Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00019 005061 22440930 na godz. na dobę w sumie

Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych - ebook/pdf

Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych - ebook/pdf
Wpływ upadłości likwidacyjnej na wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych - ebook/pdf
Maciej Pannert
Wolters Kluwer
Stan prawny na 1.03.2010 r. Niniejsza monografia porusza zagadnienie wpływu upadłości likwidacyjnej na wynikające z umów wzajemnych zobowiązania upadłego. Poczynione przez autora w tym zakresie ustalenia są interesujące nie tylko z teoretycznego punktu widzenia, ale przede wszystkim wykazują istotną doniosłość praktyczną, co czyni niniejsze opracowanie przydatnym zwłaszcza dla syndyków i sędziów-komisarzy, a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką upadłości.
Wszystkie kategorie Tylko prawo i podatki Tylko pozostałe kategorie
Książki podobne do wybranej publikacji
Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Wyłączenia z masy upadłości - ebook/pdf
Dariusz Chrapoński
C. H. Beck

Problematyka niniejszej publikacji jest bezpośrednio związana z jednym z najbardziej istotnych zagadnień występujących w prawie upadłościowym i naprawczym, a mianowicie z problematyką składu masy upadłości.
Celem książki jest:

 • skatalogowanie przypadków wyłączeń z masy upadłości, oraz
 • wskazanie przyczyn, dla których ustawodawca odstąpił od ogólnej zasady, że cały majątek upadłego jest przeznaczony na zaspokojenie wierzycieli...


Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/pdf
Stanisław Gurgul
C. H. Beck

Stan prawny: 1 listopada 2013 r.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień:

 • ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
 • z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • odrębnego postępowania upadłościowego,
 • postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością.

Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji...

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/epub
Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz - ebook/epub
Stanisław Gurgul
C. H. Beck

Stan prawny: 1 listopada 2013 r.

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz zawiera dokładne omówienie przepisów dotyczących zagadnień:

 • ogólnych o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach,
 • z zakresu międzynarodowego postępowania upadłościowego,
 • odrębnego postępowania upadłościowego,
 • postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością.

Dziewiąte wydanie komentarza zawiera omówienie wszystkich ostatnich nowelizacji...

Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego - ebook/pdf
Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego - ebook/pdf
Paweł Janda
Wolters Kluwer

Stan prawny na 30.09.2007 r.

Sposoby zaspokajania roszczeń w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego to opracowanie, w którym w sposób szczegółowy ujęto zagadnienia związane z zaspokajaniem roszczeń wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Pamiętając, że jego głównym celem jest zaspokajanie roszczeń w jak najwyższym stopniu, można stwierdzić, że zawarta w książce problematyka stanowi jedną... • Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
  Sytuacja prawna syndyka masy upadłości - ebook/pdf
  Izabella Gil
  C. H. Beck

  Monografia przedstawia zagadnienie praw i obowiązków syndyka masy upadłościowej - zarówno w aspekcie procesowym jak i materialnoprawnym. W kontekście sytuacji prawnej syndyka omówiono poszczególne etapy postępowania upadłościowego, związane z ustaleniem stanu czynnego i biernego masy upadłości, sprawowaniem zarządu oraz likwidacją majątku upadłego, a także podziałem funduszów masy upadłości i zakończeniem postępowania...

  Upadłość a potrącenie. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość a potrącenie. Komentarz - ebook/pdf
  Rafał Adamus
  C. H. Beck

  Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytucji potrącenia w kontekście upadłości zarówno układowej, jak i likwidacyjnej.

  Opracowanie zasadniczo zawiera omówienie sześciu artykułów ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze: art. 89, 93–96, 245 ust. 1 pkt 5. Przy czym wskazano także na inne przepisy tej ustawy mające znaczenie dla przedstawionego zagadnienia problemowego...

  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wydanie 5 - ebook/pdf
  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Wydanie 5 - ebook/pdf
  Rafał Adamus, Halina Buk, Dariusz Chrapoński
  Lexis Nexis

  Stan prawny na 25 marca 2014 roku

  Prawo upadłościowe i naprawcze jest aktem prawnym dość często stosowanym w praktyce, jego przepisy w znacznym zakresie stanowią przedmiot orzeczeń judykatury, toteż oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie tej cieszącej się uznaniem publikacji.

  Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz to opracowanie przygotowane przez prawników praktyków, zajmujących się również pracą naukową...

  Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego - ebook/pdf
  Podstawy wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego - ebook/pdf
  Patryk Filipiak
  Wolters Kluwer

  Prezentowana publikacja jest pierwsza na rynku wydawniczym monografia poświęcona wtórnemu postępowaniu upadłościowemu i jedna z nielicznych dotyczących transgranicznego postępowania upadłościowego w Unii Europejskiej.

  W książce ujęto wyniki badan empirycznych przeprowadzonych we wszystkich sadach upadłościowych w Polsce, uwzględniono tez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Sądu Najwyższego dotyczące unijnych...
  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Patryk Filipiak, Anna Hrycaj, Łukasz Lipowicz
  Wolters Kluwer

  Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłościowych.

  Autorzy – sędzia, doradca restrukturyzacyjny oraz współtwórca nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej – łączą różne perspektywy i poglądy na istotne kwestie oraz proponują rozwiązania wielu...


  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość konsumencka. Komentarz - ebook/pdf
  Patryk Filipiak, Anna Hrycaj, Łukasz Lipowicz
  Wolters Kluwer

  Komentarz przybliża przepisy regulujące postępowanie upadłościowe konsumenta, czyli osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej, z uwzględnieniem w szerokim zakresie orzecznictwa sądów upadłościowych.

  Autorzy – sędzia, doradca restrukturyzacyjny oraz współtwórca nowelizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej – łączą różne perspektywy i poglądy na istotne kwestie oraz proponują rozwiązania wielu...


  Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości - ebook/pdf
  Zaskarżenie przed sądem czynności upadłego dokonanych z pokrzywdzeniem wierzycieli masy upadłości - ebook/pdf
  Piotr Gil
  Wolters Kluwer
  Piotr Gil doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Centrum Mediacji na WPiA UO; radca prawny; wykładowca prowadzący szkolenia dla Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu i w Wałbrzychu oraz dla Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu; autor i współautor publikacji z zakresu postępowania cywilnego...


  Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
  Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  W opracowaniu uwzględniono stan sprawny do Dz.U. z 2013 r. poz. 934. Aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

  • prawo spółek handlowych: klasyfikacja spółek, charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością...

  Upadłość transgraniczna w prawie UE - ebook/pdf
  Upadłość transgraniczna w prawie UE - ebook/pdf
  Tomasz Chilarski
  C. H. Beck

  Autor kompleksowo analizuje problematykę upadłości trans granicznej w prawie wspólnotowym, która zyskała na znaczeniu w związku z rozwojem wspólnotowego rynku wewnętrznego oraz występowaniem wspólnotowej konkurencji.

  Poddając analizie wspólnotową regulację w zakresie upadłości trans granicznej - rozporządzenie 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego, dyrektywę 20001/17 w sprawie reorganizacji i likwidacji zakładów...

  Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
  Prawo handlowe w pigułce - ebook/pdf
  Wioletta Żelazowska
  C. H. Beck

  Stan prawny: 1 września 2019 r.

  Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie wprowadzenia do systemu prawa handlowego prostej spółki akcyjnej i głosowania elektronicznego, jak również zmiany w KRS w zakresie formularzy urzędowych.

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa handlowego...

  Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
  Małżeńska współzależność majątkowa w polskim prawie cywilnym - ebook/pdf
  Jakub Michał Łukasiewicz
  C. H. Beck

  Publikacja opisuje występującą pomiędzy małżonkami relację współzależności, która to stanowi w założeniu Autora istotę małżeństwa z punktu widzenia prawa.  W sposób nowatorski przedstawione zostały w niej konsekwencje prawne posiadania statusu współmałżonka.

  Autor porusza w pracy m.in. takie zagadnienia jak:

  • ewolucję małżeńskich stosunków majątkowych,
  • zasady odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązania...

  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz - ebook/pdf
  Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz - ebook/pdf
  Monika Tarska
  C. H. Beck

  Komentarz do ustawy z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym opisuje całokształt problematyki rejestru sądowego na gruncie prawa polskiego. Adresowany jest głównie do praktyków  wymiaru sprawiedliwości oraz przedsiębiorców i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczo-prawnym. Odpowiada na konkretne problemy pojawiające się w związku ze stosowaniem przepisów komentowanej ustawy...

  Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera i towarzystwa budownictwa społecznego. Komentarz - ebook/pdf
  Stanisław Gurgul
  C. H. Beck

  Upadłość spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera oraz towarzystwa budownictwa społecznego stanowi komentarz do wybranych przepisów regulujących tematykę umiejscowioną w różnych ustawach dotyczących runku nieruchomości. Na całość rozprawy składają się trzy części.

  Autor, wybitny znawca przedmiotu i doświadczony praktyk w stosowaniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego...

  Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 3 - ebook/pdf
  Aneta Gacka-Asiewicz
  C. H. Beck

  Stan prawny: kwiecień 2016 r.

  Wydanie trzecie uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany Kodeksu spółek handlowych oraz wprowadzone w ustawie Prawo upadłościowe, a także nowy dział omawiający nową ustawę – Prawo restrukturyzacyjne.


  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

  Prawo spółek handlowych

  • Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Spółka...

  Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami - ebook/pdf
  Upadłość konsumencka. Wzory pism, orzeczeń z komentarzami - ebook/pdf
  Cezary Zalewski
  Wolters Kluwer
  Cezary Zalewski - sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy; przewodniczący X Wydziału Gospodarczego dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych (największego w Polsce wydziału zajmującego się sprawami restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi); pełnił funkcję sędziego-komisarza i sędziego referenta w kilkuset sprawach, w tym największych spółek giełdowych; pomysłodawca prawa restrukturyzacyjnego i współautor projektu ustawy...

  Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatego. Tom 5 - ebook/pdf
  Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatego. Tom 5 - ebook/pdf
  Ewa Łętowska, Małgorzata Bednarek, Adam Brzozowski
  C. H. Beck

  Drugie wydanie Tomu 5. będzie poświęcone części ogólnej prawa zobowiązań.

  Grono wybitnych Autorów omówi zagadnienia dotyczące:

  • zobowiązania w systemie prawa cywilnego,
  • struktury zobowiązania (pojęcie, podmioty zobowiązania, uprawnienia i obowiązki stron, odpowiedzialność dłużnika oraz zmienność treści zobowiązania),
  • świadczenia, a także
  • wielości dłużników i wierzycieli...

  Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego - ebook/pdf
  Koncentracja w formie wspólnego przedsiębiorstwa a ryzyko konkurencyjne w świetle prawa antymonopolowego - ebook/pdf
  Daria Kostecka-Jurczyk
  C. H. Beck

  Monografia uwzględnia szerokie aspekty kontroli koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorstwa na gruncie przepisów rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004. Jej treść obejmuje także problem koncentracji w formie wspólnego przedsiębiorcy na gruncie polskiej ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

  Opracowanie ma walory aplikacyjne. Tytułowa problematyka nie ogranicza się do teoretycznych aspektów ryzyka ograniczenia konkurencji poprzez...

  Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości - ebook/pdf
  Postępowanie zabezpieczające na etapie poprzedzającym ogłoszenie upadłości - ebook/pdf
  Izabella Gil
  Lexis Nexis
  Ogłoszenie upadłości przez kontrahenta zazwyczaj nie jest zdarzeniem niespodziewanym. W sytuacji gdy staje się ono prawdopodobne, należy rozważyć podjęcie działań zapobiegających uszczupleniu majątku dłużnika. Od ich skuteczności zależy często możliwość zaspokojenia roszczeń na dalszych etapach postępowania.
  Przedmiotem rozprawy jest analiza regulacji prawnych dotyczących celu...

  Jak przewidzieć upadłość spółki giełdowej i ustrzec się przed nietrafioną inwestycją - ebook/pdf
  Jak przewidzieć upadłość spółki giełdowej i ustrzec się przed nietrafioną inwestycją - ebook/pdf
  Maciej Kabat
  Wiedza i Praktyka

  W e-booku przybliżamy historię upadłości giełdowych spółek i obowiązujące obecnie trendy w tym zakresie, przedstawiamy różne rodzaje upadłości i ich konsekwencje dla akcjonariuszy, prezentujemy również wskaźnik, dzięki któremu inwestor może postarać się samodzielnie przewidzieć upadłość spółki giełdowej (wskaźnik ten ma bardzo dużą skuteczność).

  Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Wojciech Gonet
  Lexis Nexis

  Zawieranie umów sprzedaży, zamiany, darowizny nieruchomości oraz umów obciążenia nieruchomości (tj. służebności osobistych, gruntowych, przesyłu, hipoteki oraz użytkowania) wymaga właściwej reprezentacji stron tych umów, aby nie doprowadzić do nieważności aktu notarialnego. Dotyczy to również przypadków, gdy strona umowy nie uzyskała wymaganej zgody jakiegoś podmiotu lub organu na jej zawarcie...

  Zawieranie umów między przedsiębiorcami [EBOOK] - ebook/pdf
  Zawieranie umów między przedsiębiorcami [EBOOK] - ebook/pdf
  Ewa Wójtowicz
  Wolters Kluwer
  Stan prawny na 7.01.2010 r.W książce kompleksowo omówiono problematykę zawierania umów - zarówno ogólne, jak i szczególne regulacje polskiego prawa znajdujące zastosowanie do przedsiębiorców. Przepisy prawa polskiego - zwłaszcza kodeksu cywilnego - przedstawione zostały na tle uregulowań o charakterze ponadnarodowym (konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów...
  Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz - ebook/pdf
  Upadłość a przewłaszczenie na zabezpieczenie. Komentarz - ebook/pdf
  Rafał Adamus
  C. H. Beck

  Niniejszy Komentarz poświęcony jest zagadnieniu instytucji przewłaszczenia na zabezpieczenie (i innych powierniczych czynności zabezpieczających) w kontekście upadłości, po poważnych zmianach w tym zakresie wprowadzonych ustawą z dnia 6.3.2009 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. Nr 53...

  Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/”pod klucz”) - ebook/pdf
  Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/”pod klucz”) - ebook/pdf
  Wojciech Wyrzykowski
  C. H. Beck

  Monografia jest pierwszym opracowaniem poświeconym problematyce umowy o generalną realizację inwestycji oraz warunków kontraktowych FIDIC. W pracy przedstawiono pojęcie i charakter prawny umowy o generalną realizację inwestycji oraz dokonano szczegółowej analizy praw i obowiązków stron umowy. Rozważaniami objęto także odpowiedzialność generalnego realizatora za szkodę powstałą w związku z realizacją zamierzonej inwestycji...

  Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości - ebook/pdf
  Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości - ebook/pdf
  Tomasz Korol
  Wolters Kluwer
  Zagadnienie upadłości przedsiębiorstw jest bardzo ważne z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii, jak i praktyki gospodarczej. Obecny ogólnoświatowy kryzys finansowy dowiódł, że nawet najlepsze międzynarodowe koncerny powinny nieustannie monitorować sytuację finansową swoją, jak i firm, z którymi współpracują. Proces globalizacji doprowadził do powstania skomplikowanej sieci zależności w otoczeniu przedsiębiorstw...
  System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Wydanie 1 - ebook/pdf
  System Prawa Karnego Procesowego. Tom II. Proces karny. Rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym. Wydanie 1 - ebook/pdf
  Hanna Gajewska-Kraczkowska, Katarzyna Girdwoyń, Justyna Głębocka
  Lexis Nexis

  Tom II Proces karny – rozwiązania modelowe w ujęciu prawnoporównawczym to kolejny tom Systemu Prawa Karnego Procesowego. Tom II zawiera dwadzieścia sześć rozdziałów zebranych w sześciu działach. Omówiono wybrane obce systemy prawa karnego procesowego, wyselekcjonowane z uwagi na ich szczególną doniosłość z punktu widzenia wpływu na kształt polskiego procesu, a także ze względu na wartość poznawczą zawartych w nich instytucji...

  Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
  Prawo handlowe w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
  Wioletta Żelazowska
  C. H. Beck

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia:

  Prawo spółek handlowych

  • Charakterystyka spółek osobowych i kapitałowych
  • Spółka jawna
  • Spółka partnerska
  • Spółka komandytowa
  • Spółka komandytowo-akcyjna
  • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Spółka akcyjna
  • Transformacje w spółkach

  Prawo upadłościowe

  • Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości
  • Skutki ogłoszenia upadłości
  • Postępowanie upadłościowe prowadzone...

  Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury. Działania współczesnego teatru i filharmonii - ebook/pdf
  Zarządzanie wartością dla klienta a marketing doświadczeń w instytucjach kultury. Działania współczesnego teatru i filharmonii - ebook/pdf
  Wioletta Krawiec
  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

  Monografia ma charakter teoretyczno-empiryczny. Dotyczy koncepcji zarządzania wartością dla klienta, która została ukazana przez pryzmat marketingu doświadczeń w działaniach instytucji kultury w Polsce. Książka zawiera diagnozę etapów teoretycznego modelu zarządzania wartością i doświadczeniem klienta na podstawie badań funkcjonowania teatrów i filharmonii w Polsce, analizę porównawczą zestawiającą wartości proponowane przez...

  Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
  Prawo zamówień publicznych. Komentarz - ebook/pdf
  Marcin Płużański
  C. H. Beck

  Prezentowany Komentarz ujmuje kompleksowo zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z. systemem zamówień publicznych w Polsce. Uwzględnia on stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych, orzecznictwo zespołów arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej i sądów powszechnych, a także doświadczenia autora wynikające z wieloletniej praktyki. Wydanie uwzględnia zmiany wprowadzone m.in. nowelizacją z 4...  Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze - ebook/pdf
  Wynalazek pracowniczy. Studium prawnoporównawcze - ebook/pdf
  Julia Chlebny
  C. H. Beck

  Książka podejmuje nieomawianą szerzej w aktualnej literaturze polskiej problematykę wynalazczości pracowniczej. Opracowanie porządkuje dotychczasowe wypowiedzi doktryny dotyczące wynalazku pracowniczego oraz poddaje analizie obecny stan prawny. Ocena rodzimych unormowań dokonana jest przy uwzględnieniu rozwiązań i tendencji występujących w  systemach prawnych państw wysokorozwiniętych - Francji...