Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00164 005354 22957529 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Łódzkie Towarzystwo Naukowe

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +8
2017-02-11
Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi - ebook/pdf
Procesy urbanzacyjne na terenach turystyczno-wypoczynkowych strefy podmiejskiej Łodzi - ebook/pdf
Marzena Makowska-Iskierka-20%
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Przedmiotem badań są procesy urbanizacyjne, a więc złożone, wszechstronne i trwałe przekształcenia o uniwersalnym oddziaływaniu, zachodzące na wielu
płaszczyznach: demograficzno-zawodowej, ekonomicznej, przestrzenno-fizjonomicznej
i kulturowej1. Prowadzą one do wykształcenia się specyficznego rodzaju przestrzeni – przestrzeni urbanizacji (ew. zurbanizowanej), która ma cechy miejskie...

Sejm Wielki (1788 - 1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji - ebook/pdf
Sejm Wielki (1788 - 1792). Studium z dziejów łagodnej rewolucji - ebook/pdf
Wojciech Szczygielski-22%
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Praca stanowi próbę spojrzenia na obrady Sejmu Wielkiego przez pryzmat łagodnej rewolucji jako ruchu społecznego zdominowanego przez wzrost aktywności politycznej ziemiańskiej szlachty, zmierzającej do uwolnienia Rzeczpospolitej
od zależności rosyjskiej i dążącej do przeprowadzenia niezbędnej reformy państwa1.
Ogromny u schyłku lat osiemdziesiątych XVIII w. wzrost aktywności politycznej ziemiańskiej szlachty znalazł właśnie wyraz...


Początki literatury kryminalnej w Anglii - ebook/pdf
Początki literatury kryminalnej w Anglii - ebook/pdf
Witold Ostrowski-20%
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Słowo o Autorze
Los był dla mnie łaskawy. Przez większą część pracy zawodowej miałam możliwość kontaktu
z Panem Profesorem Witoldem Ostrowskim (1914–2006), jednym z najwybitniejszych
anglistów w dziejach nauki polskiej. Pan Profesor był moim nauczycielem, promotorem,
mistrzem, a w miarę upływu lat również przyjacielem. Poznałam Pana Profesora na pierwszym
roku pięcioletnich wówczas studiów...

2015-09-24
Łódzkie wille fabrykanckie - ebook/pdf
Łódzkie wille fabrykanckie - ebook/pdf
Krzysztof Stefański
Łódzkie Towarzystwo Naukowe

„Rezydencje przemysłowców tworzą ważny element zabytkowej spuścizny Łodzi z okresu przemysłowego rozwoju w XIX i pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Były świadectwem bogactwa i pozycji społecznej ich właścicieli, widomym znakiem ekonomicznego sukcesu i awansu ludzi, którzy swoją karierę zaczynali często od kilku warsztatów tkackich, by w ciągu dziesiątek lat wytężonej pracy dorobić się znacznych majątków...

Selected Medieval and Religious Themes in the Works of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien - ebook/pdf
Selected Medieval and Religious Themes in the Works of C.S. Lewis and J.R.R. Tolkien - ebook/pdf
Andrzej Wicher
Łódzkie Towarzystwo Naukowe

„It is perhaps trivial to say that the personalities and works of J.R.R. Tolkien and C.S. Lewis evoke rather extreme feelings in audiences. Sometimes these emotions are those of deep admiration and fascination, and sometimes, though much less often, those of disgust or even contempt. It is, however, easy to see that sometimes they hardly incite any feelings at all because it certainly is not true that one must feel strongly about these two...

Tourism and the transformation of large cities in the post-communist countries of Central and Eastern Europe - ebook/pdf
Tourism and the transformation of large cities in the post-communist countries of Central and Eastern Europe - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Łódzkie Towarzystwo Naukowe

„Przełom lat 80. i 90. był na świecie czasem wielkich przemian politycznych i społeczno-gospodarczych. Ten okres to m.in. czas kryzysu gospodarczego i politycznego w krajach europejskich, w których panował ustrój realnego socjalizmu. Wraz z osłabieniem Związku Radzieckiego oraz wprowadzanymi tam reformami pojawiły się możliwości przekształceń w innych państwach socjalistycznych...
Praca dyplomowa z turystyki. Podręcznik akademicki - ebook/pdf
Praca dyplomowa z turystyki. Podręcznik akademicki - ebook/pdf
Waldemar Cudny, Blanka Gosik, Maria Piech, Rafał Rouba
Łódzkie Towarzystwo Naukowe

„Rozwój cywilizacji doprowadził do zwiększenia ilości czasu wolnego, wzrostu dochodów i zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb. Dzięki temu możliwe było szersze zainteresowanie się potrzebami wyższego rzędu, do których zaliczyć można także potrzebę wyjazdów turystycznych. Wczesne wyjazdy turystyczne odbywały się co prawda już w starożytności, były to np. pielgrzymki czy wyjazdy do uzdrowisk...

Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape - ebook/pdf
Hotelarstwo w zabytkowych rezydencjach jako czynnik modyfikujący otoczenie. Hotel Services in Historic Residences – the Effect on Landscape - ebook/pdf
Rafał Rouba
Łódzkie Towarzystwo Naukowe

„Do najbardziej wyrazistych aspektów wszechogarniającej nowoczesności należy bez wątpienia globalizacja, standaryzacja i unifikacja otaczającej rzeczywistości. Wraz z nieustannym postępem i rozwojem technologicznym coraz bardziej zmienia się otoczenie człowieka, z naturalnego lub powstałego pod natchnioną ręką artysty, na wykreowane przez wolny od emocji komputer. Pasję zastąpił rachunek ekonomiczny...