Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00132 005444 22573253 na godz. na dobę w sumie

kategoria: ebooki >> edukacja
>>

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +186
2022-06-22
O kształtowaniu się człowieka - ebook/epub
O kształtowaniu się człowieka - ebook/epub
Maria Montessori-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Dziecko nie pragnie niczego więcej ponad rzeczy dostosowane do jego potrzeb i korzysta z nich dopóty, dopóki są one mu przydatne. Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę dla dziecka i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowego rozwoju dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwalającą...
2022-06-08
Rodzice więźniów. Studium doświadczeń - ebook/pdf
Rodzice więźniów. Studium doświadczeń - ebook/pdf
Angelika Cieślikowska-Ryczko-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Problematyka kryzysu penitencjarnego rodzin, choć stanowi ważne zagadnienie w ramach teorii i praktyki resocjalizacyjnej, nadal wydaje się nierozpoznana. Studium doświadczeń rodzicielskich to propozycja szczególnego wglądu w biografie ojców i matek uwięzionych (dorosłych) dzieci. Autorka w interpretatywnej perspektywie odkrywa, ujawnia i analizuje biografie rodziców przygniecionych ciężarem przestępczej działalności dzieci...

Rodzicielstwo bez awantur. Jak odzyskać spokój w rodzinie i wesprzeć rozwój dziecka - ebook/epub
Rodzicielstwo bez awantur. Jak odzyskać spokój w rodzinie i wesprzeć rozwój dziecka - ebook/epub
Daniel Siegel, Tina Payne Bryson-26%
Mamania

Jak sprawić, aby trudna sytuacja stała się okazją do nauki i rozwoju? Jaki związek ma neurobiologia z naszą reakcją na niepokojące zachowania dziecka?
Dr Daniel J. Siegel, psychiatra, i dr Tina Payne Bryson, psychoterapeutka, w swojej bestsellerowej książce wychodzą od pierwotnego znaczenia słowa „dyscyplina” (łac. kształcenie) i pokazują, jak można przerwać błędne koło trudnych domowych sporów o zachowanie...


2022-06-05
Przemiany wiedzy w cyberkulturze. Badania nad kulturą, komunikacją, wiedzą i mediami - ebook/pdf
Przemiany wiedzy w cyberkulturze. Badania nad kulturą, komunikacją, wiedzą i mediami - ebook/pdf
Anna Maj-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Seria: Media i Kultura (2), ISSN 2719-9789

 

Obecność nowych technologii i mediów w życiu codziennym współczesnego człowieka wpływa nie tylko na kulturę, komunikację i relacje społeczne, ale też na nasze procesy kognitywne, percepcję i rozumienie świata. Zmiany te są istotne, lecz często niedostrzegane – tracimy z oczu najważniejsze w sensie ewolucyjnym, choć ujawniające się subtelnie...

2022-05-24
Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych - ebook/pdf
Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Ujęcie z perspektywy międzyludzkich różnic w zakresie zdolności kierunkowych - ebook/pdf
Magdalena Christ-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Inspirację do podjęcia prezentowanego tematu stanowiła teoria inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, zgodnie z którą poznawczą kompetencję czy sprawność człowieka najlepiej opisuje się w kategoriach zbioru zdolności, talentów czy też umiejętności umysłowych, nazywanych inteligencjami. Wybrane zagadnienia teoretyczne zestawiono w pracy z fragmentami z badań, a rozważania definicyjne poprowadzono wokół pojawiających się...

Cultivating and Forming Regional Traditions by the Visegrad Group Teachers - ebook/pdf
Cultivating and Forming Regional Traditions by the Visegrad Group Teachers - ebook/pdf
red. Beata Pituła, Anna Waligóra-Huk-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Problematyka pracy pod redakcją dr hab. Beaty Pituły i dr Anny Waligóra-Huk koncentruje się wokół szeroko pojętego zagadnienia kultywowania i tworzenia tradycji regionalnych przez nauczycieli krajów Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier). Książka jest pokłosiem prowadzonych badań naukowych, realizowanych w ramach projektu naukowo-badawczego Cultivating and Forming Regional Traditions by the Visegrad Group Teachers...

2022-05-12
Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej - ebook/pdf
Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej - ebook/pdf
Marcin Jurczyk-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Przedmiotem rozważań teoretycznych oraz analizy empirycznej niniejszej dysertacji uczyniono czynniki środowiskowe i podmiotowe mające udział w podejmowaniu zachowań naruszających normy prawne i społeczne przez młodzież w okresie adolescencji. Ujawniona skłonność do zachowań agresywnych pełni kluczową rolę w diagnozowaniu zależności między odczuwanym napięciem, reprezentowanym poziomem lęku i agresji a zachowaniem przestępczym...

2022-04-17
Strategia edukacji kooperatywnej z przykładami realizacji - ebook/epub
Strategia edukacji kooperatywnej z przykładami realizacji - ebook/epub
Zbigniew Meger-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Książka przedstawia trzy kluczowe koncepcje dydaktyczne, wyrastające z psychologii behawioralnej, kognitywnej i konstruktywistycznej. Ma bazie pierwszej z nich zbudowana jest strategia nauczania, stawiająca sobie za główny cel prawidłowy przekaz wiedzy od nauczyciela do ucznia. Druga koncepcja stanowi bazę strategii uczenia się, która w praktyce dąży do jak najlepszego dopasowania procesu dydaktycznego do możliwości uczącej się osoby...
2022-04-11
Ostrołęckie obserwatorium oświatowe  badania edukacyjne wspierające politykę lokalną - ebook/pdf
Ostrołęckie obserwatorium oświatowe badania edukacyjne wspierające politykę lokalną - ebook/pdf
Roman Dolata, Marek Smulczyk, Aleksandra Jasińska-Maciążek, Joanna Stelmach-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autorzy przedstawiają wybrane efekty wieloletniego projektu badań stosowanych Ostrołęckie obserwatorium oświatowe realizowanego na potrzeby lokalnej polityki oświatowej. Projekt ten jest elementem współpracy zainicjowanej w 2019 roku przez Prezydenta Ostrołęki i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. W omawianych badaniach uwzględniono stan wiedzy naukowej w zakresie analizowanych zjawisk i wykorzystano metody badań naukowych...
2022-03-08
Profile refleksyjności i typy karier - ebook/pdf
Profile refleksyjności i typy karier - ebook/pdf
Ewa Dębska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autorka opisuje wzajemne związki między profilami refleksyjności a typami karier osób, które profesjonalnie wspierają ludzi w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej. Bada pojęcia refleksji i refleksyjności oraz, analizując wyniki badań jakościowych, konstruuje typologię karier badanych osób. Wyłania pięć typów karier: kumulatywne, zrównoważone, urynkowione, adaptacyjne i familijne. Na podstawie rekonstruowanych przebiegów biografii...
2022-03-07
Ruch rozwijający dla dzieci - ebook/epub
Ruch rozwijający dla dzieci - ebook/epub
Weronika Sherborne-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Światowej sławy pedagog przedstawia metodę twórczego rozwoju dziecka przez ruch i ćwiczenia. Metoda Weroniki Sherborne ze względu na swoją naturalność, prostotę i efektywność zyskała uznanie na całym świecie i jest propagowana jako jeden z ważnych czynników rozwoju psychicznego małych dzieci, szczególnie niepełnosprawnych. Wykorzystując dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne...
Edukacja i pokój - ebook/epub
Edukacja i pokój - ebook/epub
Maria Montessori-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Edukacja jest najlepszą bronią na rzecz pokoju. Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę dla dziecka i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. Koncepcja Marii Montessori przyczyniła się do zmiany tego, w jaki sposób pojmujemy dzieciństwo, jaką rolę z społeczeństwie przypisujemy dzieciom i jaką odpowiedzialność...
2022-02-20
Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe - ebook/pdf
Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe - ebook/pdf
Dagmara Dobosz-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka dotyczy problematyki wzorców kobiecości i męskości kreowanych przez popkulturę w kontekście ich wizualnej i tożsamościowej atrakcyjności dla badanych młodych dorosłych. Odniesiono się do zjawiska seksualizacji, rozumianego jako intensywne rozprzestrzenianie się dyskursów o seksualności w mediach oraz jako erotyczna prezentacja ciał kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej...

2022-02-19
A jeśli nie trzeba się uczyć - ebook/pdf
A jeśli nie trzeba się uczyć - ebook/pdf
Tadeusz Sławek-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Seria: Nowa Edukacja (1), ISSN 2720-1112

 

To esej kulturowy o podróży, jaką jest kształcenie (się) i o tym, jak bardzo o tym zapomnieliśmy.

2022-02-12
Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela - ebook/pdf
Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela - ebook/pdf
Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
W książce podjęto próbę ukazania zmienności i niejednoznaczności pojęcia pewności zawodowej nauczyciela, począwszy od budującego doświadczenia wynikającego z osobistego sprawstwa, które daje poczucie pewności w działaniu zawodowym self-efficacy, aż do stanu ambiwalencji spowodowanej dwoistością własnych doświadczeń w pracy pedagogicznej, przeżywania wielu sprzeczności. Z jednej strony można mówić o pozytywnym wymiarze...
2021-11-26
Sekret dzieciństwa - ebook/epub
Sekret dzieciństwa - ebook/epub
Maria Montessori-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Uważam, że kiedy ludzkość posiądzie pełne zrozumienie dziecka, wypracuje również doskonałe formy opieki nad nim. Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę. W myśl tej metody dla prawidłowego rozwoju dziecka należy stworzyć mu przestrzeń pozwalającą na rozwijanie spontaniczności i twórczości oraz umożliwić wszechstronny rozwój psychofizyczny...
2021-11-04
Diagnostyka edukacyjna - ebook/epub
Diagnostyka edukacyjna - ebook/epub
Bolesław Niemierko-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Po 14 latach od pierwszego wydania oddajemy w ręce Czytelników zaktualizowane wydanie podręcznika Diagnostyka edukacyjna. Drugie wydanie podręcznika pogłębia podstawy psychologiczne diagnostyki edukacyjnej, poszerza i aktualizuje jej tematykę i literaturę, wprowadza Czytelnika w zagadnienia, które współcześnie zyskują na znaczeniu. Autor podręcznika wyodrębnił trzy główne bloki tematyczne dotyczące diagnozy osiągnięć uczniów...
2021-10-19
Pedagogika medialna - ebook/epub
Pedagogika medialna - ebook/epub
Bronisław Siemieniecki-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Po 14 latach od pierwszego wydania oddajemy do rąk Czytelników poszerzone i zaktualizowane wydanie podręcznika Pedagogika medialna, uwzględniające postęp, jaki w ostatnim czasie dokonał się w teorii i praktyce tej dyscypliny. W podręczniku zrelacjonowano dokonania pedagogiki kognitywistycznej w sferze rozwiązywania problemów wychowawczych oraz w samym procesie kształcenia. Treść podręcznika została uporządkowana według pięciu filarów...
2021-09-29
Pedagogika przedszkolna z metodyką - ebook/pdf
Pedagogika przedszkolna z metodyką - ebook/pdf
Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja stanowi wieloaspektowe kompendium wiedzy z zakresu pedagogiki przedszkolnej. Obszar dociekań naukowych i praktycznych związany jest z takimi kategoriami, jak: dziecko, nauczyciel, środowisko uczenia się oraz wzajemne relacje między nimi. Za punkt wyjścia służy Autorkom przedstawienie genezy i rozwoju pedagogiki przedszkolnej w Polsce, tkwiących w źródłach historycznych, które stały się podstawą współczesnej koncepcji wychowania...

2021-08-30
Prawo dziecka do szacunku - ebook/epub
Prawo dziecka do szacunku - ebook/epub
Janusz Korczak-28%
Avia Artis

“Prawo dziecka do szacunku” to utwór Janusza Korczaka, polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza i publicysty, który był prekursorem działań na rzecz praw dziecka.

 

Jest to jeden z ciekawszych utworów Janusza Korczaka który skupia się na najważniejszych kwestiach związanych z wychowaniem dzieci.

“Dziecko jest istotą rozumną, nie jest głupie, a rola nauczyciela powinna polegać na tym...

2021-08-27
Momenty wychowawcze - ebook/epub
Momenty wychowawcze - ebook/epub
Janusz Korczak-33%
Avia Artis

“Momenty wychowawcze” to utwór Janusza Korczaka, polsko-żydowskiego lekarza, pedagoga, pisarza i publicysty, który był prekursorem działań na rzecz praw dziecka.

 

Jest to praca w szczególny sposób adresowana do młodych nauczycieli, którzy uczą się obserwować, rozumieć dziecko i rozmawiać z nim. Dzisiejsi badacze Korczaka nazywają ten wzorzec metodyczny „uczeniem się dziecka” lub „uczeniem się od dziecka”...

2021-08-26
Pedagogika przygody a harcerstwo - ebook/pdf
Pedagogika przygody a harcerstwo - ebook/pdf
Ewa Palamer-Kabacińska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Inspiracją do napisania książki były obserwacje dotyczące sposobów wykorzystywania metody pedagogiki przygody w pracy harcerskiej i (nie)świadomego stosowania wszystkich założeń edukacji przygodowej. Pedagogiką przygody często zajmują się byli lub obecni instruktorzy harcerscy, co nasuwa pytanie: czy i jaki potencjał widzą instruktorzy w tej metodzie? Powodów, dla których warto zbadać relacje obu nurtów harcerskiego i edukacji...
2021-08-21
Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego - ebook/pdf
Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego - ebook/pdf
Dominik Chojnowski-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W książce autor analizuje teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jej pedagogicznych implikacji dla współczesnych nauk społecznych. Koncepcja ta znalazła uznanie w świecie naukowym, ale pomimo tego jej recepcja podejmowana jest głównie poza granicami naszego kraju. Zajmuje się ona procesem ontogenetycznego rozwoju człowieka. Na tle innych tego typu teorii wyróżnia się tym...

2021-08-19
Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji - ebook/epub
Biomedyczne podstawy rozwoju i edukacji - ebook/epub
Barbara Woynarowska, Zbigniew Izdebski, Anna Kowalewska, Magdalena Woynarowska-20%
Wydawnictwo Naukowe PWN
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania to podręcznik stanowiący kompendium wiedzy na temat: Rozwoju biologicznego człowieka. Czytelnik znajdzie tu charakterystykę rozwoju fizycznego, motorycznego oraz psychicznego i psychoseksualnego człowieka. W tej części opisano także potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania, opisano przebieg rytmów biologicznych. Zdrowia i wybranych problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży w...
2021-07-31
Sponsoring seksualny - od transakcji do intymności - ebook/epub
Sponsoring seksualny - od transakcji do intymności - ebook/epub
Małgorzata Kozioł
Oficyna Wydawnicza IMPULS

ponsoring seksualny nie stanowi marginalnej części relacji międzyludzkich wbrew temu, co mogłoby się wydawać. Niemniej jego dotychczasowe niedostateczne zdiagnozowanie i opisanie przez badaczy nauk społecznych i humanistycznych powodują, że wiedza go dotycząca pochodzi przede wszystkim z przekazów popularnonaukowych oraz publicystycznych. Te z kolei, niejednokrotnie opierając się na niesprawdzonych i nierzetelnych źródłach...

2021-07-12
Mamo, tato bawmy się - ebook/epub
Mamo, tato bawmy się - ebook/epub
Irena Kalinowska-20%
PZWL
Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców. Zapracowani i zabiegani rodzice, jeśli poszukujecie pomysłów na spędzenie wolnego czasu wspólnie z waszymi pociechami, to w tej książeczce znajdziecie wiele ciekawych propozycji zabaw dla dzieci w wieku 3-7 lat oraz gotowe scenariusze imprez rodzinno-towarzyskich. Zabawy, które proponujemy, są proste, zgodne z zasadami pedagogiki i nie wymagają szczególnych umiejętności ani przygotowań...
2021-06-01
Uczenie się dorosłych w zabawie - ebook/pdf
Uczenie się dorosłych w zabawie - ebook/pdf
Wojciech Świtalski-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka zawiera refleksję teoretyczną i wyniki projektu badawczego na temat zjawiska uczenia się dorosłych w zabawie. Czytelnik znajdzie w niej pogłębioną analizę ustaleń naukowych polskich i zagranicznych badaczy dotyczących ludycznej sfery aktywności człowieka w kontekście nauk społecznych, a także odniesienie do praktyki edukacyjnej. Publikacja może zainteresować zarówno teoretyków zajmujących się koncepcjami wyjaśniającymi...

Humanistyczne alternatywy pedagogów - ebook/pdf
Humanistyczne alternatywy pedagogów - ebook/pdf
Irena Wojnar, Adam Fijałkowski-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Książka zawiera 14 tekstów, których tematyka ogniskuje się wokół okrągłych rocznic wydarzeń istotnych dla warszawskiego środowiska pedagogicznego. Poglądy, sytuacje i osoby zaprezentowane w książce ukazują bogactwo idei przenikniętych szeroko rozumianą humanistyczną wrażliwością i humanistyczną wizją rozwoju. Tytułowe alternatywy oznaczają różnorodność, pluralizm i otwartość...
2021-05-21
Biografie rodzinne i uczenie się - ebook/pdf
Biografie rodzinne i uczenie się - ebook/pdf
Elżbieta Dubas, Arkadiusz Wąsiński, Aneta Słowik-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja Biografie rodzinne i uczenie się, będąca ósmym tomem w serii Biografia i Badanie Biografii, stanowi oryginalne ujęcie refleksji nad rodziną, wiążące się z wyeksponowaniem biografii rodzinnych jako symbolicznej przestrzeni kształtowania się indywidualnych biografii członków wspólnoty rodzinnej oraz ich biograficznego uczenia się. Uwzględnia ono złożoną, subtelną i pod wieloma względami nieoczywistą naturę przenikania...

2021-05-06
Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania - ebook/pdf
Wyprawa na Górę Maslowa - rozważania o procesie wychowania - ebook/pdf
Beata Ecler-Nocoń-19%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka stanowi propozycję rozważań z zakresu teorii wychowania. W intencji autorki fundamentem prezentowanej tu wizji wychowania jest personalizm, czyli pojmowanie człowieka jako osoby, rozwijającej się w drodze działania poprzez prawdę, dobro i piękno. Osią narracji uczyniono samoaktualizację Abrahama Maslowa i jego piramidę potrzeb, alegorycznie wyobrażoną jako Góra - Góra Maslowa...

Pokaż więcej...