Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00179 002794 22447491 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Wolters Kluwer

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +1210
2022-04-06
Metodyka sporządzania umów gospodarczych - ebook/pdf
Metodyka sporządzania umów gospodarczych - ebook/pdf
Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wolters Kluwer

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W opracowaniu zawarto nie tylko zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych...


Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring - kontrola - audyt - ebook/pdf
Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring - kontrola - audyt - ebook/pdf
Patrycja Szulin
Wolters Kluwer

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego zarówno z perspektywy monitoringu procesów w niej zachodzących, jak i jej audytu. Autorka przedstawia kontrolę zarządczą jako pojęcie o niezwykle szerokim zasięgu znaczeniowym i dotykającym w praktyce wiele obszarów działalności organizacji. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat poziomów kontroli zarządczej...


Podatki 2021 z komentarzem Crido - ebook/pdf
Podatki 2021 z komentarzem Crido - ebook/pdf
Roman Namysłowski, Jacek Drzazga, Andrzej Puncewicz, Anna Wcisło, Mateusz Stańczyk, Paweł Toński, Daniel Panek, Jan Furtas, Klaudia Kądrowska, Marek Gadacz, Michał Borowski
Wolters Kluwer

Podatki 2021 z komentarzem Crido to pierwszy na rynku, wydawany już od 2015 roku, kompleksowy zbiór aktualnych przepisów podatkowych z komentarzem do wybranych ustaw oraz praktycznymi opracowaniami przygotowanymi przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem – doradców podatkowych z Crido(Link do innej strony).

Publikacja zawiera:

Niemal 50 aktualnych aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego – ustaw oraz rozporządzeń...

Meritum Prawo pracy 2021 - ebook/pdf
Meritum Prawo pracy 2021 - ebook/pdf
Kazimierz Jaśkowski
Wolters Kluwer

18. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc.

W kolejnej edycji omówiono regulacje „covidowe” na wszystkich płaszczyznach prawa pracy...

Meritum. Podatki 2021 - ebook/pdf
Meritum. Podatki 2021 - ebook/pdf
Aleksander Kaźmierski
Wolters Kluwer

Najważniejsze uwzględnione w 19. wydaniu uchwalone i projektowane zmiany to m.in.:

PIT:

 • niekorzystne dla podatników zmiany – co do ulgi abolicyjnej (od 1 stycznia 2021 r.);
 • preferencyjne zasady odliczenia straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, poniesionej z powodu epidemii COVID-19 (odnoszą się również do podatników CIT);
 • zasady odliczania od dochodu – stanowiącego podstawę opodatkowania – darowizn przekazanych na przeciwdziałanie...

Metodyka sporządzania umów gospodarczych - ebook/pdf
Metodyka sporządzania umów gospodarczych - ebook/pdf
Aleksandra Cempura, Anna Kasolik
Wolters Kluwer

Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach.

W opracowaniu zawarto nie tylko zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje stosowania przedstawionych...


Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny - ebook/pdf
Kodeks karny. Kodeks postępowania karnego. Kodeks karny wykonawczy. Kodeks karny skarbowy. Kodeks wykroczeń. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Postępowanie w sprawach nieletnich. Świadek koronny - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wolters Kluwer

Stan prawny na 10.08.2020 r.

Zmiany, które weszły w życie między 2 stycznia 2020 r. a 10 sierpnia 2020 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 10 sierpnia 2020 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd...

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - ebook/pdf
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - ebook/pdf
Barbara Adamiak, Janusz Borkowski
Wolters Kluwer

W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków.

W najnowszym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany dotyczące...


Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa - ebook/pdf
Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa - ebook/pdf
Teresa Dukiet-Nagórska, Olga Sitarz
Wolters Kluwer

Prawo karne. Część ogólna, szczególna i wojskowa to publikacja opracowana przez grono autorów związanych z Uniwersytetami Śląskim i Opolskim oraz praktyką prawa karnego.

Trzecie wydanie cenionego podręcznika zawiera najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Uwzględnia zmiany prawne, które weszły w życie w czerwcu 2020 r...


Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych - ebook/pdf
Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe. Prawo właściwe dla zobowiązań umownych - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wolters Kluwer

Stan prawny na 12.08.2020 r.

Zmiany, które weszły w życie między 2 stycznia 2020 r. a 12 sierpnia 2020 r., oznaczono tekstem pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 12 sierpnia 2020 r., oznaczono tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

Zmiany do Zbioru cywilnego PLUS (wyd...

Prawo karne. Zbiór przepisów. Wydanie 59 - ebook/pdf
Prawo karne. Zbiór przepisów. Wydanie 59 - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wolters Kluwer

Stan prawny na 6 października 2020 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

KODEKS KARNY:

 • 25 sierpnia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny (Dz.U. poz. 1444)
 • 5 grudnia 2020 r. – ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz...

Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Wydanie 54 - ebook/pdf
Prawo cywilne. Zbiór przepisów. Wydanie 54 - ebook/pdf
Opracowanie zbiorowe
Wolters Kluwer

Stan prawny na 8 października 2020 r.

Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem:

 

KODEKS CYWILNY

 • 8 października 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1740)
 • 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz...

2022-03-31
Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych - ebook/pdf
Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych - ebook/pdf
Andrzej Krasuski
Wolters Kluwer

W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki abonentów, zarówno firm, jak i osób fizycznych, dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowo omówiono m.in.:

 • status prawny abonenta oraz pozostałych stron umowy;
 • uprawnienia dostawcy usług telekomunikacyjnych do weryfikacji danych klienta;
 • prawne mechanizmy w zakresie gwarantowania odbiorcom publicznie dostępnych...


Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring - kontrola - audyt - ebook/pdf
Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego. Monitoring - kontrola - audyt - ebook/pdf
Patrycja Szulin
Wolters Kluwer

W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego zarówno z perspektywy monitoringu procesów w niej zachodzących, jak i jej audytu. Autorka przedstawia kontrolę zarządczą jako pojęcie o niezwykle szerokim zasięgu znaczeniowym i dotykającym w praktyce wiele obszarów działalności organizacji. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat poziomów kontroli zarządczej...


Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne - ebook/pdf
Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne. Zagadnienia praktyczne - ebook/pdf
Agata Piszko
Wolters Kluwer

W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak:

• kryteria ustalenia wysokości dotacji,
• warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie...
E-sport. Prawne aspekty - ebook/pdf
E-sport. Prawne aspekty - ebook/pdf
Katarzyna Grzybczyk
Wolters Kluwer

Sport elektroniczny staje się ogromną branżą, której znaczenie zaczyna być dostrzegane nie tylko przez producentów gier, ale także przez rządy państw oraz organizacje międzynarodowe. W publikacji omówiono najważniejsze kwestie związane z e-sportem, a także regulacje prawne, które mogą znaleźć zastosowanie przy rozwiązaniu praktycznych problemów związanych z tą dziedziną.

Autorzy szczegółowo zaprezentowali m...


Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz - ebook/pdf
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz - ebook/pdf
Piotr Przybysz
Wolters Kluwer

W komentarzu kompleksowo omówiono poszczególne instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji: egzekucję należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie zabezpieczające oraz kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Autor, uwzględniając najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz woje­wódzkich sądów administracyjnych...


Sprzeciw w prawie administracyjnym - ebook/pdf
Sprzeciw w prawie administracyjnym - ebook/pdf
Jacek Piecha
Wolters Kluwer

W książce omówiono coraz częściej występującą w przepisach prawa administracyjnego i niejednolitą kategorię sprzeciwu. W rozważaniach autor odkodował treść poszczególnych rodzajów sprzeciwu, a także ustalił warunki ich wniesienia (zgłoszenia) zarówno przez podmioty administrujące, jak i administrowane. Zaproponował również ich typologię.

W pracy omówiono także problematykę sprzeciwu jako środka prawnego służącego ochronie...


Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - ebook/pdf
Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości - ebook/pdf
Ryszard Piotrowski
Wolters Kluwer

Opracowanie koncentruje się na analizie instytucji sędziego pokoju, przedstawionej zarówno z punktu widzenia wybranych przykładów praktyki, jak i jako projekt mający służyć rozwiązaniu niektórych problemów wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Autorzy skupiają się również na instytucji sądów przysięgłych w świetle doświadczeń wybranych krajów oraz ocenie niektórych aspektów funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości...

Uzasadnienia wyroków sądu karnego na urzędowych formularzach. Komentarz. Wzory. Orzecznictwo - ebook/pdf
Uzasadnienia wyroków sądu karnego na urzędowych formularzach. Komentarz. Wzory. Orzecznictwo - ebook/pdf
Robert Zawłocki
Wolters Kluwer

Wymóg sporządzania uzasadnień wyroków na urzędowych formularzach to jedno z kluczowych założeń nowelizacji Kodeksu Postępowania Karnego z 2019 r. Publikacja stanowi komentarz do przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzorów formularzy uzasadnień wyroków oraz sposobu ich wypełniania. W prosty i przystępny sposób omówiono stosowanie formularzy uzasadnień wyroków w sprawach karnych:
•...


2022-03-30
Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego - ebook/pdf
Surogacja. Aspekty prawne macierzyństwa zastępczego - ebook/pdf
Paulina Witczak-Bruś
Wolters Kluwer

Książka koncentruje się na problematyce prawnej macierzyństwa zastępczego, w sytuacji gdy zostaje zawarta umowa pomiędzy kobietą rodzącą (surogatką) a kobietą, która ma faktycznie pełnić rolę matki. Opracowanie pozwala zrozumieć, na czym polega „usługa urodzeniowa”, odróżnić przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji od handlu ludźmi i wskazać, jak w świetle prawa polskiego i orzecznictwa ETPCZ rozwiązuje się kwestie...

Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych - ebook/pdf
Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych - ebook/pdf
Henryk Pietrzkowski
Wolters Kluwer

Metodyce przedstawiono przebieg postępowania cywilnego w ujęciu praktycznym, objaśniono krok po kroku postępowanie cywilne z punktu widzenia obowiązków i uprawnień procesowych sędziego. Publikacja została znacznie zmieniona w stosunku do poprzedniego wydania. Obowiązujące w nowym systemie gromadzenia materiału procesowego reguły przytaczania przez strony twierdzeń i dowodów omówiono w kontekście nowych lub zmienionych przepisów...


Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Aspekty praktyczne - ebook/pdf
Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych. Aspekty praktyczne - ebook/pdf
Magdalena Abu Gholeh, Dominika Kuźnicka-Błaszkowska
Wolters Kluwer

Książka kompleksowo omawia administracyjne kary pieniężne przewidziane przez przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, nakładane na administratorów danych oraz podmioty je przetwarzające. Autorki analizując konkretne decyzje wydane przez organy nadzorcze ochrony danych wskazują, w jaki sposób naruszenie poszczególnych obowiązków (m.in. obowiązku informacyjnego) przekłada się na charakter i wysokość...


Prawo rzeczowe. Zarys wykładu - ebook/pdf
Prawo rzeczowe. Zarys wykładu - ebook/pdf
Adam Brzozowski, Wiesław Opalski, Wojciech J. Kocot
Wolters Kluwer

W podręczniku Prawo rzeczowe. Zarys wykładu w sposób usystematyzowany przedstawiono główne instytucje prawa rzeczowego:

 • własność,
 • użytkowanie wieczyste,
 • ograniczone prawa rzeczowe (w tym m.in. prawnorzeczowe formy zabezpieczenia wierzytelności - zastaw, hipotekę),
 • problematykę ksiąg wieczystych, ochrony własności i posiadania.

Opracowanie zostało podzielone na części, rozdziały i paragrafy...


System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi - ebook/pdf
System Prawa Medycznego. Tom III. Odpowiedzialność prawna w związku z czynnościami medycznymi - ebook/pdf
Teresa Dukiet-Nagórska, Agnieszka Liszewska, Eleonora Zielińska
Wolters Kluwer

Tom III Systemu Prawa Medycznego to kompendium wiedzy z zakresu odpowiedzialności prawnej w związku z czynnościami medycznymi oraz organizacją i finansowaniem opieki zdrowotnej przez organy publiczne. Autorzy szczególnej analizie poddali charakter relacji między różnymi reżimami odpowiedzialności prawnej oraz wskazali różnice w zasadach ich funkcjonowania i stosowanych sankcjach.

Rozdział I poświęcony jest poszczególnym rodzajom odpowiedzialności...


Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości - ebook/pdf
Ochrona sygnalistów. Regulacje dotyczące osób zgłaszających nieprawidłowości - ebook/pdf
Beata Baran, Michał Ożóg
Wolters Kluwer

Książka zawiera zbiór najważniejszych zagadnień związanych z ochroną sygnalistów dla osób zajmujących się tą problematyką w praktyce zawodowej. Publikacja odnosi się do najnowszych regulacji prawnych ujętych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o ochronie sygnalistów)...

Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie - ebook/pdf
Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie - ebook/pdf
Maria Beroud-Mazur, Marta Ewiak-Kawecka, Marta Foltyn, Anna Ucińska, Przemysław Wierzbicki
Wolters Kluwer

Książka w sposób praktyczny i kompleksowy przedstawia wszystkie aspekty gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Autorzy omawiają poruszone w niej zagadnienia prostym językiem oraz wskazują wiele przykładów z praktyki i orzeczeń sądowych.

Publikacja analizuje poszczególne etapy funkcjonowania gwarancji:
• zawarcie umowy zlecenia wystawienia gwarancji,
• wystawienie gwarancji,
• zmiany treści gwarancji lub przelew wierzytelności...


2022-03-04
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej - ebook/pdf
Zdarzenia niepożądane w lecznictwie szpitalnym i podstawowej opiece zdrowotnej - ebook/pdf
Monika Kwiatkowska
Wolters Kluwer

Właściwa analiza zdarzeń niepożądanych, które spowodowały lub mogły spowodować poważne skutki dla pacjenta to najlepsza gwarancja ciągłej poprawy bezpieczeństwa świadczenia usług medycznych.

W książce omówiono m.in.:

 • przykłady i kategoryzację zdarzeń niepożądanych, które mogą zaistnieć w szpitalu i innych podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej;
 • najczęstsze przyczyny ich występowania oraz podział na poszczególne kategorie;
 • narzędzia...


Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami - ebook/pdf
Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami - ebook/pdf
Paweł Borszowski
Wolters Kluwer

Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego:

 • od podstawowych pojęć, takich jak: podatek, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego;
 • do bardziej szczegółowych: zobowiązania podatkowe...

Ochrona wzorów użytkowych - ebook/pdf
Ochrona wzorów użytkowych - ebook/pdf
Marcin Balicki
Wolters Kluwer

W książce przenalizowano instytucję wzoru użytkowego uregulowaną w ustawie Prawo włas­ności przemysłowej – w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone ustawą z 16.09.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej. Szczególnie zwrócono uwagę na ukształ­towanie przedmiotu ochrony, przesłanki przemysłowej stosowalności i nowości oraz przebieg postępowania przed Urzędem Patentowym RP...


Pokaż więcej...