Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00180 002791 22447492 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Wiedza i Praktyka

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +1648
2022-03-20
Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych - EDM i teleporady - ebook/pdf
Bezpieczeństwo cyfrowych danych medycznych - EDM i teleporady - ebook/pdf
Praca zbiorowa
Wiedza i Praktyka

Od 2021 roku obowiązkowe stało się prowadzenie dokumentacji medycznej na nowych zasadach. Należy m.in. zapewnić stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione. Poza tym jej prowadzenie i udostępnianie będzie odbywało się w określonych formatach i standardach. Niniejsza publikacja jest poświęcona regułom prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej...

2022-02-12
Koronawirus w firmie - 32 odpowiedzi z praktyki - ebook/pdf
Koronawirus w firmie - 32 odpowiedzi z praktyki - ebook/pdf
Szymon Sokolik
Wiedza i Praktyka

W ebooku znajdziesz wyjaśnienia oraz 32 odpowiedzi z praktyki m.in. o zasadach dokumentowania kwarantanny lub izolacji, a także dotyczące wykrycia koronawirusa w zakładzie (albo ryzyka), objawów chorobowych u pracowników, testów na COVID u pracowników, ochrony danych w związku z COVID, różne odpowiedzi związane z kwarantanną i izolacją, odpowiedzi związane z kwestiami bhp i maseczkami w zakładzie oraz...

Przykładowy regulamin pracy zdalnej - wzór dokumentu z komentarzem - ebook/pdf
Przykładowy regulamin pracy zdalnej - wzór dokumentu z komentarzem - ebook/pdf
Renata Kajewska
Wiedza i Praktyka

W ebooku znajdziesz przykładowy Regulamin wraz z komentarzami i załącznikami. Dokument opiera się na przepisach „specustawy” z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jak dotąd jest to jedyny akt prawny rangi ustawowej określający zasady pracy zdalnej...

Ważne informacje dla wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach - ebook/pdf
Ważne informacje dla wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Firmy, które wprowadzają na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, muszą wywiązać się z wielu obowiązków. Jeśli przedsiębiorca wytwarza lub importuje same opakowania, będzie miał tych obowiązków mniej. Więcej zadań do wykonania będzie miał przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach. Na czym polega różnica między nimi i co konkretnie muszą zrobić...

Odpowiedzialność menedżera ochrony zdrowia w dobie koronawirusa - ebook/pdf
Odpowiedzialność menedżera ochrony zdrowia w dobie koronawirusa - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Właściwa realizacja obowiązków zarządczych nabiera w warunkach epidemii wirusa SARS-CoV-2 szczególnego znaczenia. Sposób prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania mieniem organizacji, trafność podejmowanych decyzji gospodarczych, rzetelność rozliczania należności publicznoprawnych, rozliczeń z kontrahentami czy dysponowania środkami publicznymi, za których właściwą realizację odpowiada kierownik...

Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2021 - jak się przygotować do wdrożenia - ebook/pdf
Elektroniczna dokumentacja medyczna od 2021 - jak się przygotować do wdrożenia - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Elektroniczna dokumentacja medyczna będzie obowiązkowa we wszystkich placówkach medycznych od początku 2021 roku. Przejście na cyfrową wersję kartotek pacjentów skróci niezbędny czas potrzebny do ich wytworzenia, a także umożliwi zmianę sposobu raportowania informacji statystycznych np. do NFZ w taki sposób, aby jak najwięcej danych generować automatycznie...

Analiza ryzyka dla elektronicznej dokumentacji medycznej - ebook/pdf
Analiza ryzyka dla elektronicznej dokumentacji medycznej - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Tak zwana ogólna analiza ryzyka to obowiązek każdego administratora danych osobowych. Jest to wymóg oceny, czy przetwarzanie danych osobowych w konkretnej organizacji generuje ryzyko i jakiego rodzaju. Z kolei obowiązek przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) powstaje tylko w sytuacjach określonych RODO. Istotne jest to, aby nie dochodziło do naruszeń danych osobowych...

Zabezpieczenia dla elektronicznej dokumentacji medycznej - ebook/pdf
Zabezpieczenia dla elektronicznej dokumentacji medycznej - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

W nowym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania wskazano, jakie warunki muszą być spełnione (i to w sposób ciągły), żeby uznać e-dokumentację medyczną za zabezpieczoną. Stały dostęp i zabezpieczenia przed wprowadzaniem zmian w dokumentacji medycznej przez osoby nieuprawnione, możliwość jej prowadzenia i udostępniania w określonych...

Monitoring w placówce i monitoring pracowników - poznaj różnice - ebook/pdf
Monitoring w placówce i monitoring pracowników - poznaj różnice - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Monitoring w placówkach medycznych na korytarzach i w innych miejscach dostępnych dla wszystkich został uregulowany nie tylko w Kodeksie pracy (pod kątem praw pracowniczych), ale także wyjaśniony w wytycznych przygotowanych przez Prezesa UODO. Jednym z podstawowych obowiązków administratora danych osobowych jest spełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osób, których dane są przez podmiot przetwarzane...

Podstawa wymiaru zasiłku. Składniki uwzględniane i pomijane - ebook/pdf
Podstawa wymiaru zasiłku. Składniki uwzględniane i pomijane - ebook/pdf
Renata Tonder
Wiedza i Praktyka

Większość pracodawców wypłaca swoim pracownikom oprócz wynagrodzenia zasadniczego także inne składniki wynagrodzenia, np. nagrody, premie czy dodatki w publikacji przedstawiamy pełne zestawienie wszystkich elementów wynagrodzenia i zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków. Nasz e-book to niezbędnik potrzebny na co dzień z praktycznymi wyjaśnieniami i interpretacjami ZUS...

Pracodawca a związki zawodowe - jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe we współpracy z organizacjami związkowymi - ebook/pdf
Pracodawca a związki zawodowe - jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe we współpracy z organizacjami związkowymi - ebook/pdf
Michał Culepa
Wiedza i Praktyka

W relacji pracodawcy z organizacjami niejednokrotnie będzie dochodziło do sytuacji, w których pracodawca przetwarzał będzie dane osób będących członkami związku zawodowego. Aktualnie w decydujące znaczenie mają w tym zakresie przepisy unijnego rozporządzenia ws. ochrony danych osobowych (RODO). Publikacja przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych przez pracodawcę w związku z prowadzoną na terenie zakładu pracy...

Antykryzysowe obniżenie etatu - 19 odpowiedzi z praktyki - ebook/pdf
Antykryzysowe obniżenie etatu - 19 odpowiedzi z praktyki - ebook/pdf
Szymon Sokolik
Wiedza i Praktyka

Z publikacji dowiesz się m.in.:

 • na jakich zasadach można obniżyć wymiar etatu na mocy specustawy COVID (tarczy),
 • jakie wówczas pracownik ma prawa i obowiązki.
Umowa o dzieło z własnym pracownikiem - jak rozliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK - ebook/pdf
Umowa o dzieło z własnym pracownikiem - jak rozliczyć wynagrodzenie uczestnika PPK - ebook/pdf
Izabela Nowacka
Wiedza i Praktyka

Publikacja przedstawia zasady naliczenia wpłat i rozliczenia wynagrodzenie pracownika - uczestnika PPK, z którym została dodatkowo została zawarta umowa o dzieło.

Dowiesz się m.in.:

 • Kiedy umowa o dzieło stanowi podstawę naliczeia składek
 • Jak prawidłowo ustalić podstawę wpłat uczestnika PPK
 • Jak prawidłowo rozliczyć wynagrodzenie wraz z naliczeniem wpłat na PPK.
Informacja dla pracowników o utworzeniu PPK - gotowy wzór do zastosowania - ebook/pdf
Informacja dla pracowników o utworzeniu PPK - gotowy wzór do zastosowania - ebook/pdf
Szymon Sokolik
Wiedza i Praktyka

Z publikacji dowiesz się m.in.:

 • jak prawidłowo sporządzić bezpieczną informację dla pracowników o PPK,
 • co powinny zawierać załączniki do takiej informacji.
PPK w urzędzie. Jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
PPK w urzędzie. Jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych - ebook/pdf
Antoni Kolek, Oskar Sobolewski
Wiedza i Praktyka

Publikacja przedstawia kluczowe zagadnienia związane z tworzeniem, a następnie funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w jednostkach sektora finansów publicznych. Omówione zostały podstawy prawne i zasady uczestnictwa w PPK, a także proces wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych z perspektywy jednostek publicznych. W publikacji przestawiono również reguły gromadzenia i wykorzystania...

2021-12-06
Koronawirus w firmie - 32 odpowiedzi na pytania pracodawców - ebook/pdf
Koronawirus w firmie - 32 odpowiedzi na pytania pracodawców - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

W ebooku znajdziesz wyjaśnienia oraz 32 odpowiedzi z praktyki m.in. o zasadach dokumentowania kwarantanny lub izolacji, a także dotyczące wykrycia koronawirusa w zakładzie (albo ryzyka), objawów chorobowych u pracowników, testów na COVID u pracowników, ochrony danych w związku z COVID, różne odpowiedzi związane z kwarantanną i izolacją, odpowiedzi związane z kwestiami bhp i maseczkami w zakładzie oraz...

Czas pracy 2021 - ebook/pdf
Czas pracy 2021 - ebook/pdf
Szymon Sokolik
Wiedza i Praktyka

Komentarz do przepisów kodeksowych 'Czas pracy' to publikacja, polecana osobom zajmującym się prawem pracy w praktyce.

W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia:

 • Wliczanie różnych aktywności do czasu pracy,
 • Czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur,
 • Okresy odpoczynku,
 • Systemy i rozkłady czasu pracy,
 • Godziny nadliczbowe,
 • Dni wolne,
 • Niepełny etat...
2021-08-26
W jaki sposób korzystnie zagospodarować osady ściekowe? Plusy i minusy poszczególnych sposobów ich zagospodarowania - ebook/pdf
W jaki sposób korzystnie zagospodarować osady ściekowe? Plusy i minusy poszczególnych sposobów ich zagospodarowania - ebook/pdf
Jolanta Pacek
Wiedza i Praktyka

Z uwagi na wzrostową tendencję ilości wytwarzanych (przede wszystkim komunalnych) osadów ściekowych, zagospodarowanie ich w sposób bezpieczny stanowi olbrzymi problem ekologiczny, techniczny i ekonomiczny. Jakie są sposoby ich zagospodarowania?

Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wytyczne do procedur + płyta CD z wzorami - ebook/pdf
Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wytyczne do procedur + płyta CD z wzorami - ebook/pdf
Dorota Kaczmarczyk-Szczurek, Greta Kanownik, Kamila Kłos, Maciej Lipka, Tomasz Popielski, Marzena Pytlarz, Łukasz Siudak, Anna Słowińska, Anna Wojtczyk
Wiedza i Praktyka

Poradnik „Kontrole sanepidu w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wytyczne do procedur” zawiera praktyczne wskazówki i wyjaśnienia m.in. jakie uprawnienia ma sanepid, jak sprawnie wdrożyć nowe przepisy/regulacje dotyczące tego obszaru oraz jak zidentyfikować zagrożenia i je wyeliminować.

Wszystkie porady pogrupowane w trzy części: Przygotowanie do kontroli...

Audyt z zakresu ochrony środowiska - krok po kroku - ebook/pdf
Audyt z zakresu ochrony środowiska - krok po kroku - ebook/pdf
Karolina Oćwieja, Dorota Rosłoń
Wiedza i Praktyka

W dzisiejszych czasach prowadzenie firmy to wyzwanie, poruszanie się w gąszczu zmieniających się szybko przepisów i pojawiających się coraz to nowych regulacji prawnych.

Prowadzenia biznesu z pewnością nie ułatwia też czasochłonna „papierologia”oraz trudność w przełożeniu przepisów na praktykę.

Wskazówki do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów - ebook/pdf
Wskazówki do wniosku o pozwolenie na wytwarzanie odpadów - ebook/pdf
Norbert Szymkiewicz, Karolina Szewczyk-Cieślik
Wiedza i Praktyka

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane w przypadku eksploatacji instalacji, która powoduje wytwarzanie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1 Mg rocznie lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 tys. Mg rocznie. w pozwoleniu uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w instalacji.

Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki + płyta CD z wzorami - ebook/pdf
Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki + płyta CD z wzorami - ebook/pdf
Michał Culepa, Sebastian Kryczka, Marzena Pytlarz, Anna Słowińska, Joanna Suchanowska, Zuzanna Świerc
Wiedza i Praktyka

Poradnik z CD „Kontrole PIP, ZUS i US w ochronie zdrowia w 2020 r. Praktyczne porady i wskazówki” zawiera najważniejsze porady ekspertów związane z kontrolami inspekcji pracy, ZUS i US, a także wskazówki, jak sprawnie wdrożyć nowe przepisy i zidentyfikować zagrożenia.

Materiały podzielone na trzy części: Przygotowanie do kontroli, Przebieg i sposoby kontroli oraz Kary i konsekwencje kontroli a na płycie...

40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta - ebook/pdf
40 wskazówek ważnych dla kierownika rejestracji. Prawo, zarządzanie, obsługa pacjenta - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Fachowy poradnik dla osób zarządzających rejestracjami w placówkach medycznych.

Omawia w praktyczny sposób najpotrzebniejszych zagadnienia prawne dotyczące organizacji pracy rejestracji i wskazówki dotyczące zarządzania personelem. Podpowiada, jak rozwiązywać problemy najczęściej pojawiające się podczas obsługi pacjentów.

Niezbędnik, który wesprze każdego profesjonalnego kierownika rejestracji...

Kontrole w aptece - ebook/pdf
Kontrole w aptece - ebook/pdf
Marta Bogusiak, Patrycja Krótka, Ewa Lewańska, Karolina Polowczyk, Marzena Pytlarz
Wiedza i Praktyka

Publikacja przydatna dla każdej osoby pracującej w aptece jako kierownik, farmaceuta bądź właściciel apteki.

Dowiesz się, jak stosować przepisy prawa farmaceutycznego, jakimi wzorami dokumentów należy się posługiwać oraz jak jej wypełnić. Ponadto poznasz najnowsze zmiany w prawie, które uchronią Cię przez błędami podczas kontroli NFZ, WIF, GIF.

Najczęstsze błędy w przetwarzaniu danych pacjentów - ebook/pdf
Najczęstsze błędy w przetwarzaniu danych pacjentów - ebook/pdf
Marta Bogusiak, Patrycja Krótka, Ewa Lewańska, Karolina Polowczyk, Marzena Pytlarz
Wiedza i Praktyka

Publikacja przydatna dla każdej osoby, która ma styczność z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów.

Dowiesz się, jak w praktyce stosować przepisy RODO, jakich błędów unikać oraz pozyskasz wzory dokumentów pomocne w pracy każdego ADO oraz IOD.

Ponadto poznasz wskazówki i wytyczne, które uchronią Cię przez błędami podczas kontroli.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami od 2020 r. - ebook/pdf
Zmiany w gospodarowaniu odpadami od 2020 r. - ebook/pdf
Kamila Kłos
Wiedza i Praktyka

Elektroniczne rozwiązania objęły sprawozdania dotyczące odpadów medycznych, przekazywane co roku marszałkowi danego województwa przez placówki medyczne.

Z e-booka dowiesz się jak prowadzić elektroniczną, ewidencję odpadów, jak uznać, czy odpad medyczny jest zakaźny, jak postępować z wysoko zakaźnymi odpadami, jak magazynować odpady w miejscu wytwarzania...

Kontrakty z NFZ w 2020 r. - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Kontrakty z NFZ w 2020 r. - wybrane zagadnienia - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Gdy otrzymasz kontrakt z NFZ, musisz nim odpowiednio zarządzać. Z e-booka dowiesz się: kiedy NFZ może zerwać kontrakt z placówką, NFZ premiuje za aktywowanie kont pacjentów, listy kolejkowe – kiedy stracisz środki z NFZ, kontrola NFZ i wojewody – czym się różni.

2021-08-22
Emisja do powietrza - procedury, wskazówki, zapobieganie - ebook/pdf
Emisja do powietrza - procedury, wskazówki, zapobieganie - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Działalność gospodarcza, szczególnie produkcyjna, w mniejszym lub większym stopniu wpływa na środowisko poprzez wprowadzanie do powietrza, wody, gleby lub ziemi substancji czy też ciepła, hałasu, wibracji oraz pola elektromagnetycznego. Nie zawsze można tej emisji uniknąć...

Polityka rachunkowości w firmie 2020 z komentarzem do planu kont - ebook/pdf
Polityka rachunkowości w firmie 2020 z komentarzem do planu kont - ebook/pdf
Katarzyna Trzpioła
Wiedza i Praktyka

Polityka rachunkowości w firmie 2020 z komentarzem do planu kont to wyjątkowy przewodnik, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki firm według znowelizowanej ustawy o rachunkowości i innych aktualnych przepisów.

Jak zorganizować pracę zdalną krok po kroku - 12 kroków do pełnej kontroli nad sytuacją. Zgodnie z tarczą 4.0 - ebook/pdf
Jak zorganizować pracę zdalną krok po kroku - 12 kroków do pełnej kontroli nad sytuacją. Zgodnie z tarczą 4.0 - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

Efektywność pracy zdalnej zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób ją zorganizujemy.

Przepisy o pracy zdalnej nie rozstrzygają wiele w tym zakresie. Jednak wiele rozwiązań podpowiada praktyka oraz inne przepisy. Podpowiadamy więc nie tylko to, jak formalnie wprowadzić rpacę zdalną, ale przede wszystkim jak ją dobrze zorganizować: czas pracy, bhp, zasady nadzoru nad pracownikiem zdalnym...

Pokaż więcej...