Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00120 002071 22599935 na godz. na dobę w sumie

wydawca:

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +79
2015-10-04
33 i 3 - noweli limity dla starych umów terminowych - ebook/pdf
33 i 3 - noweli limity dla starych umów terminowych - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka

E-book zawiera omówienie zmian w przepisach Kodeksu pracy, które zaczną obowiazywać od 22 lutego 2016 r. Przedstawia nowe zasady limitowania umów na czas określony - zmieniony limit ilościowy oraz całkiem nowy limit czasowy. Dodatkowo Czytelnik znajdzie w nim wyjaśnienie, w jakim zakresie nowe przepisy mają zastosowanie do obecnie zawieranych umów na czas określony oraz jak zawierać umowy terminowe...

Przebieg zgromadzenia wspólników - ebook/pdf
Przebieg zgromadzenia wspólników - ebook/pdf
Michał Kuryłek
Wiedza i Praktyka

Publikacja Przebieg zgromadzenia wspólników to narzędzie niezbędne w każdej spółce z o.o. Zawiera kompleksowe omówienie przebiegu zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. - od omówienia zasad związanych z odbywaniem zgromadzeń, aż po protokół ze zgromadzenia. Ponadto wspólnicy spółki z o.o. znajdą w nim informacje, jaką większością głosów podejmować uchwały, kto ma prawo wstępu na salę obrad i jak przebiega zgromadzenie...

Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o. - ebook/pdf
Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o. - ebook/pdf
Krzysztof Tomaszewski
Wiedza i Praktyka

W publikacji Zatrudnianie członków zarządu w spółce z o.o. przedstawiamy najczęstsze formy zatrudnienia członka zarządu w spółce z o.o. - umowę o pracę, kontrakt menedżerski oraz powołanie. Rozwiewamy wątpliwości, która z umów członka zarządu ze spółką z o.o. będzie najkorzystniejsza dla niego, a która dla spółki. Podpowiadamy, jakie obowiązki muszą spełnić zarówno spółka z o...

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. - ebook/pdf
Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. - ebook/pdf
Michał Kuryłek
Wiedza i Praktyka

Publikacja Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. to narzędzie niezbędne w każdej spółce z o.o., w której rozważane jest podwyższenie kapitału. Zawiera kompleksowe omówienie procedury podwyższenia kapitału, a także omówienie sposobów podwyższenia kapitału. Ponadto wspólnicy spółki z o.o. znajdą w nim przykładowe zapisy w umowie spółki dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego...

Łączenie spółek w praktyce - ebook/pdf
Łączenie spółek w praktyce - ebook/pdf
Marcin Sarna
Wiedza i Praktyka

Publikacja Łączenie spółek w praktyce to narzędzie przydatne w spółce z o.o., która zamierza połączyć się z inną spółką. Wspólnicy spółki z o.o. znajdą w niej opis procedury łączenia spółek, zestawienie dokumentów potrzebnych przy połaczeniu. Porady zawarte w publikacji pozwolą uniknąć błędów przy realizacji połączenia spółek.

2015-09-21
Wszystko o planach systematycznego oszczędzania - ebook/pdf
Wszystko o planach systematycznego oszczędzania - ebook/pdf
Michał Sadowski
Wiedza i Praktyka

Wszystko o planach systematycznego oszczędzania: koszty PSO, zakres programów systematycznego oszczędzania. Pokazujemy, jak oszczędzać systematycznie. Wskazujemy najciekawsze plany systematycznego oszczędzania. Tłumaczymy, dlaczego trzeba zwracać uwagę na koszty wybierając plan systematycznego oszczędzania. Określamy charakterystykę PSO. Pokazujemy, czym różnią się plany systematycznego oszczędzania oferowane przez: banki...

2015-09-20
Sposoby na zarabianie podczas giełdowych krachów - ebook/pdf
Sposoby na zarabianie podczas giełdowych krachów - ebook/pdf
Bartosz Stawiarski
Wiedza i Praktyka

Coraz silniejszy rozdźwięk między otoczeniem makroekonomicznym a spekulacyjnie nadmuchanymi poziomami indeksów giełdowych - zwłaszcza amerykańskich - dostarcza licznych argumentów za nadejściem okresu znacznych spadków. Dlatego przedstawiamy instrumenty finansowe pozwalające zarabiać w czasie bessy wcale nie gorzej (a do tego szybciej i bardziej spektakularnie) niż podczas hossy. Na polskim rynku mamy już kilka funduszy inwestycyjnych...

NewConnect - szansa na wysokie stopy zwrotu - ebook/pdf
NewConnect - szansa na wysokie stopy zwrotu - ebook/pdf
Maciej Kabat
Wiedza i Praktyka

8-letnia historia 'małego parkietu' - czyli rynku równoległego NewConnect - pokazuje, że można tam znaleźć wiele podmiotów, które prowadzą ciekawy, innowacyjny biznes, szybko się rozwijają, a na inwestycjach w ich akcje można godziwie zarobić. Przybliżamy Państwu rynek NewConnect: podpowiadamy, czy warto posługiwać się wskaźnikiem NCIndex30 i dlaczego spółki groszowe nie zawsze są okazją inwestycyjną...

Szybkie wystawianie zaświadczeń o zarobkach z użyciem makr - ebook/pdf
Szybkie wystawianie zaświadczeń o zarobkach z użyciem makr - ebook/pdf
Piotr Dynia
Wiedza i Praktyka

Za pomocą Excela można zautomatyzować wiele czynności, m.in. wypełnianie formularzy. W tym e-booku pokazujemy, jak przygotować narzędzie, za pomocą którego kilkoma kliknięciami myszy sporządzimy zaświadczenie o zarobkach danego pracownika. Autor pokazuje, jak przygotować wzór formularza zaświadczenia oraz utworzyć makra i przypisać do nich przyciski. Omawiamy zasady korzystania z gotowego narzędzia i wyjaśniamy...

Jak zarobić na inwestowaniu w znaczki - ebook/pdf
Jak zarobić na inwestowaniu w znaczki - ebook/pdf
Andrzej Szostak
Wiedza i Praktyka

Jednym z najbardziej pierwotnych ludzkich instynktów jest gromadzenie, zbieranie - przede wszystkim dóbr materialnych, które posiadają wymierną wartość i umożliwiają zaspokojenie podstawowych potrzeb. To pragnienie gromadzenia często przeradza się w pasję kolekcjonerską i właśnie znaczki - już od 175 lat - są dla wielu ludzi obiektem pożądania. I aktywem, które potrafi przynosić sowity zysk...

Kartoteka płatnika w programie Płatnik 10.01.001 - ebook/pdf
Kartoteka płatnika w programie Płatnik 10.01.001 - ebook/pdf
Robert Łuczak
Wiedza i Praktyka

W publikacji 'Kartoteka płatnika w programie Płatnik 10.01.001' znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań stawianych przez specjalistów prowadzących rozliczenia z ZUS  w firmie. Dowiesz się, w jaki sposób należy wprowadzać dane płatnika do kartoteki płatnika. Problemem nie będzie dodawanie rachunków banowych ani grupowanie ubezpieczonych, zwłaszcza w przypadku płatników wielooddziałowych...

Sędzia wyjaśnia: Za przewlekłe postępowanie sądowe można dostać 20.000 zł - ebook/pdf
Sędzia wyjaśnia: Za przewlekłe postępowanie sądowe można dostać 20.000 zł - ebook/pdf
Rafał Krawczyk
Wiedza i Praktyka

Pracodawcy niezadowolonemu z tempa procedowania sądu pracy przysługuje kilka sposobów na jego przyspieszenie. Głównym z nich jest złożenie skargi na przewlekłość postępowania sądowego. Nie zawsze jednak opóźnienia przy rozpoznawaniu sprawy wynikają z winy sądu. Dlatego przy rozpatrywaniu skargi badane są wszystkie okoliczności, które mogły przyczynić się do tego, że rozpoznanie sprawy się przedłużyło...

2015-09-19
Odejście pracownika z firmy - kilka ubezpieczeniowych wskazówek dla płatnika - ebook/pdf
Odejście pracownika z firmy - kilka ubezpieczeniowych wskazówek dla płatnika - ebook/pdf
Bogdan Godzisz
Wiedza i Praktyka

Pracownicy odchodzący z firmy często zwracają się o wystawienie druku ZUS Rp-7. Jeżeli pracownik wystąpi z takim wnioskiem, pracodawca nie może odmówić przygotowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, nawet za okresy bieżące, mimo że stosowne informacje powinny się już znajdować na indywidualnych kontach ubezpieczonego prowadzonych przez ZUS. Obowiązek taki wynika wprost z art...

Co na taki błąd powie sąd - najczęstsze przewinienia pracodawców - ebook/pdf
Co na taki błąd powie sąd - najczęstsze przewinienia pracodawców - ebook/pdf
Emilia Wawrzyszczuk
Wiedza i Praktyka

E-book zawiera omówienie wyroków Sądu Najwyższego w najczęstszych przypadkach naruszeń przepisów przez pracodawców. Przedstawione orzeczenia dotyczą m.in. błędów w ewidencji czasu pracy, źle wystawianych świadectw pracy oraz naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) - ebook/pdf
Świadectwo pracy - wydawanie, wypełnianie, korekta (w pytaniach i odpowiedziach) - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wiedza i Praktyka
Publikacja porusza następujące kwestie:

 • Świadectwo pracy - umowy terminowe
 • Zbiorcze świadectwo za umowy terminowe
 • Świadectwa pracy za kilka umów terminowych poprzedzających zatrudnienie na czas nieokreślony
 • Co wpisać w zbiorczym świadectwie pracy po dwóch różnych umowach terminowych
 • Przerwy między umowami terminowymi a data wydania świadectwa pracy
 • Świadectwo pracy - urlop
 • Wyrównanie ekwiwalentu i korekta świadectwa pracy po udokumentowaniu...
 • Pieniężne i pozapłacowe formy dodatkowego wynagrodzenia pracowników - ebook/pdf
  Pieniężne i pozapłacowe formy dodatkowego wynagrodzenia pracowników - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, dodatków do wynagrodzeń, bardzo powszechne stają się pozapłacowe formy gratyfikowania pracowników. Dla pracowników stają się często nagrodą za dobrze wykonywaną pracę, a dla wielu pracodawców stanowią ucieczkę od kosztów związanych z wynagrodzeniem gotówkowym. Opracowanie przedstawia różne formy takiego dodatkowego wynagradzania - z uwzględnieniem zagadnień podatkowych i składkowych...

   Przejściowe umowy terminowe - nowe przepisy dla obecnych umów - ebook/pdf
  Przejściowe umowy terminowe - nowe przepisy dla obecnych umów - ebook/pdf
  Katarzyna Wrońska-Zblewska
  Wiedza i Praktyka
  Przyjęta 25 czerwca 2015 r. nowelizacja Kodeksu pracy (zacznie obowiązywać po upływie sześciu miesięcy od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw, tj. 22 lutego 2016 r.) wprowadza szereg istotnych zmian w zakresie zasad zawierania umów terminowych. Określa ona 'na nowo' zasady limitowania umów na czas określony, zmienia okresy ich wypowiedzenia oraz wprowadza dopuszczalność rozwiązania za wypowiedzeniem każdej z nich...
  Obrót wewnątrzwspólnotowy i transgraniczny w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
  Obrót wewnątrzwspólnotowy i transgraniczny w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka
  Aby wystąpił import usług, miejsce świadczenia nabywanej przez podatnika od podatnika zagranicznego usługi musi znajdować się na terytorium Polski. Tylko bowiem wówczas dochodzi do świadczenia podlegającej opodatkowaniu w Polsce usługi. Jak rozliczyć import usług w deklaracji VAT? Jakie warunki musi spełnić spółka cywilna, aby móc korzystać z procedury uproszczonej importu towarów...
  Jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie o zakazie konkurencji - ebook/pdf
  Jakie zapisy powinny się znaleźć w umowie o zakazie konkurencji - ebook/pdf
  Opracowanie zbiorowe
  Wiedza i Praktyka

  Umowę o zakazie konkurencji stosuje się, aby zabezpieczyć pracodawcę przed prowadzeniem działalności konkurencyjnej przez pracownika - w trakcie zatrudnienia oraz przez określony czas po jego ustaniu. Przy czym umowę o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia można zawrzeć z pracownikiem mającym dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić firmę na szkodę...

  Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika - rozliczenie z zatrudnionym - ebook/pdf
  Opłacenie zaległych składek ZUS za pracownika - rozliczenie z zatrudnionym - ebook/pdf
  Izabela Nowacka
  Wiedza i Praktyka

  Płatnik, który otrzymał decyzję ZUS o obowiązku oskładkowania świadczenia 'niesocjalnego' (tzn. wypłaconego niezgodnie z kryteriami socjalnymi przyznawania świadczeń z ZFŚS), musi nie tylko skorygować odpowiednio dokumentację ZUS, czyli raporty miesięczne ZUS RCA wraz z deklaracjami ZUS DRA za błędnie rozliczone miesiące, ale również zapłacić wynikłe z tych korekt zaległe składki na wszystkie ubezpieczenia - społeczne...

  Elektroniczny profil i e-zwolnienia lekarskie od 2016 r. - ebook/pdf
  Elektroniczny profil i e-zwolnienia lekarskie od 2016 r. - ebook/pdf
  Leszek Skupski
  Wiedza i Praktyka

  Nowy, elektroniczny system wystawiania zwolnień lekarskich wprowadza nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Niezaprzeczalne korzyści przyniesie ona ZUS, który dzięki zmianom będzie miał szanse wdrożyć bardziej efektywny system kontroli prawidłowości wystawiania i wykorzystania zwolnień lekarskich. Na istotne korzyści z e-systemu mogą liczyć także pracodawcy...

  Wielka rewolucja zasiłkowa - ważne szczegóły zmian - ebook/pdf
  Wielka rewolucja zasiłkowa - ważne szczegóły zmian - ebook/pdf
  Krystyna Trojanowska
  Wiedza i Praktyka

  Osoby prowadzące działalność gospodarczą nie będą mogły już liczyć na wysoki zasiłek macierzyński, jeżeli przed urodzeniem dziecka wysoką składkę na ubezpieczanie chorobowe opłacały jedynie przez krótki okres. Nowe przepisy modyfikujące zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku dla przedsiębiorców zaczną obowiązywać za kilka miesięcy - od 1 listopada 2015 r. Nowe rozwiązania wprowadzają okres przejściowy dla zasiłków...

  Zasiłek macierzyński dla pracownika - ojca dziecka porzuconego przez matkę - ebook/pdf
  Zasiłek macierzyński dla pracownika - ojca dziecka porzuconego przez matkę - ebook/pdf
  Izabela Nowacka
  Wiedza i Praktyka
  W razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu ojcu dziecka albo innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, pod warunkiem, że przerwie zatrudnienie lub inną działalność zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.
  Publikacja omawia zasady nabywania i dokumentowania prawa do urlopu dla 'samotnego' ojca dziecka oraz wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres...
  2015-09-18
  Rozwiązanie umowy o pracę - jak szybko rozstać się z pracownikiem - ebook/pdf
  Rozwiązanie umowy o pracę - jak szybko rozstać się z pracownikiem - ebook/pdf
  Monika Wacikowska
  Wiedza i Praktyka

  Z e-booka można dowiedzieć się m.in.:

  1. Czy do rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron potrzebna jest zgoda obu stron?
  2. Czy można skrócić okres wypowiedzenia na mocy porozumienia stron?
  3. Czy firma może sama skrócić okres wypowiedzenia?
  4. W jaki sposób zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy?
  Jakie nowe uprawnienia zyskają pielęgniarki od 1 stycznia 2016 r. - ebook/pdf
  Jakie nowe uprawnienia zyskają pielęgniarki od 1 stycznia 2016 r. - ebook/pdf
  Dorota Kaczmarczyk
  Wiedza i Praktyka

  Od 1 stycznia 2016 r. określona grupa pielęgniarek i położnych - zgodnie z nowelizacją ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 r. - będzie uprawniona do samodzielnego udzielania świadczeń diagnostycznych i leczniczych. Jedno z ważnych uregulowań dotyczy możliwości wystawiania recept bez osobistego kontaktu z pacjentem dla tych pacjentów, którzy kontynuują leczenie związane z chorobą przewlekłą...

  Jak ustalać cenę usługi medycznej - ebook/pdf
  Jak ustalać cenę usługi medycznej - ebook/pdf
  Piotr Karniej
  Wiedza i Praktyka

  W różnych regionach kraju stosuje się ceny umowne świadczeń medycznych. Nie są one poparte rachunkiem ekonomicznym - takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego w aplikacji allebadanie.pl. Należy jednak dążyć do tego, aby ceny usług były oparte na rzetelnych wyliczeniach, choćby dlatego, żeby właściciel miał świadomość, ile wynosi jego marża. W e-booku zawarte są wskazówki...

  Pozyskiwanie zleceniodawców - jak ich skutecznie sprawdzić i zapobiec oszustwom - ebook/pdf
  Pozyskiwanie zleceniodawców - jak ich skutecznie sprawdzić i zapobiec oszustwom - ebook/pdf
  Dariusz Lotz
  Wiedza i Praktyka
  Z e-booka dowesz się między innymi:
  1. Jak sprawdzić krajowych kontrahentów?
  2. Gdzie szukać informacji o zagranicznych partnerach?
  3. Kto za co odpowiada podczas przewozu?
  4. Na co uważać podczas podpisywania umowy ze zlecenioawcą przewozu?
  5. Kto może zlecić usługę przewozu?
  System viaTOLL - jak działają w praktyce zmienione przepisy - ebook/pdf
  System viaTOLL - jak działają w praktyce zmienione przepisy - ebook/pdf
  Dariusz Lotz
  Wiedza i Praktyka
  Z e-booka dowesz się między innymi:
  1. Ile wynoszą kary za brak opłaty drogowej?
  2. Ile zapłacisz, gdy viaBOX był źle używany?
  3. Za co odpowiada kierowca, a za co przewoźnik?
  4. Kiedy można odwołać się od kary?
  5. Ile maksymalnie kar można dostać?
  6. W jakim terminie należy zapłacić karę?
  Kabotaż - o jakich zasadach należy pamiętać - ebook/pdf
  Kabotaż - o jakich zasadach należy pamiętać - ebook/pdf
  Jakub Wolański, Marcin Radomski
  Wiedza i Praktyka
  Z e-booka dowesz się między innymi:
  1. Jakie są warianty wykonywania kabotażu?
  2. Jakich dokumentów potrzeba przy wykonywnaiu kabotażu?
  3. Co mówią przepisy na temat kabotażu?
  4. Jakie sankcje grożą za nieprawidłowy kabotaż?
  2015-09-17
  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy - ebook/pdf
  Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy - ebook/pdf
  Łukasz Pisarczyk
  Wiedza i Praktyka

  Z e-booka można dowiedzieć się m.in.:

  • Dlaczego porozumienie zmieniające jest bardziej opłaca⪇
  • Czy zmiany 'na lepsze' też wprowadzać porozumieniem;
  • Co zrobić w przypadku, gdy pracownik nie chce porozumienia;
  • Czy można wypowiedzeniem zmienić rodzaj umowy;
  • Czy da się wypowiedzieć warunki umowy na czas określony;
  • Co można zmienić wypowiedzeniem zmieniającym;
  • Co trzeba podać wypowiadając warunki umowy bezterminowej;
  • Kiedy pracownikowi...
  Pokaż więcej...