Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00071 004896 22934867 na godz. na dobę w sumie

kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie
>>

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +131
2022-08-18
Improwizacja w literaturze polskiej XX wieku - ebook/pdf
Improwizacja w literaturze polskiej XX wieku - ebook/pdf
Tomasz Bocheński-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tomasz Bocheński zabiera czytelnika w podróż po nowych, śmiałych interpretacjach twórczości najwybitniejszych pisarzy XX wieku: Wiesława Myśliwskiego, Brunona Schulza, Witolda Gombrowicza, Juliana Tuwima i Witkacego. Ta osobista wyprawa, wyznaczana zaczerpniętą z muzykologii kategorią improwizacji –wykorzystaną w taki sposób po raz pierwszy w literaturoznawstwie polskim – sama także nabiera rytmu niecodziennej autorskiej improwizacji...

2022-08-17
Jakub Przyłuski (1512-1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki - ebook/pdf
Jakub Przyłuski (1512-1554). Zarys życia i twórczości literackiej na tle epoki - ebook/pdf
Michał Kuran, Maria Wichowa-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tom ma charakter monograficznego ujęcia działalności Jakuba Przyłuskiego – pisarza i prawnika z XVI wieku. Autorzy poszczególnych artykułów zebrali dotychczasową wiedzę na jego temat i znacząco ją poszerzyli. Cenne są tłumaczenia łacińskich utworów Przyłuskiego, [...\ zostały omówione zachowane listy pisane przez Jeżowitę i kierowane do niego. Rozprawa poświęcona Stanisławowi Orzechowskiemu jest cennym uzupełnieniem badań...

2022-08-14
Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa - ebook/pdf
Komentowana bibliografia polskich przekładów literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa - ebook/pdf
Agata Kawecka, Karolina Krzeszewska, Izabela Lis-Wielgosz, Ivan N. Petrov, Małgorzata Skowronek-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Jednym z podstawowych składników historii recepcji literatury ludowej kręgu Slavia Orthodoxa w Polsce jest rozwijana na przestrzeni wieków – z różną dynamiką – twórczość przekładowa. Jej całościowy opis oraz szczegółowa analiza wymagają zebrania, zaprezentowania i skomentowania danych bibliograficznych na temat istniejących tłumaczeń przedmiotowej literatury. Temu właśnie poświęcony jest kolejny tom „Series Ceranea”...

2022-07-30
Aleksander Wat - (re)lektury. Nowe konteksty, inne perspektywy - ebook/pdf
Aleksander Wat - (re)lektury. Nowe konteksty, inne perspektywy - ebook/pdf
Krystyna Pietrych-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Na książkę składa się z osiem części. Trzy pierwsze ukazują w innym świetle początki twórczej drogi Wata, poczynając poematu Ja z jednej i Ja z drugiej strony mego mopsożelaznego piecyka, poprzez nowe odczytania manifestów w perspektywie intermedialnej, po rozdział określający Wata jako twórcę nie futurystycznego, lecz dadaistycznego. Kolejne trzy teksty przynoszą rewizjonistyczne sposoby odczytania związków z tradycją...

2022-07-23
Gustaw Morcinek – w 120‑lecie urodzin - ebook/pdf
Gustaw Morcinek – w 120‑lecie urodzin - ebook/pdf
red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jacek Lyszczyna-50%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka Gustaw Morcinek – w 120-lecie urodzin przynosi osiemnaście artykułów poświęconych utworom pisarza i faktom związanym z jego biografią. Jest ona pokłosiem sesji, zorganizowanej w styczniu 2011 r. na Uniwersytecie Śląskim w 120. rocznicę urodzin pisarza. Pomieszczone tu artykuły dotyczą mniej znanych, trudno dostępnych dziś utworów prozaika. Autorzy tekstów skupili się na związkach jego twórczości z sytuacją na...

Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia - ebook/pdf
Proza polska XX wieku. Przeglądy i interpretacje. T. 2: Z perspektywy nowego stulecia - ebook/pdf
red. Elżbieta Dutka, Marta Tomczok-50%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

W pracy zgromadzono szkice o charakterze analitycznym i interpretacyjnym, poświęcone wybranym utworom polskim XX i XXI wieku. W pierwszej części tomu przedstawiono istotne tradycje dla prozy minionego stulecia (romantyczną, sienkiewiczowską, kresową), ale także zaproponowano nowe spojrzenie na twórczość Zofii Kossak-Szczuckiej i Stanisława Vincenza. Druga grupa tekstów wprowadza refleksję na temat bardzo popularnych twórców wieku XX...

2022-07-22
Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej‑Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej - ebook/pdf
Przestrzenie kultury i literatury. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Krystynie Heskiej‑Kwaśniewicz na pięćdziesięciolecie pracy naukowej i dydaktycznej - ebook/pdf
red. Elżbieta Gondek, Irena Socha, Barbara Pytlos-50%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Prezentowana obszerna publikacja została przygotowana z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia pracy Pani Profesor Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz – kierownika Zakładu Czytelnictwa Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Czytelnik ma możność zaznajomienia się z wydarzeniami i okolicznościami, jakie kształtowały osobowość Jubilatki, a także poznać przebieg Jej drogi naukowej i dydaktycznej...

2022-07-21
Linguarum silva. T. 1: Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście - ebook/pdf
Linguarum silva. T. 1: Opozycja - przeciwieństwo - kontrast w języku i w tekście - ebook/pdf
red. Barbara Mitrenga-50%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Pierwszy tom Linguarum silva zapoczątkowuje nowe wydawnictwo wielotomowe, ukazujące się pod patronatem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Publikacja zawiera dziesięć zróżnicowanych tematycznie artykułów, podejmujących refleksję nad zaproponowanymi w podtytule pojęciami (opozycja – przeciwieństwo – kontrast) i ich odzwierciedleniem na płaszczyźnie językowej i stylistyczno-genologicznej...

2022-06-15
Jacek Hugo-Bader. Włóczęga - ebook/pdf
Jacek Hugo-Bader. Włóczęga - ebook/pdf
Izabella Adamczewska-Baranowska-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W przypadku reporterskiej twórczości Hugo-Badera włóczęga – niespieszne przemieszczanie się, często bez wyraźnego celu, dla samej przyjemności wędrowania i obserwacji – jest czymś więcej niż wątkiem, motywem, toposem czy sposobem ukształtowania narracji, jak np. w pasażach tekstowych. To model reporterskiego życia, nieodłączny element autokreacji tekstowego „ja”, życiopisarska strategia...

2022-05-18
Przez zarzuconą subtelną bawełnicę... – cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty) - ebook/pdf
Przez zarzuconą subtelną bawełnicę... – cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty) - ebook/pdf
Magdalena Kuran-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Na okładce tej książki znajduje się drzeworyt zaczerpnięty z łacińskiego zbioru kazań Antoniego Węgrzynowicza Syllabus Marianus. Przedstawia on wnętrze drukami i pracujące w niej osoby. W banderoli umieszczonej u dołu znajdujemy inskrypcję ,,Lucern dabit atra fuligo”.Wielce prawdopodobne jest, że pomysłodawcą i wykonawcą drzeworytu był Węgrzynowicz, który sam ilustrował większość swoich zbiorów kazań...

2022-05-04
Kreatywność językowa w marketingu - ebook/pdf
Kreatywność językowa w marketingu - ebook/pdf
Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego kreatywności językowej. To już siódma książka, w której młodzi badacze, adepci wielu dziedzin humanistycznych, głównie lingwiści, rozpatrują wskazane zagadnienie na dwóch płaszczyznach – teoretycznej i praktycznej. Ponieważ na polskim rynku książek naukowych mało jest publikacji, w których mówi się o sposobach oryginalnego wyzyskania języka w najnowszych i najnowocześniejszych...

RegUŁy językowe w praktyce. Wybór pytań i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej UŁ - ebook/pdf
RegUŁy językowe w praktyce. Wybór pytań i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej UŁ - ebook/pdf
Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka zawiera obszerny wybór pytań i odpowiedzi opublikowanych w internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2014–2021. Autorzy, oprócz tego, że wyjaśniają szereg aktualnych problemów poprawnościowych z różnych płaszczyzn języka: fonetyki, morfologii, leksyki, fleksji, składni, ortografii i interpunkcji, poruszają też zagadnienia z zakresu pragmatyki i edytorstwa...

2022-04-11
 Już nie Żydowica, a ocalona . Kobiety w Holocauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych - ebook/pdf
Już nie Żydowica, a ocalona . Kobiety w Holocauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych - ebook/pdf
Joanna Bachura-Wojtasik, Eliza Matusiak-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Opowieść jest kobietą. Zamkniętą w audialnej ekspresji, w historii, snutą brzmiącym słowem, muzyką i ciszą. Otwartą na udźwiękowione świadectwo i utrwalenie pamięci. „Już nie Żydowica, a ocalona”. Kobiety w Holocauście z perspektywy radiowych narracji artystycznych to monografia o kobiecym doświadczeniu Zagłady. Napisana z myślą o głosach stłumionych, którym audialne reportaże i słuchowiska radiowe pozwoliły wybrzmieć...

2022-03-03
Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911) - ebook/pdf
Poeta ze średniowiecznej ekstazy. Ksiądz Antoni Szandlerowski (1878–1911) - ebook/pdf
Katarzyna Badowska, Dorota Samborska-Kukuć-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka zawiera rozprawy i szkice o życiu i twórczości młodopolskiego poety i dramatopisarza Antoniego Szandlerowskiego (1878-1911). To twórca nietuzinkowy i pełen sprzeczności. Był księdzem, ale – zgodnie z duchem modernizmu katolickiego, zdecydowanie potępianego przez Kościół – nad dogmatyzm przedkładał myślenie o teologii i religii jako o ekspresji uczuć ludzi wierzących...

Dylematy epoki postyczniowej. Księga ofiarowana Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin - ebook/pdf
Dylematy epoki postyczniowej. Księga ofiarowana Bogdanowi Mazanowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin - ebook/pdf
Małgorzata Domagalska, Dorota Samborska-Kukuć-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Bogdan Mazan (ur. 25.03.1948) należy do grona wybitnych polskich badaczy literatury XIX wieku. Na obfity (ponad 150 publikacji) dorobek naukowy Profesora składają się m.in. prace na temat szeroko pojętego światopoglądu pozytywistycznego, monografie poświęcone pisarzom tego czasu: Henrykowi Sienkiewiczowi i Aleksandrowi Świętochowskiemu, a także Marii Konopnickiej, Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu...

2022-03-02
Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych - ebook/pdf
Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych - ebook/pdf
Barbara Sambor-50%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Prezentowane wyniki badań realizacji fonemów spółgłoskowych studentów szkół teatralnych pozwalają na stworzenie paradygmatu postępowania diagnostycznego odnoszącego się do wymowy studentów szkół aktorskich – jej badania, opisu i interpretacji w kategoriach heurystycznych, a także sformułowanie podstawowych założeń o charakterze aplikacyjnym. Analizy oparte na podstawach lingwistycznych dopełniają wiedzę o nienormatywnych...

2022-02-27
Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej. Wybór łódzkich prac językoznawczych (1981–2021) - ebook/pdf
Odkrywanie tajemnic polszczyzny biblijnej. Wybór łódzkich prac językoznawczych (1981–2021) - ebook/pdf
Elżbieta Umińska-Tytoń-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Antologia prezentuje dokonania łódzkich językoznawców na polu (wieloaspektowego) poznania polszczyzny biblijnej – zarówno dawnej, jak i współczesnej, a także „dialogu” współczesnej z dawną. Widać w niej zamysł pokazania rozległej panoramy zainteresowań, podejść metodologicznych oraz uzyskanych wyników, co w sumie pozwala poznać warsztat i dorobek łódzkich badaczy, a zarazem czyni z książki cenne...

2022-02-25
Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle - ebook/pdf
Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle - ebook/pdf
Marek Piechota-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Użyty w tytule termin „dośpiew” został objaśniony w Przedsłowiu, które zawiera też przekonanie, że zbyt mocno dotąd podkreślaliśmy romantyczny indywidualizm, podczas gdy współcześnie, w czasach relacji społecznych zdominowanych przez przywódców zarządzających konfliktem (divide et impera), wypada utwierdzać uczestników życia kulturalnego w tym, że romantycy także rozmawiali z klasykami...

2022-02-23
Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki - ebook/pdf
Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki - ebook/pdf
Grażyna Maroszczuk-50%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki to monografia poświęcona prozie pisarzy doświadczonych wojną. Analizowane utwory pozwalają uchwycić pewne skomplikowanie, splot, w którym spotyka się tak silne doznanie wzniosłości, że poraża, obezwładnia i odbiera mowę. Traumatyczne wydarzenie może być zrozumiane jako takie wyłącznie po fakcie przez reminiscencje, powtórzenie. Następstwem tego mocnego...

Kontynenty. T. 2: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego - ebook/pdf
Kontynenty. T. 2: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego - ebook/pdf
red. Magdalena Rabizo-Birek, Bożena Szałasta-Rogowska-50%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Monografia zbiorowa Kontynenty. T. 2: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego podejmuje próbę wielopłaszczyznowej reinterpretacji dorobku jednego z najciekawszych poetów polskich XX i XXI wieku, o bogatej, dramatycznej biografii. Bogdan Czaykowski (ur. w 1932 roku w Polsce, zm. w 2007 roku w Kanadzie) był między innymi poetą, członkiem londyńskiej grupy poetyckiej Kontynenty, tłumaczem...

2022-02-15
Prozodia jako składnik sensu - ebook/pdf
Prozodia jako składnik sensu - ebook/pdf
Anita Grzegorzewska-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Innowacyjność tej monografii zawiera się w trzech punktach. Po pierwsze, jest to twórcza analiza wpływu zjawisk prozodycznych na sens wypowiedzi. Tym cenniejsza to sprawa, że niewiele o tym pisano wcześniej. Po wtóre, całkowicie oryginalny zapis zjawisk prozodycznych. Ta wielka oryginalność stawianych tez, graficznego zapisu prozodii żywej mowy – działa to niczym partytura utworu muzycznego i powoduje...

2021-11-26
Ideologiczne i polityczne uwarunkowania komunikacji językowej - ebook/pdf
Ideologiczne i polityczne uwarunkowania komunikacji językowej - ebook/pdf
Grzegorz Pawłowski, Małgorzata Guławska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Problematyka 11 tekstów, które składają się na oddawany do rąk Czytelnika tom Ideologiczne i polityczne uwarunkowania komunikacji językowej, dotyczy komunikacji w jej ideologicznym i politycznym wymiarze. Zależności między polityką a ideologią, które budzą silne emocje w dyskursie publicznym, nie stały się jednak myślą przewodnią w prezentowanej publikacji. Autorki i autorzy decydują się na wybór jednego z dwóch pojęć i koncentrują...
2021-10-08
Neuroza. Zagrożone męskości - ebook/pdf
Neuroza. Zagrożone męskości - ebook/pdf
Krystyna Kłosińska-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka dotyczy figur męskości wyprodukowanych przez rozliczne dyskursy końca XIX w.: medyczne, ekonomiczne, historyczne, higienistyczne. Interpretacje w niej zawarte odnoszą się do tekstów literackich, jak i paraliterackich. Figura neurastenika alegoryzuje męskości zagrożone przez nadmierną pracę, rozproszoną podmiotowość, perwersyjną seksualność. Polski idiom neurozy ma swoją szczególną manifestację w Bez dogmatu: Sienkiewicz...

2021-08-19
Julian Tuwim. Pęknięcie - ebook/pdf
Julian Tuwim. Pęknięcie - ebook/pdf
Katarzyna Kuczyńska-Koschany-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia jest opowieścią o Julianie Tuwimie (1894–1953), wybitnym poecie, twórcy znakomitych wierszy dziecięcych, Żydzie polskim – podzieloną na trzy zasadnicze odsłony zatytułowane: dziecięcość wyobraźni, żydowskość losu, obywatelskie (nie)posłuszeństwo. To próba nowego, innego niż dotychczas, czytania Tuwima i bardzo wyraźne odnowienie jego obecności w polskiej świadomości oraz wyobraźni zbiorowej...

2021-07-24
978-83-8220-490-2 - ebook/pdf
978-83-8220-490-2 - ebook/pdf
Piotr Szews-19%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

We współczesnych mediach oprócz szybkości przekazu liczy się sposób, w jaki treści trafiają do odbiorcy oraz używane platformy czy atrakcyjność i kondensacja informacji. Dominacja urządzeń mobilnych, nie tylko jako środków komunikacji, ale również jako środków konsumpcji materiałów dziennikarskich, powodują, że nad tekstem często przeważają treści wizualne i multimedialne...

2021-07-12
Lingwistyczna teoria mowy - ebook/pdf
Lingwistyczna teoria mowy - ebook/pdf
Andrzej Bogusławski-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Monografia prezentuje oryginalną koncepcję filozoficzno-logicznego ujęcia języka naturalnego autorstwa wybitnego językoznawcy-filozofa Andrzeja Bogusławskiego. Autor proponuje wstępną stratyfikację odezwań językowych ze szczególnym uwzględnieniem odezwań bazowych. >Nie ma niemych filozofów. Nie ma filozofii bez mowy i nie ma mowy bez filozofii. Taki jest, Andrzej Bogusławski raczej oczywisty...
2021-06-03
Mutacje apokryfu - ebook/pdf
Mutacje apokryfu - ebook/pdf
Danuta Szajnert-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka dotyczy apokryfu literackiego, czyli transrodzajowej i transgatunkowej, wielopostaciowej formy wypowiedzi o szczególnym potencjale krytycznym, opartej na swoistych relacjach intertekstualnych, silniej niż inne angażujących takie kategorie, jak kanon i autentyk (różnie rozumiane) oraz wartość i źródło. Genologicznym intertekstem tej formy jest apokryf biblijny. W rozdziale I, wykorzystując różne użycia nazwy apokryf oraz aktywizując...

2021-05-29
Irit Amiel. Życie - ebook/pdf
Irit Amiel. Życie - ebook/pdf
Marta Tomczok-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Chociaż głównym tematem tej książki jest życie Irit Amiel w znaczeniu opowieści, a więc splatania się okoliczności czysto biologicznych z charakterystycznym dla życia zapisywaniem informacji, to jednak warto uczynić zastrzeżenie, że najważniejszym aspektem tego życia jest ludzkie wnętrze. Dopiero ono, jak poucza Abraham Joshua Heschel, różnicuje ludzi. To, co wyniosłam na powierzchnię...

2021-05-11
Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego - ebook/epub
Między literaturami. Rozmowy z tłumaczami o pisarzach języka niemieckiego - ebook/epub
Piotr de Bończa Bukowski, Paweł Zarychta
Wydawnictwo UNIVERSITAS

Tłumacze literatury pięknej wychodzą z cienia, są coraz wyraźniej widoczni i zyskują należną im podmiotowość twórców. Dostrzegamy dziś, że to oni właśnie piszą historie literatur obcych w Polsce, kreują ich obraz, promują kariery zagranicznych twórców. Poruszając się między literaturami, są tłumacze nie tylko ekspertami w dziedzinie kontaktów międzykulturowych i wnikliwymi odbiorcami dzieł tak obcych...


2021-04-22
Słowo, dźwięk, cisza. Radio i sztuka audialna - ebook/pdf
Słowo, dźwięk, cisza. Radio i sztuka audialna - ebook/pdf
Joanna Bachura-Wojtasik, Natalia Kowalska-Elkader-31%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Zbiór Słowo, dźwięk, cisza. Radio i sztuka audialna – poświęcony przede wszystkim nowym i najnowszym formom działalności radiowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć artystycznych zasługujących na miano sztuki – wydaje się interesującą propozycją wydawniczą. Analizowane są tu nie tylko „aplikacje mobilne”, „podcasty” i „platformy agregujące”, lecz także słuchowiska...

Pokaż więcej...