Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 002391 22606141 na godz. na dobę w sumie

CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz - ebook/pdf

CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz - ebook/pdf
CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz - ebook/pdf
Małgorzata Mazurkiewicz, Paweł Małecki
Wolters Kluwer
Cit. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W ósmym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r., w tym dotyczące m.in.: - opodatkowanie dochodów nierezydentów, - wprowadzenie definicji rzeczywistego właściciela, - kolejnych zmiany dotyczące cen transferowych, - zmiany wynikające z wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz Krajowej Administracji Skarbowej, - zmiany dotyczące opodatkowania aportów, - zmiany wynikające z ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, - wymogu dokonywania i przyjmowania płatności za pomocą rachunku bankowego. Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych i pracowników biur rachunkowych. CIT. Podatki i rachunkowość to jedyny na rynku komentarz, który dzięki wyjątkowemu połączeniu omówienia aspektów podatkowych i rachunkowych pomoże księgowym, doradcom podatkowym i biegłym rewidentom uniknąć błędów popełnianych przy rozliczaniu należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W siódmym wydaniu książki przedstawiono wszystkie najważniejsze zagadnienia związane ze stosowaniem komentowanej ustawy, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., w tym dotyczące m.in.: nowych korzystnych dla podatników zasad korekty przychodów i kosztów, możliwości ujmowania w kosztach podatkowych wydatków pracodawcy na refundację pobytu dzieci pracowników w przedszkolach lub żłobkach bądź kosztów utworzenia przyzakładowego przedszkola lub żłobka oraz ponoszenia kosztów na prowadzenie tych instytucji, wprowadzenia nowej ulgi podatkowej na finansowanie działalności badawczo-rozwojowej, nowych zwolnień z podatku i poszerzonego katalogu kosztów niestanowiących kosztów podatkowych, nowych zasad rozliczania odsetek z tytułu papierów wartościowych wypłacanych nierezydentom.
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek - ebook/pdf
Nowe zasady opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek - ebook/pdf
Radosław Witczak
Wolters Kluwer
Książka przedstawia podstawowe zagadnienia związane z opodatkowaniem działalności gospodarczej lekarzy i pielęgniarek w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Opracowanie, napisane przystępnym językiem, ukazuje praktyczne przykłady stosowania przepisów oraz zawiera analizę ułatwiającą wybór formy opodatkowania działalności medycznej i prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych...


Odsetki od pożyczek w kosztach - ebook/pdf
Odsetki od pożyczek w kosztach - ebook/pdf
Marcin Gawlik
INFOR
1 stycznia 2015 r. ustawodawca wprowadził do ustawy o podatku dochodo - wym od osób prawnych istotne zmiany w przepisach dotyczących niedosta - tecznej (cienkiej) kapitalizacji. Zmiany w tym zakresie są tak znaczące i kom - pleksowe, że przedsiębiorcy powinni dokładnie się z nimi zapoznać. W naszym opracowaniu uwypuklamy te elementy zmian, które mają bezpośredni wpływ na to, jak przedsiębiorcy będą ustalać...
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
INFOR
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych...
Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. - ebook/pdf
Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. - ebook/pdf
Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw, Radosław Kowalski, Tadeusz Waślicki
Wolters Kluwer
Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniach podatku dochodowego dla osób prawnych oraz fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku gdy nie dokonają one zapłaty swoich zobowiązań, przekraczając określone w ustawie terminy. Pomimo szczytnych celów, wprowadzone zmiany, skomplikowały znacznie kwestię rozliczeń podatkowych, nie pozostając bez wpływu na konieczność wypracowania określonych...


Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF - ebook/pdf
Rozliczenie międzyokresowe kosztów w bilansie w ujęciu UoR i MSR/MSSF - ebook/pdf
dr Katarzyna Trzpioła
Wiedza i Praktyka

Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności przychodów i kosztów. Nakazuje ona zarówno jednostkom sporządzającym sprawozdania finansowe według ustawy o rachunkowości, jak i MSR przyporządkowywać przychody i koszty do właściwych okresów sprawozdawczych.Sprawdź, w jaki sposób należy realizować tę zasadę i jakie konsekwencje będzie miało jej zastosowanie w księgach rachunkowych dla rozliczeń podatkowych...

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa - ebook/pdf
Podatek od czynności cywilnoprawnych. Opłata skarbowa - ebook/pdf
Jan Zdanowicz
C. H. Beck

Komentarz niniejszy adresowany jest przede wszystkim do doradców podatkowych i pracowników organów podatkowych.

Autor szeroko omawia zmiany z ostatniej nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej, które weszły w życie 1.1.2009 r. oraz te, które zaczną obowiązywać dopiero w czerwcu.

Komentarz zawiera nie tylko analizę konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty skarbowej...

Wydatki na badania lekarskie pracowników - rozliczanie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa - ebook/pdf
Wydatki na badania lekarskie pracowników - rozliczanie podatkowe i składkowe oraz ewidencja rachunkowa - ebook/pdf
Tomasz Krywan, Paweł Muż, Agata Pinzuł
Infor PL
Pracodawcy często finansują różnego rodzaju badania lekarskie pracowników oraz rzadziej - osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. W takich przypadkach pojawiają się niekiedy wątpliwości, co do możliwości zaliczenia wydatków na badania do kosztów podatkowych pracodawców oraz konieczności rozpoznania opodatkowanych przychodów u pracowników. W opracowaniu przedstawiamy jak rozpoznawać te wydatki w kosztach podatkowych...
Koszty podatkowe w praktyce - ebook/pdf
Koszty podatkowe w praktyce - ebook/pdf
Marek Kutarba
Infor Biznes
Poradnik, który nie tylko opisuje reguły ustalania najważniejszych kategorii kosztów, lecz także pomaga prawidłowo rozliczyć każdą firmę, niezależnie od jej wielkości.

„Koszty podatkowe w praktyce” to publikacja pełna fachowych porad przydatnych księgowym, pracownikom biur rachunkowych, przedsiębiorcom, a nawet urzędnikom skarbówki.
Autor w przystępny sposób opisuje...

Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
Infor PL

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od...

 • Koszty uzyskania przychodów 2017 - ebook/pdf
  Koszty uzyskania przychodów 2017 - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Wiedza i Praktyka

  Publikacja zawiera zbiór aktualnych orzeczeń i interpretacji podatkowych w zakresie kosztów uzyskania przychodów. Wszystkie opatrzone są praktycznym komentarzem ekspertów. Sięgnij po naszą publikację, a bez kłopotów będziesz kwalifikować różne wydatki do kosztów podatkowych.

  PKPiR w praktyce - 69 odpowiedzi na najczęstsze pytania - ebook/pdf
  PKPiR w praktyce - 69 odpowiedzi na najczęstsze pytania - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
   Publikacja zawiera 69 odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczeń podatników przy pomocy podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Poruszane zagadnienia dot. m.in. kosztów związanych z eksploatacją auta służącego do prowadzenia działalności gospodarczej, wydatków na siedzibę firmy, kosztów reprezentacji, kosztów pracowniczych.
  (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych - ebook/pdf
  (Nie)sprawiedliwy polski podatek dochodowy od osób fizycznych - ebook/pdf
  Adam Mariański prof. UŁ
  C. H. Beck

  Podatek dochodowy to podatek bezpośredni, który bezpośrednio uiszcza podatnik. Wyodrębnia się podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. W książce poruszona zostanie problematyka sprawiedliwości podatku dochodowego od osób fizycznych. Podjęto próbę rozstrzygnięcia, czy podatek ten jest najlepszym rozwiązaniem, które gwarantuje sprawiedliwy rozkład ciężarów podatkowych...

  PIT, CIT, RYCZAŁT 2019 - ebook/pdf
  PIT, CIT, RYCZAŁT 2019 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor Biznes

  Publikacja ta zawiera:

  ujednolicone teksty ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym,
  wybrane rozporządzenia wykonawcze,
  komentarz do zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym – w formie przewodnika po zmianach...

  Kadry, płace, ZUS w biurze rachunkowym - ebook/pdf
  Kadry, płace, ZUS w biurze rachunkowym - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  W tym ebooku opisujemy dwie zmiany wprowadzone w 2018 r. dotyczące kosztów uzyskania przychodów twórców oraz zatrudniania cudzoziemców. Sprawdź, które zmiany już obowiązują!

  Optymalizacja podatkowa - ebook/pdf
  Optymalizacja podatkowa - ebook/pdf
  Łukasz Mazur, Katarzyna Wojtowicz-Janicka, Piotr Chróścicki
  Wolters Kluwer

  Książka przedstawia zagadnienia pozwalające zrozumieć, jak istotnym wsparciem dla podatnika może być zastosowanie odpowiedniej strategii optymalizacji podatkowej.

  Autorzy niniejszej książki - prawnicy i ekonomiści, wieloletni praktycy mający doświadczenie we wspieraniu podatników w Polsce i za granica - nie tylko omawiają przepisy prawne oraz orzecznictwo, ale także podają konkretne przykłady działań...


  Koszty 2016 po zmianach - ebook/pdf
  Koszty 2016 po zmianach - ebook/pdf
  Tomasz Krywan
  INFOR
  Z początkiem 2016 r. w ustawach o podatkach dochodowych wprowadzono kilka istotnych zmian dotyczących kosztów uzyskania przychodów. Z publikacji Czytelnik dowie się m.in., jak od 2016 roku:
  - rozliczać dla celów KUP niezapłacone faktury,
  - korygować KUP,
  - kwalifikować wydatki związane z obejmowaniem dzieci pracowników opieką.

  Ponadto opracowanie obszernie omawia:
  - zasady rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej...  Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
  Zmiany w cenach transferowych - ebook/pdf
  Ewa Ścierska, Danuta Langer-Babicz
  Infor PL
  1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1932, dalej: ustawa nowelizacyjna), która wnosi istotne zmiany do dotychczas obowiązujących przepisów dotyczących cen transferowych. Odpowiednie przygotowanie się do zmian powinno stać się...
  Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
  Kodeks księgowego - PDOP 2016 - ebook/pdf
  Monitor księgowego
  Infor PL

  Publikacja zawiera:
  • ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan prawny 20 lutego 2016 r.),
  • wyciąg z ustaw zmieniających ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawiające tzw. przepisy przejściowe,
  • wykaz aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych.
  Obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. zmiany w przepisach zostały w tekście wyróżnione...
  Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
  Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
  Tadeusz Pieńkowski
  Infor PL

  Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych wprowadzone z początkiem 2019 r...
  Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów - ebook/epub
  Vat 2017. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów - ebook/epub
  Tomasz Krywan, Rafał Kuciński
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

  Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie duże zmiany w ustawie o VAT. Najważniejsze zmiany dotyczą: podwyższenia kwoty limitu zwolnienia podmiotowego, dodania całego rozdziału o sankcjach administracyjnych, objęcia odwrotnym obciążeniem (fakturowaniem) usług budowlanych, deklaracji kwartalnych VAT, zaostrzenia warunków zwrotu VAT, korekty podatku należnego, odmowy rejestracji podatnika VAT...

  Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów - książka
  Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów - książka
  Romuald Gabrysz
  Onepress

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów to najpopularniejsza w Polsce forma rozliczania się z urzędem skarbowym. Do prowadzenia książki przychodów i rozchodów zobowiązane są osoby wykonujące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Wiele firm powierza prowadzenie księgowości biurom rachunkowym, ale sporo przedsiębiorców decyduje się na samodzielne księgowanie...

  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz - ebook/pdf
  Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Komentarz - ebook/pdf
  Stanisław Bogucki, Arkadiusz Cudak
  LexisNexis Polska

  Stan prawny na 1 października 2014 roku

  Komentarz do ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - w zakresie obejmującym regulacje dotycząceryczałtu od przychodów ewidencjonowanych - skierowany jest przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą. Takiej formie opodatkowania mogą podlegać także przychody z tytułu najmu...


  Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
  Ceny transferowe. Jak przygotować firmę do kontroli podatkowej - ebook/pdf
  Tadeusz Pieńkowski
  Infor PL

  Poradnik dla członków zarządu, dyrektorów finansowych oraz ich księgowych, jak również dla audytorów, konsultantów i biur rachunkowych próbujących uniknąć ryzyka podatkowego związanego z transakcjami przeprowadzanymi z podmiotami powiązanymi. Nowe wydanie opracowania uwzględnia zmiany w przepisach dotyczące dokumentacji podatkowych wprowadzone w trakcie 2018 r...
  Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym - ebook/pdf
  Podatek dochodowy odroczony w systemie rachunkowości - krytyczna analiza zasad ujawniania w sprawozdaniu finansowym - ebook/pdf
  Agnieszka Wencel
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Jedną z kategorii ekonomicznych ujawnianych w sprawozdaniu finansowym jest podatek dochodowy od osób prawnych. Zapewnienie porównywalności w tym obszarze jest niezwykle trudne, gdyż każde państwo posiada własny, unikalny system prawa podatku dochodowego, który w odmienny sposób reguluje zasady ustalania dochodu i podatku dochodowego należnego. Aby zasady rachunkowości zostały w pełni zastosowane...

  Prawo handlowe. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Prawo handlowe. Wydanie 16 - ebook/pdf
  Andrzej Kidyba
  C. H. Beck

  W szesnastym wydaniu uwzględniono zmiany stanu prawnego, jakie miały miejsce od ostatniego wydania, najnowszą literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów. Zmiany stanu prawnego wynikały w szczególności z wejścia w życie ustawy z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2013 r. poz. 888), ustawy z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz...

  PODATKI 2016/7 Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016 - ebook/pdf
  PODATKI 2016/7 Podatki i opłaty lokalne, opłata reklamowa 2016 - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  Infor PL

  Od 1 stycznia 2016 wprowadzono liczne zmiany w sposobie pobierania podatku od nieruchomości. Ponadto od 11 września 2015 r. wprowadzono do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nowy parapodatek. Jest nim tzw. opłata reklamowa, którą ma prawo pobierać gmina od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

  Publikacja zawiera:

  • ujednolicone teksty ustawy o podatkach i opłatach lokalnych...
  Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. - rozliczenie przychodów pracownika - ebook/pdf
  Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2019 r. - rozliczenie przychodów pracownika - ebook/pdf
  Małgorzata Kozłowska, Izabela Nowacka
  Infor PL

  Publikacja omawia zasady ustalania górnej granicy podstawy wymiaru składek ZUS i podatku dochodowego oraz prawidłowego stosowania rocznych limitów podatkowych i składkowych w sytuacjach sprawiających płatnikom składek i podatków największe problemy. Szczegółowo i w przystępny, poradniczy sposób przedstawiono m.in. najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych...

  Rachunkowość finansowa i podatkowa - ebook/epub
  Rachunkowość finansowa i podatkowa - ebook/epub
  Teresa Cebrowska
  OSDW Azymut

  Ujęcie rachunkowości finansowej i podatkowej w jednym podręczniku sprawia, że zawiera on kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera też omówienie wielu problemów wykraczających poza standardowe podręczniki akademickie...


  Rachunkowość podatkowa – wybrane zagadnienia - ebook/pdf
  Rachunkowość podatkowa – wybrane zagadnienia - ebook/pdf
  Stanisława Sobolewska
  Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej

  „Podstawowym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych. Ewidencja dla celów podatkowych nazwana jest rachunkowością podatkową. W praktyce ze względu na zakres złożoności i jej ewidencji może powstać wrażenie, że jest to ewidencja odrębna różniąca się od zapisów w księgach rachunkowych mających na celu sporządzenie sprawozdań finansowych...
  PODATKI NR 9 - 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE wydanie internetowe - ebook/pdf
  PODATKI NR 9 - 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE wydanie internetowe - ebook/pdf
  Infor PL

  Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi na pytania dotyczące tematyki rozliczeń podatkowych wydatków ponoszonych w związku z używaniem samochodu w działalności gospodarczej.

  Zbiór zawiera odpowiedzi na pytania zgłaszane w praktyce przez podatników, w szczególności związane z wprowadzanymi od 1 stycznia 2015 r. zmianami. Eksperci w przystępny sposób wyjaśniają zawiłości związane z rozliczeniami podatku...

  Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny - ebook/pdf
  Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny - ebook/pdf
  Tomasz Nierobisz, Adam Wacławczyk
  C. H. Beck

  Niniejszy komentarz do ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi kompleksowa analizę zawartych w ustawie przepisów, także dzięki zastosowaniu częściowo odmiennej metodologii przygotowania komentarza w porownaniu z dotychczasową praktyką. Autorzy starali się skomentowac odrębnie każdy z przepisow, odnosząc się wprost do poszczegolnych ustępów i punktow oraz zawartych w nich sformułowań...

  PODATKI NR 4 - PODATKI 2015 wydanie internetowe - ebook/pdf
  PODATKI NR 4 - PODATKI 2015 wydanie internetowe - ebook/pdf
  Infor PL

  Publikacja zawiera ujednolicone teksty (stan prawny na dzień 1 stycznia 2015 r.):

  - ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

  - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)

  - ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa)

  Oraz

  - wybrane rozporządzenia wykonawcze do tych ustaw

  W ujednoliconych tekstach...

  VAT 2019 - ebook/pdf
  VAT 2019 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor Biznes

  W 2019 r. weszło w życie wiele zmian w VAT. Dotyczą one m.in.:
  • nowych zasad opodatkowania bonów towarowych,
  • skrócenia terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi,
  • ułatwienia ubiegania się o zwrot VAT,
  • nowych zasad szacowania podstawy opodatkowania,
  • ograniczenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej,
  • rozszerzenia katalogu sytuacji...