Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00156 002548 22739540 na godz. na dobę w sumie

Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy - ebook/pdf

Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy - ebook/pdf
Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Wiedza i Praktyka
Odrębne zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych – choć obowiązują już kilka lat – nadal powodują wiele problemów i błędów. Pracodawcy często zapominają wydać świadectwa za umowy terminowe, gdy pracownik przechodzi na umowę bezterminową. Wątpliwości budzi też np. przenoszenie urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy. Na szczęście, niektóre dylematy rozstrzygnęły stanowiska urzędowe.Wiele problemów powoduje także wypełnianie poszczególnych części świadectwa pracy, np. punkty dotyczące trybu rozwiązania umowy, uprawnień pracowniczych czy okresów nieskładkowych I wreszcie kłopoty sprawia także wydawanie korekt czy odpisów świadectw pracy. Niniejsza publikacja wyjaśnia wątpliwości z praktyki na przykładach, gotowych wzorach zapisów i grafikach.
Wszystkie kategorie Tylko ekonomia, biznes, finanse Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy - ebook/epub
Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy - ebook/epub
Praca zbiorowa
Wiedza i Praktyka
Odrębne zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych – choć obowiązują już kilka lat – nadal powodują wiele problemów i błędów. Pracodawcy często zapominają wydać świadectwa za umowy terminowe, gdy pracownik przechodzi na umowę bezterminową. Wątpliwości budzi też np. przenoszenie urlopu wypoczynkowego do wykorzystania w trakcie kolejnej umowy. Na szczęście, niektóre dylematy rozstrzygnęły stanowiska urzędowe...
Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) - ebook/pdf
Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka
Publikacja porusza następujące kwestie:

 • Świadectwo pracy - umowy terminowe
 • Zbiorcze świadectwo za umowy terminowe
 • Świadectwa pracy za kilka umów terminowych poprzedzających zatrudnienie na czas nieokreślony
 • Co wpisać w zbiorczym świadectwie pracy po dwóch różnych umowach terminowych
 • Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy - urlop
 • Wyrównanie ekwiwalentu i korekta świadectwa pracy po udokumentowaniu...
 • Świadectwo pracy Wydawanie wypełnianie korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
  Świadectwo pracy Wydawanie wypełnianie korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Wiedza i Praktyka

  W 2017 r. zmieniły się zasady wydawania świadectw pracy po umowach terminowych. Obowiązuje też nowy wzór świadectwa pracy, w którym niektóre punkty uległy zmianie w porównaniu z poprzednią wersją (nowe są też zasady wypełniania niektórych punktów). Wszystko to wyjaśniamy na przykładach i wzorach. Jednocześnie wyjaśniamy wiele innych dylematów z praktyki związanych ze świadectwami pracy...

  Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r - ebook/epub
  Świadectwo pracy – wydawanie, wypełnianie, korekty i odpisy po zmianach z 1 stycznia 2017 r - ebook/epub
  Praca zbiorowa
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

  Publikacja wyjaśnia - na przykładach - kiedy i w jakim trybie należy wydać świadectwo pracy po zmianach z 1 stycznia 2017 r. Wskazuje także - na konkretnych wzorach - jakie zapisy umieścić w poszczególnych punktach świadectwa pracy w różnych sytuacjach, jakie mogą wystąpić w praktyce. Wyjaśnia także różne kwestie związane ze stosowaniem świadectw pracy oraz wydawaniem ich odpisów lub korekt...

  Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
  Jak liczyć terminy w sprawach pracowniczych po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. - ebook/pdf
  dr Aneta Olędzka
  INFOR

  Publikacja omawia, jak liczyć terminy kadrowe od 1 stycznia 2017 r. po zmianach wprowadzonych w przepisach Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego. W wyniku tych zmian obowiązują nowe terminy dotyczące wydawania świadectw pracy oraz odwołania do sądu pracy od rozwiązania umowy o pracę. Ponadto, zgodnie ze zmienionymi przepisami, jeżeli koniec terminu przypada na sobotę, to ulega on przesunięciu na najbliższy dzień powszedni...

  Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
  Kodeks pracy 2017. Praktyczny komentarz z przykładami - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

   

   

  Od 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Dotyczą one nowych zasad wydawania świadectw pracy. Po zmianie przepisów obowiązkiem pracodawcy jest – podobnie jak dotychczas niezwłoczne wydanie pracownikowi świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki zawarcia z tym samym pracownikiem kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania...

  Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych - ebook/pdf
  Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych - ebook/pdf
  Szymon Sokolik
  Wiedza i Praktyka

  Z ebooka można dowiedzieć się m.in.:

  • Kiedy wydać świadectwo pracy za umowę trwającą w dniu upływu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów terminowych,
  • Kiedy należy się świadectwo, w przypadku gdy strony rozstają się wcześniej,
  • Co zrobić w sytuacji, gdy jest przerwa między umowami,
  • Czy można dać jedno świadectwo za umowę terminową i bezterminową,
  • Czy wcześniejsze wydanie dokumentu zaszkodzi pracodawcy...
  Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych - ebook/pdf
  Wydawanie świadectw pracy po umowach terminowych - ebook/pdf
  Szymon Sokolik
  Wiedza i Praktyka

  Z ebooka można dowiedzieć się m.in.:

  Kiedy wydać świadectwo pracy za umowę trwającą w dniu upływu 24 miesięcy od zawarcia pierwszej z umów terminowych,
  Kiedy należy się świadectwo, w przypadku gdy strony rozstają się wcześniej,
  Co zrobić w sytuacji, gdy jest przerwa między umowami,
  Czy można dać jedno świadectwo za umowę terminową i bezterminową,
  Czy wcześniejsze wydanie dokumentu zaszkodzi pracodawcy...  Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe - ebook/pdf
  Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe - ebook/pdf
  zbiorowa Praca
  Infor PL

  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zarówno zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów jak i trybem ich rozwiązania...

  Wypowiedzenie umowy o pracę kierowcy - 13 ważnych porad ekspertów - ebook/pdf
  Wypowiedzenie umowy o pracę kierowcy - 13 ważnych porad ekspertów - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Wydawnictwo Wiedza i Praktyka

  Wypowiadanie kierowcom umów o pracę albo umów zlecenia to temat, który budzi wiele wątpliwości. Jak określić przyczynę wypowiedzenia, gdy jest nią epidemia COVID-19? Czy firma może wypowiedzieć umowę zlecenia w trybie natychmiastowym? Czy pracodawca może cofnąć decyzję o zwolnieniu kierowcy ze świadczenia pracy i udzielić urlopu? To tylko niektóre z problemów, jakie możesz mieć...

  Świadectwa Pracy - ebook/pdf
  Świadectwa Pracy - ebook/pdf
  Bożena Lenart, Małgorzata Podgórska
  INFOR

  Publikacja omawia sposób wydawania i sporządzania świadectwa pracy po zmianach przepisów od 1 stycznia 2017 r. Można się z niej dowiedzieć jak wypełnić poszczególne rubryki świadectwa pracy, co zostało zobrazowane przykładowymi zapisami, jakie powinien zawierać ten dokument. Publikacja również wyjaśnia, jak wypełnić nowe rubryki w świadectwie pracy dotyczące urlopów rodzicielskich i urlopów ojcowskich...

  Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami wyd.3 - ebook/pdf
  Kodeks pracy 2019.Praktyczny komentarz z przykładami wyd.3 - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Infor PL

  Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy Prezydenta RP. Znowelizowane przepisy ułatwiają pracownikom realizację uprawnień pracowniczych w zakresie równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i terminu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy...


  Co wynika dla pracodawcy z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie umów terminowych? - ebook/pdf
  Co wynika dla pracodawcy z nowego stanowiska ministerstwa pracy w sprawie umów terminowych? - ebook/pdf
  Szymon Sokolik
  Wiedza i Praktyka

  Z ebooka można dowiedzieć się m.in.:
  • Czy można zmienić rodzaj umowy wypowiedzeniem zmieniającym
  • Dlaczego dobrą metodą może być zaczekanie na upływ limitu
  • Jaki nowy obowiązek dochodzi po przekształceniu umowy w bezterminową
  • Jak obliczać staż pracy do okresu wypowiedzenia w momencie przekształcenia umowy w bezterminową (nowe stanowisko Ministerstwa Pracy)
  • Co ze świadectwami pracy w przypadku przekształcenia umowy
  •...


  Urlopy wypoczynkowe - jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie - ebook/pdf
  Urlopy wypoczynkowe - jak planować, udzielać i obliczać wynagrodzenie - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Infor PL

  Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego pracodawca powinien udzielić pracownikowi najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego...
  Umowy terminowe - jak zawierać i wypowiadać - ebook/pdf
  Umowy terminowe - jak zawierać i wypowiadać - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  Infor PL

  W książce przedstawiamy, na czym polegają rewolucyjne zmiany w zawieraniu i rozwiązywaniu umów terminowych od 22 lutego 2016 r.

  Z publikacji można dowiedzieć się m.in.:

  • kiedy można zawierać bez ograniczeń umowy na czas określony,
  • co się zmieni w zawieraniu umów na okres próbny,
  • kiedy umowa na czas określony przekształci się w umowę bezterminową,
  • jak wypowiadać umowy na czas określony...

  Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy - ebook/pdf
  Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy - ebook/pdf
  Ewa Suknarowska-Drzewiecka
  C. H. Beck
  Niniejszy poradnik adresowany jest do pracodawców. Zawiera wiele praktycznych wskazówek jak poprawnie przygotować umowę o zakazie konkurencji zarówno w trakcie trwania stosunku pracy jak i po jego ustaniu.
  Główny nacisk położono na orzeczenia, ponieważ od czasu wejścia w życie przepisów dotyczących zakazu konkurencji, tj. 2.6.1996 r., SN wydał ich wiele. Szczególnie problematyka związana z umową o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku...
  Świadectwo pracy po zmianach - ebook/pdf
  Świadectwo pracy po zmianach - ebook/pdf
  Maciej Nałęcz
  C. H. Beck

  Serię BIBLIOTEKA MONITORA PRAWA PRACY stanowią opracowania wyczerpująco prezentujące wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych.

  Świadectwo pracy należy do najważniejszych dokumentów pracowniczych. Informacje w nim zawarte służą przekazaniu kolejnemu pracodawcy oraz właściwym instytucjom zobiektywizowanych i koniecznych, z punktu widzenia uprawnień pracowniczych...

  Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony - ebook/pdf
  Aneksem można zmienić wszystkie postanowienia umowy na czas określony - ebook/pdf
  Agnieszka Kosiarz
  Wiedza i Praktyka

  Z ebooka dowiesz się:

  • Jakie elementy musi zawierać akt mianowania/umowa o pracę?

  • Jaka jest najszybsza forma wprowadzenia zmian do umowy?

  • Czy jednym aneksem może zmienić kilka elementów umowy/aktu mianowania?

  • Czy porozumienie zmieniające umowę powinno zostać zawarte na piśmie?

  • Czy aneksem można wydłużyć czas trwania umowy?

  • Czy wydłużając nauczycielską umowę...

  Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz - ebook/pdf
  Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz - ebook/pdf
  Krzysztof Wojciech Baran, Ewelina Kumor-Jezierska, Dominika Dörre-Kolasa
  Wolters Kluwer
  Akty wykonawcze prawa pracy to unikatowy zbiór komentarzy do kilkudziesięciu rozporządzeń precyzujących przepisy indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.
  W publikacji przedstawiono analizę aktów wykonawczych regulujących m.in. kwestie ustalania wynagradzania pracowników za okres urlopu i innych okresów niewykonywania pracy, obowiązków pracodawcy w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy...

  Świadczenia dla pracujących rodziców - ebook/pdf
  Świadczenia dla pracujących rodziców - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Infor PL

  Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto Czytelnik może się dowiedzieć, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.
  Obecnie rodzice wychowujący dzieci mogą korzystać...


  Świadectwo pracy – wypełnianie kolejnych rubryk - ebook/pdf
  Świadectwo pracy – wypełnianie kolejnych rubryk - ebook/pdf
  Monika Frączek
  Wiedza i Praktyka
  O czym warto pamiętać, by nie popełnić błędu przy wydawaniu świadectwa pracy – np.:
  Dane pracodawcy – odręcznie albo pieczątka
  Data sporządzenia świadectwa nie powinna być późniejsza niż 7 dni od daty ustania stosunku pracy
  Należy odnotować zmianę nazwy pracodawcy lub przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
  Podanie wymiaru – konieczne nawet przy pełnym etacie
  Porozumienie stron – nie trzeba podawać...
  Umowy terminowe po zmianach - ebook/pdf
  Umowy terminowe po zmianach - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  INFOR
  Nie wiesz jak po zmianach zatrudniać pracowników na terminowe umowy o pracę? Sięgnij po książkę 'Umowy terminowe po zmianach'. Zapoznaj się z nowymi zasadami zatrudniania. Publikacja omawia najnowsze zmiany, m.in. :- na jaki maksymalny okres można zawierać umowy na czas określony,- jakie okresy wypowiedzenia trzeba stosować w przypadku umów na czas określony,- jak zawierać umowy na okres próbny- jak stosować nowe przepisy w okresie...
  Umowy terminowe po zmianach - ebook/pdf
  Umowy terminowe po zmianach - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  INFOR
  Nie wiesz jak po zmianach zatrudniać pracowników na terminowe umowy o pracę? Sięgnij po książkę 'Umowy terminowe po zmianach'. Zapoznaj się z nowymi zasadami zatrudniania. Publikacja omawia najnowsze zmiany, m.in. :• na jaki maksymalny okres można zawierać umowy na czas określony, • jakie okresy wypowiedzenia trzeba stosować w przypadku umów na czas określony, • jak zawierać umowy na okres próbny • jak stosować nowe przepisy...
  Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo - ebook/pdf
  Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy. Wyjaśnienia. Porady. Orzecznictwo - ebook/pdf
  Bożena Lenart
  C. H. Beck

  Z zatrudnieniem każdego pracownika wiąże się obowiązek realizacji jego uprawnień pracowniczych, a jednym z nich jest prawo do wypoczynku. Źródłem tego prawa jest sama Konstytucja RP – z jej art. 66 ust. 2 wynika, że pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocznych płatnych urlopów. Powszechnie obowiązujące przepisy dają pracownikom prawo także do innych rodzajów urlopów oraz szeregu różnych zwolnień...

  Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia - ebook/pdf
  Elastyczne formy zatrudnienia - korzyści i zagrożenia - ebook/pdf
  Przemysław Jeżek
  INFOR

  Publikacja wskazuje, jaką formę zatrudnienia warto zastosować, jeżeli pracodawca nie chce zawierać umowy o pracę. W publikacji zostały omówione plusy i minusy zatrudnienia na podstawie:

  - umowy zlecenia,

  - umowy o dzieło,

  - kontraktu menedżerskiego,

  - umowy o pracę tymczasową,

  - umowy o staż.

  Z publikacji Czytelnik dowie się również, jakie są obowiązki zleceniodawców od 1 stycznia 2017 r...


  Urlop ojcowski po zmianach z 2 stycznia 2016 r. – udzielanie, rozliczanie, przykłady - ebook/pdf
  Urlop ojcowski po zmianach z 2 stycznia 2016 r. – udzielanie, rozliczanie, przykłady - ebook/pdf
  Bożena Lenart
  Wiedza i Praktyka
  Z ebooka można dowiedzieć się m.in.:
  • Czy pracownik może otrzymać urlop ojcowski, jeśli w tym czasie nie zajmuje się dzieckiem
  • Na jakich zasadach nabywa prawo do urlopu ojcowskiego ojciec adopcyjny
  • Jakie są wymogi dotyczące wniosku
  • Kiedy ustaje prawo do urlopu ojcowskiego
  • Czy ma znaczenie liczba dzieci, wymiar oraz system czasu pracy
  • Jak urlop ojcowski wpływa na inne uprawnienia rodzicielskie
  • Czy można wziąć...
  Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf
  Nawiązanie stosunku pracy - ebook/pdf
  Przemysław Ciszek
  C. H. Beck

  Umowa o pracę to podstawowy dokument towarzyszący zatrudnianiu pracowników. Zapisy niektórych postanowień umowy, jak np. miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, czas pracy, mogą budzić liczne wątpliwości, gdy pracodawca:

  • wprowadza elastyczny sposób zatrudnienia pracownika,
  • wysyła pracownika do pracy za granicę,
  • wypłaca wynagrodzenie w innej walucie.

  W publikacji znajduje się gotowy wzór umowy o pracę wraz z propozycjami jej modyfikacji...

  Umowy o świadczenie pracy. Jak najkorzystniej dobrać formę zatrudnienia. - ebook/pdf
  Umowy o świadczenie pracy. Jak najkorzystniej dobrać formę zatrudnienia. - ebook/pdf
  Marek Rotkiewicz
  C. H. Beck

  Umowy o świadczenie pracy to książka dla każdego pracodawcy.
  To także zasobne źródło wiedzy dla wszystkich pracowników i związków zawodowych.

   

  - Czym się kierować szukając nowego pracownika, aby spełniał on zakładane oczekiwania

  - Jak interpretować podstawowe zasady prawa pracy, aby uniknąć karnych konsekwencji

  - Umowa o pracę czy umowa zlecenia - w jakich sytuacjach która umowa jest korzystniejsza

  - Czy  pozwolić pracownikom...


  Przydatna umowa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - ebook/pdf
  Przydatna umowa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika - ebook/pdf
  Jakub Ziarno
  Wiedza i Praktyka

  Gdy w razie dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności pracownika, chcemy mieć za niego zastępstwo, a nie chcemy zatrudniać zastępcy na podstawie innej umowy, np. bezterminowej, warto zastosować umowę na czas zastępstwa (art. 25 § 1 zdanie 2 Kodeksu pracy). Podpowiadamy, jak poprawnie i z korzyścią dla pracodawcy sformułować jej postanowienia. Niektóre zapisy są bowiem ryzykowne. Pokazujemy...

  Koszty Pracy po zmianach - ebook/pdf
  Koszty Pracy po zmianach - ebook/pdf
  INFOR
  Książka „Koszty pracy po zmianach” zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie najczęściej wykorzystywanych form zatrudnienia, m.in. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktyk absolwenckich czy stażu z urzędu pracy. Każda z nich została również przedstawiona pod względem rozliczeń składkowo-podatkowych. Problematykę zatrudnienia przedstawiono nie tylko w kontekście obecnie obowiązujących przepisów...
  Koszty Pracy po zmianach - ebook/pdf
  Koszty Pracy po zmianach - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

  Książka Koszty pracy po zmianach zawiera szczegółowe i praktyczne omówienie najczęściej wykorzystywanych form zatrudnienia, m.in. umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło, praktyk absolwenckich czy stażu z urzędu pracy. Każda z nich została również przedstawiona pod względem rozliczeń składkowo-podatkowych.

  Problematykę zatrudnienia przedstawiono nie tylko w kontekście obecnie obowiązujących przepisów...

  ZUS ma prawo badać ważność zapisów umowy o pracę - ebook/pdf
  ZUS ma prawo badać ważność zapisów umowy o pracę - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  ZUS  analizuje umowę o pracę pod kątem jej ważności szczególnie w sytuacjach, kiedy ubezpieczony występuje o świadczenie zasiłkowe. Najczęściej kwestionowane są umowy o pracę zawierane z kobietami ciężarnymi, które po krótkim czasie od zatrudnienia urodzą dziecko i chcą przejść na zasiłek macierzyński. Dla ZUS nie jest istotny sam fakt podpisania umowy o pracę, lecz sposób realizowania stosunku pracy...

  Zawarcie umowy przedwstępnej – jak nie popełnić błędu - ebook/pdf
  Zawarcie umowy przedwstępnej – jak nie popełnić błędu - ebook/pdf
  Michał Kuryłek
  Wiedza i Praktyka
  W publikacji 'Zawarcie umowy przedwstępnej – jak nie popełnić błędu' podpowiadamy, Jakie umowy warto poprzedzić zawarciem umowy przedwstępnej. Wyjaśniamy, w jakiej formie należy zawrzeć umowę przedwstępną i jakie elementy powinny się w niej znaleźć, w publikacji wskazujemy, kiedy można zażądać zawarcia umowy przyrzeczonej, a także w jaki sposób można rozwiązać umowę przedwstępną...