Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 002810 22447274 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +733
2022-05-20
Poetyki protestu. Tom I - ebook/pdf
Poetyki protestu. Tom I - ebook/pdf
Danuta Ulicka, Adam Dziadek, Katarzyna Bielawska-Drzewek, Magdalena Orczykowska, Patrycja Śledziecka, Dariusz Górski, Monika Kopcik, Karolina Kulpa, Anna Piniewska, Piotr Sidorowicz, Maria Tarnogórska, Michał Głuszek, Anna Kmita-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
'Poetyki protestu' powstały w wyniku dyskusji podczas konferencji organizowanej przez Koło Naukowe Teorii Literatury i Zakład Poetyki, Teorii Literatury i Metodologii Badań Literackich. Obrady odbyły się w formule zdalnej na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego między 6 a 14 marca 2021 roku. Tematem prezentowanych w zbiorze tekstów jest problematyka protestu, buntu i sprzeciwu analizowana za pomocą nowoczesnych koncepcji humanistycznych...
2022-05-19
Języki literatury współczesnej - ebook/pdf
Języki literatury współczesnej - ebook/pdf
Błażej Warkocki, Anna Kałuża, Jan Potkański, Elżbieta Chojna, Kaja Kojder, Olga Karpowicz, Beata Stelęgowska, Maciej Libich, Antoni Zając, Renata Lewandowska, Zofia Wieluńska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Zbiór prób badawczych, które wspólnie tworzą oryginalną mapę najciekawszych stylów, idiolektów i praktyk językowych współczesnej literatury, istotnych w wymiarze zarówno artystycznym, jak i społeczno-politycznym. Książka została podzielona na 5 części poświęconych poszczególnym aspektom literackiej lingwistyki. Są to: Socjologie, Słowniki, Wcielenia, Liturgie i Kreacje. Autorzy podejmują się interpretacji sposobów literackiego...
2022-05-18
Stosunki międzynarodowe. Tom 2. Antologia tekstów źródłowych - ebook/pdf
Stosunki międzynarodowe. Tom 2. Antologia tekstów źródłowych - ebook/pdf
Hanna Schreiber, Anna Wojciuk, Ewa Wyszyńska, Aleksandra Zych, Dariusz Górski, Elżbieta Chojna, Roman Bäcker, Elżbieta Morawska, Anna Raiter-Rosińska-18%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Drugi tom antologii tekstów źródłowych zawiera starannie wybrane i po raz pierwszy przetłumaczone na język polski fragmenty 40 prac naukowych, po 1989 roku kształtujących naukę o stosunkach międzynarodowych. Zbiór otwiera fragment słynnej książki Cynthii Enloe z 1989 roku, która położyła fundament pod feministyczne studia nad stosunkami międzynarodowymi, zamyka zaś artykuł Henryego Farrella i Abrahama L...
2022-05-17
Muzyczne przygody gustu ludowego - ebook/pdf
Muzyczne przygody gustu ludowego - ebook/pdf
Mirosław Pęczak-22%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autor podejmuje problematykę tak zwanych niskich obiegów współczesnej polskiej muzyki popularnej (muzyka emitowana na pocztówkach dźwiękowych, weselna, szeroko pojmowana muzyczna twórczość samorodna, disco polo, przyśpiewki stadionowe, amatorski rock). Analizuje upodobania muzyczne polskiej klasy ludowej oraz społeczne funkcjonowanie charakterystycznych dla tych upodobań gatunków i stylów muzyki...
W miejsce religii - ebook/pdf
W miejsce religii - ebook/pdf
Włodzimierz Lorenc-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autor omawia poglądy sześciu filozofów Nietzschego, Heideggera, Adorna, Deleuzea, Derridy i Meillassoux istotne dla próby stworzenia filozofii nadziei radykalnej. Uwzględnia też przemyślenia Blocha, którego pomysłów nie sposób pominąć, oraz Agambena, mimo iż jego propozycja zupełnie nie odpowiada temu, co potocznie kojarzy się z nadzieją. Przedstawia własną, nawiązującą do myśli hermeneutycznej...
2022-04-19
Ekologia interdyscyplinarności - ebook/pdf
Ekologia interdyscyplinarności - ebook/pdf
Jerzy Axer, Jolanta Rudzińska, Katarzyna Bielawska-Drzewek, Dariusz Górski, Zbigniew Karaszewski, Marek Konarzewski, Małgorzata Rygielska, Adam Szewczyk-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Praca zbiorowa badaczy reprezentujących różne dyscypliny, specjalizacje i dziedziny nauki, a także różne generacje, której celem jest ukazanie interdyscyplinarności jako nieodzownego elementu działalności badawczej. Naukowcy dzielą się doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio wad i zalet praktyk interdyscyplinarnych. Książka, która powstała w specyficznym środowisku Wydziału Artes Liberales...
2022-04-14
Susan Sontag - ebook/pdf
Susan Sontag - ebook/pdf
Monika Szewczyk, Marek Paryż, Ewa Wyszyńska, Elwira Wyszyńska, Zofia Kosińska, Zuzanna Ładyga, Zofia Kolbuszewska, Anna Sadowska, Barbara Obrębska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Tom zawiera syntetyczny opis twórczości literackiej Susan Sontag. Jej dzieło zostało usytuowane we właściwych mu kontekstach artystycznych i kulturowych, ramy teoretyczne poszczególnych artykułów odzwierciedlają zaś najważniejsze podejścia interpretacyjne do pisarstwa tej autorki. Utwory Sontag do dziś nie przestają prowokować i uderzają aktualnością zawartych w nich przemyśleń...
2022-04-11
Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii? - ebook/pdf
Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii? - ebook/pdf
Maciej Jędrusik, Florian Plit-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Praktyczny poradnik pisania prac licencjackich i magisterskich z geografii, przygotowany przez znakomitych Autorów, zawierający wskazówki zarówno ogólne, dotyczące prac naukowych z różnych dyscyplin naukowych, jak i szczegółowe, uwzględniające specyfikę dziedzin bliskich Autorom geografii społeczno-ekonomicznej oraz nauk o Ziemi i środowisku. Napisany jasnym i przystępnym językiem...
Transformacja energetyczna i klimatyczna  wybrane dylematy i rekomendacje - ebook/pdf
Transformacja energetyczna i klimatyczna wybrane dylematy i rekomendacje - ebook/pdf
Alojzy Z. Nowak, Mariusz Ruszel, Agnieszka Miłaszewicz, Anna Goryńska, Dom Wydawniczy Elipsa, Michał Kurtyka, Grzegorz Tchorek, Jacek Sosnowski-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Cenna i oryginalna pozycja naukowa poruszająca ważne i aktualne tematy, współtworzona przez wybitnych specjalistów, praktyków i decydentów, którzy podjęli się próby analizy wyzwań, przed jakimi stoi współczesna cywilizacja, w celu ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatu. Skomplikowana tematyka przedstawiona jest w sposób przystępny dla Czytelnika, może stanowić materiał poznawczy dla studentów pierwszego i drugiego stopnia...
Ostrołęckie obserwatorium oświatowe  badania edukacyjne wspierające politykę lokalną - ebook/pdf
Ostrołęckie obserwatorium oświatowe badania edukacyjne wspierające politykę lokalną - ebook/pdf
Roman Dolata, Marek Smulczyk, Aleksandra Jasińska-Maciążek, Joanna Stelmach-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autorzy przedstawiają wybrane efekty wieloletniego projektu badań stosowanych Ostrołęckie obserwatorium oświatowe realizowanego na potrzeby lokalnej polityki oświatowej. Projekt ten jest elementem współpracy zainicjowanej w 2019 roku przez Prezydenta Ostrołęki i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. W omawianych badaniach uwzględniono stan wiedzy naukowej w zakresie analizowanych zjawisk i wykorzystano metody badań naukowych...
2022-04-06
Kultura a zdrowie i niepełnosprawność - ebook/pdf
Kultura a zdrowie i niepełnosprawność - ebook/pdf
Joanna Kowalska, Rafał Dziurla, Kamilla Bargiel-Matusiewicz
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Zbiór tekstów prezentujących problematykę zdrowia i niepełnosprawności w kontekście uwarunkowań psychologicznych i kulturowych. Autorzy opisują wpływ czynników kulturowych na dbanie o zdrowie, a także na postrzeganie i funkcjonowanie społeczne osób z takimi niepełnosprawnościami, jak cukrzyca typu 2, głuchota, autyzm czy niepełnosprawność intelektualna. Ta interdyscyplinarna publikacja wnosi istotny wkład do nowoczesnej psychologii...


2022-03-09
Przegląd Europejski 2020/4 - ebook/pdf
Przegląd Europejski 2020/4 - ebook/pdf
Konstanty Adam Wojtaszczyk-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
W numerze poruszone zostały zagadnienia tak różnorodne, jak bezpieczeństwo i strategiczna autonomia kosmiczna dla UE czy kultura polityczna i zachowania wyborcze na Bałkanach. Teoretyczna część tego zeszytu zaczyna się od rozważań dotyczących soft power: ram teoretycznych tego zjawiska i jego podstaw politycznych. W kolejnych działach tematycznych kwartalnika dużo uwagi poświęcono kwestiom ochrony praw człowieka...
2022-03-08
Profile refleksyjności i typy karier - ebook/pdf
Profile refleksyjności i typy karier - ebook/pdf
Ewa Dębska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autorka opisuje wzajemne związki między profilami refleksyjności a typami karier osób, które profesjonalnie wspierają ludzi w wyborze drogi edukacyjno-zawodowej. Bada pojęcia refleksji i refleksyjności oraz, analizując wyniki badań jakościowych, konstruuje typologię karier badanych osób. Wyłania pięć typów karier: kumulatywne, zrównoważone, urynkowione, adaptacyjne i familijne. Na podstawie rekonstruowanych przebiegów biografii...
2022-03-01
Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego - ebook/pdf
Motyw choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego - ebook/pdf
Hanna Trubicka, Marta Zambrzycka, Jakub Ozimek, Anna Chyckowska, Ruslana Sieczyńska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Książka jest zaproszeniem do badań nad problematyką choroby w literaturze i kulturze Ukrainy oraz państw obszaru poradzieckiego. Miejsce, jakie motywy maladyczne zajmują w twórczości tego regionu, wiąże się przede wszystkim z doświadczeniem opresyjnej przeszłości. Autorzy prezentowanych tekstów traktują chorobę w sposób metaforyczny, łącząc obrazy dysfunkcyjnej cielesności z refleksją nad kondycją zmagających się z doświadczeniem...
2022-02-28
Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 50-74 lat w 2017 roku - ebook/pdf
Zdrowie i życie seksualne Polek i Polaków w wieku 50-74 lat w 2017 roku - ebook/pdf
Zbigniew Izdebski-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autor w kompleksowy, unikatowy sposób ujmuje tematykę sfery seksualności polskiego społeczeństwa, przedstawiając zarazem podsumowanie dwudziestoletnich badań i obserwacji zmieniających się zachowań seksualnych Polek i Polaków. Umożliwia czytelnikowi nie tylko zapoznanie się z sytuacją aktualną, lecz także śledzenie przemian kulturowych i obyczajowych w dziedzinie polskiej seksualności...
2022-02-22
Stałe motywy metafizyczne w twórczości Mariny Cwietajewej - ebook/pdf
Stałe motywy metafizyczne w twórczości Mariny Cwietajewej - ebook/pdf
Elena Janczuk-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autorka wnikliwie przygląda się motywom metafizycznym w liryce Mariny Cwietajewej, dostrzegając określoną systematykę w ich występowaniu i tendencję do ich nieustannej metamorfozy. Mistrzostwo słowa poetki potwierdza po raz kolejny, że dokonała ona przełomowej zmiany w rozumieniu istoty poezji XX wieku, a głębia jej refleksji nad istnieniem świata i człowieka w tym świecie zbliżała ją do filozofii...
2022-02-19
Modernizm między budynkami - ebook/pdf
Modernizm między budynkami - ebook/pdf
Agnieszka Kępkowicz, Małgorzata Sosnowska, Ilona Woźniak-Kostecka-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Współczesne spojrzenie na modernizm z punktu widzenia architektury krajobrazu, wzbogacone o ciekawy materiał ilustracyjny. Autorki opisują ten nurt na tle poglądów dzisiejszych jego odbiorców: teoretyków, twórców i studentów związanych z kształtowaniem przestrzeni, a także konsumentów modernistycznych miast, dzielnic i osiedli, wskazując na relatywną niejednoznaczność jego fenomenu...
Między nauką a mitem - ebook/pdf
Między nauką a mitem - ebook/pdf
Agata Starownik-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Przedmiotem pracy jest poetycka astronomia w dziełach Edwarda Stachury. W publikacji poddano analizie literacki opis kosmosu w jego poezji, wyrastający z wiedzy naukowej, ale silnie przesycony sensami metafizycznymi i antropologicznymi. Wykazano, że w twórczości poety ciała niebieskie są ważnym elementem mitycznej struktury świata związanej z poetyzowaniem rzeczywistości przez bohatera, który obserwując niebo i popisując się wiedzą...
2022-02-15
Pamięć Juliusza Słowackiego - ebook/pdf
Pamięć Juliusza Słowackiego - ebook/pdf
Olaf Krysowski, Natalia Szerszeń-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Przedmiotem zainteresowań autorów książki jest problematyka pamięci, wspomnień i upamiętniania w pisarstwie Juliusza Słowackiego. Obejmuje ona w szczególności sposoby rozumienia przez poetę pamięci, a także formy, konteksty i funkcje, w jakich ujawnia się ona w jego twórczości. Celem monografii, która wpisuje się we współczesny nurt badawczy określany w anglojęzycznej literaturze naukowej mianem memory studies...
2022-02-12
Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela - ebook/pdf
Obszary (nie)pewności w pracy współczesnego nauczyciela - ebook/pdf
Joanna Ludwika Pękala, Katarzyna Białożyt-Wielonek-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
W książce podjęto próbę ukazania zmienności i niejednoznaczności pojęcia pewności zawodowej nauczyciela, począwszy od budującego doświadczenia wynikającego z osobistego sprawstwa, które daje poczucie pewności w działaniu zawodowym self-efficacy, aż do stanu ambiwalencji spowodowanej dwoistością własnych doświadczeń w pracy pedagogicznej, przeżywania wielu sprzeczności. Z jednej strony można mówić o pozytywnym wymiarze...
2021-12-15
Nigdy u siebie - ebook/pdf
Nigdy u siebie - ebook/pdf
Robert Wyszyński-18%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Książka stanowi opis lokalnej społeczności potomków Polaków przymusowo przesiedlonych w 1936 roku z terenów Ukraińskiej SSR do północnego Kazachstanu. Polscy spiecpieresieleńcy po upadku ZSRR, w sytuacji braku efektywnych działań polskich elit politycznych, podjęli różnorodne próby repatriacji w ramach nie tylko polskiego, lecz głównie rosyjskiego i niemieckiego systemu powrotu. Nie znając współczesnej odmiany kultury i języka...
2021-12-12
Muzyka na peryferiach uwagi - ebook/pdf
Muzyka na peryferiach uwagi - ebook/pdf
Sylwia Makomaska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Co łączy Erika Satie, firmę Muzak, Briana Eno i audiomarketing? Na czym polega percepcyjny efekt tapety akustycznej? W jaki sposób muzyka ulokowana na peryferiach uwagi odbiorcy może stać się narzędziem ukrytej perswazji a nawet manipulacji? To wybrane pytania, które kształtują oś dyskursu wokół problematyki inżynierii akustycznej w przestrzeni publicznej i wybranych koncepcji muzyki tła (artystycznych i funkcjonalnych)...
2021-12-03
Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem - ebook/pdf
Zachowania komunikacyjne dzieci z autyzmem - ebook/pdf
Elżbieta Sadowska
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Autorka w nowatorski sposób opisuje kompetencje komunikacyjne dzieci z autyzmem i analizuje zachowania uznane za typowe dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Ukazuje wpływ zaburzeń w obrębie kompetencji komunikacyjnej na realizację funkcji komunikacyjnej wypowiedzi.

The books contains descriptions and analyses of communicative behaviours of autistic children; it also shows the influence of deficiency in communicative competence...

2021-11-30
Rozmowy o glottodydaktyce - ebook/pdf
Rozmowy o glottodydaktyce - ebook/pdf
Radosław Kucharczyk, Krystyna Szymankiewicz, Anna Jaroszewska, Maciej Smuk-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Publikacja porusza ważne dla glottodydaktyki akademickiej tematy: poznanie poprzez język, systemy komunikacji, zasady ewaluacji i oceniania, mediację kulturową, studia filologiczne, kształcenie nauczycieli ujęte w formę 13 wywiadów przeprowadzonych ze znanymi specjalistami z zakresu glottodydaktyki i kształcenia filologicznego w Polsce. Tom ofiarowany Profesor Jolancie Sujeckiej-Zając przez jej dyplomantów jest przykładem wielopokoleniowej...
2021-11-26
Lingwistyka  la inter - ebook/pdf
Lingwistyka la inter - ebook/pdf
Małgorzata Guławska, Grzegorz Pawłowski-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Zainteresowanie lingwistów wynikami badań z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i przyrodniczych nie słabnie. Wzrosło wręcz w ostatnich latach między innymi na skutek nowych regulacji ministerialnych, dających możliwości bardziej elastycznej ewaluacji pracowników nauki i jednostek akademickich. Zainteresowanie to wynika jednak przede wszystkim z samego przedmiotu lingwistyki. Lingwiści...
Smart City zaczyna się od nowoczesnego planowania przestrzennego - ebook/pdf
Smart City zaczyna się od nowoczesnego planowania przestrzennego - ebook/pdf
Ewa Janczar-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Autorka opisuje nowe technologie stosowane w procesie partycypacji społecznej oraz zależności między danymi i modelem ich wykorzystywania w planowaniu przestrzennym a ideą inteligentnego miasta smart city. Analizuje procesowy model wykorzystywania danych, definiuje nowe podejście do planowania określane jako procesowe e-planowanie partycypacyjne. Wskazuje też typy danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane na poszczególnych...
Ideologiczne i polityczne uwarunkowania komunikacji językowej - ebook/pdf
Ideologiczne i polityczne uwarunkowania komunikacji językowej - ebook/pdf
Grzegorz Pawłowski, Małgorzata Guławska-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Problematyka 11 tekstów, które składają się na oddawany do rąk Czytelnika tom Ideologiczne i polityczne uwarunkowania komunikacji językowej, dotyczy komunikacji w jej ideologicznym i politycznym wymiarze. Zależności między polityką a ideologią, które budzą silne emocje w dyskursie publicznym, nie stały się jednak myślą przewodnią w prezentowanej publikacji. Autorki i autorzy decydują się na wybór jednego z dwóch pojęć i koncentrują...
2021-11-19
Horyzonty estetyki - ebook/pdf
Horyzonty estetyki - ebook/pdf
Piotr Schollenberger, Mateusz Salwa, Adam Andrzejewski-18%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Współczesna estetyka kroczy wieloma ścieżkami, które nierzadko wyprowadzają ją poza granice tradycyjnie rozumianej filozofii. Niewątpliwie sprzyja temu wieloznaczność samego terminu estetyka, który w swym pierwotnym, greckim znaczeniu (aisthesis) odnosi się do zmysłowości. To właśnie do różnych sensów zmysłowości odwołują się autorki i autorzy zebranych w tym tomie tekstów...
2021-11-09
Don DeLillo - ebook/pdf
Don DeLillo - ebook/pdf
Marek Paryż-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
W książce pod redakcją profesora Marka Paryża autorzy właściwie wszyscy polscy znawcy twórczości DeLillo opisują i przybliżają polskim czytelnikom pisarstwo amerykańskiego klasyka. DeLillo (ur. 1936) należy do najbardziej utytułowanych współczesnych pisarzy, którzy w zasadniczym stopniu ukształtowali literaturę amerykańską ostatnich pięciu dekad. Pochodzi z rodziny włoskich imigrantów...
2021-11-07
Geologiczna historia Polski - ebook/pdf
Geologiczna historia Polski - ebook/pdf
Marek Narkiewicz-20%
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
W książce opisano etapy rozwoju geologicznego Polski od utworzenia fundamentu krystalicznego niespełna 2 mld lat temu po okres czwartorzędowy i epokę lodową, do czasów obecnych i najbliższej przyszłości. Dzisiejsza budowa kraju jest przedstawiona jako efekt nakładających się kolejno na siebie procesów i zdarzeń geologicznych, częściowo wykorzystujących wcześniejsze plany i struktury tektoniczne...
Pokaż więcej...