Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00029 002568 22737199 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Wydawnictwo DIF

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +61
2021-05-10
English prepositions. Exercises - ebook/pdf
English prepositions. Exercises - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Incorrect usage of prepositions in English is like driving your car at night with the headlights off. You can’t find the way in darkness. The ebook illuminates the way by being the most definitive resource for English learners at all levels.

• The most comprehensive and definitive overview with a key of English prepositions ever written (538 pages)

 

• An innovative method for getting a feel for preposition usage

 

• Focus on enhancing...

2021-05-07
Zdania-wyzwania z języka angielskiego - ebook/pdf
Zdania-wyzwania z języka angielskiego - ebook/pdf
Radosław Więckowski-35%
DIF

• Wyjątkowe zestawienie angielskich zdań - wyzwań zaopatrzonych w klucz

 

• Szeroka paleta zagadnień dla prawdziwych pasjonatów współczesnej angielszczyzny

 

• Wielowariantowe wyrażanie myśli po angielsku:

Zdanie - Tego rodzaju aplikacje są bezpłatne - można wyrazić aż w 16 wariantach

 

• Ciekawe różnice znaczeniowe:

The paint is going to dry quickly. vs The paint will dry quickly...

Pytania i twierdzenia w języku angielskim nowatorską metodą - ebook/pdf
Pytania i twierdzenia w języku angielskim nowatorską metodą - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Nacisk na najważniejszą umiejętność językową, jaką jest formułowanie pytań

 

• Obszerna i syntetyczna prezentacja pytań we wszystkich czasach w szerokiej palecie kontekstów, w tym pytania z czasownikami modalnymi

 

• Ciekawa metoda nauki z wykorzystaniem kropek:

Co • ona przeczytała? What did she read?

Co • ona czytała? What was she reading?

 

• Zestawienie pytań w ćwiczeniach kontrastujących:

Who danced...

What I need is books czy What I need are books czyli jak to powiedzieć po angielsku - ebook/pdf
What I need is books czy What I need are books czyli jak to powiedzieć po angielsku - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Obszerna prezentacja poparta licznymi przykładami z pozoru prostego zagadnienia, kiedy wstawiamy is czy are, was czy were, have been czy has been:

 

The conductor, with the soloists, was pleased with the concert.

The conductor, with the soloists, were pleased with the concert.

 

Neither of us is a cardplayer.

Neither of us are cardplayers.

 

• Kontekstowe zestawienie czasowników w ćwiczeniach kontrastujących

 

• Trudniejsze...

Wszystko o as, so i such - ebook/pdf
Wszystko o as, so i such - ebook/pdf
Radosław Więckowski-30%
DIF

• Obszerna prezentacja słów as, so i such w szerokim spektrum ciekawych kontekstów

 

• Różnice znaczeniowe w ćwiczeniach kontrastujących między zwrotami:

as much as vs as little as

as such vs such as

such and such vs so-so vs so-and-so

 

• Tłumaczenia dokładnie oddające sens zdań:

He is as good a player as any in the team.

Lepszego gracza nie ma w tej drużynie.

 

The idea was as splendid as its realization was inefficient...

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only - ebook/pdf
Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only - ebook/pdf
Radosław Więckowski-33%
DIF

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika wish

 

• Poprawne tłumaczenia czasownika wish, które nie podają dostępne podręczniki i słowniki, np.:

I wish I had known. Szkoda, że (wtedy) nie wiedziałem.

I wish I had known, but I didn’t. Żebym to (wtedy) wiedział, ale nie wiedziałem.

 

• Zestawienie czasownika wish i zwrotu if only w ćwiczeniach kontrastujących...

Wszystko o angielskich zaimkach - ebook/pdf
Wszystko o angielskich zaimkach - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Najobszerniejsza i najbardziej syntetyczna na rynku wydawniczym prezentacja zaimków

 

• Przykłady zaczerpnięte z życia codziennego

 

• Zestawienie zaimków w oryginalnych ćwiczeniach kontrastujących:

There is a birthday party today. vs. Today is the birthday party.

Is it/that true? vs. Is it true that you are leaving?

There is time to go. vs. It is time to go.

A friend of yours told me that...

Wszystko o angielskich czasownikach - ebook/pdf
Wszystko o angielskich czasownikach - ebook/pdf
Radosław Więckowski-33%
DIF

Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku

 

Prezentacja angielskich czasowników najczęściej stosowanych w języku codziennym

 

• Unikalne zestawienie porównawcze z tłumaczeniami, pomocne dla osób na wszystkich poziomach zaawansowania:

He started them doing it. On doprowadził do tego, że zaczęli to robić.

He kept them doing it. Ciągle pozwalał/kazał im to robić...

Question tags i zwroty ja też, ja też nie - ebook/pdf
Question tags i zwroty ja też, ja też nie - ebook/pdf
Radosław Więckowski-33%
DIF

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja question tags i comment questions

 

• Zaimki I i me w ciekawych kontekstach:

A: Which of you doesn’t like coffee? B: Me. C: Me neither. = Me either. = Nor me.

A: Kto z was nie lubi kawy? B: Ja (nie lubię). C: Ja też nie.

 

• Question tags pomijane w innych publikacjach:

A: I really like her music. B: So don't I. (=So do I; I do too)

Whoever said that must be an idiot...

Angielsko-polski słownik idiomów - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik idiomów - ebook/pdf
Radosław Więckowski-34%
DIF

• Kompleksowy i obszerny słownik angielskich idiomów

 

• Aktualne znaczenia stylistyczne:

be (right) over one’s head

go (right) over one’s head

nie ogarniać czegoś

 

• Idiomy nieodnotowane w innych słownikach:

sb’s legs turn to custard - mieć nogi jak z waty

pull an all-nighter - zarywać noc (przed egzaminem)

get aboard the train - ulec powszechnemu trendowi

slam on the brakes - mocno ograniczać wydatki

 

•...

2021-05-06
Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik suplement. Wyrazy nowe i znane o nieodnotowanych znaczeniach - ebook/pdf
Radosław Więckowski-34%
DIF

Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku

 

Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową, które niedawno weszły do angielszczyzny:

selfie, smartphone, soundscape, Scrabbler, wikitorial

 

Najnowsza leksyka polska:

digicam - cyfrówka

playability - grywalność

self-service parcel machine - paczkomat

 

Nowe znaczenia znanych wyrazów i zwrotów:

self-destruct - ponieść porażkę na własne życzenie

no-look - na...

2021-05-05
Angielski bezokolicznik i gerund - ebook/pdf
Angielski bezokolicznik i gerund - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskiego bezokolicznika

 

• Formy bezokolicznikowe i rzeczownika odsłownego najczęściej stosowane w języku codziennym, pisanym jak i mówionym

 

• Zestawienie czasowników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących:

She agreed to write it. vs. She agreed to writing it.

 

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic:

When did she start losing weight...

Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik wyrazów bliskoznacznych - ebook/pdf
Radosław Więckowski-33%
DIF

Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku

 

• Ponad 4000 wyrazów bliskoznacznych, których szczegółowe znaczenia nie podają dostępne słowniki:

frankness - szczerość (mówienie tego, co się myśli, i przywiązywanie wagi do odczuć innych ludzi)

sincerity - szczerość (mówienie tego, co się myśli, nawet jeśli w ten sposób można kogoś urazić)

 

adviser - doradca/doradczyni (służący/a radą...

Angielskie czasy w ciekawych dialogach - ebook/pdf
Angielskie czasy w ciekawych dialogach - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Prawie 600 dialogów z kluczem, zaczerpniętych z życia codziennego (praca, dom, lotnisko)

 

Wszystkie angielskie czasy w szerokiej palecie ciekawych kontekstów

 

Trudniejsze słowa i zwroty podane w nawiasach

 

Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim

 

Różnice nieodnotowane w innych publikacjach:

I wish I were abroad. vs I am wishing I were abroad...

2021-05-04
Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą - ebook/pdf
Następstwo czasów i mowa zależna oryginalną metodą - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja następstwa czasów

 

• Oryginalna próba systematyzacji wszystkich czasów, włączając wszystkie czasowniki modalne

 

• Zestawienie czasów w ćwiczeniach kontrastujących

 

• Najtrudniejsze zagadnienia wyjaśnione na prostych przykładach

 

• Testy z kluczem, systematyzujące wcześniej przerobiony materiał

 

• Uniwersalny i nieodzowny suplement do innych podręczników...

Last week czy the last week. Angielskie okoliczniki czasu - ebook/pdf
Last week czy the last week. Angielskie okoliczniki czasu - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okoliczników czasu

 

• Liczne przykłady zaczerpnięte z życia codziennego:

A: What’s the time? B: I make it 5.

A: Którą masz godzinę? B: U mnie jest piąta.

 

• Zestawienie okoliczników obok siebie w ćwiczeniach kontrastujących:

at Tom’s birthday party vs. on Tom’s Birthday

on the morning of the conference vs...

Formy czasownikowe w języku angielskim - ebook/pdf
Formy czasownikowe w języku angielskim - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku

 

Prezentacja wszystkich angielskich form czasownikowych najczęściej stosowanych w języku codziennym

 

• Proste i bardziej skomplikowane formy w jednej publikacji z uwzględnieniem najdrobniejszych różnic:

He not having received his passport, he couldn’t fly to the USA.

Ponieważ on jeszcze nie dostał paszportu, nie mógł lecieć do USA...

Angielskie przymiotniki i przysłówki - ebook/pdf
Angielskie przymiotniki i przysłówki - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Angielskie przysłówki i przymiotniki osadzone w codziennych kontekstach i dialogach

 

• Różnice znaczeniowe tych samych przysłówków:

Your essay is quite good. (= fairly good - it could be better)

Twój esej jest dosyć dobry. (= mogłby być lepszy)

 

Your essay is quite good. (= very good, especially when this is unexpected)

Twój esej jest bardzo dobry.

 

• Przysłówki stopnia w szerokiej palecie ciekawych kontekstów:...

Angielskie zdania z elipsą - ebook/pdf
Angielskie zdania z elipsą - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Obszerna prezentacja najbardziej pomijanego zagadnienia w publikacjach dot. języka angielskiego

 

• Przykładowe zdania wraz z tłumaczeniami:

A: Would you like to do it? B: I would be a fool not to.

A: Czy chciałbyś to zrobić? B: Byłbym głupcem (gdybym tego nie zrobił).

 

She is a fantastic daughter to have.

Mieć taką córkę to rzecz wspaniała.

 

It is a great place to be...

Angielskie zdania typu cleft - ebook/pdf
Angielskie zdania typu cleft - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Obszerna prezentacja najbardziej pomijanego zagadnienia w publikacjach dot. języka angielskiego

 

• Zdania często stosowane w języku mówionym wraz z tłumaczeniami:

It is me that is responsible for the company.

It is I who am responsible for the company.

To ja odpowiadam za firmę.

 

• Szeroka paleta ciekawych kontekstów:

Meet him at the station was the only thing I did.

The only thing I did was (to) meet him at the station...

Angielskie przyimki - Super test - ebook/pdf
Angielskie przyimki - Super test - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Uniwersalna publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku

 

Test inny niż zwykle z kluczem, pomocnymi wyjaśnieniami oraz punktacją

 

Ciekawe zestawienia i porównania użycia przyimków osadzonych w starannie wyselekcjonowanych kontekstach:

She is staying at the Smiths’. vs She is staying with the Smiths.

It is for sale. vs It is on sale.

I wonder what’s on her mind...

Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Angielskie przyimki nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Najobszerniejszy w Polsce przegląd angielskich przyimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań

 

• Tysiące podpowiedzi w nawiasach:

in a blog post (we wpisie na blogu) ≠ on a blog post (przy wpisie na blogu)

a moderator for the site (jedyny moderator strony) ≠ a moderator of the site (moderator strony - jeden z wielu moderatorów)

 

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych:

at home vs in the home vs in...

Angielskie przedimki - Super test - ebook/pdf
Angielskie przedimki - Super test - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Uniwersalna publikacja, która nie ma odpowiednika na rynku

Test inny niż zwykle z kluczem, pomocnymi wyjaśnieniami oraz punktacją

 

Kontrastowe zestawienia użycia przedimków:

a slight chance vs slight chance

Birmingham Airport vs The Birmingham Ethnic Festival

football’s 20th World Cup = the 20th football World Cup

 

Ciekawe, starannie wyselekcjonowane konteksty:

Elephants are big...

Angielskie przedimki nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Angielskie przedimki nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich przedimków na zasadzie ciągłych zestawień i porównań:

a slight chance vs slight chance

football’s 20th World Cup = the 20th football World Cup

 

Wszystkie ćwiczenia opatrzone kluczem odpowiedzi

 

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic znaczeniowych:

an angel of a girl - anioł a nie dziewczyna

the angel of a girl - anioł...

Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich okresów warunkowych i ich możliwych kombinacji, wykraczająca poza typowy podział na 1, 2 oraz 3 okres warunkowy

 

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim:

If he watches many films, he will know many actors.

Jeśli/skoro ogląda dużo filmów, pewnie zna wielu aktorów.

 

If he watches many films...


Angielskie idiomy nieodnotowane w innych słownikach - ebook/pdf
Angielskie idiomy nieodnotowane w innych słownikach - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

Najnowsza idiomatyka angielska

 

Słownik, który nie ma odpowiednika na rynku

 

• Około 300 angielskich idiomów, nieodnotowanych w innych słownikach:

sb’s legs turn to custard - mieć nogi jak z waty

pull an all-nighter - zarywać noc (przed egzaminem)

get aboard the train - ulec powszechnemu trendowi

slam on the brakes - mocno ograniczać wydatki

 

• Kontekstowo ujęte hasła wraz z wymową:

maths [mæθs\ - do...

2021-05-03
Angielskie czasy nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Angielskie czasy nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Radosław Więckowski-33%
DIF

• Obszerna analiza czasów na zasadzie ciągłych porównań:

He jumped for joy. Skoczył z radości.

He was jumping for joy. Skakał z radości.

 

Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim:

She has just left. Przed chwilą wyszła.

She had just left. Chwilę wcześniej wyszła.

 

I haven’t had a new Toyota for very long. Mam nową Toyotę od niedawna...

Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Angielskie czasowniki modalne nowatorską i oryginalną metodą - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich czasowników modalnych

 

• Uwydatnienie najdrobniejszych różnic między językiem polskim i angielskim:

He can’t come tomorrow. On nie może jutro przyjść. (brak pozwolenia)

He can’t be coming tomorrow. On nie może jutro przyjść. (brak możliwości)

 

• Niuanse znaczeniowe w szerokiej palecie kontekstów:

He must be very tactful...

Angielski na co dzień w ciekawych dialogach - ebook/pdf
Angielski na co dzień w ciekawych dialogach - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego:

A: Znowu się spóźniła? B: Cała ona.

A: Co u ciebie? B: U mnie po staremu. Powoli do przodu.

A: W przyszłym roku dostaniemy podwyżkę. B: Akurat!

 

• Wariantowe pytania o znaczenie jakiegoś słowa:

What is the English word for komórka? = What is the English for komórka?

Jak jest komórka po angielsku?

 

What does outsourcing mean...

Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół i słów mylących - ebook/pdf
Angielsko-polski słownik fałszywych przyjaciół i słów mylących - ebook/pdf
Radosław Więckowski
DIF

• Ponad 5000 fałszywych przyjaciół i słów mylących wraz z wymową:

discrete [dɪ'skri:t\ - odrębny, oddzielny (np. kategoria)

discreet [dɪ'skri:t\ - dyskretny (np. rozmowa)

 

effective [ɪ'fektɪv\ - efektywny (wydajny)

spectacular [spekˈtækjʊlə\ - efektowny (zwracający na siebie uwagę oryginalnością, pięknem)

 

• Pomocne wyjaśnienia:

dialogue - dialogi (w filmach) vs dialogues - dialogi (w podręcznikach)

sb’s...

Pokaż więcej...