Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 006588 22559237 na godz. na dobę w sumie

kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
>>

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +210
2022-06-20
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka orzecznictwo kazusy. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka orzecznictwo kazusy. Wydanie 5 - ebook/pdf
Natalia Szok, Radosław Terlecki-15%
C. H. Beck

Opracowanie instytucji prawa rodzinnego i opiekuńczego dla aplikantów i osób przygotowujących się do egzaminów zawodowych.

Prezentując poszczególne instytucje prawnorodzinne, skupiono się przede wszystkim na aspektach praktycznych stosowania prawa, a omawiane zagadnienia zostały dodatkowo wzbogacone analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego...

2022-06-19
Prawo rodzinne - ebook/pdf
Prawo rodzinne - ebook/pdf
Arkadiusz Krzysztof Bieliński UwB, Maciej Pannert-15%
C. H. Beck

Podręcznik 'Prawo rodzinne' to przystępne i kompleksowe omówienie złożonej i skomplikowanej materii prawa rodzinnego, w którego to nauce powinno pomóc wykorzystanie tabel i schematów.

Czwarte wydanie podręcznika zostało uaktualnione do obowiązującego stanu prawnego. Niektóre treści poszerzono, aby lepiej zobrazować omawiane instytucje.

W opracowaniu omówiono zagadnienia dotyczące m...

Aplikacja sędziowska i prokuratorska 2022. Testy kazusy wskazówki - ebook/pdf
Aplikacja sędziowska i prokuratorska 2022. Testy kazusy wskazówki - ebook/pdf
Aleksandra Karpińska, Paulina Jabłońska-15%
C. H. Beck

Publikacja dedykowana kandydatom na aplikację sędziowską i prokuratorską w 2022 roku.

W nauce do konkursu na aplikacje sędziowską i prokuratorską niezbędne jest nie tylko zapamiętanie ogromnej ilości informacji zawartych w licznych aktach prawnych, ale przede wszystkim zrozumienie ich istoty. Nie jest celem Autorek wyczerpanie materii, z jaką kandydaci mogą spotkać się na konkursie - taka pozycja nie byłaby w ogóle technicznie możliwa...

Egzamin notarialny 2022. Wzory aktów notarialnych omówienia wskazówki i komentarze - ebook/pdf
Egzamin notarialny 2022. Wzory aktów notarialnych omówienia wskazówki i komentarze - ebook/pdf
Maciej Kasprzyk-15%
C. H. Beck

Największe problemy, które pojawiają się w praktyce pisania aktów notarialnych wynikają z tego, że poszczególne regulacje, które istotne są dla skonstruowania skutecznego aktu notarialnego są rozproszone w obrębie wielu ustaw i regulacji niższego rzędu. Stąd notariusz powinien wykazać się znakomitą znajomością tych regulacji, jak też skrupulatnością w zakresie ich przestrzegania i stosowania...

2022-06-01
Prawo celne - ebook/pdf
Prawo celne - ebook/pdf
Robert Oktaba-15%
C. H. Beck

Opracowanie 'Prawo celne' przedstawia w usystematyzowanej i czytelnej formie najważniejsze rozwiązania z zakresu prawa celnego.

W szczególności omówiono takie zagadnienia, jak:

 • źródła i zasady prawa celnego,
 • elementy kalkulacyjne,
 • dług celny,
 • wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej,
 • status celny towarów,
 • procedury celne - zwykłe i specjalne,
 • organizacja Krajowej Administracji Skarbowej...

2022-05-19
Egzamin notarialny 2022. Akty notarialne i inne czynności - projekty rozwiązań z egzaminów notarialnych - ebook/pdf
Egzamin notarialny 2022. Akty notarialne i inne czynności - projekty rozwiązań z egzaminów notarialnych - ebook/pdf
Przemysław Biernacki, Grzegorz Mikołajczuk-15%
C. H. Beck

Jedyna pozycja na rynku skierowana do osób przystępujących do egzaminu notarialnego.

Celem publikacji jest przybliżenie zdającym możliwych sposobów rozwiązania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problemów, z którymi muszą zmierzyć się egzaminowani.

Przykładowe opracowanie zadań egzaminacyjnych z ostatnich sześciu lat pozwala w sposób wystarczająco szeroki zapoznać się z metodologią rozwiązywania zadań egzaminacyjnych...

2022-05-18
Status prawny asesorów sądowych w Rzeczpospolitej Polskiej - ebook/pdf
Status prawny asesorów sądowych w Rzeczpospolitej Polskiej - ebook/pdf
Mateusz Radajewski-15%
C. H. Beck

Prezentowana monografia to pierwsze kompleksowe opracowanie poświęcone asesorom sądowym.

Mimo iż funkcjonują oni w polskim systemie sądownictwa już prawie od 100 lat, nadal sama koncepcja asesury sądowej oraz jej modele wzbudzają liczne kontrowersje. Celem monografii jest więc przeprowadzenie analizy rozwiązań prawnych poświęconych asesorom sądowym, co pozwoli udzielić odpowiedzi na pytanie...

Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia - ebook/pdf
Leksykon prawa zamówień publicznych. Podstawowe pojęcia - ebook/pdf
Andrzej Powałowski, Ewa Przeszło, Krzysztof Biernat-15%
C. H. Beck

W leksykonie w zwięzłej i przystępnej formie omówiono najistotniejsze zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych, uwzględniając zarówno obiektywną istotność analizowanych kwestii, jak i subiektywne poglądy Autorów opracowania w tej materii.

Celem Autorów było wykazanie charakteru prawnego, w różnych jego aspektach, poszczególnych instytucji prawa zamówień publicznych w ujęciu organizacyjno-strukturalnym...

Prawo międzynarodowe praw człowieka - ebook/pdf
Prawo międzynarodowe praw człowieka - ebook/pdf
Krzysztof Orzeszyna, Michał Skwarzyński, Robert Tabaszewski
C. H. Beck

Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu praw człowieka i środków ich ochrony.

W ręce Czytelników oddajemy drugie, poprawione i uzupełnione wydanie podręcznika. Jego pierwsze wydanie okazało się być sukcesem wydawniczym, który spotkał się z ogromnym odzewem ze strony naukowców pochodzących z ośrodków akademickich ze wszystkich stron Polski, jak również spoza naszego kraju...

Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz teksty egzaminacyjne dokumenty - ebook/pdf
Egzamin na tłumacza przysięgłego. Komentarz teksty egzaminacyjne dokumenty - ebook/pdf
Bolesław Cieślik, Liwiusz Laska, Michał Rojewski-15%
C. H. Beck

Kompendium wiedzy o egzaminie oraz wykonywaniu zawodu tłumacza przysięgłego.

Opracowanie stanowi efektywną pomoc naukową dla osób przygotowujących się do tego egzaminu.

Książka uwzględnia szereg zmian wprowadzonych do ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz rozporządzeń wykonawczych.

Trzecie wydanie zawiera:

 • praktyczny i zaktualizowany komentarz do przepisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego...

2022-04-23
Zgrupowania solidarnościowe banków spółdzielczych. Konstrukcja normatywna - ebook/pdf
Zgrupowania solidarnościowe banków spółdzielczych. Konstrukcja normatywna - ebook/pdf
Paweł Szczęśniak-15%
C. H. Beck

Kompleksowe omówienie problematyki zgrupowań solidarnościowych banków spółdzielczych w ujęciu normatywnym.

Prezentowana monografia to pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące prawnych aspektów funkcjonowania zgrupowań solidarnościowych banków spółdzielczych, czyli systemu konsolidacji, systemu integracji oraz systemu ochrony instytucjonalnej.

W celu ochrony płynności i wypłacalności banki spółdzielcze są uprawnione tworzyć...

2022-04-15
Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z ustawą - ebook/pdf
Uchwała wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzeczna z ustawą - ebook/pdf
Radosław Poprawski LL.M.-15%
C. H. Beck

Przedmiot monografii stanowi problematyka uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sprzecznej z ustawą.

Analizowana materia obejmuje w szczególności charakter prawny uchwały wspólników, legitymację do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały, skuteczność wyroku stwierdzającego nieważność uchwały, uprawnienie sądu rejestrowego do badania ważności uchwały...

2022-03-29
Postępowanie cywilne. Wydanie 6 - ebook/pdf
Postępowanie cywilne. Wydanie 6 - ebook/pdf
Paweł Cioch, Joanna Studzińska-15%
C. H. Beck

Stan prawny: 1 września 2019 r.

Publikacja zawiera kompleksową analizę przepisów regulujących przebieg postępowania cywilnego, z uwzględnieniem najobszerniejszej w ostatnich latach nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 4 lipca 2019 r.

Podręcznik 'Postępowanie cywilne' zawiera omówienie instytucji z zakresu postępowania cywilnego, dotyczących m.in.:

 • rodzajów postępowania cywilnego,
 • przesłanek procesowych i materialnoprawnych...

Logistyka w sektorze publicznym - ebook/pdf
Logistyka w sektorze publicznym - ebook/pdf
Sabina Kauf-15%
C. H. Beck

Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy.

Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym...


Kodeks pracy. The Labour Code. Wydanie 6 - ebook/
Kodeks pracy. The Labour Code. Wydanie 6 - ebook/
Agnieszka Jamroży-15%
C. H. Beck

Angielskie tłumaczenie Kodeksu pracy oraz Ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Tłumaczenie odzwierciedla brzmienie ustawy według stanu na maj 2019.

2022-03-28
Prawo spadkowe. Wydanie 13 - ebook/pdf
Prawo spadkowe. Wydanie 13 - ebook/pdf
Elżbieta Skowrońska-Bocian-15%
C. H. Beck

Podręcznik Prawo spadkowe zawiera omówienie systemu polskiego prawa spadkowego.

Przedstawiono w nim m.in.:

 • Pojęcie i skład spadku,
 • Dziedziczenie ustawowe,
 • Testament jako podstawę dziedziczenia,
 • Formę i treść testamentu,
 • Stanowisko prawne spadkobiercy,
 • Zachowek,
 • Wspólność majątku spadkowego i dział spadku,
 • Umowy dotyczące spadku.

W 13. wydaniu uwzględniono wszystkie dotychczasowe zmiany przepisów...

2022-03-27
Prawo pracy. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo pracy. Wydanie 5 - ebook/pdf
Jakub Stelina-15%
C. H. Beck

W publikacji Prawo pracy przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.:

 • pojęcie, przedmiot i funkcje prawa pracy,
 • zasady i źródła prawa pracy,
 • nawiązanie umownego stosunku pracy i jego charakter prawny,
 • ustanie i zmiany stosunku pracy,
 • pozaumowne stosunki pracy.

Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych oraz osób zajmujących się w praktyce prawem pracy...

Postępowanie cywilne. Wydanie 2 - ebook/epub
Postępowanie cywilne. Wydanie 2 - ebook/epub
Maciej Rzewuski-15%
C. H. Beck

Publikacja zawiera kompleksową analizę przepisów regulujących przebieg postępowania cywilnego.

Książka w przejrzysty sposób opisuje całość problematyki z zakresu procedury cywilnej, z odwołaniem się do ugruntowanych, ale też najnowszych poglądów przedstawicieli doktryny i judykatury. Przedstawiono w niej rewolucyjne rozwiązania, jak wprowadzenie postępowania przygotowawczego, przeciwdziałanie nadużyciu prawa procesowego...

Postępowanie cywilne - ebook/
Postępowanie cywilne - ebook/
Izabella Gil prof. nadzw. UWr-15%
C. H. Beck

Opracowanie stanowi kompleksowe przedstawienie i omówienie regulacji prawnych, służących ochronie prawnoprocesowej w sprawach cywilnych, obejmujące zmiany przepisów, według stanu prawnego na 1.7.2020 r.

Uwzględnione zostały nie tylko zmiany wprowadzone na mocy przepisów ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz...

2022-03-26
Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze - ebook/pdf
Ustrój polityczno-prawny Finlandii i jego funkcjonowanie w latach 1917-2000. Studium prawno-historyczno-porównawcze - ebook/pdf
Dawid Michalski-15%
C. H. Beck

Książka jest poświęcona charakterystyce i funkcjonowaniu ustroju Finlandii od czasów uzyskania niepodległości do 2000 r., kiedy weszła w życie uchwalona w 1999 r. i obecnie obowiązująca w tym państwie Konstytucja.

Publikacja jest pierwszym na polskim rynku całościowym opracowaniem ustroju Finlandii w XX w., przy czym najbardziej obszerna jej część koncentruje się na prawie konstytucyjnym (państwowym) - tak w aspekcie formalnoprawnym...

Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego - ebook/pdf
Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego - ebook/pdf
Piotr Janiak-15%
C. H. Beck

Monografia stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie instytucji uczestników postępowania sądowoadministracyjnego.

Autor nie tylko szeroko przedstawia problemy, które powstają przy okazji stosowania art. 33 PostAdmU, lecz także wskazuje kierunek ich interpretacji odpowiadający pryncypiom sądowoadministracyjnej kontroli administracji publicznej. Monografia zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie prezentowanych zagadnień z uwzględnieniem...

Prawo w medycynie. Wydanie 6 - ebook/pdf
Prawo w medycynie. Wydanie 6 - ebook/pdf
Agnieszka Fiutak-15%
C. H. Beck

Skrypt 'Prawo medyczne' przedstawia regulacje prawne obowiązujące w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliża poglądy doktryny, a także orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za ich popełnienie.

Publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

 • wykonywania zawodu medycznego...

Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 6 - ebook/pdf
Prawo prywatne międzynarodowe. Wydanie 6 - ebook/pdf
Katarzyna Bagan-Kurluta-15%
C. H. Beck

Podręcznik 'Prawo prywatne międzynarodowe' jest całościowym wykładem przedmiotu i będzie pomocny w poznaniu istoty prawa prywatnego międzynarodowego - kolizyjnego i merytorycznego.

Publikacja dzieli się na dwie części: ogólną oraz szczegółową i omawia zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Zakresu prawa prywatnego międzynarodowego,
 • Zarysu historycznego rozwoju prawa prywatnego międzynarodowego...
Prawo pracy w praktyce. Wydanie 3 - ebook/pdf
Prawo pracy w praktyce. Wydanie 3 - ebook/pdf
Natalia Szok, Radosław Terlecki-15%
C. H. Beck

Praktyczne opracowanie najważniejszych instytucji z zakresu indywidualnego prawa pracy

Prezentując poszczególne instytucje prawa pracy skupiono się przede wszystkim na aspektach praktycznych, a omawiane zagadnienia zostały wzbogacone analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego, dzięki czemu Czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przedstawianą materię...

Prawo podatkowe. Wydanie 12 - ebook/pdf
Prawo podatkowe. Wydanie 12 - ebook/pdf
Ryszard Mastalski-15%
C. H. Beck

Stan prawny: 1 lipca 2021 r.

Książka 'Prawo podatkowe' stanowi szczegółowe opracowanie i prezentuje całość wykładu z zakresu prawa podatkowego. Publikacja składa się z trzech części, z których:

 • pierwsza zawiera wprowadzenie do prawa podatkowego, omawia jego źródła, wykładnie i wnioskowania oraz konstytucyjne podstawy opodatkowania;
 • druga dotyczy ogólnego prawa podatkowego, w tym m...

Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo obrotu nieruchomościami. Wydanie 5 - ebook/pdf
Ryszard Strzelczyk-15%
C. H. Beck

W podręczniku 'Prawo obrotu nieruchomościami' wyjaśniono w przystępny i usystematyzowany sposób większość zagadnień prawnych związanych z szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami.

Omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

 • pojęcia nieruchomości w prawie polskim,
 • aktu notarialnego jako szczególnej formy czynności prawnej,
 • umów zawieranych w obrocie nieruchomościami,
 • ksiąg wieczystych i sposobów ich prowadzenia...

2022-03-23
Tożsamość czynu w prawie karnym - ebook/pdf
Tożsamość czynu w prawie karnym - ebook/pdf
Paweł Wiliński, Robert Zawłocki, Jacek Wojciech Giezek-15%
C. H. Beck

Zbiór indywidualnych opracowań dotyczących zagadnienia tożsamości czynu w prawie karnym.

Jest ona rezultatem obrad ogólnopolskiego seminarium karnistycznego, w którym już od kilku lat uczestniczy kilkunastu czołowych polskich karnistów. Ujęcie tytułowego zagadnienia jest wielopłaszczyznowe: praktyczne i teoretyczne, jak również materialnoprawne i procesowe, a na koniec - filozoficzne i dogmatyczne...

Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
r. pr. Jarosław Depta-15%
C. H. Beck

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich.

Opracowanie zostało podzielone na 3 działy tematyczne, w których znajdziesz 8 części omawiających m.in:

 • Zagadnienia dotyczące małżeństwa,
 • Pokrewieństwo i powinnowactwo,
 • Opiekę i kuratelę,
 • Postępowanie przed sądem...

Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji - ebook/pdf
Odpowiedzialność cywilnoprawna w obrocie oprogramowaniem komputerowym w erze sztucznej inteligencji - ebook/pdf
Arkadiusz Michalak-15%
C. H. Beck

Tematyka prawnych aspektów sztucznej inteligencji, której centralnym elementem jest program komputerowy zaczyna wkraczać w fazę regulacyjną budząc jednocześnie w ostatnim czasie coraz szersze zainteresowanie doktryny. Kluczowym zagadnieniem w ramach tego obszaru jest problematyka odpowiedzialności zarówno kontraktowej jak i deliktowej.

Monografia podejmuje zagadnienia odpowiedzialności cywilnoprawnej w obrocie oprogramowaniem komputerowym...

2022-03-21
Sprawność postępowania cywilnego na tle rozstrzygania spraw spadkowych - ebook/pdf
Sprawność postępowania cywilnego na tle rozstrzygania spraw spadkowych - ebook/pdf
Szymon Rożek-15%
C. H. Beck

Zagadnienia poruszane w monografii stanowią próbę wyjaśnienia przyczyn ciągle aktualnego zjawiska, jakim jest długotrwałość sądowych postępowań cywilnych. Problem poddano analizie od strony czynników sprawności postępowania, ponieważ sprawne procedowanie zapewni najkrótszy z możliwych czas trwania procesu, natomiast brak sprawności co do zasady skutkuje długotrwałością czy wręcz przewlekłością postępowania...

Pokaż więcej...