowe, który potrafi przemieniać się w dym i kontrolować żywioł ognia, zaś miejscem akcji jest tym razem deszczowe Seattle. K r o k 1 : E k s p l o r a c j a Rozdział ten poświęcony jest w całości eksploracji otoczenia, wspomaganej przez umiejętne wykorzystywanie mocy głównego bohatera i wybranych elementów otoczenia (szyby wentylacyjne, linie kolejowe, pojazdy itp.). K r o k 2 : W a l k a W rozdziale tym odnajdziesz wszystkie podstawowe informacje na temat staczania walk, jak również podpowiedzi do odnoszenia bezproblemowych zwycięstw w kolejnych potyczkach dzięki używaniu elementów wyposażenia i mocy głównego bohatera. K r o k 3 : P r z e c i w n i c y i i c h t y p y Rozdział ten zawiera zestawienie wszystkich najważniejszych odmian przeciwników – żołnierzy, innych osób obdarzonych mocami, wrogów korzystających ze środków transportu (pojazdy opancerzone, czołgi, śmigłowce itp.) oraz bossów. Strona: 3 inFamous: Second Son w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl K r o k 4 : G ł ó w n e i p o b o c z n e z a d a n i a Rozdział przedstawiający podział na główne oraz poboczne zadania i informujący o sposobach przystępowania do nich (dotarcie do określonego punktu startu, swobodna eksploracja itp.). K r o k 5 : K a r m a To obszerny rozdział, który wyjaśni ci przede wszystkim sposób funkcjonowania mechanizmu karmy i tego w jaki sposób wpływa ona na dalszy przebieg gry. W rozdziale tym znalazły się również informacje na temat możliwych sposobów pozyskiwania dobrej lub złej karmy. K r o k 6 : D y m i p o z o s t a ł e m o c e W rozdziale zawarto omówienie dymu, czyli pierwszej kategorii mocy głównego bohatera (zalety, wady, zastosowania). Oprócz tego zamieszczono informacje na temat możliwych sposobów odnawiania zapasów dymu (bez nich używanie niektórych mocy staje się niemożliwe) i pozostałych kategorii mocy, do których dostęp przyznawany jest w dalszej części kampanii. K r o k 7 : R o z w ó j u m i e j ę t n o ś c i D e l s i n a Rozdział poświęcony umiejętnościom głównego bohatera. W tekście znalazły się informacje na temat możliwych sposobów ich odblokowywania (rdzenie przekaźniowe lub zakup w zamian za odnalezione odłamki), jak również przygotowane zostały zestawienia najbardziej pożytecznych zdolności. K r o k 8 : D o d a t k o w e a k t y w n o ś c i W rozdziale tym znajduje się omówienie wszystkich dodatkowych aktywności powiązanych z dzielnicami miasta. Mowa tu mianowicie o odnajdywaniu odłamków i kamer ochrony, demaskowaniu wrogich agentów, malowaniu graffiti, niszczeniu urządzeń zakłócających i pozyskiwaniu dzienników audio. K r o k 9 : P r z e j m o w a n i e d z i e l n i c Z rozdziału tego dowiesz się w jaki sposób Delsin może przejmować całkowitą kontrolę nad kolejnymi dzielnicami Seattle, wypędzając w ten sposób przebywających w nich wrogich żołnierzy. K r o k 1 0 : Ś m i e r ć b o h a t e r a Rozdział ten omawia okoliczności śmierci głównego bohatera oraz zawiera sugestie w jaki sposób można próbować jej unikać. Oprócz tego w rozdziale znalazły się informacje na temat zapisywania stanu gry oraz różnic w rozgrywce wynikających z wybranego poziomu trudności. Jacek Stranger Hałas (www.gry-online.pl) Strona: 4 inFamous: Second Son w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl 1. Eksploracja Eksploracja świata gry w Second Son przebiega na nieco zmienionych zasadach w stosunku do poprzednich odsłon serii inFamous i wynika to z tego, że Delsin Rowe dysponuje innymi mocami od swoich poprzedników. Do skuteczniejszej i wygodniejszej podróży wykorzystywana jest mianowicie moc dymu, która szerzej opisana została w Kroku 6. Polecam przede wszystkim regularnie używać opcji przemiany w dym, albowiem przyśpiesza ona proces poruszania się, skracając tym samym ilość czasu potrzebnego na dotarcie do celu podróży. Pozwala ona też w prosty sposób przeznikać przez napotykane przedmioty (barykady, metalowe bramki, zaparkowane auta itp.) albo np. szybciej dopaść ściganą w danym momencie postać. Dodatkową zaletą wynikającą z polegania na takiej właśnie opcji podróży jest to, że nie zużywa ona zapasów dymu, tak więc jej używanie jest nielimitowane. W trakcie eksploracji Seattle nie musisz oczywiście kurczowo trzymać się podłoża, tym bardziej, że gra wyraźnie zachęca do podejmowania bardziej efektownych (i skuteczniejszych) akcji. Dobrym pomysłem jest na przykład odbijanie się od mijanych po drodze pojazdów, które katapultują niejako Delsina. Główny bohater regularnie zachęcany jest też do odwiedzania wyżej położonych półek i dachów budynków. Pomimo tego, że Delsin potrafi wspinać się w tradycyjny sposób (chwytanie się kolejnych krawędzi i interaktywnych półek) to jest to stosunkowo mozolny proces, który sprawia, że dotarcie na dach średniej wielkości budynku może niepotrzebnie zająć kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt sekund. O wiele lepszym sposobem działania jest rozglądanie się za czerwonymi szybami wentylacyjnymi, do których można wchodzić po dokonaniu opcji przemiany w dym (przykładowy szyb pokazano na powyższym obrazku). W zależności od rodzaju szybu Delsin przetransportowany zostanie na wyższy balkonik lub od razu na sam dach budynku, pomijając w ten sposób konieczność powolnego chwytania się kolejnych krawędzi i dbania o utrzymanie równowagi. Strona: 5 inFamous: Second Son w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl Bieganie po dachach i torach kolejowych to również dobre pomysły na sprawne poruszanie się po mieście Przedostawanie się na dachy budynków, czy to z wykorzystaniem wspinaczki czy przez szyby wentylacyjne, ma wiele różnych zalet. Możesz przede wszystkim w taki sposób przemieszczać się po okolicy i w docieraniu do kolejnych dachów pomagają używane na przemian moce zamiany w dym i unoszenia się nad ziemią. Polecam przy okazji usprawnić tę pierwszą moc, dzięki czemu Delsin będzie mógł użyć dwóch przeskoków zanim konieczne okaże się wylądowanie na jakiejś stabilnej półce. Używanie dachów budynków pozwoli ci skrócić czas docierania do kolejnych lokacji, bo nie będziesz musiał szukać sposobów na podróżowanie wyznaczonymi ulicami czy omijanie dużych przeszkód. Jest to też dobry pomysł na unikanie konfrontacji z wieloma żołnierzami D.U.P., albowiem zdecydowana większość z nich patroluje właśnie ulice miasta i tylko nieliczni przeciwnicy okupują dachy budynków czy wieże obserwacyjne. Przeskakiwanie na kolejne dachy to nie jedyny sposób podróży po górnych poziomach Seattle. Polecam zainteresować się torami kolejowymi przebiegającymi przez wiele spośród badanych dzielnic tego miasta, albowiem Deslin może na nie przeskoczyć i w taki sposób przemieszczać się po okolicy. Metoda ta ma niestety dwie zasadnicze wady – linie kolejowe ograniczają swobodę podróży, a ponadto musisz uważać żeby nie zderzyć się z wagonikiem metra, bo w przeciwnym wypadku możesz niespodziewanie spaść na sam dół. Strona: 6 inFamous: Second Son w 10 prostych krokach – Poradnik GRY-Online.pl Główny bohater nie potrafi niestety pływać O ile Delsin nie musi w ogóle obawiać się np. upadków nawet z bardzo dużych wysokości o tyle ma jedną bardzo poważną słabość i jest nią brak umiejętności pływania. Jest to tym bardziej uciążliwe, że bardzo często przebywa się w pobliżu wody, na przykład podczas eksploracji doków czy podróżowania pomiędzy północną i południową częścią miasta. Musisz o tym pamiętać, starając się umiejętnie wykonywać kolejne ruchy i wykorzystując dostępne moce (szczególnie zdolność unoszenia się w powietrzu) żeby nagle nie wpaść do wody. Kontakt z wodą nie oznacza na szczęście natychmiastowej śmierci, aczkolwiek główny bohater do czasu powrócenia na suchy ląd staje się bezbronny. Traci się też przez to trochę czasu i może to mieć kluczowe znaczenie np. w tych misjach, w których musimy ścigać się z upływającym czasem. Strona: 7
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

inFamous: Second Son w 10 prostych krokach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: