Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00028 003859 22406618 na godz. na dobę w sumie

Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf

Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
Ewa Wilczek-Rużyczka
Wolters Kluwer
Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród których jedną z najważniejszych jest empatia pozwalająca zrozumieć perspektywę pacjenta. Wpływa ona na jakość opieki, a tym samym na satysfakcję pacjentów, a także pracowników medycznych z wykonywanej pracy. W publikacji podjęto próbę zdefiniowania empatii dojrzałej i wieloaspektowego przedstawienia zagadnień empatii w odniesieniu do pracy lekarzy i pielęgniarek oraz procesu kształcenia przyszłych pracowników medycznych. W opracowaniu przybliżono m.in. takie zagadnienia, jak: - podnoszenie jakości opieki poprzez rozwijanie empatii metodą treningową, - wpływ empatii na zapobieganie wypaleniu zawodowemu, - empatia w komunikowaniu się, - działanie empatycznego mózgu, - metody pomiaru empatii. Publikacja przeznaczona jest dla lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny oraz innych osób zainteresowanych omawianą problematyką. 'Praca ujęła zjawisko empatii w sposób całościowy, eksponujący zarówno współczesną, najnowszą wiedzę psychologiczną wyjaśniającą procesy i mechanizmy kształtowania się empatii, jak i uwzględniający te badania, ich wątki i aktywności, które pokazują ewidentny związek empatii z jakością opieki medycznej'. Prof. dr hab. Józef Krzysztof Gierowski
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
Ewa Wilczek-Rużyczka
Wolters Kluwer
Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród których jedną z najważniejszych jest empatia pozwalająca zrozumieć perspektywę pacjenta. Wpływa ona na jakość opieki, a tym samym na satysfakcję pacjentów, a także pracowników medycznych z wykonywanej pracy...
Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
Empatia pracowników medycznych - ebook/pdf
Ewa Wilczek-Rużyczka
Wolters Kluwer

Pozytywny wpływ empatii na wyniki terapii i opieki jest znany od dawna. Szczególnie w zawodach medycznych stawia się pracownikom wysokie wymagania odnośnie do umiejętności interpersonalnych, wśród których jedną z najważniejszych jest empatia pozwalająca zrozumieć perspektywę pacjenta. Wpływa ona na jakość opieki, a tym samym na satysfakcję pacjentów, a także pracowników medycznych z wykonywanej pracy...
Empatia - ebook/epub
Empatia - ebook/epub
Czarna Owca

Zupełnie nowe spojrzenie na zjawisko empatii.

OSHO przygląda się źródłom tego słowa i bierze pod lupę jego potoczne rozumienie. Wiele aktów empatii wypływa z poczucia osobistej misji i potrzeby zwrócenia na siebie uwagi. Inne empatyczne działania mają na celu nie tyle pomoc innym, co wymuszenie na nich pożądanej zmiany. Odwołując się do historii z życia Jezusa I Buddy, a także filozofii Zen...

Empatia. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review - książka
Empatia. Inteligencja emocjonalna. Harvard Business Review - książka
Harvard Business Review
Onepress

Spójrz na problem oczami innych ludzi!

Empatia oznacza zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób. Jest to również umiejętność spojrzenia na rzeczywistość z ich perspektywy. Empatia nie świadczy o słabości czy szczególnej wrażliwości, wynika raczej ze społecznego charakteru naszego gatunku. Co więcej, wysoki jej poziom okazuje się atutem menedżera, ponieważ ułatwia kierowanie ludźmi...

Wyzwania współczesnej pediatrii - ebook/pdf
Wyzwania współczesnej pediatrii - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Dziecko wymaga szczególnej troski i opieki zarówno przed, jak i po urodzeniu, z uwagi na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową. Dodatkowej opieki oraz wiele miłości, uśmiechu, empatii potrzebuje od nas, pielęgniarek/położnych, dziecko chore, przebywające w szpitalu, pozostające pod opieką specjalistów, a także dzieci przebywające w przedszkolach, szkołach czy innych placówkach oświatowych...

Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej - ebook/epub
Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej - ebook/epub
Maria Kózka, Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak
PZWL
W książce przedstawiono zasady i koncepcje bezpiecznej opieki nad pacjentem. Autorzy skoncentrowali się na omówieniu kluczowych uwarunkowaniach bezpiecznej opieki, uwzględniając komunikowanie, aspekty etyczno-prawne, ergonomiczne i kliniczne w wybranych obszarach opieki. Treści w niej zawarte będą przydatne w rozwoju kompetencji zarówno studentów kierunków medycznych, jak i różnych grup pracowników opieki zdrowotnej...
Opiekun medyczny w praktyce - ebook/epub
Opiekun medyczny w praktyce - ebook/epub
Elżbieta Szwałkiewicz
PZWL
Doskonały przewodnik po nowoczesnych metodach pielęgnowania osób chorych i niepełnosprawnych. W publikacji zwrócono uwagę na właściwe podejście do udzielania pomocy podopiecznym - pełne troski pielęgnowanie i usprawnianie oraz kompensowanie utraconej sprawności za pomocą sprzętu wspomagającego i technologii medycznych. Omówiono: zagadnienia etyczne organizację warunków pracy planowanie i dokumentowanie opieki wybrane techniki pielęgnacyjne...
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Strategia, finanse i koszty szpitala - ebook/pdf
Jan Stępniewski
Wolters Kluwer
Książka - praca zespołu badawczego UJ - pokazuje jak lepiej i efektywniej zarządzać placówkami opieki zdrowotnej oraz jak wykorzystać dostępne narzędzia zarządzania z korzyścią dla pacjentów.

Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak:
 • określenie i wdrażanie w zakładach opieki zdrowotnej strategii oraz analizowanie otoczenia konkurencyjnego
 • system finansowania świadczeń na oddziałach intensywnej terapii
 • rachunek kosztów...


 • Empatia moralność a życie społeczne - ebook/pdf
  Empatia moralność a życie społeczne - ebook/pdf
  Wojciech Pawlik
  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
  Publikacja jest pierwszym szerokim polskim opracowaniem problematyki empatii z punktu widzenia socjologii, stanowiącym interesujące wprowadzenie do bardziej szczegółowych zagadnień z pogranicza socjologii moralności, historii idei moralnych i socjologii emocji. Autorzy prezentują kwestie teoretyczne i metodologiczne dotyczące badania empatii oraz przedstawiają wyniki własnych studiów nad funkcjonowaniem empatii w powiązaniu z różnymi...
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa „refundacyjna”. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami - ebook/pdf
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa „refundacyjna”. Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz praktyczny ze wzorami - ebook/pdf
  Michał Rojewski, Milena Szuchnik
  C. H. Beck

  Komentarz dotyczy podstaw prawnych funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Autorzy skupiając się na wybranych zagadnieniach ustaw:  o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o działalności leczniczej oraz ustawy „refundacyjnej” omawiają m.in. kwestie dotyczące:

  • składek na ubezpieczenia zdrowotne,
  • zasad udzielania świadczeń...

  Jakość i marketing usług medycznych - ebook/pdf
  Jakość i marketing usług medycznych - ebook/pdf
  Katarzyna Krot
  Wolters Kluwer
  Celem książki jest wskazanie kierunków i metod działania placówek opieki zdrowotnej zapewniających doskonalenie jakości usług i w rezultacie zadowolenie pacjentów w zmieniającym się i specyficznym, ze względu na relację personel medyczny - pacjent, systemie ochrony zdrowia.

  W publikacji zaprezentowano:
  • sposoby definiowania jakości i metody jej pomiaru
  • zastosowanie marketingu relacji w zakładach opieki zdrowotnej
  • specyfikę relacji...  Samo sedno. Siła empatii. 7 zasad zmieniających życie, pracę i relacje - ebook/epub
  Samo sedno. Siła empatii. 7 zasad zmieniających życie, pracę i relacje - ebook/epub
  Helen Riess
  EDGARD

  Dar dla ludzkości, który pojawił się w samą porę.

  DR DANIEL J. SIEGEL

  Co pozwala nam nawiązać więź z innymi i podejmować altruistyczne działania na ich rzecz? Jaka siła może wydobyć z nas to, co najlepsze?

  Dr Helen Riess prezentuje siedem zasad empatii, które pomogą stosować ją w każdym aspekcie życia od intymnych relacji, po kontakty rodzinne, towarzyskie, edukację...

  Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej - ebook/epub
  Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej - ebook/epub
  Ewa Stachowska
  PZWL
  Temat mikrobioty jelitowej i jej zaburzeń jest obecnie jednym z najbardziej gorących zagadnień medycznych. Prace naukowe opublikowane w ostatnich 10 latach, pozwoliły zrozumieć jak znaczny może być wpływ mikroorganizmów jelitowych na procesy fizjologiczne i patologiczne w organizmie człowieka. Wyniki badań pokazują, że zmiany mikrobiomu jelitowego mają wpływ na rozwój schorzeń układu pokarmowego...
  Agresywny pacjent - ebook/epub
  Agresywny pacjent - ebook/epub
  Jakub Lickiewicz
  PZWL
  Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniającą zarówno aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjentem. Czytelnik znajdzie w niej wskazówki dotyczące zachowania wobec pacjenta agresywnego werbalnie, a także propozycje postępowania po incydencie agresywnym. W książce przedstawiono techniki i zasady, które są proste do nauczenia i jak najmniej uciążliwe dla pacjenta...
  Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1 - ebook/epub
  Podstawy pielęgniarstwa. Tom 1 - ebook/epub
  Barbara Ślusarska, Danuta Zarzycka
  PZWL
  Nowoczesna publikacja niezbędna na każdym etapie kształcenia pielęgniarek. Pozwoli na kształtowanie zawodowych kompetencji poznawczych, interpersonalnych i etyczno-moralnych pielęgniarek, aby mogły profesjonalnie i odpowiedzialnie reagować na codzienne problemy pacjentów. W tomie I omówiono m.in. teorie pielęgniarstwa, podstawowe koncepcje pielęgniarstwa, podstawy koncepcyjne praktyki pielęgniarskiej...
  Jak rozwijać rozumienie społeczne? - ebook/pdf
  Jak rozwijać rozumienie społeczne? - ebook/pdf
  Anna Kołodziejczyk, Iwona Sikorska, Marta Białecka-Pikul, Małgorzata Stępień-Nycz, Szymon Nęcki, Martyna Jackiewicz, Anna Filip
  Wydawnictwo Edukacyjne
  Zespół pod kierownictwem Marty Białeckiej-Pikul przeprowadził badania wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej w szkołach krakowskich. Celem owych badań była wszechstronna diagnoza umiejętności rozumienia społecznego, zawarta w pierwszej części książki. Wyniki pozwoliły stwierdzić, które z przejawów rozumienia społecznego są lepiej, a które słabiej rozwinięte oraz stały się punktem wyjścia do opracowania programu zajęć...
  Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo - ebook/pdf
  Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy - Przykłady - Orzecznictwo - ebook/pdf
  Agnieszka Fiutak, Tomasz Podleśny, Michał Kozik
  C. H. Beck

  Jak nie trafić na czarną listę złych medyków?

  Znajomość podstawowych zasad, które zrządzą odpowiedzialnością prawną służby zdrowia jest w dzisiejszych czasach niezbędną koniecznością nie tylko dla prawników zajmujących się tymi zagadnieniami oraz dyrektorów podmiotów leczniczych, lecz także dla lekarzy, pielęgniarek oraz innych pracowników medycznych, niezależnie od tego w jakiej formie wykonują swój zawód...

  Pielęgniarstwo hematologiczne - ebook/epub
  Pielęgniarstwo hematologiczne - ebook/epub
  Iwona Malinowska-Lipień, Szymon Fornagiel
  PZWL

  Pielęgniarstwo hematologiczne to praktyczny podręcznik, w którym przedstawiono specyfikę opieki i pracy z pacjentem ze schorzeniami układu krwiotwórczego.
  W publikacji omówiono:
  - zasady opieki pielęgniarskiej i udziału pielęgniarki w postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym, - modele opieki pielęgniarskiej oraz specyfikę opieki nad pacjentem z chorobą hematologiczną, - problemy związane z leczeniem chemio- i radioterapią...
  Prawo medyczne - ebook/pdf
  Prawo medyczne - ebook/pdf
  Rafał Kubiak prof. UŁ i prof. UM w Łodzi
  C. H. Beck

  Podręcznik 'Prawo medyczne' zawiera omówienie regulacji prawnych w odniesieniu do prawa medycznego.

  Książka omawia zagadnienia dotyczące m.in.:

  • zasad sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • definicji oraz cech szczególnych zawodu lekarza i lekarza dentysty,
  • prawa wykonywania zawodu lekarza,
  • kwalifikacje zawodowe lekarzy,
  • formy wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty...

  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii - ebook/epub
  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii - ebook/epub
  Danuta Dyk, Aleksandra Gutysz-Wojnicka
  PZWL
  Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki stanowi złożoną i pełną wyzwań dziedzinę pielęgniarstwa, która wymaga od pielęgniarek stałego aktualizowania wiedzy i doskonalenia umiejętności praktycznych. Książka stanowi źródło aktualnej wiedzy z zakresu podstawowych i zaawansowanych procedur medycznych i opisuje współudział pielęgniarki w świadczeniach diagnostyczno-terapeutycznych realizowanych na rzecz pacjenta znieczulanego...
  Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne - ebook/epub
  Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne - ebook/epub
  Elżbieta Krajewska-Kułak, Anna Baranowska, Krystyna Klimaszewska
  Wydawnictwo Lekarskie PZWL

  Podręcznik „Podstawowe czynności medyczne i pielęgnacyjne” prezentuje aktualną wiedzę medyczną z zakresu opieki nad pacjentem. Uwzględniono w nim zasady i techniki wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, diagnostycznych i leczniczych na różnych oddziałach szpitalnych.


  Książka napisana jest w sposób przystępny, zawiera zabiegi i procedury wykonywania zadań opiekuńczych poparte zdjęciami najtrudniejszych elementów...


  Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku - ebook/epub
  Pielęgnowanie pacjentów w starszym wieku - ebook/epub
  Kornelia Kędziora-Kornatowska, Marta Muszalik
  PZWL
  Kompendium wiedzy z zakresu opieki nad osobami starszymi. W podręczniku przedstawiono aktualne wiadomości dotyczące wybranych aspektów starzenia się, leczenia i pielęgnowania. Opisano również zagadnienia funkcjonowania w społeczeństwie i zaprezentowano wybrane aspekty rehabilitacji oraz zasady dietoterapii u osób w starszym wieku. Rozwój nauk medycznych i nauk o zdrowiu wymaga ustawicznego doskonalenia i dokształcania się w każdym...
  Parazytologia medyczna. Kompendium - ebook/epub
  Parazytologia medyczna. Kompendium - ebook/epub
  Jolanta Morozińska-Gogol
  PZWL
  Parazytologia medyczna stanowi kompendium wiedzy z parazytologii ogólnej i medycznej. Czytelny układ, jasne, klarowne przedstawienie wiedzy, liczne ryciny i schematy to ogromny atut tej publikacji. W książce omówiono: - zagadnienia związane z terminologią naukową, pasożytami i pasożytnictwem oraz biologią i ekologią układu pasożytżywiciel, - poszczególne gatunki pasożytów, m.in. ich rozprzestrzenienie...
  Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 1 - ebook/epub
  Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej. Rozdział 1 - ebook/epub
  Andrzej Zieliński, Małgorzata Sadkowska-Todys, Agnieszka Pac
  PZWL
  Rozdział 1 z publikacji pt. 'Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej' redakcja Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach. Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikacji omówiono: profilaktykę i diagnostykę zakażeń szpitalnych oraz instytucjonalnych, tj. zarówno związanych z opieką nad pacjentem w szpitalu...
  The Moon Tear of Adynis. Księżycowa Łza z Adynis w wersji do nauki angielskiego - audiobook
  The Moon Tear of Adynis. Księżycowa Łza z Adynis w wersji do nauki angielskiego - audiobook
  Sora Cordonnier
  Poltext

  Język angielski dla dzieci.

  Gdzieś na krańcach galaktyki, na planecie podobnej do Ziemi, mieszka gatunek, który utracił zdolność odczuwania empatii i emocji. Na tej szarej planecie mieszka również chłopiec o imieniu Glen, który jako jedyny zachował te wartości, jest marzycielem i idealistą, a gwiazdy i księżyc są jego jedynymi przyjaciółmi. Pewnego wieczoru chłopca odwiedza niezapowiedziany gość...

  Prawo w medycynie. Wydanie 6 - ebook/pdf
  Prawo w medycynie. Wydanie 6 - ebook/pdf
  Agnieszka Fiutak
  C. H. Beck

  Skrypt 'Prawo medyczne' przedstawia regulacje prawne obowiązujące w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliża poglądy doktryny, a także orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za ich popełnienie.

  Publikacja zawiera omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

  • wykonywania zawodu medycznego...

  Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski - ebook/pdf
  Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska. Przykład Polski - ebook/pdf
  Rafał Stankiewicz
  Wolters Kluwer
  Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu monografią poświęconą wszystkim zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  W książce autor wskazuje rzeczywisty wymiar wpływu prawa Unii Europejskiej na krajowe systemy ochrony zdrowia, chociażby w zakresie takich zagadnień, jak:
  mobilność pacjentów oraz możliwość...

  Przemyślny ból - ebook/epub
  Przemyślny ból - ebook/epub
  Andrew Miller
  Znak
  'James Dyer rodzi się niezdolny do odczuwania bólu. Jest dziwnym dzieckiem, jarmarczną atrakcją, eksponatem w gabinecie osobliwości, wreszcie zostaje genialnym chirurgiem. Osiąga sukces, bo nie boi się o życie pacjenta. Jest zimny i bezwzględny, tak jakby niezdolność do cierpienia pozbawiła go empatii. Dopiero podczas podróży przez śniegi Rosji na wezwanie carycy Katarzyny doświadczy czegoś...
  Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych - ebook/pdf
  Współdziałanie w obszarze profesji społecznych i medycznych - ebook/pdf
  Dorota Wolska-Prylińska
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

   

  Publikacja dotyczy kategorii współdziałania w obrębie profesji społecznych i medycznych, także w kontekście kształcenia do tych zawodów. Autorka, dysponująca obszerną wiedzą teoretyczną oraz bogatym doświadczeniem praktycznym, stawia tezę, że współdziałanie w praktyce społecznej i medycznej jest realizowane w ograniczonym zakresie. Rozumiane jest bowiem bardziej jako sporadyczna współpraca niż aktywność równoprawnych partnerów...

  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz - ebook/pdf
  Dorota Karkowska
  Wolters Kluwer
  W komentarzu autorka szczegółowo omówiła powszechny katalog praw pacjenta, a także przepisy dotyczące powołania, odwołania oraz kompetencji Rzecznika Praw Pacjenta.

  Najnowsze wydanie komentarza uwzględnia nowelizację obejmującą m.in.:
  art. 2 pkt.6; art. 6 pkt.3; ar.24 -32 (dokumentacja medyczna);
  art. 46, 52-53; (Rzecznik Praw Pacjenta)
  art. 67b-67o. (postępowanie przed komisją ds orzekania o zdarzeniach medycznych)...
  Pielęgniarstwo transkulturowe. Podręcznik dla studiów medycznych - ebook/epub
  Pielęgniarstwo transkulturowe. Podręcznik dla studiów medycznych - ebook/epub
  Anna Majda
  PZWL
  Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało otwarcie granic, nasiliło migrację ludności z wielu krajów odmiennych kulturowo oraz doprowadziło do wzrostu liczby imigrantów i uchodźców asymilujących się w Polsce. Sytuacja ta wymaga od pielęgniarek nowych umiejętności i postrzegania pacjenta nie tylko przez pryzmat jego problemów zdrowotnych, ale także potrzeb duchowych i praktycznych uwarunkowań związanych z wyznawaną religią...
  Odpowiedzialność karna lekarza. Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej. - ebook/pdf
  Odpowiedzialność karna lekarza. Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej. - ebook/pdf
  Sławomir Turkowski
  Self Publishing

   

   

  Poradnik stanowi wyczerpujące omówienie zagadnień medyczno-prawnych dotyczących kwestii odpowiedzialności karnej lekarza oraz osób zajmujących się przeprowadzaniem zabiegów kosmetycznych. Publikacja skierowana jest przede wszystkim do prawników, lekarzy, pielęgniarek, kosmetologów jak również wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami odpowiedzialności karnej lekarzy w związku z przeprowadzaniem czynności medycznych...

  Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów - ebook/pdf
  Nowe zasady zatrudniania pielęgniarek. Praktyczne sposoby obliczania liczby etatów - ebook/pdf
  Jarosław Rosłon
  Wiedza i Praktyka

  Od 1 kwietnia 2014 r. do ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych uwzględnia się łącznie kilka kryteriów, m.in. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta, liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki oraz stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych...