Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01927 036964 23431509 na godz. na dobę w sumie

NewConnect - nowa szansa na duże zyski - książka

NewConnect - nowa szansa na duże zyski - książka
NewConnect - nowa szansa na duże zyski - książka
Adam Jagielnicki
Onepress
Nowa nadzieja na GPW Specyfika rynku i cechy inwestycji NewConnect Organizacja rynku NewConnect Podmioty wspierające debiutantów Strategie dla inwestorów Manipulacje giełdowe Obniżanie ryzyka inwestycji Uniwersalny program Giełda 2008 5.5 Dołącz do NewConnect Idzie nowe na Giełdzie Papierów Wartościowych! NewConnect to rynek przeznaczony dla młodych, prężnych spółek, reprezentujących sektor tzw. nowych technologii, takich jak IT, media elektroniczne, biotechnologia czy energia uzyskiwana ze źródeł odnawialnych. NewConnect ma status rynku zorganizowanego, lecz prowadzony jest przez GPW jako alternatywny systemu obrotu. W swoim założeniu ma on stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych na nim przedsiębiorstw. Dla inwestorów lokowanie tu kapitału to z jednej strony podwyższone ryzyko, ale z drugiej szansa na wysoki zwrot z inwestycji. Ta książka nie stanowi teoretycznego zbioru założeń dotyczących rynku NewConnect. Jest raczej przewodnikiem po zmianie przyzwyczajeń -- ze stosowania tradycyjnych metod inwestycyjnych na te najodpowiedniejsze na nowym, dynamicznym parkiecie. Podręcznik zawiera również część poświęconą firmom, które chcą stać się spółkami giełdowymi, notowanymi na rynku NewConnect. Wraz z książką otrzymasz możliwość korzystania z programu Giełda 2008 5.5 oraz opis jego praktycznego zastosowania zarówno do inwestycji krótkoterminowych, jak i długoterminowych na rynku NewConnect. Program ten zawiera bardzo rozbudowane narzędzia do analizy fundamentalnej oraz wiele nowych narzędzi analiz, niespotykanych w innych programach.
Wszystkie kategorie Tylko poradniki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
NewConnect - szansa na wysokie stopy zwrotu - ebook/pdf
NewConnect - szansa na wysokie stopy zwrotu - ebook/pdf
Maciej Kabat
Wiedza i Praktyka

8-letnia historia 'małego parkietu' - czyli rynku równoległego NewConnect - pokazuje, że można tam znaleźć wiele podmiotów, które prowadzą ciekawy, innowacyjny biznes, szybko się rozwijają, a na inwestycjach w ich akcje można godziwie zarobić. Przybliżamy Państwu rynek NewConnect: podpowiadamy, czy warto posługiwać się wskaźnikiem NCIndex30 i dlaczego spółki groszowe nie zawsze są okazją inwestycyjną...

NewConnect - nowa szansa na duże zyski. Wydanie II zaktualizowane - książka
NewConnect - nowa szansa na duże zyski. Wydanie II zaktualizowane - książka
Adam Jagielnicki
Onepress

Witaj w nowym wspaniałym świecie inwestycji

W rzeczywistości giełdowej, w której spektakularne zyski walczą o naszą uwagę z równie głośnymi upadkami, NewConnect to wciąż stosunkowo nowe i tajemnicze zjawisko. Stwarza nieznane wcześniej sytuacje inwestycyjne i rządzi się własnymi prawami, czasem zaskakującymi dla inwestora rynku tradycyjnego. Budzi niepokój. Wygląda jednak na to...Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać. Wydanie II rozszerzone - książka
Inwestycje giełdowe. Jak grać i wygrywać. Wydanie II rozszerzone - książka
Adam Jagielnicki
Onepress

Giełda na wskroś przeanalizowana

 • Analiza techniczna i fundamentalna rynków kapitałowych
 • Analiza wykresów - oscylatory, dywergencje, świece, fale Elliota, kółko i krzyżyk
 • Analiza sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie
 • Analiza emocji - supersiły rządzące trendami i formacjami

Nieustępliwa jak skała, wciągająca jak rzeczny wir. Paląca żywym ogniem porażki i zapierająca dech w piersiach przy kolejnej wielkiej...

Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie - książka
Strategie inwestycyjne. Jak z głową zarabiać na giełdzie - książka
Adam Jagielnicki
Onepress

Najskuteczniejsze sposoby zarabiania na giełdzie:

 • podczas bessy i w czasie hossy,
 • w inwestycjach długoterminowych oraz daytradingu,
 • dopasowane do konkretnego rynku.

Strategia szyta na miarę - czasu, potrzeb i sytuacji

Zanim zaczniesz czytać tę książkę, wyjaśnijmy sobie jedną kwestię - idealna strategia inwestycyjna nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny sposób na osiągnięcie zysku na giełdzie...Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf
Rachunek efektywności inwestycji - ebook/pdf
Waldemr Rogowski
Wolters Kluwer

Książka umożliwia zrozumienie zasad prowadzenia rachunku efektywności inwestycji, poznanie zakresu i metodyki oceny efektywności inwestycji, założeń, algorytmów, interpretacji oraz kryteriów decyzyjnych metod oceny opłacalności, a także metod analizy ryzyka inwestycji. Wskazuje zalety i wady metod oceny opłacalności oraz metod analizy ryzyka inwestycji.
Trzecie wydanie zostało wzbogacone o charakterystykę...
Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie - ebook/pdf
Modele biznesu przedsiębiorstw. Analiza i raportowanie - ebook/pdf
Jan Michalak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
W warunkach nieciągłości zmian w otoczeniu, rosnącej presji konkurencji i konieczności poszukiwania efektywnych rozwiązań kreujących wartość dodaną dla interesariuszy koncepcja modelu biznesu staje się coraz bardziej atrakcyjnym podejściem do zintegrowanego zarządzania strategicznego i operacyjnego przedsiębiorstwem. Niniejsza publikacja - jako jedna z pierwszych w polskim piśmiennictwie - jest poświęcona kompleksowej analizie modeli...


Rekomendacje giełdowe a ceny akcji - ebook/pdf
Rekomendacje giełdowe a ceny akcji - ebook/pdf
Jakub Keller
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Problematyka efektywnego inwestowania niezmiennie jest tematem intrygującym i aktualnym. Ze względu na internetową rewolucję i galopujący rozwój technologii mobilnych dostęp do rynku kapitałowego ma coraz większa grupa osób. Rynek kapitałowy jest jednak środowiskiem bardzo dynamicznym i wymagającym od inwestorów szerokiej wiedzy oraz umiejętności kontroli przepływu istotnych informacji...

Rynek papierów wartościowych strefy euro - ebook/pdf
Rynek papierów wartościowych strefy euro - ebook/pdf
Wiesława Przybylska-Kapuścińska
Wolters Kluwer

Rynek papierów wartościowych strefy euro jest jednym z najmłodszych obszarów światowego rynku finansowego. Jego powstanie stało się możliwe dzięki wprowadzeniu swobody przepływu kapitału oraz powołaniu w 1999 roku Unii Gospodarczo- Walutowej. Znajomość tego dynamicznie rozwijającego się rynku jest obecnie szczególnie potrzebna ze względu na możliwość lokowania w przyszłości w szerszym zakresie polskich papierów wartościowych...

 • Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym - książka
  Inwestycje alternatywne. Pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym - książka
  Adam Jagielnicki
  Onepress

  Jeśli nie akcje, to co?

  • Inwestycje pośrednie i bezpośrednie
  • Rodzaje inwestycji alternatywnych - brylanty i metale szlachetne, dzieła sztuki, nieruchomości, wino i whisky, przedmioty kolekcjonerskie, fundusze
  • Osiągane stopy zwrotu oraz ryzyko inwestycyjne
  • Przechowywanie i zabezpieczanie obiektów inwestycji
  • Domy maklerskie i brokerskie

  Kiedy standard nie wystarcza

  Znudziło Cię inwestowanie w tradycyjne produkty bankowe i chciałbyś...

  Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity - ebook/pdf
  Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity - ebook/pdf
  Artur Zimny
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Książka ma charakter monografii prezentującej segment rynku finansowego tworzony przez inwestorów venture capital. Rynek ten zaczął się kształtować w formie zinstytucjonalizowanej kilkadziesiąt lat temu, ale ciągle charakteryzuje go duża dynamika i zmienność wyrażająca się w poszerzaniu obszarów inwestowania, powstawaniu nowych form angażowania kapitału czy tworzeniu kolejnych instrumentów...

  Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej - ebook/pdf
  Dorota Wawrzyniak
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Dynamiczny wzrost przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) stanowi cechę charakterystyczną ostatnich dziesięcioleci. Kraje rywalizują między sobą o ich napływ stosując różnego rodzaju zachęty dla kapitału zagranicznego. Jedną z nich stanowi stopa opodatkowania przedsiębiorstw. Niniejsza praca poświęcona jest zależności pomiędzy opodatkowaniem przedsiębiorstw a lokalizacją bezpośrednich inwestycji zagranicznych...


  Giełda. Podstawy inwestowania - książka
  Giełda. Podstawy inwestowania - książka
  Adam Zaremba
  Onepress

  Zobacz najnowsze wydanie tego bestsellera
  'Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie II rozszerzone'  Wszystko, co zawsze chciałeś wiedzieć o giełdzie,
  ale nie miałeś gdzie przeczytać

  GIEŁDA: instrukcja obsługi

  • Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej -- wybór odpowiedniego domu maklerskiego
  • Do odważnych parkiet należy -- różne rodzaje ryzyka i sposoby jego niwelowania
  • Symfonia finansowa -- wszystkie instrumenty rynku kapitałowego...

  Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Komentarz - ebook/pdf
  Krzysztof Hajdrowski, Maciej Szambelańczyk, Aleksander Stawicki
  Wolters Kluwer
  Publikacja zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jest komentarzem obejmującym wszystkie dziedziny (branże) energetyki odnawialnej oraz odnoszącym się kompleksowo do nowych mechanizmów oraz instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu oraz ciepła w instalacjach OZE, w tym m.in.:
  mechanizmów wsparcia dla wytwórców energii elektrycznej i biogazu w mikro-
  instalacji...

  Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity - ebook/pdf
  Decyzje na rynkach Venture Capital/Private Equity - ebook/pdf
  Artur Zimny
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
  Książka ma charakter monografii prezentującej segment rynku finansowego tworzony przez inwestorów venture capital. Rynek ten zaczął się kształtować w formie zinstytucjonalizowanej kilkadziesiąt lat temu, ale ciągle charakteryzuje go duża dynamika i zmienność wyrażająca się w poszerzaniu obszarów inwestowania, powstawaniu nowych form angażowania kapitału czy tworzeniu kolejnych instrumentów...
  Twój osobisty fundusz emerytalny - książka
  Twój osobisty fundusz emerytalny - książka
  Adam Jagielnicki
  Onepress

  Pewne pieniądze w niepewnych czasach!

  Emerytura to dla wielu z nas upragniony koniec pracy zawodowej. Ma to być okres życia, który będziemy mogli wykorzystać na realizację odkładanych 'na kiedyś' pasji, takich jak podróżowanie, nauka flamenco, medytacje w hinduskim klasztorze, hodowanie rasowych kotów czy cokolwiek innego, o czym aktualnie myślimy, a na co brakuje nam czasu. Ale czas to tylko jeden z zasobów...  Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe - książka
  Giełda. Podstawy inwestowania. Wydanie kieszonkowe - książka
  Adam Zaremba
  Onepress

  Do rozważnych zysk należy!

  • Na co zwracać uwagę przy wyborze domu maklerskiego?
  • Jak niwelować ryzyko?
  • Czym jest system notowań?
  • Co warto wiedzieć o zleceniach?
  • Jak działają instrumenty rynku kapitałowego?
  • W jaki sposób zarządzać portfelem, aby zarabiać?

  Inwestorze - ucz się sam!

  Ostatnie lata na giełdach papierów wartościowych trudno nazwać tłustymi, jednak nawet w kryzysie wielu mądrych inwestorów zdołało uniknąć poważnych...  Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz - ebook/pdf
  Maksymilian Saczywko, Maciej Mataczyński, Ewelina Kochowska
  Wolters Kluwer
  Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym komentarz do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Zostało przygotowane przez zespół autorski mający unikatowe doświadczenie zarówno praktyczne, jak i naukowe w omawianej problematyce.
  Ustawa wprowadza nowe i daleko idące ograniczenia nie tylko przejęć spółek w zakresie jej zastosowania, ale również restrukturyzacji grup kapitałowych...

  Odnawialne źródła energii. Poradnik dla inwestorów oraz wytwórców energii - ebook/pdf
  Odnawialne źródła energii. Poradnik dla inwestorów oraz wytwórców energii - ebook/pdf
  Mateusz Dończyk, Maciej Korzon, Oskar Skibicki, Marcin Stupak
  Wolters Kluwer

  Publikacja omawia krajowe i wspólnotowe regulacje prawne z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, w tym m.in.:
  • najważniejsze problemy oraz najczęstsze błędy w umowach dotyczących nieruchomości dla inwestycji farm fotowoltaicznych i wiatrowych (umowy dzierżawy, najmu, służebności przesyłu);
  • koszty dotyczące wytworzenia poszczególnych rodzajów energii;
  • inwestowanie w projekty fotowoltaiczne oraz rodzaje finansowania...


  I Ty możesz zostać Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW - książka
  I Ty możesz zostać Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW - książka
  Tobiasz Maliński
  Onepress
  Patrz na rynkowe zmiany raczej jak na przyjaciela, a nie wroga - korzystaj z szaleństwa, ale nie bierz w nim udziału
  Warren Buffett

  Inwestowanie dla ostrożnych i trochę leniwych

  Z czym kojarzy Ci się gra giełdowa? Z wielkimi pieniędzmi, emocjami, czasem gorzkim smakiem porażki? Isaac Newton po niepowodzeniu inwestycyjnym, które spotkało go z powodu spadku akcji Kompanii Mórz Południowych...

  Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji - ebook/pdf
  Kodeks spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji - ebook/pdf
  Janusz Szwaja, Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szumański
  C. H. Beck

  Zakres aktualizacji komentarzy do przepisów zamieszczonych w Kodeksie spółek handlowych. Suplement do tomów I-IV. Komentarz do nowelizacji został wytyczony przez pięć nowelizacji:

  1. ustawę z 23.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 217, poz. 1381);
  2. ustawę z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach...

  Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce - ebook/pdf
  Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce - ebook/pdf
  Katarzyna Królik-Kołtunik
  C. H. Beck

  Głównym celem monografii jest przedstawienie rynku opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbadanie możliwości przeprowadzenia na nim strategii arbitrażowych z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz zyskowności tych strategii.

  Opcje są instrumentem bardzo popularnym wśród inwestorów na świecie, co wynika z konstrukcji instrumentu. W porównaniu z kontraktami terminowymi futures...

  Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce - ebook/pdf
  Strategie arbitrażowe na rynku opcji indeksowych w Polsce - ebook/pdf
  Katarzyna Królik-Kołtunik
  C. H. Beck

  Głównym celem monografii jest przedstawienie rynku opcji indeksowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, zbadanie możliwości przeprowadzenia na nim strategii arbitrażowych z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz zyskowności tych strategii.

  Opcje są instrumentem bardzo popularnym wśród inwestorów na świecie, co wynika z konstrukcji instrumentu. W porównaniu z kontraktami terminowymi futures...

  Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych - ebook/pdf
  Ocena Efektywności Projektów Inwestycyjnych - ebook/pdf
  Paweł Pabianiak
  Business Concepts

  Tematyka najnowszego wydania naszego e-booka (po raz pierwszy opublikowanego w 2005 r.) obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z ważnym i interesującym tematem oceny projektów inwestycyjnych. Przedstawiane kwestie są omawiane głównie z punktu widzenia inwestorów zewnętrznych, którzy chcą przeanalizować proponowane inwestycję, jak najlepiej zrozumieć ich istotę i ocenić ich racjonalność i opłacalność...

  Analiza rynków finansowych - ebook/pdf
  Analiza rynków finansowych - ebook/pdf
  Oskar Starzeński
  C. H. Beck

  Analiza ekonomiczna dowolnej gospodarki powinna zaczynać się od analizy jej rynku finansowego (jeśli taki istnieje), ponieważ stopień jego efektywności jest jednym z najważniejszych kryteriów całościowej oceny badanej gospodarki. Sprawna organizacja rynku finansowego jest bowiem niezbędnym warunkiem optymalnej wyceny kapitału i jego
  alokacji, a przez to i optymalnego wzrostu oraz rozwoju gospodarki w dostatecznie długim okresie...

  Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes - ebook/pdf
  Obrona przed wrogim przejęciem. Jak ochronić swój biznes - ebook/pdf
  Marek Szymański, Bogdan Nogalski
  Wolters Kluwer

  Dwie dekady rozwoju polskiego rynku kapitałowego przyniosły kilkudziesięciokrotny wzrost spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wraz ze zwiększeniem się rozmiarów giełdy obserwowano procesy fuzji i przejęć, w które zaangażowane były podmioty notowane na GPW. Tematem książki są przejęcia wrogie - realizowane wbrew woli kierownictw spółek przejmowanych...  Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw - ebook/pdf
  Finansowanie inwestycji przedsiębiorstw - ebook/pdf
  Rafał Rębilas
  Difin

  Przedmiotem pracy jest analiza źródeł finansowania inwestycji przedsiębiorstw. Analiza ta dokonana jest w odniesieniu do specyficznych uwarunkowań jakie determinowane są przez niestabilne otoczenie gospodarcze, w tym w okresie kryzysu na rynkach finansowych i światowego kryzysu gospodarczego.

  Prezentowane rozważania powinny wyposażyć zarządzających inwestycjami rzeczowymi w kompetencje...

  Gra na giełdzie - ebook/epub
  Gra na giełdzie - ebook/epub
  Cezary Chybowski, Marta Kubacka
  Wydawnictwo Naukowe PWN
  - Decydując się na grę na giełdzie, przygotuj się na ostre starcie. W telewizji, radiu i prasie, a także w innych książkach tego typu pojawiają się wypowiedzi naszpikowane fachową terminologią. Takie słownictwo może zrazić do inwestowania. Nam zależy, aby Cię do niego zachęcić. Jeśli więc chcesz poznać tylko to, co niezbędne, by zacząć grać na giełdzie ta książka jest dla Ciebie...
  Gamboni - ebook/epub
  Gamboni - ebook/epub
  Grzegorz Zalewski
  Wydawnictwo Finansowe „Linia”
  Dla wszystkich tych, którzy są zinteresowani mechanizmami kierującymi giełdą i chcą nabyć umiejętność analitycznego oglądu sytuacji, wyciągania wniosków oraz podejmowania adekwatnych do nich działań.

  „Gamboni” to nazwa gry opisanej przez Victora Sperandeo, którą spopularyzował podczas hossy w latach 2006–07 Grzegorz Zalewski. Jeśli chcesz dowiedzieć się, co ma ona wspólnego z polską giełdą...  Inwestycje w Internecie - ebook/epub
  Inwestycje w Internecie - ebook/epub
  Kinga Kądziołka
  Rozpisani.pl
  Tematyka publikacji dotyczy identyfikacji obszarów ryzyka inwestycji w waluty kryptograficzne. Szczególną uwagę zwrócono na najbardziej znaną kryptowalutę bitcoin. Znaczna część pracy dotyczy ryzyka rozumianego jako zmienność stóp zwrotu. Zaprezentowano możliwości wykorzystania analizy technicznej oraz wybranych metod data mining do generowania sygnałów kupna i sprzedaży kryptowaluty...
  Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku. - ebook/pdf
  Fundusze hedge. Istota, strategie, potencjał rynku. - ebook/pdf
  Katarzyna Perez
  C. H. Beck

  Jest to pierwsza w Polsce monografia poświęcona całościowo ujętej problematyce funduszy hedge. Jej głównym celem jest przystępne wyjaśnienie istoty, zasad funkcjonowania i strategii tych funduszy na rynkach Stanów Zjednoczonych i w Unii Europejskiej oraz czynników determinujących ich rozwój również na rynku polskim. Czytelnik z książki dowie się:

  • jakie są najważniejsze cechy funduszy hedge...

  Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne - ebook/epub
  Jak prawidłowo wypełniać obowiązki informacyjne - ebook/epub
  Marcin Pachucki, Aleksander Plutecki
  Komisja Nadzoru Finansowego

  Równy oraz niezwłoczny dostęp inwestorów do rzetelnie i zrozumiale przekazanych, istotnych informacji dotyczących emitenta lub wyemitowanych przez niego instrumentów finansowych notowanych na rynku zorganizowanym jest fundamentem rynku kapitałowego. Prawidłowy sposób wypełniania obowiązków informacyjnych wpływa na przejrzystość rynku, co z kolei buduje zaufanie inwestorów do tegoż rynku...

  Jak zostać sprytnym inwestorem i nie dać się oszukać na rynku finansowym - ebook/epub
  Jak zostać sprytnym inwestorem i nie dać się oszukać na rynku finansowym - ebook/epub
  Majkowycz Tomasz
  Rozpisani.pl

  Książka jest skierowana zarówno do osób, które chciałyby dopiero rozpocząć swoją przygodę z inwestycjami, jak i do doświadczonych inwestorów. Publikacja zawiera uniwersalne wskazówki związane z dokonywaniem wyboru sposobu inwestowania. Znajdziemy w niej informacje, na co zwracać uwagę przy wyborze funduszy inwestycyjnych, podczas inwestycji na giełdzie i rynku FOREX, wyborze brokera czy przy zakupie metali szlachetnych...

  Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu - książka
  Inwestowanie w oparciu o analizę wolumenu - książka
  Buff Pelz Dormeier
  Onepress
  Autor niniejszej książki zdołał zebrać w jednym miejscu opis najważniejszych metod i teorii, składających się na analizę wolumenu na rynkach akcji. Doprowadził do zrównania cen i wolumenu jako dwóch czynników składających się na dynamikę rynków i poszczególnych walorów. Całość prezentowanego wykładu zamknął w użytecznej i czytelnej formie przewodnika, nie stroniąc od licznych analogii (ułatwiających zrozumienie trudniejszych...