Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00294 005447 20481655 na godz. na dobę w sumie

Vat od samochodów - ebook/pdf

Vat od samochodów - ebook/pdf
Vat od samochodów - ebook/pdf
INFOR PL SA
INFOR
Publikacja zawiera wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. Opisane w publikacji zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT dotyczą wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.Wyjaśnienia MF wskazują m.in.: jakich pojazdów dotyczą nowe zasady odliczania, jakie wydatków dotyczą nowe zasady odliczania, jakie zasady odliczania obowiązują od 1 kwietnia w przypadku wydatków samochodowych, ograniczenia w odliczeniu VAT naliczonego do 50%, kiedy przysługuje prawo do odliczenia VAT w 100%, jakie formalności należy spełnić aby odliczyć 100% VAT od wydatków związanych z samochodami wykorzystywanymi wyłącznie w działalności, jak należy postąpić w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu, jak korygować VAT naliczony od wydatków samochodowych, jakie są zasady odliczania VAT od paliwa do samochodów, jakie są skutki sprzedaży używanych pojazdów samochodowych objętych ograniczonym prawem do odliczenia VAT.
Wszystkie kategorie Tylko biznes Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Vat od samochodów - ebook/pdf
Vat od samochodów - ebook/pdf
INFOR PL SA
Infor PL

Publikacja zawiera wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania zasad odliczania VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. Opisane w publikacji zasady odliczania i rozliczania na gruncie podatku VAT dotyczą wszystkich wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3...

 • Samochód w firmie - ebook/pdf
  Samochód w firmie - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  INFOR

  Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i po spełnieniu określonych warunków - zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT od pojazdów samochodowych...

  100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - ebook/epub
  100 odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące VAT - ebook/epub
  Praca zbiorowa
  Wiedza i Praktyka
  Podatek od towarów i usług najczęściej sprawia kłopoty podatnikom, na co niewątpliwie wpływają też częste zmiany przepisów. Wystarczy choćby wspomnieć o tym, że od 1 lipca 2015 r. podatnicy mogą korzystać z prawa do odliczania 50% wydatków na paliwo wykorzystywane do samochodów osobowych wykorzystywanych do celów mieszanych. Od tego dnia przestanie bowiem obowiązywać czasowo wprowadzony zakaz odliczania VAT od tych wydatków...
  PODATKI NR 12 - 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO wydanie internetowe - ebook/pdf
  PODATKI NR 12 - 100 PYTAŃ O ODLICZANIE VAT NALICZONEGO wydanie internetowe - ebook/pdf
  Infor PL

  Publikacja zawiera zbiór odpowiedzi na pytania związane z realizacją prawa do odliczenia VAT naliczonego, po wprowadzeniu od 1 kwietnia 2015 r. wskaźnika odliczenia według „pre-proporcji”.

  Realizacja prawa do odliczenia jest związana z licznymi obowiązkami formalnymi, a nieprawidłowości w odliczaniu VAT mogą spowodować powstanie zaległości podatkowych i konieczność płacenia odsetek...


  500 pytań o VAT - odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
  500 pytań o VAT - odpowiedzi na trudne pytania z interpretacjami Ministerstwa Finansów - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  INFOR
  Publikacja zawiera 500 odpowiedzi na najczęściej powtarzające się oraz najtrudniejsze pytania dotyczące rozliczenia VAT z zakresu:– wystawiania i korekty faktur– ustalania obowiązku podatkowego– odliczania VAT naliczonego, w tym od wydatków samochodowych– ustalania podstawy opodatkowania Przedstawiamy również odpowiedzi na pytania dotyczące rozliczenia dostaw objętych odwrotnym obciążeniem po zmianach od 1 lipca 2015 r...
  500 pytań o VAT - ebook/pdf
  500 pytań o VAT - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  INFOR PL

  W 2014 r. dwukrotnie zmieniły się przepisy VAT: od 1 stycznia i 1 kwietnia br. Dla podatników była to prawdziwa rewolucja. Nowe regulacje w praktyce sprawiają nadal wiele problemów, o czym świadczy ilość zadawanych pytań do naszych ekspertów. Dlatego powstała publikacja, która zawiera 500 odpowiedzi na najczęściej powtarzające się oraz najtrudniejsze pytania naszych Czytelników...

  Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi - ebook/pdf
  Rozliczanie podatku VAT związanego z pojazdami samochodowymi - ebook/pdf
  Łukasz Postrzech, Mariusz Gumola
  Wolters Kluwer
  Mariusz Gumola doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem; współpracował z renomowa-
  nymi kancelariami podatkowymi i prawnymi, zdobywając praktyczne doświadczenie w obszarze prawa
  podatkowego i karnego skarbowego, a także w reprezentowaniu podatników w kontaktach i sporach
  z aparatem skarbowym, w tym dotyczących podatków pośrednich; współpracuje z Centrum Pomocy
  Profesjonalisty Wolters Kluwer; jest autorem licznych publikacji...
  Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – koszty, przychody, VAT - ebook/pdf
  Świadczenia nieodpłatne na rzecz pracowników – koszty, przychody, VAT - ebook/pdf
  Tomasz Krywan
  INFOR

  Wielu pracodawców przekazuje swoim pracownikom nieodpłatnie różnego rodzaju świadczenia. Jest to najpopularniejszy z pozapłacowych elementów wynagradzania pracowników. W związku z tym pracodawcy mają liczne wątpliwości związane z prawidłowym rozliczaniem tego rodzaju świadczeń. Dotyczą one w szczególności konieczności rozpoznawania z tego tytułu przychodu po stronie pracownika...

  VAT od samochodów - najnowsze wyjaśnienia ekspertów - ebook/pdf
  VAT od samochodów - najnowsze wyjaśnienia ekspertów - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Aby podatnik miał prawo do 100% pełnego odliczenia VAT od samochodu muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania wyklucza ich użycie do celów prywatnych; wykluczenie użytku prywatnego musi zostać potwierdzone prowadzoną przez podatnika. Pobierz e-book i poznaj najnowsze orzecznictwo oraz wyjaśnienia ekspertów...

  Samochód w firmie - ebook/pdf
  Samochód w firmie - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Infor PL


  Przedsiębiorcy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują różne środki transportu, które są dla nich niezbędnym narzędziem pracy. Wydatki związane z ich nabyciem i eksploatacją mogą być znaczne i po spełnieniu określonych warunków - zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Niezwykle istotne, a także sprawiające przedsiębiorcom wiele trudności są kwestie związane z odliczaniem VAT...
  Dokumentowanie wydatków - ebook/pdf
  Dokumentowanie wydatków - ebook/pdf
  INFOR PL SA
  INFOR
  Prawidłowa dokumentacja wydatków to jeden z podstawowych warunków, które podatnik musi spełnić aby rozliczyć wydatki w kosztach podatkowych. Dokumentowanie wydatków ma również duży wpływ na rozliczenia VAT. W publikacji przedstawiamy przegląd najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych i interpretacji MF w sprawach związanych z dokumentowaniem wydatków w firmie.
  VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - ebook/pdf
  VAT w jednostkach publicznych po nowelizacji z 2014 roku - ebook/pdf
  Jakub Kolski
  Wiedza i Praktyka

  Z początkiem 2014 roku weszły w życie rewolucyjne zmiany dotyczące zasad rozliczania podatku od towarów i usług. Nowelizacja ustawy o VAT objęła m.in. sposób kalkulacji podstawy opodatkowania, zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego oraz reguły odliczania. Aktualnie samo wystawienie faktury, poza nielicznymi wyjątkami, nie ma już wpływu na zasady rozliczenia VAT...

  VAT. Komentarz 2014 - ebook/pdf
  VAT. Komentarz 2014 - ebook/pdf
  Tomasz Michalik
  C. H. Beck
  Rekomendowany
  przez praktyków!
  Komentarz autorstwa Tomasza Michalika - wybitnego specjalisty z zakresu prawa podatkowego - stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy, jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.
  Autor komentarza - Tomasz Michalik - o zmianach w VAT:
  Koniec...


  VAT. Komentarz 2014 - ebook/epub
  VAT. Komentarz 2014 - ebook/epub
  Tomasz Michalik
  C. H. Beck
  Rekomendowany przez praktyków!
  Komentarz autorstwa Tomasza Michalika - wybitnego specjalisty z zakresu prawa podatkowego - stanowi kompleksowe omówienie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Opracowanie zawiera szczegółową analizę przepisów wymienionej ustawy, jak również omówienie bogatego orzecznictwa sądów krajowych, unijnych oraz interpretacji Ministra Finansów.
  Autor komentarza - Tomasz Michalik - o zmianach w VAT:
  Koniec...


  SAMOCHÓD osobowy w firmie - ebook/pdf
  SAMOCHÓD osobowy w firmie - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  Infor PL

  W publikacji zostały przedstawione wszystkie projektowane na 2019 r. zmiany rozliczania w kosztach wydatków samochodowych. Większość zmian będzie miała zastosowanie wprost od 1 stycznia 2019 r – niezależnie od tego, kiedy samochód został nabyty czy wyleasingowany. Warto wiedzieć, że nie dotyczy to umów leasingowych (najmu i dzierżawy) samochodów osobowych zawartych do końca 2018 r...


  Sprzedaż mieszana - zmiana stanowiska MF - ebook/pdf
  Sprzedaż mieszana - zmiana stanowiska MF - ebook/pdf
  Marcin Majchrowski
  INFOR
  Minister Finansów zamierza znacznie ograniczyć prawo do odliczania VAT od tzw. wydatków mieszanych, tj. tych, które mają jednoczesny związek nie tylko z działalnością gospodarczą podatnika, ale także ze zdarzeniami pozostającymi poza zakresem ustawy o VAT. Zmiany przepisów mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r. i będą wymierzone przede wszystkim w jednostki samorządu terytorialnego...
  Praktyczny leksykon VAT 2016 - ebook/pdf
  Praktyczny leksykon VAT 2016 - ebook/pdf
  Praca zbiorowa
  INFOR

  Unikatowa publikacja kompleksowo omawiająca zagadnienia dotyczące rozliczeń VAT.

  Praktycznie, na przykładach, wyjaśnia, jak prawidłowo:

  • odliczać VAT,
  • wystawiać faktury,
  • ustalać datę powstania obowiązku podatkowy,
  • rozliczyć VAT od samochodu
  • określać wysokość podstawy opodatkowania.

  Prezentuje wszystkie istotne zagadnienia, które występują w obrocie gospodarczym, a które mogą sprawić podatnikom wiele problemów ze względu na...

  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2017 - ebook/pdf
  Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów 2017 - ebook/pdf
  Grzegorz Ziółkowski
  INFOR

  Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  W publikacji:

  • Zasady prowadzenia księgi według wzoru obowiązującego w 2017 r.
  • Rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów)
  • Rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych...

  Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach - ebook/pdf
  Zakupy materiałów, towarów i usług w rachunkowości i podatkach - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

  Jednostki gospodarcze podczas swojej działalności nabywają materiały, towary i usługi aby realizować cele do jakich zostały powołane tj. prowadzić działalność produkcyjną, usługową lub handlową.

  Każda transakcja związana z nabyciem materiałów, towarów czy usług powinna być rozpatrywana zarówno pod względem rachunkowym jak i podatkowym

  Publikacja w przystępny sposób omawia zasady:

  • wyceny i ewidencji zakupu towarów...

  Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
  Samochód w firmie w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  W publikacji zostały omówione najważniejsze zmiany dotyczące rozliczania firmowych aut. Nasi eksperci wyjaśniają m.in. jakie konsekwencje podatkowe ma sprzedaż używanego w działalności samochodu, a także jak rozliczyć odpłatne korzystanie pracownika z auta do celów prywatnych. Ponadto odpowiadają od jakich wydatków związanych z samochodami można obecnie odliczać VAT i w jakiej wysokości...

  VAT od 1 kwietnia 2014. Nowe zasady odliczania podatku od aut, paliwa i wydatków eksploatacyjnych - ebook/pdf
  VAT od 1 kwietnia 2014. Nowe zasady odliczania podatku od aut, paliwa i wydatków eksploatacyjnych - ebook/pdf
  Rafał Kuciński, Bogdan Świąder
  Wiedza i Praktyka

  W broszurze VAT od 1 kwietnia 2014 r. przedstawiamy dokładnie każdą zmianę przepisów dotyczących podatku od towarów i usług w zakresie odliczania VAT od aut, paliwa do nich oraz wydatków związanych z eksploatacją pojazdów. Wskazujemy również na skutki tych nowości oraz podpowiadamy na co zwrócić szczególną uwagę, aby nie narazić się na konflikt z organem skarbowym...

  Odliczanie VAT w 2017 roku - ebook/pdf
  Odliczanie VAT w 2017 roku - ebook/pdf
  Bogdan Świąder, Rafał Kuciński, Mariusz Olech, Justyna Kowalik
  Wiedza i Praktyka

  Każdy czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia od swojego podatku należnego kwot podatku naliczonego mu w poprzedniej fazie obrotu. Jest to zasada neutralności VAT. Jednak bezpieczne skorzystanie z tego prawa nie zawsze jest łatwe a co więcej - podlega ciągłej kontroli fiskusa. W tej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe omówienie kwestii odliczania podatku naliczonego.

  Jak ewidencjonować w PKPiR wydatki po zmianach - ebook/pdf
  Jak ewidencjonować w PKPiR wydatki po zmianach - ebook/pdf
  Grzegorz Ziółkowski
  INFOR

  W 2017 r. z 15000 euro do 15000 zł został obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Nieprzestrzeganie tego obowiązku ma swoje negatywne konsekwencje podatkowe w postaci wyłączenia z kosztów wydatków zapłaconych wbrew obowiązkowi gotówką. W publikacji omawiamy nowe zasady rozliczania wydatków gotówkowych w kosztach...

  Koszty 2017 – po zmianach - ebook/pdf
  Koszty 2017 – po zmianach - ebook/pdf
  Tomasz Krywan
  INFOR

  Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku należnego do zapłaty. Koszty zmniejszają podstawę opodatkowania i sprawiają że podatek należny do zapłaty jest niższy. Obowiązujące zasady ustalania kosztów podatkowych są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami...

  Wydatki strukturalne - ebook/pdf
  Wydatki strukturalne - ebook/pdf
  Piotr Wieczorek
  C. H. Beck

  Wydatki strukturalne budzą wiele wątpliwości zarówno u pracowników odpowiedzialnych za ich klasyfikowanie, jak i u pracowników księgowości oraz samych kontrolujących prawidłowość ujęcia wydatków w odpowiednich kodach klasyfikacji wydatków strukturalnych. Można powiedzieć, że 'interpretacja goni interpretację'.

  Celem tej książki jest wskazanie zasad prawidłowego klasyfikowania i prowadzenia ewidencji wydatków strukturalnych...

  Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Podatki 2014. Wydanie 2 - ebook/pdf
  Aneta Flisek
  C. H. Beck

  Stan prawny: 19 maja 2014 r.

  Jest to seria adresowana do doradców podatkowych, prawników, pracowników administracji, przedsiębiorców, studentów i wszsytkich, dla których znajomość obowiązujących przepisów prawa podatkowego stanowi warunek prawidłowego wykonania zawodu.

  Podatki 2014, wyd. 2 objęło zmiany wchodzące w życie w kwietniu 2014 r. Regulacje te związane są przede wszystkim z podatkiem naliczonym w przypadku wydatków związanych...  Rodzina 5oo+ - ebook/pdf
  Rodzina 5oo+ - ebook/pdf
  Anna Grześkowiak
  INFOR
  TYLKO U NAS

  Od 1 kwietnia 2016 r. większość rodzin będzie uprawniona do wypłaty świadczenia wychowawczego na dzieci. Publikacja zawiera informacje, jakie rodziny obejmie nowe świadczenie, czy osoby samotne bądź rozwiedzione także mają prawo do świadczenia, jakie są zasady przyznawania świadczeń a także jakie dokumenty należy złożyć np. w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko a jakie w przypadku ubiegania się...
  PKPiR 2018 - ebook/pdf
  PKPiR 2018 - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Infor

  Komplet informacji o zasadach prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

  W publikacji omówiono:

  rozliczanie przychodów w pkpir (m.in. rozliczenie otrzymanej zaliczki, rozliczenie dofinansowań, zasady dokonywania korekty przychodów),

  rozliczanie kosztów w pkpir (m.in. rozliczenie kosztów podróży służbowych, wydatków samochodowych, odpisów amortyzacyjnych, zasady dokonywania korekty kosztów...

  Jak wysyłać pracowników w podróż służbową i jak ją rozliczać – odpowiedzi na pytania Czytelników - ebook/pdf
  Jak wysyłać pracowników w podróż służbową i jak ją rozliczać – odpowiedzi na pytania Czytelników - ebook/pdf
  Marek Rotkiewicz
  Infor

   

  Opracowanie zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania pracodawców dotyczące kierowania pracowników w podróż służbową (w tym cudzoziemców), wydatków dokonanych przez pracowników podczas delegacji i zasad ich rozliczania,  warunków wykorzystywania w czasie podróży pojazdów pracodawcy i tych niebędących jego własnością

  Rodzina 500 plus - ebook/pdf
  Rodzina 500 plus - ebook/pdf
  Infor Ekspert
  Infor PL

  Od 1 kwietnia 2016 r. większość rodzin będzie uprawniona do wypłaty świadczenia wychowawczego na dzieci. Publikacja zawiera informacje, jakie rodziny obejmie nowe świadczenie, czy osoby samotne bądź rozwiedzione także mają prawo do świadczenia, jakie są zasady przyznawania świadczeń a także jakie dokumenty należy złożyć np. w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko a jakie w przypadku ubiegania się o świadczenie...

  VAT w samorządach - ebook/pdf
  VAT w samorządach - ebook/pdf
  Janina Fornalik
  INFOR
  1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady odliczania VAT przez samorządy. Publikacja omawia najważniejsze zmiany w tym zakresie, a także na przykładach konkretnych inwestycji realizowanych przez JST i ich jednostki podległe opisuje konsekwencje nowych przepisów.
  Rozliczanie VAT od samochodów w 2018 roku - ebook/pdf
  Rozliczanie VAT od samochodów w 2018 roku - ebook/pdf
  dr Katarzyna Trzpioła, Tomasz Krywan
  Wiedza i Praktyka

  Z e-booka dowiesz się, jak w świetle obowiązujących przepisów odbywa się odliczanie VAT od samochodów i innych pojazdów (np. motocykli, motorowerów) wykorzystywanych w firmie oraz jakie warunki trzeba spełnić, aby móc odliczyć 100% VAT. Publikacja zawiera także praktyczne podpowiedzi, jak wydatki związane z samochodami rozliczać do celów bilansowych.

  Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych - ebook/pdf
  Sprawozdawczość budżetowa 2014. Sprawozdania budżetowe i sprawozdania z zakresu operacji finansowych - ebook/pdf
  Mieczysława Cellary, Lucyna Kuśnierz, Barbara Wołczak
  C. H. Beck

  Sprawozdawczość budżetowa 2014

  wyjaśnia jak krok po kroku sporządzić wszystkie
  sprawozdania budżetowe i sprawozdania
  z operacji finansowych.
  Poradnik opatrzony
  został licznymi przykładami liczbowymi
  i wypełnionymi formularzami sprawozdań.

  Zmiany w finansach publicznych 2014

  730 stron praktycznej wiedzy!

  Książka jako jedyna na rynku zawiera 348 odpowiedzi na najczęściej
  zadawane pytania w zakresie sprawozdawczości oraz wyjaśnienia...