Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00021 005059 22440900 na godz. na dobę w sumie

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę - najważniejsze zasady - ebook/pdf

Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę - najważniejsze zasady - ebook/pdf
Przejęcie pracowników przez innego pracodawcę - najważniejsze zasady - ebook/pdf
Piotr Ciborski
Wiedza i Praktyka
W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Oznacza to, że pracownicy będą mieli nowego pracodawcę, a niejako tracą poprzedniego bez konieczności rozwiązywania umowy o pracę ze „starym” pracodawcą i zawierania umowy z „nowym”. Ich stosunek pracy jest nadal kontynuowany na dotychczasowych warunkach. Z e-booka dowiesz się, jak zgodnie z przepisami Kodeksu pracy przejść przez ten proces w placówce medycznej.
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) - ebook/pdf
Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka
Publikacja porusza następujące kwestie:

 • Świadectwo pracy - umowy terminowe
 • Zbiorcze świadectwo za umowy terminowe
 • Świadectwa pracy za kilka umów terminowych poprzedzających zatrudnienie na czas nieokreślony
 • Co wpisać w zbiorczym świadectwie pracy po dwóch różnych umowach terminowych
 • Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy - urlop
 • Wyrównanie ekwiwalentu i korekta świadectwa pracy po udokumentowaniu...
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  Stan prawny: czerwiec 2017 r.

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

  Prawa pracy:

  • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
  • stosunek pracy – pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę...

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce - ebook/pdf
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  Stan prawny: czerwiec 2017 r.

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

  Prawa pracy:

  • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
  • stosunek pracy – pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę...

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  Stan prawny: czerwiec 2017 r.

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

  Prawa pracy:

  • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
  • stosunek pracy – pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę...

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 5 - ebook/pdf
  Wioletta Żelazowska
  C. H. Beck

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

  Prawa pracy:

  • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy,
  • nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy,
  • Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna, społeczna inspekcja pracy,
  • stosunek pracy – pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, umowa o pracę...


  Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur - ebook/pdf
  Ustalanie wysokości wynagrodzenia za dyżur - ebook/pdf
  Izabela Nowacka
  Wiedza i Praktyka

  Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur). Za czas dyżuru, z wyjątkiem dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego − wynagrodzenie...

  Obowiązkowe przeniesienie do innej pracy - obowiązki pracodawcy, wzory dokumentów - ebook/pdf
  Obowiązkowe przeniesienie do innej pracy - obowiązki pracodawcy, wzory dokumentów - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Przepisy prawa pracy przewidują kilka sytuacji, które zobowiązują pracodawcę do przeniesienia pracownika do innej pracy. Czy w takiej sytuacji potrzebny jest aneks do umowy o pracę, jak ustalać wynagrodzenie, a także w jaki sposób przygotować niezbędne informacje dla pracowników - o tym dowiesz się z publikacji.

  Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
  Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

   

   

  Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one nowych zasad wydawania świadectw pracy. Po zmianie przepisów obowiązkiem pracodawcy jest – podobnie jak dotychczas niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania...

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  Stan prawny: marzec 2016 r.

  Wydanie trzecie zawiera wszystkie najważniejsze zmiany, które wchodzą w życie w roku 2016 – zmiany m.in. w zakresie umów o pracę na czas określony oraz ujednolicenia i uporządkowania przepisów dotyczących uprawnień związanych z rodzicielstwem.


  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

  Prawa pracy:

  • podstawowe pojęcia, definicje, zasady oraz źródła prawa pracy...

  Nieodpłatne świadczenia a składki i podatek - ebook/pdf
  Nieodpłatne świadczenia a składki i podatek - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Obojętnie, czy właścicielem nieruchomości jest pracodawca, czy inny podmiot, a pracodawca tylko wynajmuje, udostępnienie jej pracownikowi podlega wycenie w wysokości czynszu, jaki opłacałby pracownik, gdyby to on był stroną umowy najmu. Przychód stanowią również pokryte przez pracodawcę pozostałe opłaty związane z korzystaniem z usług komunalnych oraz dostawą mediów. Przychód wycenia się według cen zakupu łącznie z VAT (zgodnie...

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - ebook/pdf
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - ebook/pdf
  Krzysztof Stefański, Zbigniew Góral, Anna Piszczek
  Wolters Kluwer
  Książka zawiera kompleksowe omówienie nadzwyczajnego sposobu ustania stosunku pracy rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Problematyka ta obfi tuje w liczne kontrowersje i kłopoty interpretacyjne, o czym świadczy dorobek doktryny oraz bardzo bogate orzecznictwo. Autorzy przeanalizowali poglądy przedstawiane w literaturze przedmiotu oraz ponad 300 orzeczeń, co umożliwiło im szczegółowe omówienie kluczowych zagadnień związanych z bezzwłocznym...


  ZUS ma prawo badać ważność zapisów umowy o pracę - ebook/pdf
  ZUS ma prawo badać ważność zapisów umowy o pracę - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  ZUS  analizuje umowę o pracę pod kątem jej ważności szczególnie w sytuacjach, kiedy ubezpieczony występuje o świadczenie zasiłkowe. Najczęściej kwestionowane są umowy o pracę zawierane z kobietami ciężarnymi, które po krótkim czasie od zatrudnienia urodzą dziecko i chcą przejść na zasiłek macierzyński. Dla ZUS nie jest istotny sam fakt podpisania umowy o pracę, lecz sposób realizowania stosunku pracy...

  Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf
  Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf
  Przemysław Ciszek
  C. H. Beck

  Umowa o pracę to podstawowy dokument towarzyszący zatrudnianiu pracowników. Zapisy niektórych postanowień umowy, jak np. miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, czas pracy, mogą budzić liczne wątpliwości, gdy pracodawca:

  • wprowadza elastyczny sposób zatrudnienia pracownika,
  • wysyła pracownika do pracy za granicę,
  • wypłaca wynagrodzenie w innej walucie.

  W publikacji znajduje się gotowy wzór umowy o pracę wraz z propozycjami jej modyfikacji...

  Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
  Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
  dr Aneta Olędzka
  INFOR

  Publikacja omawia, jak liczyć terminy kadrowe od 1 stycznia 2017 r. po zmianach wprowadzonych w przepisach Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. W wyniku tych zmian obowiązują nowe terminy dotyczące wydawania świadectw pracy oraz odwołania do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę. Ponadto, zgodnie ze zmienionymi przepisami, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, to ulega on przesunięciu na najbliższy dzień powszedni...

  Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem - ebook/pdf
  Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem - ebook/pdf
  Kalina Sochacka
  C. H. Beck

  Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych.

  Niniejszy poradnik kierowany jest w szczególności do pracodawców, menedżerów, którzy w imieniu pracodawcy kierują pracownikami zatrudnionymi w organizacji oraz pracowników działów HR, odpowiedzialnych za kadrę pracowniczą. Stanowi on połączenie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz...

  Korespondencja pracodawcy z PIP – wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
  Korespondencja pracodawcy z PIP – wzory pism z komentarzem - ebook/pdf
  Sebastian Kryczka
  Infor

  W publikacji omówiono wzory pism kierowanych przez pracodawcę do Państwowej Inspekcji Pracy.

   

  Pisma zawierają praktyczny komentarz opisujący poszczególne elementy, jakie powinny znaleźć się w przedstawianych dokumentach.

  W publikacji zostały opisane m.in. następujące pisma kierowane do PIP:

  • zastrzeżenia do protokołu kontroli inspektora pracy,
  • odwołanie od nakazu inspektora pracy...
  Ruchomy czas pracy - ebook/pdf
  Ruchomy czas pracy - ebook/pdf
  Joanna Kaleta
  Wiedza i Praktyka
  Z e-booka można dowiedzieć się m.in.:
  • Co to znaczy, że wcześniejsze przyjście do pracy powoduje nadgodziny;
  • Co zmienia ruchomy czas pracy;
  • Na czym polega ruchomy czas pracy wyznaczony odgórnie przez pracodawcę;
  • Dlaczego trzeba pamiętać o okresach odpoczynku;
  • Kiedy przekroczenie rozkładu spowoduje nadgodziny;
  • Na czym polega ruchomy czas pracy, o którym decydują pracownicy w ramach „widełek” czasowych;
  • W...
  Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy - ebook/pdf
  Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy - ebook/pdf
  Ewelina Kumor-Jezierska
  Wolters Kluwer

  W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciążące na pracodawcy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przedstawiono je nie tylko w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, lecz poruszono także kwestie socjalne, ubezpieczeń społecznych czy prawa karnego.

  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy, które wiążą się z restrukturyzacją zakładu pracy i ochrony praw przejmowanych...


  Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy - ebook/pdf
  Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy - ebook/pdf
  Ewelina Kumor-Jezierska
  Wolters Kluwer

  W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciążące na pracodawcy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przedstawiono je nie tylko w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, lecz poruszono także kwestie socjalne, ubezpieczeń społecznych czy prawa karnego.

  Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy, które wiążą się z restrukturyzacją zakładu pracy i ochrony praw przejmowanych...


  Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika - ebook/pdf
  Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika - ebook/pdf
  Leszek Mitrus
  C. H. Beck

  Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Opracowanie zawiera kompleksową analizę założeń teoretycznych, ram legislacyjnych, przesłanek merytorycznych i wymogów proceduralnych wypowiedzenia, a także roszczeń przysługujących pracownikowi w razie zwolnienia z pracy...

  Rozwiązywanie umów o pracę - zasady postępowania - ebook/pdf
  Rozwiązywanie umów o pracę - zasady postępowania - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor Ekspert

  Umowa o pracę rozwiązuje się za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia lub z upływem czasu, na który była zawarta.

  W przypadku rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę pracodawcę obowiązują liczne obowiązki i sformalizowana procedura. Umowę o pracę najczęściej rozwiązuje się za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie umowy powinno być dokonane na piśmie, a w razie wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony złożonego...

  Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
  Podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika - ebook/pdf
  Katarzyna Dymek
  Wydawnictwo e-bookowo

  Obowiązkami pracownika i pracodawcy nazywa się zespół norm dotyczących zasada wykonywania pracy, które zostały zawarte w przepisach prawa pracy oraz wewnętrznych regulacjach obowiązujących w danym zakładzie pracy. W Kodeksie pracy szczegółowo określono poszczególne obowiązki pracodawców i pracowników, począwszy od zawarcia pomiędzy obiema stronami umowy o pracę...

  Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy - ebook/pdf
  Usprawiedliwianie nieobecności i zwolnienia od pracy - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności...

  Co wynika dla pracodawcy z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie umów terminowych? - ebook/pdf
  Co wynika dla pracodawcy z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie umów terminowych? - ebook/pdf
  Szymon Sokolik
  Wiedza i Praktyka

  Z ebooka można dowiedzieć się m.in.:
  • Czy można zmienić rodzaj umowy wypowiedzeniem zmieniającym
  • Dlaczego dobrą metodą może być zaczekanie na upływ limitu
  • Jaki nowy obowiązek dochodzi po przekształceniu umowy w bezterminową
  • Jak obliczać staż pracy do okresu wypowiedzenia w momencie przekształcenia umowy w bezterminową (nowe stanowisko Ministerstwa Pracy)
  • Co ze świadectwami pracy w przypadku przekształcenia umowy
  •...


  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ją bezbłędnie - ebook/pdf
  Ewidencja czasu pracy - jak prowadzić ją bezbłędnie - ebook/pdf
  Grzegorz Orłowski
  Wiedza i Praktyka

  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W odniesieniu do czasu pracy oznacza to jego ewidencjonowanie – niezależnie od liczby zatrudnionych, formy ich wynagradzania i rodzaju umowy o pracę. Pamiętaj, że gdy pracodawca nie prowadzi kart ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie. Również niewłaściwe wykazywanie godzin roboczych może przysporzyć mu kłopotów...

  Dokumentacja pracownicza w firmie - ebook/pdf
  Dokumentacja pracownicza w firmie - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  INFOR

  Zatrudniając przynajmniej jednego pracownika, pracodawca musi założyć i prowadzić dokumentację pracowniczą. Niektóre dokumenty pracownicze powinny być sporządzane w określonej przepisami formie, inne pracodawca może stworzyć samodzielnie. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej ma istotne znaczenie praktyczne, pozwala bowiem ustalić uprawnienia pracowników. W przypadku sporu ze stosunku pracy brak właściwej dokumentacji jest okolicznością...

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników?
  Jesteś studentem innych niż prawo kierunków i chciałbyś łatwo przyswoić sobie wiedzę z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?
  A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację?
  Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie...  Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych - ebook/pdf
  Księgowo-podatkowe skutki podwyższenia kapitału w spółkach kapitałowych - ebook/pdf
  Katarzyna Trzpioła
  Wiedza i Praktyka

  Kapitał zakładowy spółki z o.o. może być podwyższony zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych tzn. może nastąpić na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki lub poprzez zmianę tej umowy, w drodze podwyższenia wartości nominalnej udziałów istniejących albo ustanowienia nowych.

  Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
  Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
  Witold Kurowski
  C. H. Beck

  Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną analizę regulacji kolizyjnych dotyczących „indywidualnej umowy o pracę” zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)...

  Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
  Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym - ebook/pdf
  Witold Kurowski
  C. H. Beck

  Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną analizę regulacji kolizyjnych dotyczących „indywidualnej umowy o pracę” zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)...

  Jak poprawnie zatrudniać pracowników - ebook/pdf
  Jak poprawnie zatrudniać pracowników - ebook/pdf
  Justyna Broniecka
  Klim Baron Business Solution

  Doszedłeś do momentu, gdzie potrzebujesz rąk do pomocy? Ale kiedy tylko po myślisz o zatrudnieniu kogoś od razu czujesz spory stres związany z administracją?

  Dobra wiadomość jest taka, że właśnie idziemy z pomocą.

   

  Czego się dowiesz

   

  · z czym wiąże się zawarcie umowy o pracę

  · jakie wady i zalety ma umowa o pracę

  · jakie obowiązki ma pracownik i pracodawca

  · jakie dokumenty musisz zgromadzić podpisując umowę o pracę

  ·...

  Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady - ebook/pdf
  Regulamin pracy. Tworzenie – Wprowadzanie – Ruchome rozkłady - ebook/pdf
  Maciej Nałęcz
  C. H. Beck

  Potrzeba przygotowania opracowania na temat regulaminu pracy nasiliła się po 23.8.2013 r., tj. po wejściu w życie zmiany przepisów Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 12.7.2013 r. o zmianie ustawy ‒ Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 896). Ustawa ta wprowadziła trzy ważne zmiany w zakresie czasu pracy, które znacznie uelastyczniają proces pracy i wymagają wprowadzenia zmian do regulaminu pracy...

  Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
  Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Infor PL

  Od 1 stycznia 2019 r. możliwość wstępowania do związków zawodowych oraz ich zakładania uzyskają osoby pracujące na umowy cywilnoprawne i samozatrudnieni. Osobom tym będą przysługiwały ochrona przed zwolnieniem z pracy oraz inne przywileje związkowe.
  Te oraz wszystkie inne zmiany w zakresie prawa pracy zostały uwzględnione w publikacji „Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami”...