Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00016 005140 22591969 na godz. na dobę w sumie

kategoria: ebooki >> prawo i podatki
>>

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +187
2022-04-23
Monografie Podatkowe. Opodatkowanie Spółki Jawnej 2022r - ebook/pdf
Monografie Podatkowe. Opodatkowanie Spółki Jawnej 2022r - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski-15%
Instytut Studiów Podatkowych

Spółka jawna jest jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej spośród spółek handlowych. Jej zalety to z pewnością znaczna swoboda w kształtowaniu umowy spółki, brak wymagań kapitałowych i relatywnie mało sformalizowany proces rejestracji i likwidacji spółki. Bez wątpienia forma spółki jawnej najlepiej sprawdza się przy prowadzeniu działalności w mniejszych lub średnich rozmiarach z uwagi...

2022-04-15
Monografie Podatkowe. Podatek od towarów i usług - 59 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
Monografie Podatkowe. Podatek od towarów i usług - 59 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski-15%
Instytut Studiów Podatkowych

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, która syntetycznie przedstawia pięćdziesiąt dziewięć pojęć współczesnego podatku od towarów i usług w świetle stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2022 roku. W narastającym od kilkunastu lat z każdym rokiem chaosie interpretacyjnym, do którego przyczynia się walnie praktyka organów podatkowych i skarbowych oraz rozbieżna i niestabilna judykatura sądów krajowych i wspólnotowych...

2022-04-14
Monografie Podatkowe. Podatek Dochodowy od Osób Prawnych - 93 najważniejsze pojęcia - ebook/pdf
Monografie Podatkowe. Podatek Dochodowy od Osób Prawnych - 93 najważniejsze pojęcia - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski-15%
Instytut Studiów Podatkowych

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, w której syntetycznie przedstawiliśmy najważniejsze pojęcia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w świetle stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2022 r. W narastającym od kilkunastu lat chaosie interpretacyjnym, do którego przyczyniają się walnie praktyka organów podatkowych i skarbowych oraz rozbieżna i niestabilna judykatura sądów krajowych i wspólnotowych...

Monografie Podatkowe. Podatek Dochodowy od osób fizycznych - 50 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
Monografie Podatkowe. Podatek Dochodowy od osób fizycznych - 50 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski-15%
Instytut Studiów Podatkowych

Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników drugie wydanie książki, w której syntetycznie przedstawiliśmy 50 najważniejszych pojęć z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w świetle stanu prawnego obowiązującego na dzień 1 stycznia 2022 r. W narastającym z każdym rokiem chaosie interpretacyjnym, do którego przyczynia się praktyka organów podatkowych i skarbowych oraz rozbieżna i niestabilna judykatura sądów administracyjnych...

Monografie Podatkowe: Podatek akcyzowy - 66 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
Monografie Podatkowe: Podatek akcyzowy - 66 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski-15%
Instytut Studiów Podatkowych

W niniejszej książce zaprezentowano wszystkie istotne pojęcia podatku akcyzowego, który obowiązuje w naszym kraju na podstawie ustawy z 6 grudnia 2008 r. Przedmiotem syntetycznej analizy jest 66 najważniejszych pojęć tego podatku: ich przedstawienie odwołuje do prawa pozytywnego uregulowanego w ustawie z 6 grudnia 2008 r. oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także w prawie UE...

2022-03-29
Prawo podatkowe. Wydanie 4 - ebook/
Prawo podatkowe. Wydanie 4 - ebook/
Paweł Smoleń, Wanda Wójtowicz, Marcin Burzec
C. H. Beck

Podręcznik 'Prawo podatkowe' przystępnie i szczegółowo omawia najważniejsze kwestie z zakresu podatków i prawa podatkowego.

W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Pojęcia i charakteru podatku jako dochodu publicznego,
 • Standardów polskiego prawa podatkowego,
 • Ordynacji podatkowej - części materialnej i procesowej,
 • Pośrednich i bezpośrednich podatków państwowych,
 • Podatków samorządowych...

Handel międzynarodowy. Wydanie 4 - ebook/pdf
Handel międzynarodowy. Wydanie 4 - ebook/pdf
Rett R. Ludwikowski-15%
C. H. Beck

Podręcznik 'Handel międzynarodowy' prezentuje podstawowe standardy międzynarodowego obrotu gospodarczego. Książka koncentruje się na analizie regulacji układów handlowych: globalnych i regionalnych, polityce handlowej superpotęg ekonomicznych, takich jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Japonia czy Chiny, oraz szczegółowo przedstawia problematykę kontroli importu i eksportu, kładąc szczególny nacisk na zagadnienia dotyczące:

 • zabezpieczeń...

2022-03-28
Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy - ebook/pdf
Współczesne tendencje kształtowania się modelu nadzoru bankowego. Nadzór makro i mikroostrożnościowy - ebook/pdf
Wiktor Oziębała-15%
C. H. Beck

Rezultatem ostatniego kryzysu finansowego były znaczące zmiany w zakresie podejścia do sprawowanego dotąd nadzoru bankowego zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym.

Niniejsza publikacja stanowi usystematyzowanie aktywności prawodawcy w tym zakresie wraz z omówieniem jej wpływu na kształt sprawowanego w praktyce nadzoru bankowego. Nadto, praca wzbogacona została o postulaty w zakresie koniecznych zmian jakich należy dokonać w konstrukcji...

2022-03-25
Wsparcie dla przedsiębiorców. Aspekty: prawny, ekonomiczny i społeczny - ebook/pdf
Wsparcie dla przedsiębiorców. Aspekty: prawny, ekonomiczny i społeczny - ebook/pdf
Anna Kociołek-Pęksa, Andrzej Powałowski-15%
C. H. Beck

Publikacja prezentuje problematykę wsparcia przedsiębiorców w ujęciu prawnym, ekonomicznym oraz socjologicznym. Interdyscyplinarne ujęcie wsparcia, zdaniem autorów pracy, powinno przyczynić się do zaakcentowania istotności kwestii wsparcia, ustalenia zakresu i kontekstu wsparcia i przedstawienie tej instytucji jako sui generis instrumentu oddziaływania państwa na gospodarkę. Autorzy pracy zdają sobie sprawę z tego...

2022-03-05
Monografie Podatkowe: Podatek akcyzowy - 66 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
Monografie Podatkowe: Podatek akcyzowy - 66 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

W niniejszej książce przedstawiono wszystkie istotne pojęcia podatku akcyzowego, który obowiązuje w naszym kraju na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. Przedmiotem syntetycznej analizy jest 65 pojęć tego podatku: ich przedstawienie odwołuje do prawa pozytywnego uregulowanego w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także prawie UE. Uwzględniono również poglądy prawne...

Monografie Podatkowe: Podatek Dochodowy od Osób Prawnych - 84 Najważniejsze Pojęcia - ebook/pdf
Monografie Podatkowe: Podatek Dochodowy od Osób Prawnych - 84 Najważniejsze Pojęcia - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

Oddajemy do rąk Czytelników książkę, w której syntetycznie przedstawiliśmy najważniejsze pojęcia z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w świetle stanu prawnego obowiązującego na dzień 23 lipca 2021 r.

W narastającym od kilkunastu lat chaosie interpretacyjnym, do którego przyczyniają się walnie praktyka organów podatkowych i skarbowych oraz rozbieżna i niestabilna judykatura sądów krajowych i wspólnotowych...

Monografie Podatkowe: Stanowienie, Interpretacja i Stosowanie Prawa Podatkowego - Problemy Sporne - ebook/pdf
Monografie Podatkowe: Stanowienie, Interpretacja i Stosowanie Prawa Podatkowego - Problemy Sporne - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski-15%
Instytut Studiów Podatkowych

Niniejsza książka powstała w związku z prowadzonymi wykładami z zakresu podstawowych problemów prawa podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim, na innych uczelniach oraz w Instytucie Studiów Podatkowych. Jest swoistym następcą książki pt. Wstęp do nauki polskiego prawa podatkowego

Monografie Podatkowe: Podatek od towarów i usług - 59 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
Monografie Podatkowe: Podatek od towarów i usług - 59 najważniejszych pojęć - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Instytut Studiów Podatkowych

Niniejszym oddajemy do rąk Czytelników książkę, która syntetycznie przedstawia pięćdziesiąt dziewięć pojęć współczesnego podatku od towarów i usług w świetle stanu prawnego obowiązującego na dzień 31 grudnia 2020 roku. W narastającym od kilkunastu z każdym rokiem chaosie interpretacyjnym, do którego przyczynia się walnie praktyka organów podatkowych i skarbowych oraz rozbieżna i niestabilna judykatura sądów krajowych i...

Monografie Podatkowe: Kontrola celno-skarbowa - podstawowe zagadnienia - ebook/pdf
Monografie Podatkowe: Kontrola celno-skarbowa - podstawowe zagadnienia - ebook/pdf
prof. dr hab. Witold Modzelewski-15%
Instytut Studiów Podatkowych

W 2017 r. dokonano generalnego przekształcenia zarówno organizacji administracji skarbowej, jak również - co kluczowe z perspektywy podmiotów prawa podatkowego - sposobu prowadzenia postępowań prowadzonych przez nowopowstałe organy celno-skarbowe. Nowe prawo ma na wielu płaszczyznach charakter rewolucyjny, dokonując głębokiej przebudowy procesu weryfikacji prawidłowości rozliczeń podatkowych...

2022-02-17
Ochrona prawna przedsiębiorców w interesie publicznym przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej - ebook/pdf
Ochrona prawna przedsiębiorców w interesie publicznym przed nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej - ebook/pdf
Magdalena Knapp-15%
C. H. Beck

Monografia zawiera rozważania na temat ochrony prawnej przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami silniejszych kontrahentów, takimi jak opóźnione płatności, przerzucanie ryzyka handlowego, jednostronna zmiana warunków współpracy czy kształtowanie ceny w oparciu o mało przejrzyste przesłanki.

Przewaga kontraktowa lub inaczej siła przetargowa przedsiębiorców jest kluczowym czynnikiem wpływającym na przebieg i warunki transakcji...

2021-12-13
Rola państwa w kształtowaniu ochrony konsumentów na rynku kredytów hipotecznych po kryzysie finansowym 2007-2011 w świetle przepisów Dyrektywy 2014/17/UE - ebook/pdf
Rola państwa w kształtowaniu ochrony konsumentów na rynku kredytów hipotecznych po kryzysie finansowym 2007-2011 w świetle przepisów Dyrektywy 2014/17/UE - ebook/pdf
Beata Pachuca-Smulska-15%
C. H. Beck

Monografia jest pierwszą na rynku publikacją, która w sposób kompleksowy i wieloaspektowy traktuje o nowej pokryzysowej koncepcji dotyczącej roli państwa w ochronie konsumentów na rynku kredytów hipotecznych koncentrując się na zagadnieniach publicznoprawnych przyjętych w dyrektywie 2014/17/UE w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi.

W prowadzonych badaniach Autorka koncentruje się na realizacji...

Prawo finansów publicznych. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo finansów publicznych. Wydanie 5 - ebook/pdf
Agnieszka Mikos-Sitek, Piotr Zapadka prof. UKSW
C. H. Beck

Skrypt 'Prawo finansów publicznych' stanowi kompendium wiedzy na temat kluczowych dla sfery finansów publicznych mechanizmów opartych na określonych instytucjach prawnych. Omówione zostały m.in.:

 • zagadnienia ogólne finansów publicznych,
 • pojęcie pieniądza oraz problematyka polityki pieniężnej,
 • prawo budżetowe w zakresie gospodarki finansowej państwa i jednostek samorządu terytorialnego...

Granice negatywnej harmonizacji podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej - ebook/pdf
Granice negatywnej harmonizacji podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej - ebook/pdf
Paweł Szwajdler-15%
C. H. Beck

Celem monografii jest określenie zakresu kompetencji TSUE oraz KE w odniesieniu do krajowych systemów opodatkowania bezpośredniego, których tworzenie należy zasadniczo do praw suwerennych państw członkowskich UE.

Zadanie to zostało wykonane w oparciu o analizę orzecznictwa TSUE oraz wyników postępowań prowadzonych przez KE. Dzięki temu możliwie w najpełniejszy sposób określono, jakie regulacje podatkowoprawne mogą okazać się niezgodne...

2021-10-16
Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej - ebook/pdf
Izby rolnicze w modelu społecznej gospodarki rynkowej - ebook/pdf
Beata Jeżyńska, Monika A. Król-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zrzeszenie w ramach izb rolniczych wszystkich producentów rolnych, bez względu na wielkość i formę organizacyjną gospodarstwa rolnego, profil i rozmiar produkcji, powiązanie z rynkiem towarowym czy organizację procesu produkcyjnego, skutkowało tym, że 25 lat temu powstała organizacja samorządu gospodarczego skupiająca niemal 1/4 całego społeczeństwa kraju.

Masowa i obowiązkowa przynależność do izby rolniczej decyduje o jej potencjale...

Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 9 - ebook/pdf
Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Aplikanta. Wydanie 9 - ebook/pdf
Justyna Witas-15%
C. H. Beck

Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu.

W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze.

Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ nasze materiały możesz...

2021-08-20
Prawo handlowe. Wydanie 23 - ebook/pdf
Prawo handlowe. Wydanie 23 - ebook/pdf
Andrzej Kidyba
C. H. Beck

Książka w pogłębiony sposób prezentuje całość problematyki z dziedziny prawa handlowego. Jest to kompletne opracowanie uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze.

Publikacja składa się z trzech części, z których:

 • Pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym...

2021-07-25
Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym - ebook/pdf
Kompetencja w publicznym prawie gospodarczym - ebook/pdf
Tomasz Długosz-15%
C. H. Beck

W publikacji omówiono zagadnienie kompetencji w publicznym prawie gospodarczym, podejmując problematykę:

 • kompetencji, jej funkcji i systemowego ujęcia, zasady kompetencyjności, roli kompetencji w interwencjonizmie państwa w gospodarce;
 • kompetencji w świetle takich zasad ustrojowych jak: zasada podziału władzy, zasada pomocniczości, zasada proporcjonalności, zasada praworządności, zasada prymatu ustawy...

2021-04-16
Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF - ebook/pdf
Soft law w regulacji rynku finansowego w Polsce: rekomendacje wytyczne i lista ostrzeżeń publicznych KNF - ebook/pdf
Aleksandra Nadolska-15%
C. H. Beck

W pracy przedstawiono rewolucyjne podejście do tworzenia, rozumienia i stosowania krajowego prawa rynku finansowego, zgodne z nowym paradygmatem regulacyjnym opartym na wzajemnej zależności prawa 'twardego' i 'miękkiego'. W konsekwencji tego w pracy soft law ujmowane jest jako źródło prawa rynku finansowego, które określa hierarchiczne relacje pomiędzy różnymi aktami prawnymi i zasady obowiązujące w przypadku konfliktu stosowania tych...

2021-03-07
Prawo gospodarcze i spółek. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo gospodarcze i spółek. Wydanie 5 - ebook/pdf
Joanna Ablewicz, Katarzyna Czajkowska-Matosiuk-15%
C. H. Beck

Opracowanie służy do przyswojenia, usystematyzowania i samodzielnego sprawdzeniu zdobytej wiedzy z zakresu prawa gospodarczego i handlowego, zarówno w czasie studiów, przy przygotowaniach do egzaminów na aplikacje prawnicze, jak i w trakcie ich trwania.

Zawarty w opracowaniu materiał ujęty jest w sposób przejrzysty i hasłowy. Tekst składa się ze zwięzłych opisów, czytelnych wykresów i tabel...

2020-03-27
Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Wydanie II - ebook/epub
Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Wydanie II - ebook/epub
-25%
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

'Kontrole WIOŚ i audyt w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian. Wydanie II' to publikacja dzięki której  przedsiębiorcy dowiedzą się jak krok po kroku przeprowadzić audyt środowiskowy w swojej firmie bez konieczności zatrudniania audytorów z zewnątrz oraz jak przygotować się do kontroli WIOŚ. Podpowiemy też jakie wymagania musi spełnić firma w zakresie przepisów ochrony środowiska oraz jaką dokumentację przygotowac...

2018-06-29
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym - ebook/pdf
Nowa ustawa o ochronie danych osobowych z uzasadnieniem rządowym - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Infor

 

Jest to pierwsza na rynku publikacja zawierająca ostateczny tekst ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z uzasadnieniem rządowym. Ustawa weszła w życie 25 maja 2018 r. i wdraża do polskiego prawa przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Nowe prawo dotyczące ochrony danych osobowych jest ma służyć realizacji interesów nie tylko osób fizycznych, lecz także przedsiębiorców...

2018-05-31
Prawo przedsiębiorców. Przewodnik po zmianach przepisów - ebook/pdf
Prawo przedsiębiorców. Przewodnik po zmianach przepisów - ebook/pdf
Dominik Majewski
Infor

 

Prezentujemy Państwu jedyną na rynku publikację, w której przedstawiono szczegółowe porównanie przepisów ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej z nowymi przepisami, tworzącymi łącznie tzw. Konstytucję Biznesu, które są zawarte w:

ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;

ustawie z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie...

2018-04-26
Prawo przedsiębiorców – korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą - ebook/pdf
Prawo przedsiębiorców – korzyści dla prowadzących działalność gospodarczą - ebook/pdf
Sławomir Biliński, Ewa Sławińska
Infor

Sejm uchwalił pakiet ustaw stanowiących tzw. Konstytucję Biznesu. Jedną z ustaw wchodzących w skład tego pakietu jest ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. W publikacji przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone tą nowelizacją. Dzięki zmianom pojawi się możliwość prowadzenia nierejestrowanej i nieoskładkowanej działalności gospodarczej oraz tzw...

Nowe prawo dla przedsiębiorców - ebook/pdf
Nowe prawo dla przedsiębiorców - ebook/pdf
Robert Rykowski, Adam Tula
Infor

 

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach.

Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w skład pakietu wchodzą:

· ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy...

2018-03-12
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Zbieg odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - ebook/pdf
Katarzyna Rydz-Sybilak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

 

Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowadzenia samego postępowania czy też eliminują z obowiązujących...

Pokaż więcej...