Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 002914 21513524 na godz. na dobę w sumie
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla początkujących - książka
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla początkujących - książka
Autor: Liczba stron: 216
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0650-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W dzisiejszym stechnicyzowanym świecie handel przekroczył bariery czasoprzestrzenne. Stanie w kolejkach to już zamierzchła przeszłość, co więcej -- nawet nie trzeba wychodzić z domu, aby coś kupić lub sprzedać! A że -- jak powszechnie wiadomo -- czas to pieniądz, internet wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, proponując nowoczesną formę robienia zakupów, czyli wirtualne sklepy. Czasochłonne wycieczki po centrach handlowych z powodzeniem zastępujemy surfowaniem po sieciowych witrynach. Wystarczy jeden klik i -- jak za dotknięciem magicznej różdżki -- w wirtualnym koszyku pojawiają się towary, w niczym nieustępujące tym, które własnoręcznie zdejmujemy z półki.

Książka 'osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla początkujących' to praktyczny przewodnik po tajnikach tworzenia handlowej witryny internetowej i administrowania nią. Autor przedstawia innowacyjne narzędzie -- pakiet osCommerce -- dzięki niemu krok po kroku poznasz zasady działania sklepu internetowego, od instalacji, poprzez konfigurację, aż po zabezpieczenia i sposoby usprawniania pakietu. Książka odkrywa i przybliża tajemną wiedzę dotyczącą poruszania się po meandrach sklepowego e-biznesu. Po jej lekturze nic już nie będzie takie jak wcześniej -- świat internetowych transakcji stanie przed Tobą otworem!

W książce opisano między innymi:

Bądź zawsze o jeden klik! przed konkurencją.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz¹tkuj¹cych Autor: David Mercer T³umaczenie: Wojciech Moch ISBN: 83-246-0650-5 Tytu³ orygina³u: Building Online Stores With Oscommerce: Beginner Edition Format: B5, stron: 216 W dzisiejszym stechnicyzowanym œwiecie handel przekroczy³ bariery czasoprzestrzenne. Stanie w kolejkach to ju¿ zamierzch³a przesz³oœæ, co wiêcej — nawet nie trzeba wychodziæ z domu, aby coœ kupiæ lub sprzedaæ! A ¿e — jak powszechnie wiadomo — czas to pieni¹dz, internet wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, proponuj¹c nowoczesn¹ formê robienia zakupów, czyli wirtualne sklepy. Czasoch³onne wycieczki po centrach handlowych z powodzeniem zastêpujemy surfowaniem po sieciowych witrynach. Wystarczy jeden klik i — jak za dotkniêciem magicznej ró¿d¿ki — w wirtualnym koszyku pojawiaj¹ siê towary, w niczym nieustêpuj¹ce tym, które w³asnorêcznie zdejmujemy z pó³ki. Ksi¹¿ka „osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz¹tkuj¹cych” to praktyczny przewodnik po tajnikach tworzenia handlowej witryny internetowej i administrowania ni¹. Autor przedstawia innowacyjne narzêdzie — pakiet osCommerce — dziêki niemu krok po kroku poznasz zasady dzia³ania sklepu internetowego, od instalacji, poprzez konfiguracjê, a¿ po zabezpieczenia i sposoby usprawniania pakietu. Ksi¹¿ka odkrywa i przybli¿a tajemn¹ wiedzê dotycz¹c¹ poruszania siê po meandrach sklepowego e-biznesu. Po jej lekturze nic ju¿ nie bêdzie takie jak wczeœniej — œwiat internetowych transakcji stanie przed Tob¹ otworem! W ksi¹¿ce opisano miêdzy innymi: (cid:129) Konfigurowanie pakietu OsCommerce (cid:129) Administrowanie produktami w e-sklepie (cid:129) Tworzenie atrakcyjnej szaty graficznej e-sklepu (cid:129) Obs³uga p³atnoœci: PayPal i karty kredytowe (cid:129) Sposoby zabezpieczania witryny OsCommerce B¹dŸ zawsze o jeden klik! przed konkurencj¹ O autorze 7 O recenzentach 9 Wprowadzenie 11 12 13 O czym jest ta książka Konwencje Czym jest e-commerce? Kilka szczegółów na temat pakietu osCommerce Sieciowa społeczność pakietu osCommerce Rozdział 1. Wprowadzenie do sklepów internetowych i pakietu osCommerce 15 17 18 20 20 21 22 23 23 24 Dział Contributions Fora Baza wiedzy Dokumentacja Raporty o błędach i postępach prac Podsumowanie Podstawowe wymagania witryny Pobieranie pakietu osCommerce Przenoszenie pakietu osCommerce na swoją witrynę Obsługa protokołu FTP metodą przeciągnij i upuść Narzędzia FTP Rozdział 2. Konfigurowanie pakietu osCommerce 27 28 29 30 31 32 33 35 39 41 43 44 Sprawdzanie, czy witryna jest gotowa Instalowanie pakietu osCommerce Konfigurowanie pakietu osCommerce Polska wersja sklepu Rozwiązywanie problemów Podsumowanie osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych Panel administracyjny Rozdział 3. Podstawowa konfiguracja 47 48 51 53 56 57 58 59 61 63 64 64 66 68 69 71 My Store Maximum Values (wartości maksymalne) i Minimum Values (wartości minimalne) Images (obrazki) Customer details (dane klienta) Shipping/packaging (wysyłki i pakowanie) Product listing (listy produktów) Stock (magazyn) Logging (dziennik) Cache (bufor) Email options (opcje poczty) Download (pobieranie) GZip Compression (kompresja GZip) Sesions (sesje) Podsumowanie Kategorie/Produkty Dodawanie i usuwanie kategorii i produktów Przenoszenie i kopiowanie kategorii i produktów Przygotowania do dodania danych produktów Sklep Rozdzial 4. Praca z danymi 73 74 76 77 77 79 80 85 87 87 88 89 90 92 93 Cechy produktów Producenci Recenzje Oferty specjalne Oczekiwane produkty Klienci Zamówienia Przeglądanie raportów Podsumowanie Definicje języków Plik polish.php Plik index.php Stosowanie języka HTML do formatowania Rozdział 5. Poprawianie wyglądu sklepu 95 96 97 99 101 103 103 104 105 108 110 Usuwanie okienka Przenoszenie okienek Modyfikowanie zawartości okienka Dodawanie okienka Usuwanie kolumny Praca z okienkami i kolumnami 4 Obsługa obrazków Katalog images Rozmiary i nazwy obrazków Grafika — logo i ikony Tworzenie i wstawianie nowej grafiki Przenoszenie i usuwanie grafiki Obrazki w tle Obrazki przycisków Modyfikowanie arkuszy stylów Wstawianie obrazków w tło Zmiana kolorów i czcionek Inne zmiany wyglądu stron Zmiana wielkości stron Dodawanie stron Wiadomości pocztowe Podsumowanie Spis treści 111 113 114 115 116 118 121 122 123 124 125 128 128 130 133 134 Miejscowości i podatki Strefy podatkowe Klasy i stawki podatków Płatności PayPal Płatności kartami kredytowymi Moduł Credit Card Moduł PSiGate Inne rodzaje płatności Przygotowanie pakietu osCommerce do obsługi płatności PayPal Łączenie pakietu osCommerce i serwerów PayPal Praca z PayPal Rozdział 6. Podatki, płatności i wysyłki 135 136 137 138 139 141 142 145 149 151 154 156 158 158 158 159 160 161 162 163 164 166 Stawki stałe Za sztukę Tabela stawek Poczta Polska Paczki Stawki strefowe Rozwiązanie wysyłek dla księgarni Contechst Books Czeki i przekazy pieniężne Opłata za pobraniem Wysyłki Podsumowanie Zabezpieczanie panelu administracyjnego Rozdział 7. Zagadnienia zaawansowane 167 168 168 171 Tworzenie katalogów zabezpieczonych hasłem Zabezpieczanie katalogu admin protokołem SSL 5 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych Zabezpieczanie płatności Interfejs sklepu Mechanizm sklepu Płatności PayPal Płatności kartą kredytową Raporty o niskich stanach magazynowych Praca z produktami do pobrania Instalowanie modułu Download Controller Praca z modułem Download Controller Testowanie modułu Download Controller Tworzenie podobnych przycisków Optymalizacje dla wyszukiwarek Podsumowanie 173 174 175 175 178 182 183 184 186 187 188 189 192 Dodatek A Rozwiązywanie problemów 193 193 194 196 205 Rodzaje błędów Skuteczny proces usuwania błędów Samodzielne debugowanie kodu Podsumowanie Skorowidz 207 6 Skoro możemy być spokojni, że cała społeczność będzie nas wspierać w naszych staraniach, udostępniając nam wszystkie potrzebne informacje i zasoby, możemy przystąpić do pierwszych prób pracy z pakietem osCommerce. To akurat nie powinno stanowić dla nas absolutnie żadnego problemu, ponieważ pakiet osCommerce udostępniany jest w ramach wielu pakietów ofero- wanych przez firmy udostępniające witryny w internecie. Jeżeli ktoś nie wykupił jeszcze takiego pakietu, to może się teraz rozejrzeć i poszukać oferty, w ramach której udostępniany jest też pakiet osCommerce. Oczywiście gdybym nie opisał procedury pełnej instalacji i konfiguracji pakietu, popełniłbym wielki nietakt, dlatego właśnie w tym rozdziale zajmiemy się następującymi zagadnieniami: n podstawowymi wymaganiami witryny; n pobieraniem pakietu osCommerce; n przenoszeniem pakietu na naszą witrynę; n upewnieniem się, że na witrynie wszystko jest gotowe; n instalowaniem i konfigurowaniem pakietu osCommerce; n rozwiązywaniem problemów. Oczywiście to dość sporo materiału, ale bez obaw. Każdy twórca oprogramowania zawsze stara się, żeby jego program był możliwie prosty do pobrania i zainstalowania. Jeżeli ktoś nie zwraca uwagi na te „szczegóły”, to zawsze znajdzie się inna osoba, która to samo zadanie wykona trochę lepiej. Najlepszym sposobem na uproszczenie procedur instalacji jest przygotowanie jak naj- bardziej spójnego i logicznego sposobu pobierania i instalowania oprogramowania, dlatego w przypadku większości interesujących nas programów (w tym również w przypadku pakietu osCommerce) przekonamy się, że jest to naprawdę prosty proces. osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych Trzeba tu też wspomnieć, że w celu zademonstrowania najróżniejszych koncepcji i zadań związanych z tworzeniem własnego sklepu w niniejszej książce założymy fikcyjną firmę o nazwie Contechst Books. Dzięki temu, że wszystkie zmiany wprowadzać będziemy w takim przykła- dowym, ale działającym sklepie, Czytelnik będzie lepiej przygotowany do wprowadzania po- dobnych modyfikacji w konfiguracji swojej własnej witryny. Łatwiej będzie wtedy poprawiać witrynę i administrować elementami prezentowanymi użytkownikom oraz mechanizmami, za pomocą których użytkownicy powinni korzystać z naszego sklepu. Z całą pewnością samo uruchomienie sklepu nie zajmie wiele czasu, ale gdyby ktoś natknął się na jakieś problemy, to zachęcam do przejrzenia podrozdziału z rozwiązywaniem problemów umieszczonego na końcu tego rozdziału. Mam nadzieję, że będę w stanie skutecznie przepro- wadzić Czytelnika przez cały proces, aż do utworzenia ostatecznej postaci sklepu, mimo że nie jestem w stanie zaprezentować jedynej właściwej drogi. W takim razie możemy zaczynać… Przede wszystkim potrzebna będzie nam nazwa domeny, która pozwoli klientom na odwiedzenie naszej witryny przez wpisanie w przeglądarce odpowiedniego adresu URI (Universal Resource Indicator). W sieci dostępnych jest wiele doskonałych pakietów udostępniania witryn (tzw. ho- sting), z których możemy wybierać stosując kryteria najlepiej dopasowane do wymagań naszej firmy. Jeżeli będziemy wiedzieli, czego potrzeba do prowadzenia zaplanowanej witryny, to na pewno znacznie łatwiej przyjdzie nam wybrać najwłaściwszy pakiet. Przy wybieraniu pakietu dobrze jest upewnić się, że oferuje on dostęp przez protokół FTP, który bardzo ułatwia przenoszenie plików na witrynę. Nie jest to oczywiście absolutnie konieczne, ale proponuję zajrzeć jeszcze do podrozdziału „Przenoszenie pakietu osCommerce na swoją witrynę”, który znaleźć można w dalszej części tego rozdziału. W większości przypadków będzie- my mieli możliwość łatwego zalogowania się na konto FTP, korzystając ze swojej nazwy użyt- kownika i hasła. Jeżeli ktoś nie ma pewności, to może w przeglądarce (zakładam, że obsługuje ona protokół FTP) wpisać następujący adres URL: ftp://ftp.nazwa_domeny.pl. Jeżeli przeglądarka poprosi o podanie hasła lub od razu wyświetli zawartość głównego katalogu witryny, to można sobie pogratulować — oznacza to, że mamy dostęp do konta za pośrednictwem protokołu FTP. Jeżeli jednak okaże się, że takiego dostępu nie ma, to można spróbować postarać się o jego uzyskanie w firmie udostępniającej naszą witrynę w internecie. Co ciekawe, nazwy użytkownika i hasła nie trzeba za każdym razem podawać w formularzu wyświetlanym przez przeglądarkę. Dane te można przesłać też bezpośrednio w adresie URL, w odpowiednim for- macie: ftp://nazwa_użytkownika:hasło@ftp.nazwa_domeny.pl/. Jeżeli ktoś troszczy się o bezpieczeństwo witryny (a to oznacza, że każdy się o nią troszczy), to lepiej będzie w takim adresie wpisywać wyłącznie nazwę użytkownika, ale pomijać hasło. W przeciwnym wypadku narażamy się na kłopoty, bo takie dane można względnie łatwo prze- chwycić. 28 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce W największym skrócie wymagania, jakie musi spełnić pakiet usług udostępniania witryny w internecie, można streścić w trzech punktach: n Apache — serwer stron WWW. Firma udostępniająca witryny w internecie musi po prostu zdecydować się na stosowanie serwera Apache. Niestety nie wchodzi w grę żaden inny serwer, taki jak na przykład Microsoft IIS. n PHP — oprócz tego firma musi pozwalać na używanie języka PHP, ponieważ to właśnie w tym języku napisany został pakiet osCommerce. n MySQL — konieczny jest również dostęp do serwera baz danych MySQL. Pakiet osCommerce korzysta z tego serwera do przechowywania wszystkich danych związanych z naszą witryną. Trzeba się też upewnić, że na serwerze mamy dość miejsca, żeby spokojnie prowadzić całą witrynę. Musimy pamiętać, że witryna składać się będzie z wielkiej ilości plików dzienników oraz obrazków, a oprócz tego w bazie danych też znajdzie się sporo informacji. Serwer powinien też umożliwiać obsługę protokołu SSL, ponieważ nasza witryna powinna zapewniać użytkowni- kom odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia są też ceny za takie pakiety, stabil- ność serwerów (koniecznie trzeba skontrolować procentowy czas wyłączenia), łatwość korzy- stania z nich, a także zakres obsługi poczty. Wiele firm domyślnie instaluje na swoich serwerach wszystkie trzy wymienione elementy, a zatem dostępne są one w ramach większości pakietów udostępniania witryn. Oznacza to, że bardzo prawdopodobne jest, że jedną z opcji takiej oferty jest szybkie i łatwe włączenie pakietu osCommerce (najczęściej wystarczy tylko zaznaczyć opcję pakietu osCommerce i podać nazwę użytkownika oraz hasło o dostępie administratorskim). Trzeba tylko przestrzegać instrukcji poda- wanych przez firmę, a w przypadku jakichkolwiek pytań skontaktować się z obsługą kont. Jeżeli jednak w zakupionym pakiecie udostępniania witryn nie ma opcji włączenia pakietu osCommerce, to konieczne jest pobranie własnej kopii pakietu i przeniesienie go w całości do katalogów witryny. Bez dodatkowych przygotowań można od razu wejść na witrynę pakietu osCommerce i po- brać jego kopię z adresu http://www.oscommerce.com/solutions/downloads. W czasie tworze- nia tej książki dostępna była wersja (milestone) 2.2 i właśnie tę wersję należy pobrać, chyba że w międzyczasie pojawiła się nowsza. Używana wersja pakietu nie będzie miała wielkiego wpływu na aktualność danych podawanych w tej książce. Nalegam też, żeby każdy pobrał sobie również dokumentację udostępnianą na tej samej stronie, ponieważ można w niej znaleźć wiele cennych wskazówek i porad. 29 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych Klikając odpowiednie łącze, można wybrać, czy kopię pakietu chcemy pobrać z serwera znaj- dującego się w Europie, czy też w Stanach Zjednoczonych, a pobierany plik należy zapisać w katalogu Moje dokumenty (albo w dowolnym innym). Proszę zauważyć, że pobierany plik ma zaledwie 1,4 MB, a więc raczej nie ma szans na przygotowanie sobie w międzyczasie tak potrzebnego czasami kubka kawy (chyba że ktoś używa powolnego łącza modemowego). Po pobraniu pliku należy rozpakować go w tym samym katalogu. Wszystkie pliki zawierać się będą w katalogu o nazwie osCommerce-2.2ms2 lub podobnym, zależnie od pobranej wersji pakietu. Po wejściu do utworzonego właśnie katalogu zauważymy, że znajduje się w nim kolejny katalog o nazwie catalog. Katalog ten należy spakować do pliku .zip, któremu nadamy nazwę catalog.zip. Po zakończeniu kompresowania będziemy gotowi do przeniesienia katalogu na swoją witrynę. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że jeżeli chcemy włożyć w swoją witrynę naprawdę dużo pracy, to najlepszym rozwiązaniem będzie praca na jej lokalnej kopii znajdującej się na własnym kom- puterze. W tym celu trzeba jednak na tym komputerze przygotować coś, co nazywane jest środowiskiem rozwojowym (Development Environment). W ten sposób całość prac będziemy mogli wykonać lokalnie, a na witrynę przenieść już tylko ostateczny produkt. Oznacza to jednak, że na komputerze trzeba zainstalować język PHP oraz serwery Apache i MySQL, a dopiero później przystąpić do instalowania pakietu osCommerce. Co więcej, przed przystąpieniem do właściwych prac trzeba się jeszcze upewnić, że wszystkie te elementy działają prawidłowo i ze sobą współpracują. Zadaniem tej książki ma być nauka zasad działania pakietu osCommerce, a zatem nie będę opisywał tych wszystkich początkowych kroków. Więcej informa- cji na temat budowania takiego środowiska rozwojowego podawanych jest w zaawansowanym wydaniu niniejszej książki (Building Online Stores with osCommerce: Professional Edition, ISBN 83-246-0649-1). Można też skorzystać z wyszukiwarki Google i poszukać w sieci WWW informacji na ten temat. Najprostszą metodą przeniesienia pakietu na witrynę będzie skorzystanie z domyślnego pro- tokołu stosowanego przez firmę udostępniającą tę witrynę w internecie. Jeżeli możemy użyć tej metody, to należy za jej pomocą przenieść przygotowane wcześniej archiwum na serwer. Na rysunku 2.1 został przedstawiony sposób przenoszenia plików za pomocą jednego z takich rozwiązań oferowanych przez firmy. Aby szybko i bez kłopotów przenieść pliki na serwer, można też użyć po prostu konta FTP (o ile mamy do takiego dostęp) i skorzystać z przedstawionych poniżej dwóch metod. 30 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Rysunek 2.1 Obsługa protokołu FTP metodą przeciągnij i upuść Użytkownicy systemów Windows mogą na serwerze otworzyć konto FTP za pomocą Eksploratora Windows lub Internet Explorera i metodą przeciągnij i upuść przenieść plik catalog.zip z lokal- nego katalogu do głównego katalogu witryny, na przykład tak jak pokazano to na rysunku 2.2. Rysunek 2.2 Trzeba też wspomnieć o kilku szczegółach dotyczących rysunku 2.2. Po pierwsze, musiałem zalogować się na konto administratora witryny, podając swoją nazwę użytkownika oraz hasło, czego oczywiście na rysunku nie widać. Trzeba się też upewnić, że zabronione jest anonimo- 31 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych we logowanie się na konto witryny. Co więcej, po uruchomieniu całej witryny i dopracowaniu wszystkich jej mechanizmów należałoby całkowicie wyłączyć konto FTP do czasu, aż będzie nam znowu potrzebne. Po drugie, na rysunku widać, że plik kopiowany jest do katalogu pu- blic_html. W ten sposób po rozpakowaniu pliku na serwerze nowo utworzony katalog catalog będzie dostępny w sieci pod adresem http://www.nazwa_domeny.pl/catalog. W tym miejscu mogę powiedzieć, że przesłanie pliku na witrynę testową zajęło mniej więcej jedną minutę. Plik przesyłany był przez względnie szybką linię ADSL i właśnie dlatego pliki zostały spakowane do archiwum .zip. Bez tego czas ich przesyłania byłby zdecydowanie dłuż- szy. Trzeba też pamiętać, że na czas przesyłania plików wpływa nie tylko prędkość połączenia z internetem, ale również wydajność pracy narzędzia używanego do obsługi protokołu FTP. Narzędzia FTP Nie każdy będzie mógł wykonać operacje zaprezentowane w poprzednim punkcie, dlatego osoby nieużywające rozwiązań typu przeciągnij i upuść powinny zaopatrzyć się w klienta FTP. Kom- putery działające pod kontrolą systemów Linux i Windows domyślnie wyposażone są już w takie narzędzie, dlatego wystarczy w nich otworzyć okno wiersza poleceń i wpisać poniższe polecenie lub polecenie równoważne: C:\ ftp --help Polecenie to powinno wyświetlić plik pomocy, w którym można zapoznać się z metodami pracy z danym klientem. Trzeba jednak zaznaczyć, że narzędzia tego typu działają względnie intu- icyjnie. Najpierw trzeba ustanowić połączenie ze zdalnym komputerem, a następnie nakazać programowi przesłanie odpowiednich plików na serwer. Operacje te można wykonać na kilka różnych sposobów, zależnie od używanego przez siebie klienta FTP — niektóre z nich wypo- sażone są w graficzny interfejs użytkownika, a inne działają wyłącznie w wierszu poleceń. Na potrzeby tego rozdziału wybrałem program pracujący w wierszu poleceń. W celu zalogowa- nia się na konto w swojej witrynie wystarczy podać adres serwera, a następnie nazwę użytkow- nika oraz hasło, tak jak pokazano na rysunku 2.3. Rysunek 2.3. 32 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Po ustanowieniu połączenia można łatwo przesłać plik na serwer, wydając polecenia przedsta- wione na rysunku 2.4 (oczywiście szczegóły poleceń mogą się różnić w poszczególnych klientach FTP). Rysunek 2.4. Jak widać, wykonaliśmy następujące operacje: n zalogowaliśmy się na konto FTP, podając nazwę użytkownika i hasło; n zmieniliśmy zdalny katalog na public_html (to właśnie do niego przesyłać będziemy plik z pakietem osCommerce); n ustaliliśmy tryb przesyłania danych na binarny, ponieważ przesyłany będzie plik .zip, a nie plik tekstowy (w takim wypadku odpowiedni byłby tryb ascii). Klient FTP poinformuje nas, czy przesyłanie się powiodło. Na rysunku 2.4 widać komunikat mówiący o udanym przesłaniu pliku na serwer. Wszystkie pliki zostały przesłane bez najmniej- szych kłopotów. Na razie wszystko idzie gładko… Po przesłaniu na witrynę wszystkich plików pakietu osCommerce musimy jeszcze utworzyć bazę danych i zabezpieczone hasłem konto o dostępie administratorskim. Zadania te wykonać można na wiele różnych sposobów, dlatego przedstawię tu tylko przykład tworzenia bazy w demonstracyjnym pakiecie dostępu do internetu, jaki będzie wykorzystywany w całej książce. Mam nadzieję, że proces ten będzie przebiegał podobnie w pakiecie wykupionym przez Czy- telnika. Jeżeli jednak pojawią się jakieś problemy, to należy zgłosić się do pomocy technicznej firmy udostępniającej witrynę. W końcu od tego ona jest. Demonstracyjna witryna udostępnia specjalny interfejs pozwalający na tworzenie baz danych MySQL, podobny do zaprezentowanego na rysunku 2.5 (inne firmy powinny udostępniać podobne interfejsy). 33 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych Rysunek 2.5 Po wprowadzeniu nazwy bazy danych i kliknięciu przycisku Add Db wywołujemy stronę informacyjną. Teraz mamy już gotową do pracy bazę danych, a zatem możemy przystąpić do kolejnych prac. Oczywiście trzeba jeszcze utworzyć konto specjalnego użytkownika, który będzie zajmował się tą właśnie bazą. Na rysunku 2.6 przedstawiony został proces tworzenia i doda- wania użytkownika do bazy danych commercedb. Rysunek 2.6 Na potrzeby instalowania bazy danych wykorzystamy użytkownika oscdb, którego właśnie dodali- śmy do nowo utworzonej bazy danych. Można też wybrać dowolną inną nazwę, lepiej dopa- sowaną do własnych konkretnych wymagań. Na rysunku 2.6 można zauważyć, że serwer automatycznie dopisuje do nazwy użytkownika i bazy danych pewien przedrostek (w tym przypadku contechj_). Jeżeli firma udostępniająca witrynę używa jednego systemu obsługi baz danych do obsługi wielu różnych baz danych, to najprawdopodobniej spotkamy się z podobnym zachowaniem. Jeżeli tak będzie, to należy zapisać ten przedrostek, bo będzie nam potrzebny w czasie konfigurowania pakietu osCommerce. 34 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Doskonale! Na serwerze wszystko jest już skonfigurowane, a zatem możemy przyjrzeć się plikom znajdującym się na naszym komputerze roboczym i upewnić się, że są gotowe do przesłania na serwer. Na serwerze należy otworzyć plik .zip i rozpakować jego zawartość do katalogu public_html. Po zakończeniu rozpakowywania można otworzyć przeglądarkę i wpisać w niej adres http://www. nazwa_domeny.pl/catalog/index.php (należy pamiętać, że zapis nazwa_domeny zastąpić trzeba właściwą nazwą swojej domeny). W przeglądarce powinna pojawić się strona prezentowana na rysunku 2.7 (proszę zauważyć, że przeglądarka została przekierowana do trochę innego adresu i teraz znajdujemy się w katalogu install). Rysunek 2.7. Chcemy teraz zainstalować pakiet od zera, a zatem z opcji prezentowanych w oknie przeglą- darki wybrać trzeba lewą (Install a new online store). Pojawi się wtedy nowa strona, na której otrzymamy kolejne dwie opcje. Zanim przejdziemy dalej, trzeba koniecznie zaznaczyć obie, tak jak zostało to zrobione na rysunku 2.8. 35 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych Rysunek 2.8. Jeżeli ekran przeglądarki wygląda tak jak na rysunku 2.8, to można kliknąć przycisk Continue. Kolejna strona (zobaczyć ją można na rysunku 2.9) jest bardzo ważna, ponieważ podajemy na niej ustawienia serwera MySQL, które ustaliliśmy w czasie instalowania bazy danych. Wszystkie dane wprowadzane w formularzu trzeba wpisywać ostrożnie, upewniając się, że są one zgodne z ustawieniami serwera MySQL. Na rysunku 2.9 podane zostały przykładowe ustawienia naszego demonstracyjnego serwera. Jeżeli przyjrzelibyśmy się ustawieniom wpisanym na rysunku 2.9, to zauważylibyśmy, że jako serwer baz danych wybrany został komputer localhost. (Jeżeli z jakiegoś powodu takie usta- wienie nie będzie działało, to należy skontaktować się z obsługą techniczną i zapytać, co należy wpisać w tym miejscu). Następnie podać trzeba nazwę użytkownika oraz hasło dostępu do bazy danych. Oczywiście wpisywane tu informacje muszą być zgodne z tymi, których używaliśmy w poprzednim podrozdziale. Na koniec jako nazwę bazy danych, z której korzystać będzie pakiet osCommerce w czasie two- rzenia tabel w serwerze MySQL, podać należy nazwę contechj_commercedb. Trzeba pamiętać, że musi być to dokładnie ta sama nazwa, której użyliśmy w czasie tworzenia bazy danych w po- przednim podrozdziale. W ramach upraszczania pracy z pakietem w opcji Session Storage wybierzemy wartość database, aby dane sesji przechowywane były w bazie danych, a nie w plikach lokalnych. Oczywiście każda z metod przechowywania danych sesji ma swoje wady i zalety, ale na nasze potrzeby całkowicie wystarczająca będzie baza danych. 36 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Rysunek 2.9 Po kliknięciu przycisku Continue powinniśmy zobaczyć poniższy komunikat informujący o uda- nym połączeniu z bazą danych: A test connection made to the database was successful. Na razie wszystko idzie jak po maśle. Ponownie można kliknąć przycisk Continue i pozwolić pakietowi osCommerce utworzyć wszystkie potrzebne mu tabele. Po zakończeniu tego procesu otrzymamy komunikat potwierdzający zakończenie, a po kliknięciu przycisku Continue przej- dziemy do kolejnego etapu instalacji, w którym wyświetlane są wszystkie informacje na temat naszego serwera (proszę spojrzeć na rysunek 2.10). Przed kliknięciem przycisku Continue trzeba się upewnić, że wszystkie wypisane dane są prawidłowe. Proszę zauważyć, że na tym etapie nie potrzebujemy jeszcze aktywowania połączeń SSL, więc odpowiednia opcja (Enable SSL Connections) może pozostać bez zaznaczenia. Szyfrowaniem połączeń zajmować się będziemy w momencie, gdy zajmiemy się odpowiednim zabezpiecza- niem sklepu. Na razie sprawdzić trzeba poprawność zapisów w polach WWW Address i Web- server Root Directory (powinny wskazywać na umiejscowienie na serwerze katalogu catalog) i kliknąć przycisk Continue. Odpowiednie informacje do kontroli poprawności znaleźć można na pasku adresu w przeglądarce (Web Address) oraz w systemie plików (Webserver Root Directory). Na kolejnych wyświetlanych stronach można po prostu klikać przycisk Continue, ponieważ znajdujące się na nich opcje nie mają wielkiego znaczenia dla działania serwera. Ważna jest tylko ostatnia strona prezentowana na rysunku 2.11. 37 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych Rysunek 2.10 Rysunek 2.11 38 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Na stronie z informacją o zakończeniu instalacji mamy do wyboru dwie opcje (widać je na ry- sunku 2.11): pierwsza z nich pozwala przejrzeć katalog (Catalog), a druga umożliwia dostęp do narzędzi administracyjnych (Administration Tool). Przyjrzyjmy się zatem tym narzędziom… Można sobie odetchnąć z ulgą — mamy już zainstalowany pakiet osCommerce, podstawowa konfiguracja została wykonana i cały świat stoi przed nami otworem. Proponuję jednak zejść na ziemię i na ostatniej stronie procesu instalacji kliknąć przycisk Catalog. Z całą pewnością przed wyświetleniem czegoś podobnego do sklepu internetowego zobaczymy całą serię bardzo groźnie wyglądających komunikatów, podobnych do tego z rysunku 2.12. Rysunek 2.12. Nie należy jednak wpadać w panikę. Omówię teraz kilka operacji, które sprawią, że wszystkie te komunikaty pójdą w zapomnienie. Uważni Czytelnicy zauważą, że na rysunku 2.12 na pasku adresu nie ma dotychczasowego adresu www.contechst.com, ale użyty został adres localhost. Dzieje się tak, ponieważ na potrzeby prowadzo- nych testów wiele operacji wykonywanych było na komputerze autora, a nie na witrynie udostępnionej w internecie. Ta zmiana nie ma żadnego wpływu na prace wykonywane przez Czytelnika, który może nadal pracować nad własną witryną. Pierwszy z komunikatów informuje nas, że w katalogu catalog nadal istnieje katalog install i jed- nocześnie prosi o jego usunięcie ze względów bezpieczeństwa. No dobrze, na pewno twórcy pakietu wiedzą co robią. Należy zatem przejść w systemie plików do katalogu catalog i usunąć z niego katalog install. Po wykonaniu tego zalecenia możemy przyjrzeć się drugiemu ostrzeżeniu, które informuje nas o kolejnym potencjalnym zagrożeniu dla bezpieczeństwa, polegającym na możliwości zapisy- wania w pliku konfiguracyjnym. Nie chcemy oczywiście, żeby do tego pliku zapisywać mógł ktokolwiek inny niż tylko my, a więc na pewno trzeba zająć się zabezpieczeniem tej luki. 39 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych W systemie plików trzeba odnaleźć plik configure.php; najłatwiej odnajdziemy go, odczytując wskazówki zawarte w komunikacie z ostrzeżeniem. Po odnalezieniu pliku trzeba zmienić do niego uprawnienia, tak żeby zablokować możliwość zapisywania, na przykład tak jak pokazano na rysunku 2.13. Rysunek 2.13. Po wprowadzeniu tych dwóch poprawek do konfiguracji pakietu osCommerce możemy po- wiedzieć, że wszystko jest już przygotowane do pracy naszego internetowego sklepu. Można teraz odświeżyć stronę wyświetlaną w przeglądarce, a jeżeli w międzyczasie okno to zostało zamknięte, to należy ponownie wpisać w nim adres http://www.nazwa_domeny.pl/catalog/ index.php. Tym razem powinna pojawić się strona przykładowego sklepu bez jakichkolwiek ostrzeżeń (na razie). Jeżeli wszystko zostało skonfigurowane prawidłowo, to strona ta powinna wyglądać tak jak na rysunku 2.14. Rysunek 2.14 Jeżeli udało się dokładnie odtworzyć wygląd strony przedstawiony na rysunku 2.14, to możemy być pewni, że całość jest w pełni sprawna i gotowa do pracy. Pakiet osCommerce w większości przypadków jest w stanie sam się skonfigurować, więc nie będziemy tutaj przeprowadzać wszystkich możliwych testów. Na końcu tego rozdziału dodany został podrozdział o rozwiązy- waniu problemów, w którym opisywane są najczęstsze problemy, jakie spotyka się przy insta- lowaniu pakietu. 40 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Zanim przejdziemy dalej, dobrze byłoby jeszcze sprawdzić, jak wyglądają narzędzia do admi- nistrowania witryną. Jeżeli ktoś ma ochotę, to na ostatniej stronie procesu instalacji może kliknąć przycisk Administration Tool albo w przeglądarce wpisać adres http://localhost/catalog/admin/ index.php. W obu przypadkach w przeglądarce powinna pojawić się strona zaprezentowana na rysunku 2.15. Rysunek 2.15 W tym miejscu można wykonać praktycznie dowolne operacje związane z administracją witryną. Wszystkie możliwości zostały podzielone na kategorie o bardzo ładnym i intuicyjnym układzie. Zagadnieniami związanymi z poprawianiem różnych elementów witryny zajmiemy się w roz- dziale 3., w którym przede wszystkim korzystać będziemy z tego imponującego narzędzia. Na razie musimy tylko wiedzieć, że mamy je w każdej chwili do dyspozycji. W tym podrozdziale zajmiemy się przygotowaniem polskiej wersji zainstalowanego właśnie sklepu. Niestety wymagać to będzie zainstalowania modułów językowych, czyli wykonania kilku operacji, które tak naprawdę opisywane będą dopiero w kolejnych rozdziałach. Przede wszystkim należy pobrać z witryny osCommerce pakiety, jakich użyjemy do przygoto- wania polskiej wersji witryny. Najpierw proszę wejść na stronę http://www.oscommerce.com/ community/contributions,1376, na której znajduje się tłumaczenie na język polski tekstów 41 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych i komunikatów wyświetlanych przez pakiet osCommerce. Niestety tłumaczenie to nie jest jeszcze całkowicie kompletne, dlatego czasami mogą pojawiać się w nim nieprzetłumaczone fragmenty — w takiej sytuacji w książce będzie widniała angielska nazwa opcji wraz z jej polskim tłumaczeniem. Zajmijmy się zatem dodaniem do sklepu polskiej wersji językowej. Po rozpakowaniu pobranego archiwum znajdziemy w nim całą strukturę katalogów. Strukturę tę należy odtworzyć w katalogu naszego sklepu, czyli najpierw przejść do katalogu catalog/includes/languages i skopiować do niego zawartość tego samego katalogu ze struktury archiwum. Powinniśmy w ten sposób otrzy- mać plik polish.php i katalog polish zawierający pliki i katalogi skopiowane z archiwum. W ten sposób dodaliśmy do naszego sklepu polską wersję językową (za chwilę trzeba będzie ją jeszcze skonfigurować). Teraz trzeba podobnie postąpić z katalogiem admin. Proszę przejść w katalogach sklepu do katalogu catalog/admin/includes/languages i skopiować do niego zawartość katalogu admin/ includes/languages z pobranego archiwum. Tutaj również powinien powstać plik polish.php i katalog polish zawierający wszystkie pliki przeniesione z archiwum. Dodaliśmy właśnie pol- ską wersję panelu administracyjnego. Oprócz tego potrzebne będą nam jeszcze zestawy przycisków dla panelu administracyjnego i samego sklepu. Odpowiednie pakiety pobrać można ze stron: http://www.oscommerce.com/ community/contributions,3741 (przyciski dla panelu administracyjnego) i http://www.oscommerce. com/community/contributions,2051 (przyciski dla sklepu). Po przygotowaniu wszystkich potrzeb- nych pakietów można przystąpić do ich zainstalowania. Zawartość obu archiwów należy przenieść do odpowiednich katalogów w strukturze sklepu. I tak dla panelu administracyjnego będzie to katalog catalog/admin/includes/languages/polish/ images/buttons. Tam właśnie umieścić należy wszystkie pliki obrazków wydobyte z archiwum. Podczas kopiowania zauważymy, że w ten sposób nadpisywane są oryginalne pliki przycisków, więc dobrze byłoby przygotować sobie wcześniej ich zapasową kopię. Jeżeli chodzi o przyciski dla sklepu, to pliki wydobyte z archiwum należy umieścić w katalogu catalog/includes/languages/ polish/images/buttons. Tutaj również nadpisywane będą oryginalne pliki, więc dobrze byłoby uprzednio wykonać ich kopię bezpieczeństwa. Gotowe? Niezupełnie. Na razie umieściliśmy tylko pliki we właściwych miejscach. Teraz musimy jeszcze poinformować pakiet osCommerce, żeby zaczął z nich korzystać. W tym celu trzeba przejść do panelu administracyjnego swojego sklepu (najczęściej będzie trzeba wpisać w prze- glądarce adres http:// adres_witryny /catalog/admin). Po otwarciu panelu należy kliknąć łącze kategorii Localization, a następnie łącze sekcji Languages. Na otwartej stronie kliknąć należy przycisk new language, a następnie w polach edycyjnych wprowadzić następujące dane: n pole Name — Polski; n pole Code — pl; n pole Image — pozostawić domyślny tekst icon.gif; n pole Directory — polish; n pole Sort order — 0. 42 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Nie można też zapomnieć o zaznaczeniu opcji Set as default — w ten sposób język polski sta- nie się domyślnym językiem pakietu. Na koniec trzeba jeszcze kliknąć przycisk insert. Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie, to na wyświetlonej liście języków pakietu na pierwszej pozycji powinien pojawić się język polski oznaczony jako język domyślny. Na zakończenie wystarczy już tylko ponownie otworzyć strony sklepu lub kliknąć łącze Admini- stration i na następnej stronie z listy języków wybrać język Polski. Wszystkie (no, prawie wszyst- kie) elementy sklepu powinny być już przetłumaczone na język polski. W czasie opisywanego w tym rozdziale procesu instalacji praktycznie nie da się zrobić czegoś źle. Nie można jednak wykluczyć, że coś może pójść niezgodnie z założeniami. Można mieć tylko nadzieję, że chodzi tu o coś tak mało ważnego jak literówka popełniona przy wprowadzaniu danych. Jeden z najbardziej irytujących problemów pojawić się może w ostatnich krokach konfigurowania pakietu osCommerce. Na przykład można natknąć się na komunikat podobny do prezentowanego na rysunku 2.16. Rysunek 2.16 43 osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych W takiej sytuacji należy kliknąć najpierw przycisk Back, sprawdzić ponownie wszystkie wpro- wadzone ustawienia i jeszcze raz spróbować ustanowić połączenie z serwerem baz danych. Jeżeli problem będzie się powtarzał mimo naszej całkowitej pewności co do poprawności wprowa- dzonych danych, to można jeszcze odświeżyć okno przeglądarki i spróbować ponownie. Jeżeli i tym razem nie uda się nawiązać łączności z serwerem, to trzeba wrócić do podrozdziału „Sprawdzanie, czy witryna jest gotowa” i postępować zgodnie z zawartymi tam instrukcjami. Szczególną uwagę zwrócić należy na tworzenie użytkownika bazy danych, nadawanie mu hasła oraz przydzielanie uprawnień do korzystania z właściwej bazy danych. Jeżeli oprócz tego w czasie instalowania pakietu pojawią się jeszcze inne problemy małe lub duże, to można rozwiązywać je, stosując następujący proces postępowania: n Skonsultować się z dokumentacją pakietu. n Odwiedzić witrynę pakietu osCommerce, przejrzeć bazę wiedzy (http://www.oscommerce.info) oraz fora dyskusyjne (http://forums.oscommerce.com lub http://www.oscommerce.pl/), poszukując w nich informacji związanych z danym problemem. n Przejrzeć listę błędów znalezionych w pakiecie (http://www.oscommerce.com/ community/bugs) i sprawdzić, czy trapiący nas problem nie jest czasem wynikiem jakiegoś błędu. n Jeżeli w żaden sposób nie możemy znaleźć opisu podobnego problemu, to można wysłać na forum prośbę o pomoc w jego rozwiązaniu. n Jeżeli mimo to nie uda się uzyskać pozytywnych rezultatów, to można skontaktować się ze swoim dostawcą internetu i poprosić go o pomoc przy instalowaniu pakietu. Być może w ten sposób uda się odnaleźć przyczynę problemu. n W każdej sytuacji można korzystać też z wyszukiwarki Google, podając jej odpowiedni zestaw słów kluczowych. Być może w ten sposób uda się odnaleźć opis podobnego problemu i jego rozwiązanie. W pierwszej chwili podawanie tylko wskazówek dotyczących szukania rozwiązania problemu, a nie listy możliwych problemów i ich rozwiązań może wydawać się pewnym nietaktem, ale znajomość porządnej metody szukania rozwiązań na dłuższą metę z całą pewnością jest bardziej wartościowa od ograniczonej listy rozwiązań problemów. Podane punkty tworzą metodologię pozwalającą rozwiązać dowolne problemy z pakietem osCommerce, a nie tylko te, które mogą pojawić się w czasie jego instalowania. Na tym etapie mamy już w pełni sprawny sklep internetowy, który tylko czeka na prace, jakie musimy wykonać w nadchodzących dniach, tygodniach i miesiącach. Po upewnieniu się, że pakiet jest nie tylko zainstalowany, ale i działa zgodnie z założeniami, możemy mieć pewność, że po rozpoczęciu dalszych prac nie natkniemy się na żadne nieprzyjemne niespodzianki. 44 Rozdział 2. (cid:129) Konfigurowanie pakietu osCommerce Opisane zostały też różne problemy, jakie mogą pojawić się w trakcie instalowania pakietu. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie takich problemów, to najlepiej będzie zapamiętać punkty prezentowane w podrozdziale „Rozwiązywanie problemów”. Stanową one bardzo solidną podstawę dla szu- kających rozwiązania problemu i ich zastosowanie nie ogranicza się tylko do procesu instalacji i wstępnej konfiguracji. No dobrze. Jesteśmy zatem gotowi do kolejnego etapu prac nad przystosowaniem witryny do naszych wymagań. 45
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla początkujących
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: