Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 003095 22413298 na godz. na dobę w sumie

VAT 2014 Plusy i minusy zmian - ebook/pdf

VAT 2014 Plusy i minusy zmian - ebook/pdf
VAT 2014 Plusy i minusy zmian - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Infor
Podatnicy podatku od towarów i usług przyzwyczaili się, że początek każdego roku to czas, w którym prawodawca dokonuje zmian ustaw podatkowych. I tym razem (niestety) jest nie inaczej. Z dniem 1 stycznia 2014 r. weszły w życie bardzo istotne dla przedsiębiorców zmiany w ustawie o VAT, które dotyczą wielu podstawowych mechanizmów i konstrukcji, z którymi w praktyce spotyka się każdy podatnik. Mowa tu przede wszystkim o momencie powstania obowiązku podatkowego, sposobie ustalania podstawy opodatkowania, terminów wystawiania faktur. Z pewnością stanie się to przyczyną wielu sporów z fiskusem, jak też niewątpliwie wprowadzi dużo zamieszania – w szczególności przy fakturowaniu czy poprawnym rozpoznawaniu obowiązku podatkowego. Dlatego warto zapoznać się z nowelizacją ustawy o VAT i zastanowić się, jak wpływa ona na obowiązki podatnika prowadzącego działalność w konkretnej branży i określonych okolicznościach.
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf
Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf
Rafał Kuciński
Wiedza i Praktyka

Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą rozliczać podatek od towarów i usług według zupełnie nowych zasad. Zmianie uległy reguły określania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur czy odliczania podatku naliczonego. I chociaż przepisy zostały w wielu przypadkach ujednolicone, to jednak wciąż ich jednolita interpretacja jest trudna lub wręcz niemożliwa...

Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf
Rozliczanie VAT w branżach w 2014 roku - ebook/pdf
Rafał Kuciński
Wiedza i Praktyka

Od 1 stycznia 2014 roku wszyscy przedsiębiorcy muszą rozliczać podatek od towarów i usług według zupełnie nowych zasad. Zmianie uległy reguły określania momentu powstania obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania, wystawiania faktur czy odliczania podatku naliczonego. I chociaż przepisy zostały w wielu przypadkach ujednolicone, to jednak wciąż ich jednolita interpretacja jest trudna lub wręcz niemożliwa...

VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - ebook/pdf
VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - ebook/pdf
Jakub Kolski
Wiedza i Praktyka

Z początkiem 2014 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Nowelizacja ustawy o VAT objęła m.in. sposób kalkulacji podstawy opodatkowania, zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz reguły odliczania. Aktualnie samo wystawienie faktury, poza nielicznymi wyjątkami, nie ma już wpływu na zasady rozliczenia VAT...

Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz - ebook/pdf
Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz - ebook/pdf
Jacek Matarewicz
Lexis Nexis
Komentarz do ustawy o podatku od towarów i usług został napisany przez praktyków – doradców podatkowych, którzy skoncentrowali się na wyjaśnianiu zagadnień problematycznych pojawiających się w ich pracy zawodowej. W celu przystępnego zobrazowania omawianych kwestii i stawianych tez publikację wzbogacono licznymi przykładami, odwołaniami do interpretacji indywidualnych oraz orzeczeniami zarówno sądów administracyjnych...VAT. Komentarz 2014 - ebook/pdf
VAT. Komentarz 2014 - ebook/pdf
Tomasz Michalik
C. H. Beck
Rekomendowany
przez praktyków!
Komentarz autorstwa Tomasza Michalika - wybitnego specjalisty z zakresu prawa podatkowego - stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy, jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.
Autor komentarza - Tomasz Michalik - o zmianach w VAT:
Koniec...


VAT. Komentarz 2014 - ebook/epub
VAT. Komentarz 2014 - ebook/epub
Tomasz Michalik
C. H. Beck
Rekomendowany przez praktyków!
Komentarz autorstwa Tomasza Michalika - wybitnego specjalisty z zakresu prawa podatkowego - stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy, jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.
Autor komentarza - Tomasz Michalik - o zmianach w VAT:
Koniec...


500 pytań o VAT - odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
500 pytań o VAT - odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
INFOR PL SA
INFOR
Publikacja zawiera 500 odpowiedzi na najczęściej powtarzające się oraz najtrudniejsze pytania dotyczące rozliczenia VAT z zakresu:– wystawiania i korekty faktur– ustalania obowiązku podatkowego– odliczania VAT naliczonego, w tym od wydatków samochodowych– ustalania podstawy opodatkowania Przedstawiamy również odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczenia dostaw objętych odwrotnym obciążeniem po zmianach od 1 lipca 2015 r...
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Mariusz Pogoński
Lexis Nexis

Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych napisany przez praktyka prawa podatkowego. Jego ogromną zaletą jest aktualność oraz problemowe ujęcie porusznych tematów. Autor zwraca uwagę nie tylko na aspekty teoretyczne, lecz także na praktyczny wymiar stosowania norm prawnych zawartych w ustawie. W celu przystępnego zobrazowania omawianych kwestii publikację wzbogacono licznymi odwołaniami...

Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego - ebook/pdf
Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego - ebook/pdf
Aneta Szwęch
INFOR
Zasady ustalania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT obowiązują już dwa lata. Początkowo zakładano, że przepisy te przede wszystkim ułatwią rozliczenia w zakresie VAT u tych podatników, którzy ze swoimi kontrahentami mieli podpisane umowy o stałej współpracy. Podatnicy świadczący stałe usługi lub dokonujący powtarzających się dostaw oczekiwali, że zamiast monitorować poszczególne daty sprzedaży...
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
INFOR
Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od, szeroko rozumianych...
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
Odsetki w kosztach osób prawnych - ebook/pdf
INFOR PL SA
Infor PL

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodo - wym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478), dalej jako „ustawa zmieniająca” - przepisy wprowadzające istotne zmiany w zasadach podatkowego rozliczania odsetek od...

 • Nowy sposób wyliczania prewspółczynnika w gminach i jednostkach budżetowych - ebook/pdf
  Nowy sposób wyliczania prewspółczynnika w gminach i jednostkach budżetowych - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany dotyczące odliczeń częściowych w przypadkach, gdy podatnicy dokonują zakupów towarów i usług wykorzystywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (art. 86 ust. 2a-2h ustawy o VAT). Podatnicy stosujący te przepisy określają tzw. prewspółczynnik. Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie...

  Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego - ebook/pdf
  Od jakiej sprzedaży można odliczać VAT na koniec okresu rozliczeniowego - ebook/pdf
  Aneta Szwęch
  Infor PL

  Zasady ustalania obowiązku podatkowego na podstawie art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o VAT obowiązują już dwa lata. Początkowo zakładano, że przepisy te przede wszystkim ułatwią rozliczenia w zakresie VAT u tych podatników, którzy ze swoimi kontrahentami mieli podpisane umowy o stałej współpracy. Podatnicy świadczący stałe usługi lub dokonujący powtarzających się dostaw oczekiwali...

  Prawo podatkowe przedsiębiorców - ebook/pdf
  Prawo podatkowe przedsiębiorców - ebook/pdf
  Piotr Karwat, Andrzej Kaznowski, Hanna Litwińczuk
  Wolters Kluwer

  Prawo podatkowe Przedsiębiorców - wydanie siódme - obejmuje całość problematyki podatkowej z punktu widzenia podatnika prowadzącego działalność gospodarczą. W książce wyjaśniono nie tylko konstrukcje podatków, ale przedstawiono też ocenę funkcjonowania regulacji podatkowych w praktyce poprzez odwołanie do orzecznictwa sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE oraz interpretacji organów podatkowych...
  Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. - ebook/pdf
  Korekta kosztów przez dłużnika - Nowe obowiązki od 1 stycznia 2013 r. - ebook/pdf
  Tadeusz Szczupaczyński-Dotryw, Radosław Kowalski, Tadeusz Waślicki
  Wolters Kluwer
  Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszły w życie istotne zmiany w rozliczaniach podatku dochodowego dla osób prawnych oraz fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku gdy nie dokonają one zapłaty swoich zobowiązań, przekraczając określone w ustawie terminy. Pomimo szczytnych celów, wprowadzone zmiany, skomplikowały znacznie kwestię rozliczeń podatkowych, nie pozostając bez wpływu na konieczność wypracowania określonych...


  Kiedy rozliczać VAT od umów długoterminowych - ebook/pdf
  Kiedy rozliczać VAT od umów długoterminowych - ebook/pdf
  Ewa Kowalska
  Infor PL

  Ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT wymaga prawidłowego określenia chwili dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. W przypadku czynności długotrwałych, w wykonaniu których dochodzi do regularnej i powtarzalnej sprzedaży, obowiązek podatkowy jest często ustalany w sposób szczególny. Obowiązek podatkowy nie jest wówczas związany z faktycznym wykonaniem czynności...

  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT - ebook/pdf
  Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT - ebook/pdf
  Paweł Selera
  Wolters Kluwer
  'Odliczenie i zwrot podatku naliczonego to podstawowe 'mechanizmy' funkcjonowania podatku od towarów i usług. Przyznanie uprawnienia do odliczenia i zwrotu ma przy tym nie tylko znaczenie dla skutków podatku VAT ocenianych w kraju, lecz także wiąże się z realizacją jednej z podstawowych zasad wspólnego systemu podatku VAT. Stąd też kompleksowa analiza odliczenia i zwrotu podatku naliczonego ma ogromne znaczenie nie tylko dla oceny skutków...
  Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Aneta Flisek
  C. H. Beck

  Stan prawny: 19 maja 2014 r.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

  Podatki 2014, wyd. 2 objęło zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te związane są przede wszystkim z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków związanych...  Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia - ebook/pdf
  Koszty podatkowe – wyłączenia i ograniczenia - ebook/pdf
  Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
  INFOR

  Koszty uzyskania przychodów to jedna z najważniejszych pozycji w rozliczeniu podatkowym każdego przedsiębiorcy. Z uwagi na ogólną definicję tego pojęcia przewidzianą w przepisach podatkowych, a także liczne ograniczenia określone w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty są też jednym z najczęstszych powodów sporów podatnika z fiskusem...

  Jak udokumentować i rozliczyć sprzedaż przez Internet - ebook/pdf
  Jak udokumentować i rozliczyć sprzedaż przez Internet - ebook/pdf
  Aneta Szwęch
  INFOR

  Publikacja omawia zasady rozliczeń w VAT sprzedaży internetowej, która jest jedną z form sprzedaży wysyłkowej, obecnie bardzo popularnej. Brak bezpośredniego kontaktu z klientem powoduje częste problemy co do sposobu rozliczeń VAT. Problematyczne jest rozliczenie zwrotów towarów czy ustalenie terminu obowiązku podatkowego, gdy sprzedaż odbywa się za zaliczeniem pocztowym. Obecnie organy podatkowe jednomyślnie potwierdzają...

  Podatek akcyzowy. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Podatek akcyzowy. Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Jacek Matarewicz
  Lexis Nexis

  Niniejsza publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym napisany przez praktyka – doradcę podatkowego i adwokata zajmującego się obsługą podmiotów z branży energetycznej, samochodowej, tytoniowej oraz alkoholowej, w szczególności w zakresie rozliczania akcyzy. Autor poza przepisami ustawy omówił kluczowe dla komentowanych przepisów unormowania aktów wykonawczych oraz praktykę organów podatkowych...

  Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz - ebook/pdf
  Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz - ebook/pdf
  Klaudia Stelmaszczyk, Paweł Borszowski
  Wolters Kluwer
  Paweł Borszowski doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Podyplomowych Studiów Podatkowych na UWr; były pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu; autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Warszawa 2011) oraz komentarza do ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym (Warszawa...

  Skarga na interpretacje, decyzje oraz bezczynność organów podatkowych - ebook/pdf
  Skarga na interpretacje, decyzje oraz bezczynność organów podatkowych - ebook/pdf
  Grzegorz Gębka
  INFOR
  W publikacji przedstawiamy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpłynęła na podstawowe prawa procesowe podatnika takie jak: - zaskarżanie interpretacji podatkowych,- zaskarżanie decyzji podatkowych i innych czynności w ramach czynności sprawdzających i kontrolnych,- skarżenie przewlekłości postępowania podatkowego oraz bezczynności organu.Każde ze wskazanych zagadnień zostało omówione krok po kroku...
  Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami - ebook/pdf
  Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami - ebook/pdf
  Beata Rogalska
  Wolters Kluwer
  Beata Rogalska doktor nauk prawnych; radca prawny; wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Prawo finansowe i skarbowość; autorka książek: Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym (Warszawa 2014); NIP zasady ewidencji podatkowej (Warszawa 2002); Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (Warszawa 2003) oraz około 200 artykułów w czasopismach fachowych...  VAT 2019 - ebook/pdf
  VAT 2019 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor Biznes

  W 2019 r. weszło w życie wiele zmian w VAT. Dotyczą one m.in.:
  • nowych zasad opodatkowania bonów towarowych,
  • skrócenia terminu na skorzystanie z ulgi na złe długi,
  • ułatwienia ubiegania się o zwrot VAT,
  • nowych zasad szacowania podstawy opodatkowania,
  • ograniczenia zwolnień z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej,
  • rozszerzenia katalogu sytuacji...

  Zbiór karny 2014. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Zbiór karny 2014. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Lexis Nexis

  Wykaz najważniejszych zmian:

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  od 26 maja 2014 r. – ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 538)

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


  Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r. - ebook/pdf
  Faktury VAT. Zasady fakturowania - zmiany od 1.1.2013 r. - ebook/pdf
  Józef Wyciślok
  C. H. Beck

  Niniejsza publikacja w przejrzysty i kompleksowy sposób prezentuje sposób oraz zasady fakturowania i dokumentowania transakcji, uwzględniając wszelkie zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r.

  ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE OD 1.1.2013 r.

  Zmiany wchodzące w życie po 1.1.2013 r. dotyczą m.in.:

  • faktur korygujących –  zmiana ma charakter fakultatywny, dotyczący możliwości rezygnacji z umieszczenia na korekcie...

  Meritum. Podatki 2021 - ebook/pdf
  Meritum. Podatki 2021 - ebook/pdf
  Aleksander Kaźmierski
  Wolters Kluwer

  Najważniejsze uwzględnione w 19. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.:

  PIT:

  • niekorzystne dla podatników zmiany – co do ulgi abolicyjnej (od 1 stycznia 2021 r.);
  • preferencyjne zasady odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej z powodu epidemii COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
  • zasady odliczania od dochodu – stanowiącego podstawę opodatkowania – darowizn przekazanych na przeciwdziałanie...

  Podatki 2014 - ebook/epub
  Podatki 2014 - ebook/epub
  Aneta Flisek
  C. H. Beck

  Planowany termin wydania: 27 stycznia 2014 r.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

  Podatki 2014, opracowanie zawierające teksty podatkowych aktów prawnych. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe:

  • Ordynację podatkową...
  Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami - ebook/pdf
  Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami - ebook/pdf
  Paweł Borszowski
  Wolters Kluwer

  Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:

  • od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;
  • do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe...

  Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami - ebook/pdf
  Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami - ebook/pdf
  Paweł Borszowski
  Wolters Kluwer

  Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:

  • od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;
  • do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe...

  Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy - ebook/pdf
  Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy - ebook/pdf
  Aleksander Słysz
  Wolters Kluwer
  Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie omawiające stosunek prawa podatkowego do czynności i przychodów z czynności, które stanowią czyny zabronione lub mają charakter działań naruszających normy innych gałęzi prawa oraz przekraczających normy moralne.

  Głównym celem pracy jest ustalenie pozytywnoprawnych granic wyłączenia czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy spod zakresu stosowania...
  100 pytań o obowiązek podatkowy - ebook/pdf
  100 pytań o obowiązek podatkowy - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

  Publikacja – zawiera informacje, kiedy dla przedsiębiorców powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Opracowanie zawiera 100 odpowiedzi na najczęściej zadawane przez przedsiębiorców pytania dotyczące tego:
  • jakie są zasady ogólne powstawania obowiązku podatkowego VAT (m.in. w sytuacji sprzedaży na próbę, podwójnej zapłaty, WDT itp.)
  • kiedy obowiązek podatkowy powstaje w sytuacjach szczególnych (m...