Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00030 003540 24070912 na godz. na dobę w sumie

Split payment w sektorze budżetowym - ebook/pdf

Split payment w sektorze budżetowym - ebook/pdf
Split payment w sektorze budżetowym - ebook/pdf
zbiorowa Praca
Infor PL
Publikacja w bardzo praktyczny sposób wprowadza w arkana nowej instytucji podatkowej, czyli podzielonej płatności w VAT tzw. split payment. Zmiana ta wymaga od pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych wielu prac, w tym m.in. dostosowania  systemów księgowych oraz planu kont. Jednostki są także zobligowane do uważnego śledzenia wpływów i wydatków dokonywanych z odpowiednio dostosowanych kont bankowych jednostki. W książce Czytelnik znajdzie także rozwiązania kluczowych zagadnień: w jaki sposób stosowanie split payment wpływa na odpowiedzialność podatkową płatnika faktury, co zrobić w sytuacji wpłaty podatku od towarów i usług na niewłaściwy rachunek bankowy, czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych, czy konieczne jest prowadzenie subkonta. W celu łatwiejszego zrozumienia tej nowej instytucji najważniejsze zagadnienia zostały przedstawione w formie pytań i odpowiedzi oraz wyjaśnień w tym zakresie, wydanych przez Ministerstwo Finansów. Publikacja w bardzo praktyczny sposób wprowadza w arkana nowej instytucji podatkowej, czyli podzielonej płatności w VAT tzw. split payment. Zmiana ta wymaga od pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych wielu prac, w tym m.in. dostosowania  systemów księgowych oraz planu kont. Jednostki są także zobligowane do uważnego śledzenia wpływów i wydatków dokonywanych z odpowiednio dostosowanych kont bankowych jednostki. W książce Czytelnik znajdzie także rozwiązania kluczowych zagadnień: w jaki sposób stosowanie split payment wpływa na odpowiedzialność podatkową płatnika faktury, co zrobić w sytuacji wpłaty podatku od towarów i usług na niewłaściwy rachunek bankowy, czy w związku z mechanizmem podzielonej płatności na każdej fakturze trzeba podawać dwa numery rachunków bankowych, czy konieczne jest prowadzenie subkonta. W celu łatwiejszego zrozumienia tej nowej instytucji najważniejsze zagadnienia zostały przedstawione w formie pytań i odpowiedzi oraz wyjaśnień w tym zakresie, wydanych przez Ministerstwo Finansów.
Wszystkie kategorie Tylko poradniki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Split payment – rozliczenie podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Split payment – rozliczenie podatkowe i rachunkowe - ebook/pdf
Aneta Szwęch
Infor

 

1 lipca 2018 r. wejdzie w życie mechanizm tzw. podzielonej płatności. Nabywcy towarów i usług będą mogli wybrać, czy skorzystają z tego mechanizmu, dokonując zapłaty. W publikacji przedstawiamy skutki zastosowania mechanizmu split payment dla sprzedawcy i nabywcy w ich rozliczeniach podatkowych i rachunkowych.

W publikacji odpowiadamy na pytania:

· Na czym polega stosowanie mechanizmu split payment;

· Co to jest rachunek VAT i jakie...

Split payment od 1 listopada 2019 r. - ebook/pdf
Split payment od 1 listopada 2019 r. - ebook/pdf
Infor Ekspert
Infor PL

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm odwrotnego obciążenia zostanie zastąpiony stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP, split payment) dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Mechanizm ten obejmie branże: stalową, paliwową, usług budowlanych i przenoszenia uprawnień do emisji CO2, a także transakcje, których przedmiotem są:
• części i akcesoria do pojazdów...

Od listopada - obowiązkowy split payment i wiążąca informacja stawkowa - ebook/pdf
Od listopada - obowiązkowy split payment i wiążąca informacja stawkowa - ebook/pdf
Radosław Kowalski, Ewa Sławińska
Infor PL

W publikacji zostały omówione zmiany w VAT wprowadzone od 1 listopada 2019 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla 150 pozycji towarów i usług. Zarówno sprzedawcy, jak i nabywcy tych towarów mają w związku z tym określone obowiązki.
Od 1 listopada 2019 r. podatnicy zyskali też możliwość występowania o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS)...

  Jak stosować split payment - ebook/pdf
  Jak stosować split payment - ebook/pdf
  Joanna Dmowska
  Infor PL

  Publikacja ma formę instrukcji, która w przejrzysty sposób przedstawia wprowadzony do polskiego systemu podatkowego mechanizm podzielonej płatności. Zawarta w niej treść jest uzupełniona materiałami wideo, w których szczegółowo objaśniono kwestie wzbudzające wątpliwości.
  Z publikacji można się dowiedzieć:
  ■ jak korzystać ze split payment,
  ■ jakie korzyści daje stosowanie split payment...

  Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przy płatności metodą split payment - ebook/pdf
  Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przy płatności metodą split payment - ebook/pdf
  Łukasz Matusiakiewicz
  Infor PL

  Wprowadzone z dniem 1 lipca 2018 r. przepisy o mechanizmie podzielonej płatności mają chronić przede wszystkim interesy fiskalne, a więc budżet państwa. Z drugiej strony wskazana metoda płatności służy również ochronie nabywcy towaru czy usługi. Można mówić też o systemie zachęt dla podatnika dokonującego zapłaty poprzez split payment. Ten zakres ochrony jest jednak ograniczony...

  Split payment – rewolucja w rozliczeniach VAT - ebook/pdf
  Split payment – rewolucja w rozliczeniach VAT - ebook/pdf
  Joanna Dmowska
  INFOR

  W niniejszej publikacji przystępnie wyjaśniono najistotniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem rewolucyjnej zmiany w rozliczeniach VAT, jaką jest split payment. Uwzględniono przy tym najaktualniejszą wersję projektu nowelizacji.

  Split payment, czyli system podzielonych płatności, ma zostać wprowadzony do ustawy o VAT od 1 kwietnia 2018 r. Projekt nowelizacji został zaakceptowany przez Rząd 19 września 2017 r...

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I - ebook/pdf
  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce – część I - ebook/pdf
  Izabela Motowilczuk
  INFOR

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może dotyczyć szerokiego kręgu osób. Krąg ten obejmuje kierowników jednostek sektora finansów publicznych i ich pracowników, a także osoby działające w imieniu jednostek organizacyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Celem dwuczęściowego cyklu jest przedstawienie praktycznego komentarza do każdego artykułu ustawy o dyscyplinie finansów publicznych (1–41)...


  Split payment – rewolucja w rozliczeniach VAT - ebook/pdf
  Split payment – rewolucja w rozliczeniach VAT - ebook/pdf
  Joanna Dmowska
  Infor

  W niniejszej publikacji przystępnie wyjaśniono najistotniejsze zagadnienia związane z wdrożeniem rewolucyjnej zmiany w rozliczeniach VAT, jaką jest split payment. Uwzględniono przy tym najaktualniejszą wersję projektu nowelizacji.

  Split payment, czyli system podzielonych płatności, ma zostać wprowadzony do ustawy o VAT od 1 kwietnia 2018 r. Projekt nowelizacji został zaakceptowany przez Rząd 19 września 2017 r...

  VAT i JPK Nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r - ebook/pdf
  VAT i JPK Nowe obowiązki od 1 lipca 2018 r - ebook/pdf
  zbiorowa Praca
  Infor PL

  W 2018 r. na podatników VAT nałożono szereg nowych obowiązków. Część z nich już obowiązuje, jak chociażby JPK_VAT. Pozostałe wchodzą w życie 1 lipca 2018 r. i dotyczą m.in. przekazywania JPK na żądanie czy split payment, który nie ominie również jednostek sektora publicznego. Z tym ostatnim związana jest także zmiana wzorów deklaracji VAT.
  Oprócz dodatkowych obowiązków wprowadzono...


  Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Ewidencja operacji na rachunkach bankowych w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Jan Charytoniuk
  INFOR

  Opisy kont służących do ewidencji operacji dokonywanych na rachunkach bankowych zamieszczonych w załącznikach 1–3 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) są zbyt ogólnikowe i z tego względu stwarzają osobom odpowiedzialnym za prowadzenie rachunkowości wiele problemów interpretacyjnych. W państwowych jednostkach problemy mogą się pojawić np...

  Rachunkowość jednostek oświatowych - ebook/pdf
  Rachunkowość jednostek oświatowych - ebook/pdf
  Monika Kaczurak-Kozak
  Wolters Kluwer

  W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej.

  Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także:

  • przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych umożliwiające...


  Rachunkowość jednostek oświatowych - ebook/pdf
  Rachunkowość jednostek oświatowych - ebook/pdf
  Monika Kaczurak-Kozak
  Wolters Kluwer

  W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych, pozwalającej na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej.

  Publikacja pomaga opracować plan kont dostosowany do potrzeb jednostki oświatowej, a także:

  • przedstawia sposoby ewidencji typowych zdarzeń zachodzących w jednostkach oświatowych umożliwiające...


  Rachunkowość jednostek oświatowych - ebook/pdf
  Rachunkowość jednostek oświatowych - ebook/pdf
  Monika Kaczurak-Kozak
  Wolters Kluwer
  W książce przybliżono i usystematyzowano zagadnienia dotyczące gospodarki finansowej jednostek oświatowych, w tym w szczególności ich rachunkowości. Omówiono wytyczne w zakresie organizacji rachunkowości w jednostkach oświatowych pozwalające na prawidłowe oraz sprawne prowadzenie ksiąg rachunkowych, niezależnie od przyjętej formy obsługi finansowej (samodzielnie lub przez jednostkę obsługującą)...  Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Obowiązki finansowo-księgowe w jednostce sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Adam Błaszko
  Wolters Kluwer
  Publikacja w sposób przystępny i kompleksowy przedstawia spektrum zagadnień dotyczących obowiązków i czynności finansowo-księgowych w jednostce sektora finansów publicznych w roku budżetowym oraz zasad odpowiedzialności za ich wykonanie. Ponadto zawiera gotowe rozwiązania problemów, które faktycznie wystąpiły w bieżącej działalności jednostek sektora fi nansów publicznych.

  Opracowanie łączy wszystkie elementy składające...


  Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Monika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska, Izabela Świderek
  Wolters Kluwer
  Książka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, prezentując jednostki funkcjonujące w podsektorach rządowym, samorządowym i ubezpieczeń społecznych. Wskazano na regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości w tych podsektorach...


  Rachunkowość budżetowa - ebook/pdf
  Rachunkowość budżetowa - ebook/pdf
  Monika Kaczurak-Kozak, Kazimiera Winiarska
  Wolters Kluwer
  Rachunkowość budżetowa uwzględnia szczególne zasady rachunkowości stosowanej w jednostkach zaliczanych do sfery finansów ublicznych: jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych. Książka powstała głównie z myślą o pracownikach służb księgowych tych jednostek. Ma im pomóc w zrozumieniu specyfiki finansów publicznych, ułatwić księgowanie operacji oraz sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych...

  VAT 2018. Podatki cześć 2 - ebook/pdf
  VAT 2018. Podatki cześć 2 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

  W 2018 r. Minister Finansów planuje wprowadzić wiele zmian. Obecnie trwają prace nad pięcioma projektami zmieniającymi ustawę VAT od 2018 r. Niektóre zmiany są już znane. Zostaną wprowadzone system podzielonej płatności split payment oraz e-kasy. Każdy podatnik VAT będzie wysyłał JPK_VAT. Zmienią się zasady:

  rozliczania ulgi na złe długi,

  uzyskiwania zwrotów VAT,

  prowadzenia ewidencji VAT...

  Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie - ebook/pdf
  Instrukcja w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie - ebook/pdf
  Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski
  Infor

  Podstawą funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych jest majątek. Jego posiadanie stanowi niezbędny warunek realizacji celów i zadań statutowych. Zasady gospodarowania majątkiem w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych wynikają z uregulowań wewnętrznych kierownika jednostki, wydanych na podstawie art. 68 i 69 ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych wynika...

  Dyscyplina finansów publicznych 2012 r. Komentarz do zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązujących od 11 lutego 2012 r. - ebook/pdf
  Dyscyplina finansów publicznych 2012 r. Komentarz do zmian w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych obowiązujących od 11 lutego 2012 r. - ebook/pdf
  Ludmiła Lipiec-Warzecha
  C. H. Beck

  Niniejsza publikacja stanowi praktyczny komentarz do zmian wprowadzanych ustawą z 19.8.2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 240, poz. 1429), która wchodzi w życie 11.2.2012 r. W skutek tej nowelizacji znacznie rozszerzono odpowiedzialność i zwiększono karalność osób dysponujących środkami publicznymi za naruszenie dyscypliny finansów publicznych...

  Sprawozdawczość budżetowa 2015 - ebook/epub
  Sprawozdawczość budżetowa 2015 - ebook/epub
  Barbara Jarosz
  Wiedza i Praktyka
  Na mocy ustawy o finansach publicznych jednostki sektora budżetowego zostały zobligowane do opracowywania sprawozdań z wykonania procesów związanych z gromadzeniem oraz rozdysponowywaniem środków publicznych. Zaniedbania w tym zakresie mogą narazić przedstawicieli jednostek na zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Poprawne, rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań nabiera szczególnego znaczenia...
  Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce - ebook/pdf
  Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce - ebook/pdf
  Anna Wójtowicz-Dawid
  Wolters Kluwer

  Autorka w praktyczny sposób omawia zagadnienia związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych.

  W publikacji omówiono mechanizmy zapewnienia zgodności działalności jednostek sektora finansów publicznych z przepisami prawa. Wskazano procedury wewnętrzne, sposoby zapewnienia ich skuteczności i efektywności działania.
  Przedstawiono również zagadnienia ochrony zasobów jednostki...

  VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
  VAT w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Pytania i odpowiedzi - ebook/pdf
  Jerzy Kuchmacz
  Wolters Kluwer
  Jerzy Kuchmacz pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz szkolenia z zakresu rachunkowości podatkowej, finansowej i zarządczej.

  W książce, w uporządkowany sposób - poczynając od zagadnień elementarnych, aż po zaawansowane - zaprezentowano wszystkie najistotniejsze problemy funkcjonowania podatku od towarów i usług w systemie rachunkowości podatkowej...  Rachunkowość budżetowa - ebook/pdf
  Rachunkowość budżetowa - ebook/pdf
  Monika Kaczurak-Kozak
  Wolters Kluwer

  Książka zawiera omówienie zagadnień dotyczących gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, koncentrując się na ich rachunkowości. Będzie stanowić użyteczne źródło wiedzy teoretycznej i praktycznej z obszaru:
  • funkcjonowania sektora finansów publicznych,
  • jego organizacji,
  • zasad gospodarki finansowej,
  • sporządzania planów finansowych,
  • zastosowania klasyfikacji budżetowej...
  Terminarz rachunkowo - sprawozdawczy 2015 - ebook/pdf
  Terminarz rachunkowo - sprawozdawczy 2015 - ebook/pdf
  Piotr Wieczorek
  Infor

  Publikacja stanowi kalendarium dla jednostek sektora finansów publicznych. Zawiera terminy „sztywne” wynikające z ustawy o finansach publicznych, dla których było możliwe ustalenie konkretnych dat w kalendarzu 2015 r. oraz dni wolne i dni ustawowo wolne od pracy z oznaczeniem dni tygodnia.

  W kalendarium znajdują się również wszystkie terminy dotyczące:

  • sprawozdań finansowych (bilansu...

  Rachunkowość Budżetowa. Prewspółczynnik w jednostkach budżetowych. Wskaźnik roczny i korekta - ebook/pdf
  Rachunkowość Budżetowa. Prewspółczynnik w jednostkach budżetowych. Wskaźnik roczny i korekta - ebook/pdf
  Radosław Kowalski
  Infor PL

  Od 1 stycznia 2016 r. jednostki sektora finansów publicznych będące podatnikami VAT, dokonując zakupów towarów i usług – wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza – obliczają kwoty podatku naliczonego na podstawie tzw. prewspółczynnika. Obliczenia te mają charakter wstępny...  Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi - ebook/pdf
  Finanse samorządowe. 580 pytań i odpowiedzi - ebook/pdf
  Joanna M. Salachna, Cezary Kosikowski
  Wolters Kluwer
  Książka jest kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących finansów samorządowych oraz o problemach pojawiających się w praktyce i sposobach ich rozwiązywania. Publikacja ma formę pytań i odpowiedzi odnoszących się do najważniejszych kwestii z zakresu finansów samorządowych. Z książki czytelnik dowie się m.in.: o jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego...
  Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności - ebook/pdf
  Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności - ebook/pdf
  Arkadiusz Babczuk, Klaudia Stelmaszczyk, Joanna Małgorzata Salachna
  Wolters Kluwer

  W książce przedstawiono aktualne kwestie pojawiające się na gruncie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:

  • dostępu do informacji publicznej,
  • przesłanek winy i adekwatności kary, a także roli obrońcy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • naruszeń związanych z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań...


  Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności - ebook/pdf
  Dyscyplina finansów publicznych. Aktualne problemy w systemie odpowiedzialności - ebook/pdf
  Arkadiusz Babczuk, Klaudia Stelmaszczyk, Joanna Małgorzata Salachna
  Wolters Kluwer

  W książce przedstawiono aktualne kwestie pojawiające się na gruncie stosowania ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

  Omówione zagadnienia dotyczą m.in.:

  • dostępu do informacji publicznej,
  • przesłanek winy i adekwatności kary, a także roli obrońcy w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • naruszeń związanych z dokonywaniem wydatków i zaciąganiem zobowiązań...


  Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Zadania skarbnika i głównego księgowego - ebook/pdf
  Kontrola zarządcza w sektorze finansów publicznych. Zadania skarbnika i głównego księgowego - ebook/pdf
  RENATA NIEMIEC
  Wolters Kluwer

  Książka omawia najistotniejsze zagadnienia kontroli zarządczej w sektorze finansów publicznych, w tym m.in.:
  • procedury kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • pozycję skarbnika – jego kwalifikacje, kompetencje oraz odpowiedzialność za wykonywane zadania,
  • zakres i obowiązki głównego księgowego jednostki samorządu terytorialnego,
  • wieloletnią prognozę finansową w systemie kontroli zarządczej jako instrument...


  Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość - ebook/pdf
  Rachunkowość w jednostkach samorządu terytorialnego.Plany kont, ewidencja, sprawozdawczość - ebook/pdf
  Artur Zimny
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie
  Książka składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu rachunkowości  jednostek  sektora  finansów  publicznych,  których  znajomość  jest  konieczna dla zrozumienia materiału prezentowanego w dalszej części opracowania. Trzy kolejne rozdziały mają zbliżoną strukturę
  , mimo że dotyczą zasad  prowadzenia  rachunkowości  w  różnych  organach ...


  Inwentaryzacja w sferze budżetowej - ebook/pdf
  Inwentaryzacja w sferze budżetowej - ebook/pdf
  Magdalena Sobczak
  Infor Biznes
  W sferze budżetowej procedurę przeprowadzania inwentaryzacji trzeba dostosować do szczególnych regulacji prawnych obowiązujących w tym sektorze. Publikacja wyjaśnia przepisy prawne z tego zakresu.

  Publikacja zawiera informacje o zasadach organizacji i dokumentacji inwentaryzacji (podział kompetencji, zakres obowiązków osób odpowiedzialnych, etapy i terminy przeprowadzania) w jednostkach sektora finansów publicznych...

  Ewidencja podatku od towarów i usług w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Ewidencja podatku od towarów i usług w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
  Jan Charytoniuk
  Infor

  Rozliczenia VAT i ewidencja księgowa operacji dotyczących VAT w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz w samorządowych zakładach budżetowych są skomplikowane. Dotychczas podmiotowość prawno-podatkowa wymienionych jednostek organizacyjnych nie była kwestionowana. Sytuacja w tym zakresie zmieniła się w 2013 r. w związku z sentencją uchwały NSA z czerwca 2013 r., stanowiącej...

  Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
  Polityka rachunkowości 2012 z komentarzem do planu kont w jednostkach finansów publicznych - ebook/pdf
  Mieczysława Cellary
  C. H. Beck

  W dniu 16.2.2012 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (Dz.U. z 2012 r. poz. 121). Wprowadza ona 6-miesięczny okres przejściowy na dostosowanie zasad prowadzonej przez jednostki ewidencji do nowych regulacji. Kierownicy jednostek muszą jednak wdrożyć nowe zasady ze skutkiem od 1.1.2012 r. Nowelizacja wprowadza nowe konta pozabilansowe do ewidencji operacji...