Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00145 002669 22444012 na godz. na dobę w sumie

kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
>>

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +501
2022-05-23
Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej - ebook/pdf
Adaptacje biografii i twórczości Josepha Conrada w kulturze współczesnej - ebook/pdf
Agnieszka Adamowicz-Pośpiech-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Współcześnie adaptacje są kulturowo wszechobecne. Książka podejmuje temat szeroko pojętych adaptacji w odniesieniu do postaci Josepha Conrada. Podstawą większości definicji adaptacji jest to, że to utwór literacki stanowi zalążek adaptacji, natomiast Autorka udowadnia, że również biografie pisarzy stały się pełnoprawnym tekstem kultury i, podobnie do tekstów literackich, mogą być poddawane adaptacjom...

2022-05-19
Języki literatury współczesnej - ebook/pdf
Języki literatury współczesnej - ebook/pdf
Błażej Warkocki, Anna Kałuża, Jan Potkański, Elżbieta Chojna, Kaja Kojder, Olga Karpowicz, Beata Stelęgowska, Maciej Libich, Antoni Zając, Renata Lewandowska, Zofia Wieluńska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Zbiór prób badawczych, które wspólnie tworzą oryginalną mapę najciekawszych stylów, idiolektów i praktyk językowych współczesnej literatury, istotnych w wymiarze zarówno artystycznym, jak i społeczno-politycznym. Książka została podzielona na 5 części poświęconych poszczególnym aspektom literackiej lingwistyki. Są to: Socjologie, Słowniki, Wcielenia, Liturgie i Kreacje. Autorzy podejmują się interpretacji sposobów literackiego...
2022-05-16
Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o  Burzy  Williama Szekspira - ebook/pdf
Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o Burzy Williama Szekspira - ebook/pdf
Tadeusz Sławek-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Może trzeba czytać tę sztukę jako przekaz „po śmierci”? Może nikt nie ocalał z nawałnicy, która wcale nie była dziełem Prospera, tylko dzikim obrządkiem natury? Może nikt się nawrócił, nikt nikomu nie przebaczył, nikt nie uznał swych grzechów i nikt nie okazał ani skruchy, ani wielkoduszności. Może wszystko, co usłyszeliśmy, to wymysł Prospera pragnącego czymś zająć bezczas pośmiertnego trwania i wynagrodzić sobie...

2022-05-10
Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie - ebook/epub
Carroll, Baum, Barrie. (Mito)biografie i (mikro)historie - ebook/epub
Maciej Skowera-35%
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Do głębszego zrozumienia współczesnych literackich, komiksowych, filmowych czy serialowych nawiązań do AlicjiCzarnoksiężnika oraz Piotrusia Pana (...), ciągłej sławy tych dzieł oraz roli, którą odgrywały one niegdyś i odgrywają dziś, nieodzowne jest odwołanie się tak do treści oryginałów, jak do innych, nierzadko pomijanych w profesjonalnej refleksji przejawów ich obecności w naszej wyobraźni...

2022-04-28
Literatura grozi myśleniem - ebook/epub
Literatura grozi myśleniem - ebook/epub
Piotr Kołodziej
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Książka – swoiste edukacyjne credo autora – to efekt namysłu nad myśleniem jako aktywnością decydującą o conditio humana, a także nad sposobami odpowiedzialnego organizowania warunków uprawiania tej aktywności przez innych. Ponieważ każdy człowiek, żyjąc, „wymyśla” unikatową o-powieść autobiograficzną i w ten sposób siebie stwarza, bezcenna w tym niezwykłym procesie, wyznaczanym datami narodzin i śmierci...

2022-04-27
Literackie topografie Lwowa. Szkice komparatystyczne - ebook/pdf
Literackie topografie Lwowa. Szkice komparatystyczne - ebook/pdf
Zoriana Czajkowska-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Monografia jest poświęcona literackiemu obrazowi Lwowa, łączy nowe spojrzenie na pogranicze kultur, gdzie problemy pamięci kulturowej, historycznej i postpamięci, w tyglu wspomnień, odczytywaniu i podtrzymywaniu pamięci, dezideologizacji i dehierarchizacji myślenia oraz rehabilitacji tego, co było przemilczane czy zakazane są kluczowe. Analizie zostały poddane wybrane polskie, ukraińskie i rosyjskie teksty literackie powstałe w XX i...

Skąpiec - ebook/epub
Skąpiec - ebook/epub
Molier
SAGA Egmont

Wdowiec i kompletny skąpiec, Harpagon to bogaty kupiec, który chce wydać swoją córkę Elisę za Anselmo, starego i bogatego człowieka, który jest gotów wziąć ją bez posagu. Ale Elisa jest zakochana w Valerio, który zostaje nowym sługą domu, aby być bliżej niej.

Tymczasem, gdy Harpagón zakochuje się w Marianie, próbuje kupić jej uczucie, co doprowadzi go do konieczności wyboru między miłością a pieniędzmi...

2022-04-23
Od Hemingwaya do powieści #MeToo. Gdzie jesteś, wielka prozo amerykańska? - ebook/epub
Od Hemingwaya do powieści #MeToo. Gdzie jesteś, wielka prozo amerykańska? - ebook/epub
Krzysztof Andrzejczak
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Po drugiej wojnie światowej Stany Zjednoczone odbierają Francji zaszczyt bycia literackim mocarstwem. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych krajobrazy prozy amerykańskiej ulegają widocznej przebudowie, a kolejne dziesięciolecia przynoszą coraz to ostrzejsze starcia tradycji z liberalizmem, realizmu z postmodernizmem, idealizmu z pesymizmem. Przestają mieć sens uświęcone sposoby jej oceniania...

Fragmenty lunarne. Szkice o obecności księżyca w poezji polskiej od schyłku XIX do początku XXI wieku wraz z małą antologią księżycowych wierszy poetów Zachodu - ebook/epub
Fragmenty lunarne. Szkice o obecności księżyca w poezji polskiej od schyłku XIX do początku XXI wieku wraz z małą antologią księżycowych wierszy poetów Zachodu - ebook/epub
Marian Stala
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Księżyc towarzyszy poetom od wieków. Czy znaczy to, że należy już tylko do muzeum wyobraźni, że stał się nieważnym ornamentem, zużytym symbolem? Marian Stala odpowiada przecząco na to pytanie, analizując w pierwszej części swej książki lunarne ślady, obecne w poezji polskiej od końca XIX do początku XXI wieku, w części drugiej zaś – prezentując zwięzłą antologię wierszy z księżycem i o księżycu...

2022-04-21
Czytanie Ulissesa. Próba interpretacji - ebook/pdf
Czytanie Ulissesa. Próba interpretacji - ebook/pdf
Marek Rosiak-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Po upływie wieku od wydania książki, Ulisses, uznany przez literaturoznawców i krytyków za bodajże najważniejszą powieść ubiegłego wieku, nadal pozostaje w powszechnej opinii dziełem hermetycznym, jeśli nie wręcz zupełnie niezrozumiałym. Choć zyskał sławę i stał się obiektem snobistycznego kultu, nie okazał się strawą szerokich kręgów miłośników literatury w stopniu porównywalnym z dziełami takich współczesnych pisarzy...

Synonimia słowotwórcza rzeczownika w polszczyźnie XVII i XVIII wieku (na materiale ze słowników Grzegorza Knapiusza, Jana Ernestiego i Michała Abrahama Troca) - ebook/epub
Synonimia słowotwórcza rzeczownika w polszczyźnie XVII i XVIII wieku (na materiale ze słowników Grzegorza Knapiusza, Jana Ernestiego i Michała Abrahama Troca) - ebook/epub
Marek Kaszewski
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Książka tylko w wydaniu elektronicznym w postaci e-booka.

 

Niniejsza książka stanowi próbę opisu odcinka („przekroju synchronicznego”) obejmującego XVII i XVIII stulecie pod kątem zjawiska synonimii słowotwórczej rzeczownika. W monografii podjęto próbę zestawienia przekroju drugiej fazy doby średniopolskiej z wynikami opracowania sąsiedniego odcinka, mianowicie z charakterystyką synonimii polszczyzny szesnastowiecznej...

2022-04-18
Cenzorskie lekcje literatury. Studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku - ebook/pdf
Cenzorskie lekcje literatury. Studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku - ebook/pdf
Marzena Woźniak-Łabieniec-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cenzorskie lekcje literatury zawierają niezwykle cenne ustalenia w dwóch – powiązanych ze sobą – obszarach: historii literatury i historii peerelowskiej cenzury. Obydwie te sfery w czasach PRL wzajemnie się dopełniają, dopowiadają i komentują. Marzena Woźniak-Łabieniec ukazuje związki ideologii i sztuki, analizuje najróżniejsze formy oddziaływania, w których tekst poetycki i prozatorski podlega modyfikacji...

2022-04-14
Susan Sontag - ebook/pdf
Susan Sontag - ebook/pdf
Monika Szewczyk, Marek Paryż, Ewa Wyszyńska, Elwira Wyszyńska, Zofia Kosińska, Zuzanna Ładyga, Zofia Kolbuszewska, Anna Sadowska, Barbara Obrębska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tom zawiera syntetyczny opis twórczości literackiej Susan Sontag. Jej dzieło zostało usytuowane we właściwych mu kontekstach artystycznych i kulturowych, ramy teoretyczne poszczególnych artykułów odzwierciedlają zaś najważniejsze podejścia interpretacyjne do pisarstwa tej autorki. Utwory Sontag do dziś nie przestają prowokować i uderzają aktualnością zawartych w nich przemyśleń...
2022-04-13
Literatura i jej konteksty - ebook/epub
Literatura i jej konteksty - ebook/epub
Monika Malessa-Drohomirecka
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Podobno irysy były ulubionymi kwiatami mistrzów ukiyo-e. W każdym razie widać je wyraźnie na drzeworycie Eishosai Choki z 1795 roku. Przedstawia on matkę i syna spacerujących po ogrodzie w majową noc. Chłopiec z przejęciem patrzy na taniec świetlików zataczających koła na nocnym niebie. Oliwkowe kimona stapiają się z rzędami irysów, a widza przyciąga rozświetlona czerń nocy. Tego drzeworytu akurat nie ma na wystawie w Muzeum Narodowym...2022-04-11
Góralki, taterniczki, turystki. Kobiety w literaturze o Tatrach do 1939 roku - ebook/epub
Góralki, taterniczki, turystki. Kobiety w literaturze o Tatrach do 1939 roku - ebook/epub
Anna Pigoń
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Monografia Góralki, taterniczki, turystki. Kobiety w literaturze o Tatrach do 1939 roku stanowi swoistą herstory (terminem tym określa się narracje, które w historycznej refleksji szczególnie uwzględniają kobiety), w której autorka dokonuje próby usytuowania bohaterek i autorek w historii literatury o Tatrach – z punktu widzenia zarówno męskiego wzorca, jak i samodzielnej roli kulturotwórczej...

2022-03-28
Komiks japoński w Polsce. Historia i kontrowersje - ebook/epub
Komiks japoński w Polsce. Historia i kontrowersje - ebook/epub
Ewa Witkowska-18%
Kirin

Książka Ewy Witkowskiej podejmuje próbę scharakteryzowania około 15-letniej obecności komiksu japońskiego w Polsce. Ujmuje jednak temat w sposób znacznie szerszy, niż jedynie w postaci kalendarium przedstawiającego najważniejsze wydarzenia na rynku. Opierając się na licznych źródłach, autorka przedstawia wpierw okoliczności, w jakich komiks japoński zaistniał poza granicami swojej ojczyzny - w Stanach Zjednoczonych...

2022-03-05
Medaliony Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne - ebook/pdf
Medaliony Igora Siewierianina. Wydanie krytyczno-translatologiczne - ebook/pdf
Anna Bednarczyk-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Ja – geniusz, Igor-Siewierianin,
Zwycięstwem swoim upojony:
Wszechmiejsko oekranowany!
I we wszechsercach zatwierdzony!
                             Igor Siewierianin

*

Książka jest atrakcyjną pozycją, która niejako odkrywa poezję Igora Siewierianina na polskim gruncie kulturowym, a aż stu czternastu sonetom towarzyszą ich przekłady. Same w sobie są już wartością...

2022-03-01
Okiem innego. Studia porównawcze o polskiej tożsamości literackiej i kulturowej - ebook/epub
Okiem innego. Studia porównawcze o polskiej tożsamości literackiej i kulturowej - ebook/epub
Maria Delaperrière
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Okiem innego to książka o tożsamości polskiej literatury i szerzej – kultury współczesnej, oglądanej z punktu widzenia literatury obcej. Jest to spojrzenie z dystansu, wychwytujące w literaturze rodzimej to, co w zderzeniu z literaturą zachodnioeuropejską ujawnia swoją osobliwość. Punktem odniesienia jest najczęściej literatura francuska, ze względu na historyczną wagę literatury wygnańczej...
Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego - ebook/pdf
Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego - ebook/pdf
Hanna Trubicka, Marta Zambrzycka, Jakub Ozimek, Anna Chyckowska, Ruslana Sieczyńska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Książka jest zaproszeniem do badań nad problematyką choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego. Miejsce, jakie motywy maladyczne zajmują w twórczości tego regionu, wiąże się przede wszystkim z doświadczeniem opresyjnej przeszłości. Autorzy prezentowanych tekstów traktują chorobę w sposób metaforyczny, łącząc obrazy dysfunkcyjnej cielesności z refleksją nad kondycją zmagających się z doświadczeniem...
Tabu w literaturze i sztuce. Wczoraj i dziś - ebook/epub
Tabu w literaturze i sztuce. Wczoraj i dziś - ebook/epub
Weronika Biegluk-Leś, Ewa Pańkowska
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Klasycznie rozumiane tabu odsyła do dwóch kategorii: świętości i nieczystości. (…) Wszystko, co jest zaliczane do sfery sacrum, budzi jednocześnie zachwyt i strach, jednakże to współistnienie dwóch skrajnie różnych emocji wyzwala (podświadomie lub nie) ciekawość. Jest ona podyktowana zarówno chęcią odkrycia źródeł tabu, jak i weryfikacji rzeczywistej funkcji w społeczności...


2022-02-26
Sytuacja Norwida - sytuacja Baudelaire a. Paralele nowoczesności - ebook/epub
Sytuacja Norwida - sytuacja Baudelaire a. Paralele nowoczesności - ebook/epub
Magdalena Siwiec
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Książka Magdaleny Siwiec jest pierwszą tak obszerną propozycją komparatystycznej lektury twórczości Norwida i Baudelaire’a. Punktem wyjścia zaproponowanego zestawienia poetów, urodzonych w tym samym 1821 roku, jest ich szczególna, jak ją nazwał Paul Valéry, sytuacja wymuszająca  konieczność określenia się i wobec romantycznych wieszczów, i wobec budzącej ambiwalentne reakcje nowoczesności...
Pochwała lekkości? Leśmian - Przyboś - Karpowicz - ebook/pdf
Pochwała lekkości? Leśmian - Przyboś - Karpowicz - ebook/pdf
Magdalena Kokoszka-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka zawiera szkice poświęcone pisarzom, którym nieobca jest ambiwalencja lekkości i ciężaru. Twórcy ci chwytają za pióro, by szukać remedium na życiowy bezwład, przede wszystkim zaś wymknąć się inercji, która udziela się słowu. Próby przezwyciężania tego, co ciąży i stawia opór, podejmowane (z różnym skutkiem) przez prezentowanych autorów – Bolesława Leśmiana, Juliana Przybosia i Tymoteusza Karpowicza...

2022-02-25
Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka - ebook/pdf
Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka - ebook/pdf
Joanna Dembińska-Pawelec-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Twórczość Stanisława Barańczaka – poety, tłumacza, eseisty, krytyka literackiego – od lat skłania do opracowań, komentarzy i interpretacji. Nowe edycje jego spuścizny – korespondencja z Wisławą Szymborską, libretta oper Mozarta, przekłady poezji św. Jana od Krzyża – otwierają możliwości dalszych badań. Książka Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka podejmuje niedopowiedziane jeszcze wątki...

2022-02-24
Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły - ebook/epub
Historia jako narracja i doświadczenie w tekstach Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły - ebook/epub
Katarzyna Szkaradnik
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Książka Katarzyny Szkaradnik stanowi rekonstrukcję „autoportretu rozproszonego” Jana Szczepańskiego, Józefa Pilcha i Jana Wantuły, na który składają się nie tylko portrety indywidualne, lecz także portret społeczny i wspólnotowy. Wyłania się on z persewerujących w monografii węzłowych problemów: historyczności, lokalności i pogranicza, narracji, języka, ideologii, w związku z którymi odsłania się wspólny rdzeń postaw...

Stanisław Baczyński:  Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja  - ebook/pdf
Stanisław Baczyński: Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja - ebook/pdf
oprac. Anna Szawerna-Dyrszka-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Maszynopis niedokończonej rozprawy Stanisława Baczyńskiego został odnaleziony w archiwum pisarza przechowywanym w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Praca, diagnozująca stan cywilizacji i kultury europejskiej po pierwszej wojnie światowej, powstawała w drugiej połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku. Autor nie tylko odniósł się w niej polemicznie do współczesnych mu ideologii (faszyzm...

Jedynie jako krytyk - ebook/epub
Jedynie jako krytyk - ebook/epub
Eric Griffiths-15%
Ossolineum

Wykłady Erica Griffithsa to popis błyskotliwości, a zarazem lekcja drobiazgowej, wręcz pedantycznej lektury. Krytyk z uwagą przygląda się pozornie mało istotnym szczegółom, by nagle wyczarować z nich całe literackie światy; nie unika żadnych tematów: opowiada o wielkich ideach i o miłości, o śmierci i cierpieniu, o związkach śmiechu z lękiem.

 

Jedynie jako krytyk to książka pełna sugestywnych reinterpretacji kanonicznych...

Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta - ebook/epub
Włosko-polskie pogranicze literackie za panowania Stanisława Augusta - ebook/epub
Justyna Łukaszewicz
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Autorka książki przeanalizowała świadectwa włosko-polskich relacji kulturowych za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, biorąc pod uwagę m.in. libretta oper wystawionych przez Wojciecha Bogusławskiego, dwie włoskie powieści oraz polskie edycje prawniczo-filozoficznych tekstów Cesarego Beccarii, Giacinta Dragonettiego i Gaetana Filangieriego. Efektem analiz polskich wersji tych utworów słynnych w drugiej połowie XVIII wieku...

2022-02-23
Lektorzy języka angielskiego w międzywojniu - ebook/epub
Lektorzy języka angielskiego w międzywojniu - ebook/epub
Mirosława Podhajecka
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Monografia jest pierwszą próbą przedstawienia działalności lektorów języka angielskiego z pięciu uniwersytetów okresu międzywojnia: Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Jako pracownicy dydaktyczni lektorzy nie mieli na swoim koncie osiągnięć naukowych...


2022-02-22
Ramiona Antajosa. Z teorii i historii regionalizmu literackiego w Polsce - ebook/epub
Ramiona Antajosa. Z teorii i historii regionalizmu literackiego w Polsce - ebook/epub
Małgorzata Mikołajczak
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Tematem książki jest regionalizm literacki w Polsce. Autorka trojako oświetla zagadnienia z tego kręgu, rozpatrując je w perspektywie historycznej i teoretycznej oraz w ujęciu interpretacyjnym. Pisze o rozwoju idei regionalistycznej, omawia problemy badawcze, które towarzyszą literackiej regionalistyce, analizuje wybrane tematy literatury regionalnej, a w zakończeniu przygląda się wątkom regionalnym w twórczości Czesława Miłosza i...Stałe motywy metafizyczne w twórczości Mariny Cwietajewej - ebook/pdf
Stałe motywy metafizyczne w twórczości Mariny Cwietajewej - ebook/pdf
Elena Janczuk-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autorka wnikliwie przygląda się motywom metafizycznym w liryce Mariny Cwietajewej, dostrzegając określoną systematykę w ich występowaniu i tendencję do ich nieustannej metamorfozy. Mistrzostwo słowa poetki potwierdza po raz kolejny, że dokonała ona przełomowej zmiany w rozumieniu istoty poezji XX wieku, a głębia jej refleksji nad istnieniem świata i człowieka w tym świecie zbliżała ją do filozofii...
Pokaż więcej...