Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00167 002532 22739458 na godz. na dobę w sumie

Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości - ebook/pdf

Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości - ebook/pdf
Stanowisko prawne syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości - ebook/pdf
Przemysław Feliga
C. H. Beck
Celem monografii jest przedstawienie zagadnień wiążących się ze stanowiskiem prawnym syndyka jako strony w strukturze statycznej i dynamicznej procesu dotyczącego masy upadłości. Poruszono w niej kwestie wiążące się z dualizmem stanowiska prawnego syndyka, procesem dotyczącym masy upadłości jako skutkiem rzeczywistego zbiegu norm prawnych, wstąpieniem syndyka do procesu dotyczącego masy upadłości oraz dopuszczalnością prowadzenia przez syndyka takiego procesu, a także szczególnymi rodzajami procesów dotyczących masy upadłości z udziałem syndyka. „Jest to rozprawa dojrzała, w której Autor rozwiązał wiele zagadnień, wykazując się znawstwem omawianej materii. Podkreślić trzeba, że w pracy przedstawiono ogrom zagadnień teoretycznych i praktycznych związanych z tematem, przy rzetelnym wykorzystaniu literatury krajowej i zagranicznej oraz orzecznictwa. Znajomość zagadnień praktycznych i teoretycznych, których dotyczy tematyka rozprawy, umiejętne korzystanie z dorobku literatury i judykatury oraz cechujący się kulturą słowa sposób prezentacji poglądów dowodzi, iż Przemysław Feliga jest autorem dojrzałym. Podkreślić trzeba, że jest to autor, którego opublikowany dorobek odbiega in plus od przeciętnej. Do istotnych walorów pracy zaliczam także jej komunikatywny język i jasność wywodów”. Prof. nadzw. dr hab. A. Jakubecki „Rozprawa stanowi pierwsze, całościowe opracowanie w polskiej literaturze postępowania cywilnego stanowiska prawnego syndyka w procesie dotyczącym masy upadłości. Zawiera w pełni oryginalne rozwiązanie postawionego problemu. Imponujące są także wykaz wykorzystanych w pracy pozycji literatury polskiej i zagranicznej, głównie niemieckiej oraz liczba przypisów, które często mają charakter nie tylko danych bibliograficznych, lecz zawierają także treści merytoryczne, w tym polemikę z poglądami orzecznictwa i doktryny”. Prof. nadzw. dr hab. J. Jagieła
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
Izabella Gil
C. H. Beck

Monografia przedstawia zagadnienie praw i obowiązków syndyka masy upadłościowej - zarówno w aspekcie procesowym jak i materialnoprawnym. W kontekście sytuacji prawnej syndyka omówiono poszczególne etapy postępowania upadłościowego, związane z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, sprawowaniem zarządu oraz likwidacją majątku upadłego, a także podziałem funduszów masy upadłości i zakończeniem postępowania...

Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Dariusz Chrapoński
C. H. Beck

Problematyka niniejszej publikacji jest bezpośrednio związana z jednym z najbardziej istotnych zagadnień występujących w prawie upadłościowym i naprawczym, a mianowicie z problematyką składu masy upadłości.
Celem książki jest:

 • skatalogowanie przypadków wyłączeń z masy upadłości, oraz
 • wskazanie przyczyn, dla których ustawodawca odstąpił od ogólnej zasady, że cały majątek upadłego jest przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli...


Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Wioletta Żelazowska
C. H. Beck

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

Prawo spółek handlowych

 • Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych
 • Spółka jawna
 • Spółka partnerska
 • Spółka komandytowa
 • Spółka komandytowo-akcyjna
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółka akcyjna
 • Transformacje w spółkach

Prawo upadłościowe

 • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • Skutki ogłoszenia upadłości
 • Postępowanie upadłościowe prowadzone...

Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
Aneta Gacka-Asiewicz
C. H. Beck

W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl

W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

 • prawo spółek handlowych: klasyfikacja spółek, charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego - ebook/pdf
Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego - ebook/pdf
Paweł Janda
Wolters Kluwer

Stan prawny na 30.09.2007 r.

Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego to opracowanie, w którym w sposób szczegółowy ujęto zagadnienia związane z zaspokajaniem roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Pamiętając, że jego głównym celem jest zaspokajanie roszczeń w jak najwyższym stopniu, można stwierdzić, że zawarta w książce problematyka stanowi jedną... • Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
  Piotr Zimmerman
  C. H. Beck

  Powyższe opracowanie zawiera komentarz do ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze i uwzględnia zmiany, które weszły w życie do roku 2012, w tym m.in. zmiany wynikające z:

  • ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zwanej „ustawą deweloperską”, wprowadzającej odrębne postępowanie upadłościowe wobec deweloperów; zmiana wchodzi w życie 29...

  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - ebook/pdf
  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - ebook/pdf
  Michał Cecerko, Beata Cieszyńska, Tomasz Darowski, Tomasz Michalczyk, Maciej Orkusz LL.M. (MIDS), Kamil Pociecha
  C. H. Beck

  Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki odstąpienia od umowy o roboty budowlane i ma na celu usystematyzowanie najważniejszych zagadnień.

  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane to stały, choć niechciany, element procesów inwestycyjnych. Odpowiednie przygotowanie inwestycji nie może więc pomijać określenia i zrozumienia czytelnych i uczciwych przesłanek odstąpienia oraz zasad rozliczenia następującego po odstąpieniu...

  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - ebook/pdf
  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane - ebook/pdf
  Michał Cecerko, Beata Cieszyńska, Tomasz Darowski, Tomasz Michalczyk, Maciej Orkusz LL.M. (MIDS), Kamil Pociecha
  C. H. Beck

  Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe ujęcie problematyki odstąpienia od umowy o roboty budowlane i ma na celu usystematyzowanie najważniejszych zagadnień.

  Odstąpienie od umowy o roboty budowlane to stały, choć niechciany, element procesów inwestycyjnych. Odpowiednie przygotowanie inwestycji nie może więc pomijać określenia i zrozumienia czytelnych i uczciwych przesłanek odstąpienia oraz zasad rozliczenia następującego po odstąpieniu...

  Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  Stan prawny: kwiecień 2016 r.

  Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe, a także nowy dział omawiający nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.


  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

  Prawo spółek handlowych

  • Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Spółka...

  Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości - ebook/pdf
  Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości - ebook/pdf
  Piotr Gil
  Wolters Kluwer
  Piotr Gil doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Centrum Mediacji na WPiA UO; radca prawny; wykładowca prowadzący szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i w Wałbrzychu oraz dla Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu; autor i współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego...


  Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego - ebook/pdf
  Przedsiębiorstwo w upadłości. Uwarunkowania prawne – wycena – model sprawozdania finansowego - ebook/pdf
  Sławomir Jędrzejewski
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
   Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom rachunkowości i sprawozdawczości finansowej spółek kapitałowych, wobec których przyjęcie założenia kontynuacji działalności nie jest zasadne. W opracowaniu skoncentrowano się na spółkach kapitałowych najczęściej występujących w Polsce, czyli spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, jednak zaproponowane rozwiązania mogą być stosowane we wszystkich podmiotach...
  Ustawa o timeshare. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Ustawa o timeshare. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Beata Sagan
  Lexis Nexis

  Timeshare stanowi atrakcyjną alternatywę dla konsumentów pozwalającą im uniezależnić koszty wakacji od zmian cen wyjazdów turystycznych oraz ograniczyć ryzyko strat będących konsekwencją upadłości biur podróży. W publikacji w przystępny sposób przedstawiono problematykę umowy timeshare oraz umów z nią związanych, ponieważ komentowana ustawa reguluje także umowy: o długoterminowy produkt wakacyjny...

  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
  Stanisław Gurgul
  C. H. Beck

  Stan prawny: 1 listopada 2013 r.

  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień:

  • ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
  • z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego,
  • odrębnego postępowania upadłościowego,
  • postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością.

  Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji...

  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/epub
  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/epub
  Stanisław Gurgul
  C. H. Beck

  Stan prawny: 1 listopada 2013 r.

  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień:

  • ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
  • z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego,
  • odrębnego postępowania upadłościowego,
  • postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością.

  Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji...

  Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz - ebook/pdf
  Stanisław Gurgul
  C. H. Beck

  Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części.

  Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego...

  Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości - ebook/pdf
  Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości - ebook/pdf
  Izabella Gil
  Lexis Nexis
  Ogłoszenie upadłości przez kontrahenta zazwyczaj nie jest zdarzeniem niespodziewanym. W sytuacji gdy staje się ono prawdopodobne, należy rozważyć podjęcie działań zapobiegających uszczupleniu majątku dłużnika. Od ich skuteczności zależy często możliwość zaspokojenia roszczeń na dalszych etapach postępowania.
  Przedmiotem rozprawy jest analiza regulacji prawnych dotyczących celu...

  Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego - ebook/pdf
  Uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego - ebook/pdf
  Piotr Janiak
  C.H.Beck

  Monografia stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie instytucji uczestników postępowania sądowoadministracyjnego.

  Autor nie tylko szeroko przedstawia problemy, które powstają przy okazji stosowania art. 33 PostAdmU, lecz także wskazuje kierunek ich interpretacji odpowiadający pryncypiom sądowoadministracyjnej kontroli administracji publicznej. Monografia zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie prezentowanych zagadnień z uwzględnieniem...

  Odpowiedzialność wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy w świetle art. 652 KC - ebook/pdf
  Odpowiedzialność wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy w świetle art. 652 KC - ebook/pdf
  Marek Żołtko
  C. H. Beck

  Kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w świetle art. 652 KC.

  Monografia jest pierwszym całościowym ujęciem zagadnień odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w świetle art. 652 KC dostępnym na rynku wydawniczym. Omówione w książce problemy mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego uczestników procesu budowlanego...

  Odpowiedzialność wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy w świetle art. 652 KC - ebook/pdf
  Odpowiedzialność wykonawcy za szkody powstałe na terenie budowy w świetle art. 652 KC - ebook/pdf
  Marek Żołtko
  C.H.Beck

  Kompleksowe opracowanie problematyki odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w świetle art. 652 KC.

  Monografia jest pierwszym całościowym ujęciem zagadnień odpowiedzialności za szkody wynikłe na terenie budowy w świetle art. 652 KC dostępnym na rynku wydawniczym. Omówione w książce problemy mają fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa prawnego uczestników procesu budowlanego...

  Przestępczość zorganizowana - ebook/pdf
  Przestępczość zorganizowana - ebook/pdf
  Emil Pływaczewski
  C. H. Beck

  „Tytuł tej pracy zbiorowej może zostać uznany nawet za mylący czytelnika, gdyż sugeruje jej ograniczenie do zagadnień karno-materialnych, co najwyżej także kryminologicznych. Tymczasem jest to pełne opracowanie wszystkich, a już na pewno wszystkich kluczowych zagadnień prawnych i kryminologicznych wiążących się z problematyką przestępczości zorganizowanej. Co również istotne, Autorzy...

  Upadłość dla spółek - ebook/pdf
  Upadłość dla spółek - ebook/pdf
  Klaudia Woźniak, Weronika Bagrowska, Bartosz Majda
  Klim Baron Business Solution

  W sytuacji ogromnych przemian gospodarczych na całym świecie ogrom firm przestało radzić sobie z opłacaniem bieżących zobowiązań (kredyty, leasingi). W czasie tzw. normalności nie stanowiły one dla problemu. Jednak obecnie często kończy się to całkowitą utratą płynności. Oczywiście upadłość to najbardziej drastyczne rozwiązanie. Jednak zdarza się, że jedyne.

  Jeżeli upadłość konsumencka wydaje Ci się być rozwiązaniem...

  Postępowanie cywilne - ebook/pdf
  Postępowanie cywilne - ebook/pdf
  Izabella Gil
  C. H. Beck

  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu postępowania cywilnego, niezbędne do poznania podstawowych instytucji, ale także postępowań o charakterze pomocniczym, czy incydentalnym. Umożliwia poznanie zagadnień teoretycznych, jednocześnie zawarto w nim omówienie poszczególnych instytucji w aspekcie praktycznym, z wykorzystaniem dorobku orzecznictwa. Opracowanie uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego...

  Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami - ebook/pdf
  Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami - ebook/pdf
  Cezary Zalewski
  Wolters Kluwer
  Cezary Zalewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy...

  Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty - ebook/pdf
  Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty - ebook/pdf
  Agata Harast
  C. H. Beck

  W prezentowanej monografii zawarto omówienie zagadnień ogólnych dotyczących postępowania w sprawie europejskiego nakazu zapłaty, następnie omówienie instytucji pozwu, w dalszej kolejności procedury wydawania, doręczania oraz zaskarżenia europejskiego nakazu zapłaty, a także dopuszczalności stosowania elektronicznych form komunikacji w postępowaniu w sprawie jego wydania. Monografia obejmuje również zagadnienia dotyczące postępowania...

  Wyczerpanie autorskich praw majątkowych - ebook/pdf
  Wyczerpanie autorskich praw majątkowych - ebook/pdf
  Agnieszka Gołaszewska
  C. H. Beck

  Praca stanowi pierwsze na rynku kompleksowe ujęcie instytucji wyczerpania autorskich praw majątkowych.

  Proponuje szerokie ujęcie tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru omawianych zagadnień. Szczegółową analizę obowiązującego stanu prawnego uzupełnia omówienie wyczerpania autorskich praw majątkowych w prawie europejskim – tj. dyrektywach 2001/29/WE i 2009/24/WE...

  Wyczerpanie autorskich praw majątkowych - ebook/pdf
  Wyczerpanie autorskich praw majątkowych - ebook/pdf
  Agnieszka Gołaszewska
  C. H. Beck

  Praca stanowi pierwsze na rynku kompleksowe ujęcie instytucji wyczerpania autorskich praw majątkowych.

  Proponuje szerokie ujęcie tematyki, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru omawianych zagadnień. Szczegółową analizę obowiązującego stanu prawnego uzupełnia omówienie wyczerpania autorskich praw majątkowych w prawie europejskim – tj. dyrektywach 2001/29/WE i 2009/24/WE...

  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Patryk Filipiak, Anna Hrycaj, Łukasz Lipowicz
  Wolters Kluwer

  Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłościowych.

  Autorzy – sędzia, doradca restrukturyzacyjny oraz współtwórca nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej – łączą różne perspektywy i poglądy na istotne kwestie oraz proponują rozwiązania wielu...


  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Patryk Filipiak, Anna Hrycaj, Łukasz Lipowicz
  Wolters Kluwer

  Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłościowych.

  Autorzy – sędzia, doradca restrukturyzacyjny oraz współtwórca nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej – łączą różne perspektywy i poglądy na istotne kwestie oraz proponują rozwiązania wielu...


  Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej - ebook/pdf
  Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej - ebook/pdf
  Karol Kulig
  C. H. Beck

  Przedmiotem monografii jest teoretycznoprawna analiza charakteru prawnego odpowiedzialności porządkowej pracowników z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-normatywnego. Książka burzy pewien utrwalony sposób myślenia na temat prawa pracy, spełniając przy tym jednocześnie warunek pogłębionej i rzetelnej argumentacji. Ze względu na podejmowane w niej rozważania aksjologiczne...

  Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej - ebook/pdf
  Teoria pracowniczej odpowiedzialności porządkowej - ebook/pdf
  Karol Kulig
  C. H. Beck

  Przedmiotem monografii jest teoretycznoprawna analiza charakteru prawnego odpowiedzialności porządkowej pracowników z uwzględnieniem szerokiego kontekstu filozoficzno-normatywnego. Książka burzy pewien utrwalony sposób myślenia na temat prawa pracy, spełniając przy tym jednocześnie warunek pogłębionej i rzetelnej argumentacji. Ze względu na podejmowane w niej rozważania aksjologiczne...

  Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym - ebook/pdf
  Zasada swobody umów w prawie spółdzielczym - ebook/pdf
  Dominik Bierecki
  C.H.Beck

  Pierwsze monograficzne opracowanie, które kompleksowo omawia problematykę swobody umów w prawie spółdzielczym.

  W monografii poruszono takie zagadnienia jak:

  • konstytucyjne podstawy swobody umów w polskim porządku prawnym i ich realizację przez prawo spółdzielcze;
  • występowanie zasady swobody umów w spółdzielczych normach międzynarodowych i jej porównanie na tle zagranicznych porządków prawnych;
  • dobrowolność członkostwa w spółdzielni...

  System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu - ebook/pdf
  System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność procesu - ebook/pdf
  Maria Jeż-Ludwichowska, Piotr Hofmański, Arkadiusz Lach
  Wolters Kluwer
  Zagadnienia dopuszczalności procesu oraz przesłanek procesu zaliczane są do jednych z najtrudniejszych w nauce procesu karnego. Wiadomym tego przejawem są niejednokrotnie skrajnie różne stanowiska prezentowane w doktrynie odnośnie do pojęć przesłanek procesu, warunków dopuszczalności procesu, a także co do charakteru prawnego i zakresu tych pojęć. Sporny jest przede wszystkim wzajemny stosunek pojęcia przesłanek procesu i warunków...
  Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu komparatystycznym - ebook/pdf
  Przestępstwo dzieciobójstwa w ujęciu komparatystycznym - ebook/pdf
  Katarzyna Karolina Borkowska
  C. H. Beck

  Monografia została poświęcona przestępstwu dzieciobójstwa. W publikacji starano się udzielić odpowiedzi na pytanie, jaka jest najwłaściwsza reakcja prawa karnego na to zjawisko. W tym celu przedstawiono zagadnienia dotyczące zabójstw noworodków w szerokim kontekście społecznym oraz prawnym. Szczegółowo porównano przepisy obecnie obowiązujące w Polsce, Austrii, Niemczech oraz Anglii i Walii...