Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003494 22431663 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +1515
2022-05-20
Kultura reformacji i reformowanie w kulturze - ebook/pdf
Kultura reformacji i reformowanie w kulturze - ebook/pdf
Jarosław Płuciennik, Karolina Sidowska, Michał Rozmysł-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Już od czasów Maxa Webera w refleksji naukowej i filozoficznej pojawiała się myśl, że reformacja to nie tylko zjawisko historyczne, ale nade wszystko społeczno-kulturowe. Kojarzą się z nią m.in.: indywidualizm, doświadczeniowość, nowoczesność, innowacja, aktywizm, asceza w świecie, kreatywność, samorefleksja, komunitarianizm, oszczędność, rozwój rachunkowości, krytycyzm, kapitalizm...

2022-05-18
Przez zarzuconą subtelną bawełnicę... – cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty) - ebook/pdf
Przez zarzuconą subtelną bawełnicę... – cognitio symbolica w kazaniach reformata Antoniego Węgrzynowicza (źródła, zastosowania i konteksty) - ebook/pdf
Magdalena Kuran-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Na okładce tej książki znajduje się drzeworyt zaczerpnięty z łacińskiego zbioru kazań Antoniego Węgrzynowicza Syllabus Marianus. Przedstawia on wnętrze drukami i pracujące w niej osoby. W banderoli umieszczonej u dołu znajdujemy inskrypcję ,,Lucern dabit atra fuligo”.Wielce prawdopodobne jest, że pomysłodawcą i wykonawcą drzeworytu był Węgrzynowicz, który sam ilustrował większość swoich zbiorów kazań...

2022-05-17
Czytanie interaktywnych obrazów. Gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności - ebook/pdf
Czytanie interaktywnych obrazów. Gry komputerowe w perspektywie dynamicznej tekstualności - ebook/pdf
Katarzyna Prajzner-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Gry komputerowe są obecnie jednymi z najgwałtowniej i najciekawiej rozwijających się mediów. Książka łączy perspektywy badawcze teorii gier, filmu i literatury, groznawstwa, aby ukazywać, czym gry komputerowe są, w jaki sposób tworzą się relacje między nimi a graczami, a przede wszystkim jak funkcjonują one jako teksty i jak tworzą znaczenia. Są w niej również zaproponowane narzędzia analityczne dotyczące zarówno ich warstwy...

2022-05-16
Il linguaggio dello spettacolo / Język widowisk artystycznych. Lessico italiano-polacco del teatro, del cinema, della radio e della television / Włosko-polski leksykon teatru, kina, radia i telewizji - ebook/pdf
Il linguaggio dello spettacolo / Język widowisk artystycznych. Lessico italiano-polacco del teatro, del cinema, della radio e della television / Włosko-polski leksykon teatru, kina, radia i telewizji - ebook/pdf
Tomasz Kaczmarek, Anna Jarosz-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja stanowi kompendium wiedzy z dziedziny szeroko pojętego widowiska artystycznego, które zostało ujęte i opracowane w swoich różnorodnych formach, a mianowicie jako teatr, kino, telewizja i radio, jak również: taniec, muzyka, cyrk, prasa, sztuka. O naukowym charakterze pracy decyduje nie tylko część teoretyczna, która wprowadza czytelnika w świat widowisk artystycznych nakreślając jednocześnie ich rys historyczny...

2022-05-06
Henryk Hirszenberg (1885–1955) i środowisko żydowskich architektów Łodzi - ebook/pdf
Henryk Hirszenberg (1885–1955) i środowisko żydowskich architektów Łodzi - ebook/pdf
Krzysztof Stefański-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka jest efektem wieloletnich badań Autora nad dziejami łódzkiej architektury, dzięki czemu jest ona w wielu zakresach pracą pionierską, opartą na nowych źródłach, wykorzystującą przy tym dorobek badawczy innych historyków architektury. W efekcie powstała publikacja, którą należy uznać za najpełniejsze, na obecnym etapie badań, omówienie twórczości bardzo ważnej grupy łódzkich architektów...

2022-05-05
Russia pivot to (Southeast) Asia. Polityka Rosji wobec Azji Południowo-Wschodniej w XXI wieku - ebook/pdf
Russia pivot to (Southeast) Asia. Polityka Rosji wobec Azji Południowo-Wschodniej w XXI wieku - ebook/pdf
Małgorzata Pietrasiak-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Niniejsza monografia naukowa jest pierwszą w literaturze polskiej, która przedstawia kompleksową analizę podjętego tematu, tym samym poszerza naszą wiedzę o współczesnej polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej i jej obecności na płaszczyźnie bilateralnej i multilateralnej w Azji Południowo-Wschodniej. Zawiera także informacje o próbach rosyjskich polityków w zakresie realizacji Projektu Wielkiego Partnerstwa Euroazjatyckiego...

2022-05-04
Utwory dramatyczne - komedie i dramy - ebook/pdf
Utwory dramatyczne - komedie i dramy - ebook/pdf
Wincenty Ignacy Marewicz-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Po ukazaniu się Zbiorów poetyckich Wincentego Ignacego Marewicza nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2018 roku ta sama oficyna drukarska wydaje kolejne utwory autora, tym razem – dramatyczne: trzy komedie i dwie dramy, sztuki skupiające w sobie różne tendencje literacko-estetyczne. Ten literat drugiego planu nie przestaje pobudzać do badań i refleksji naukowej, jakby dopominając się o usytuowanie go we właściwym miejscu na...

Bizancjum. Krótkie Wprowadzenie 31 - ebook/pdf
Bizancjum. Krótkie Wprowadzenie 31 - ebook/pdf
Peter Sarris-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

> KRÓTKIE WPROWADZENIE

- książki, które zmieniają sposób myślenia!

 

Publikacja stanowi syntezę dziejów i znaczenia Bizancjum, które po przetrwaniu upadku zachodnioeuropejskiego Cesarstwa Rzymskiego w V w. rozkwitało jako jedna z najpotężniejszych sił gospodarczych, kulturalnych i militarnych w Europie przez tysiąc lat. Peter Sarris przedstawia wyjątkowe połączenie rzymskiej kultury politycznej...

Stanisław Bareja. Jego czasy i filmy - ebook/pdf
Stanisław Bareja. Jego czasy i filmy - ebook/pdf
Dorota Skotarczak-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Stanisława Bareję można uznać chyba za najbardziej konsekwentnego reżysera działającego w okresie PRL. Realizował wyłącznie filmy i seriale należące do gatunków rozrywkowych. W jego dorobku są przede wszystkim komedie, ale też kryminały. Brak dramatów społecznych, wojennych, historycznych… Już ta niezwykła konsekwencja jest wystarczającym powodem, aby przyjrzeć się bliżej Stanisławowi Barei...

Odzyskać nadzieję, wrócić do Ojczyzny. Związek Patriotów Polskich w Południowym Kazachstanie 1944–1946 - ebook/pdf
Odzyskać nadzieję, wrócić do Ojczyzny. Związek Patriotów Polskich w Południowym Kazachstanie 1944–1946 - ebook/pdf
Wojciech Marciniak-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Związek Patriotów Polskich w ZSRR to organizacja, która wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z propagowaniem stalinowskiej ideologii i „kuźnią kadr” dla Polski Ludowej. Tymczasem dla pozbawionych opieki zesłańców na Wschodzie, którzy „nie zdążyli do Andersa” lub po prostu nie zdołali ewakuować się ze Związku Radzieckiego w 1942 r., ZPP był praktycznie jedyną nadzieją na odmianę losu i powrót do Ojczyzny...

Komes Marcellin, vir clarissimus. Historyk i jego dzieło - ebook/pdf
Komes Marcellin, vir clarissimus. Historyk i jego dzieło - ebook/pdf
Mirosław J. Leszka, Szymon Wierzbiński-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowana książka poświęcona jest piszącemu w I połowie VI w. komesowi Marcellinowi i jego Kronice, obejmującej okres od 379 do 534 r. Jest to dzieło ważne dla badaczy zajmujących się dziejami wczesnego Bizancjum. Choć Marcellin tworzył swoją Kronikę w Konstantynopolu, w środowisku, którego podstawowym językiem była greka, to napisał ją po łacinie, w swoim języku ojczystym...


Flagrante bello. Wielka wojna wschodnia w relacjach prasy warszawskiej (1787–1792) - ebook/pdf
Flagrante bello. Wielka wojna wschodnia w relacjach prasy warszawskiej (1787–1792) - ebook/pdf
Małgorzata Karkocha-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja dotyczy dziejów wojny rosyjsko-tureckiej (1787–1792), do której w lutym 1788 roku przystąpiła Austria jako sojuszniczka Rosji. Jest to pierwsze na gruncie polskim monograficzne opracowanie tego zagadnienia. Autorka, opierając się na relacjach prasowych z opisywanej epoki, w sposób barwny i szczegółowy omówiła kolejne kampanie militarne, akcentując wydarzenia i bitwy o znaczeniu przełomowym dla losów tej wojny...

Kreatywność językowa w marketingu - ebook/pdf
Kreatywność językowa w marketingu - ebook/pdf
Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia stanowi kolejną odsłonę cyklu poświęconego kreatywności językowej. To już siódma książka, w której młodzi badacze, adepci wielu dziedzin humanistycznych, głównie lingwiści, rozpatrują wskazane zagadnienie na dwóch płaszczyznach – teoretycznej i praktycznej. Ponieważ na polskim rynku książek naukowych mało jest publikacji, w których mówi się o sposobach oryginalnego wyzyskania języka w najnowszych i najnowocześniejszych...

Kobiety na naukowym Olimpie? Łódzkie adeptki Klio w latach 1945-1989 - ebook/pdf
Kobiety na naukowym Olimpie? Łódzkie adeptki Klio w latach 1945-1989 - ebook/pdf
Jolanta Kolbuszewska-19%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Prezentowana monografia stanowi kontynuację, pogłębienie analiz, ilustrację ustaleń zawartych w książce Kobiety w drodze na naukowy Olimp… Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989), Łódź 2020. To swoiste case study prezentujące kariery naukowe i biografie historyczek zatrudnionych w latach 1945–1989 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Na książkę składa się osiem szkiców...

Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera - ebook/pdf
Polskie wątki w życiu Michaiła Hellera - ebook/pdf
Jędrzej Piekara-19%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Seria JERZY GIEDROYC I... to wspólne przedsięwzięcie Stowarzyszenia Instytut Literacki Kultura oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Publikacje mają udostępniać i przybliżać historię oraz dorobek Instytutu Literackiego w Paryżu. Proponujemy Czytelnikom indywidualne i zbiorowe monografie naukowe; naukowe edycje archiwaliów i korespondencji z zasobów Archiwum Instytutu Literackiego oraz problemowe antologie tekstów z „Kultury” i „Zeszytów...

Z bawełny i dymu. Łódź - miasto przemysłowe i dyskursy asynchronicznej nowoczesności 1897-1994 - ebook/pdf
Z bawełny i dymu. Łódź - miasto przemysłowe i dyskursy asynchronicznej nowoczesności 1897-1994 - ebook/pdf
Agata Zysiak, Kamil Śmiechowski, Kamil Piskała, Wiktor Marzec, Kaja Kaźmierska, Jacek Burski-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W książce Łódź jest ukazana jako stolica polskiego XIX wieku, a historia tego ośrodka włókienniczego w centralnej Polsce jako historia zmagania się z nowoczesnymi przemianami w Europie Wschodniej. Autorzy odważnie rzucają wyzwanie romantycznemu i szlacheckiemu wyobrażeniu o kulturze polskiej, proponując w zamian rewolucyjną drogę do zrozumienia konfrontacji z nowoczesnością w regionie...Lipany 1434 - ebook/pdf
Lipany 1434 - ebook/pdf
Piotr Strzyż-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bitwa pod Lipanami jest uznawana za jedną z najważniejszych bitew w historii Czech – obok Suchych Krut (Dürnkrut) w 1278 r. oraz Białej Góry w 1620 r. Dnia 30 maja 1434 r. na polach w okolicy niewielkich wsi Lipany i Hřibý rozegrał się krwawy bój, który przesądził o upadku rewolucji husyckiej. Wojska koalicji antyhusyckiej w ciągu kilku godzin doszczętnie rozbiły – dotychczas uznawane za niepokonane – wojska husyckich radykałów...

RegUŁy językowe w praktyce. Wybór pytań i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej UŁ - ebook/pdf
RegUŁy językowe w praktyce. Wybór pytań i odpowiedzi z internetowej Poradni Językowej UŁ - ebook/pdf
Katarzyna Burska, Bartłomiej Cieśla-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka zawiera obszerny wybór pytań i odpowiedzi opublikowanych w internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2014–2021. Autorzy, oprócz tego, że wyjaśniają szereg aktualnych problemów poprawnościowych z różnych płaszczyzn języka: fonetyki, morfologii, leksyki, fleksji, składni, ortografii i interpunkcji, poruszają też zagadnienia z zakresu pragmatyki i edytorstwa...

2022-05-03
Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania - ebook/pdf
Wdrażanie innowacji społecznych przez wiejskie organizacje pozarządowe i lokalne grupy działania - ebook/pdf
Katarzyna Zajda-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W monografii podjęto rzadko poruszaną w Polsce, a jednocześnie bardzo popularną w krajach zachodnich problematykę wdrażania innowacji społecznych. Na podstawie bogatego materiału empirycznego próbowano dociec, na czym polegają nietypowe praktyki rozwiązywania lokalnych problemów społecznych wdrażane przez wiejskie organizacje pozarządowe oraz lokalne grupy działania. Co może stymulować proces ich realizacji...

2022-04-27
Myślenie w edukacji - ebook/pdf
Myślenie w edukacji - ebook/pdf
Matthew Lipman-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Tłumaczenie publikacji M. Lipmana (1923–2010) – klasyka teorii edukacji, twórcy programu Philosophy for Children, który zapoczątkował nowy ruch edukacyjny ukierunkowany na rozwijanie myślenia. Książka stanowi syntezę wiedzy na ten temat. Autor skupia się na trzech formach myślenia: twórczym, krytycznym I troskliwym oraz sposobach Ich rozwijania.

Publikacja dla pedagogów, nauczycieli...

2022-04-26
Starzenie się. Krótkie Wprowadzenie 28 - ebook/pdf
Starzenie się. Krótkie Wprowadzenie 28 - ebook/pdf
Nancy A. Pachana
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

KRÓTKIE WPROWADZENIE

- książki, które zmieniają sposób myślenia!

Tomik w zwięzły i przystępny sposób prezentuje problematykę biologicznych, psychologicznych i społecznych zmian, jakie zachodzą wraz z wiekiem. Jak dbać o siebie, żeby dożyć stu lat? Czy można zapobiec demencji? W jaki sposób technologia wspomaga osoby starsze?

Interdyscyplinarna seria KRÓTKIE WPROWADZENIE piórem uznanych ekspertów skupionych wokół Uniwersytetu...

Neuromarketing w Internecie. Pozytywne doświadczenia klientów w świecie cyfrowym - ebook/pdf
Neuromarketing w Internecie. Pozytywne doświadczenia klientów w świecie cyfrowym - ebook/pdf
Ralf Pispers, Joanna Rode, Benjamin Fischer
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Granica wchodzenia przez marketerów w świat klienta przesuwa się od obserwacji jego zachowań i preferencji do zrozumienia, dlaczego odbiorca myśli i działa w taki, a nie inny sposób. Narzędziem umożliwiającym precyzyjne poznanie oraz wykorzystywanie tych zjawisk jest neuromarketing. To nauka pozwalająca sprawdzić, co dzieje się w głowach konsumentów, gdy podejmują decyzje zakupowe. Opisuje ich zachowania...

2022-04-21
Czytanie Ulissesa. Próba interpretacji - ebook/pdf
Czytanie Ulissesa. Próba interpretacji - ebook/pdf
Marek Rosiak-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Po upływie wieku od wydania książki, Ulisses, uznany przez literaturoznawców i krytyków za bodajże najważniejszą powieść ubiegłego wieku, nadal pozostaje w powszechnej opinii dziełem hermetycznym, jeśli nie wręcz zupełnie niezrozumiałym. Choć zyskał sławę i stał się obiektem snobistycznego kultu, nie okazał się strawą szerokich kręgów miłośników literatury w stopniu porównywalnym z dziełami takich współczesnych pisarzy...

2022-04-18
Cenzorskie lekcje literatury. Studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku - ebook/pdf
Cenzorskie lekcje literatury. Studia o systemowej kontroli słowa w Polsce po 1945 roku - ebook/pdf
Marzena Woźniak-Łabieniec-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Cenzorskie lekcje literatury zawierają niezwykle cenne ustalenia w dwóch – powiązanych ze sobą – obszarach: historii literatury i historii peerelowskiej cenzury. Obydwie te sfery w czasach PRL wzajemnie się dopełniają, dopowiadają i komentują. Marzena Woźniak-Łabieniec ukazuje związki ideologii i sztuki, analizuje najróżniejsze formy oddziaływania, w których tekst poetycki i prozatorski podlega modyfikacji...

2022-04-17
Poszukiwanie tożsamości w kraju (nie)pamięci. O dokumentalnej twórczości Ruth Beckermann - ebook/pdf
Poszukiwanie tożsamości w kraju (nie)pamięci. O dokumentalnej twórczości Ruth Beckermann - ebook/pdf
Olga Wesołowska-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja jest pierwszą na polskim rynku pozycją w całości poświęconą filmom austriacko-żydowskiej reżyserki Ruth Beckermann. Jej dzieła zostały opisane w odniesieniu do tradycji artystów nazywanych Nestbeschmutzerami. Książka pokazuje, jak dokumentalna twórczość stała się dla Beckermann formą poszukiwania własnej tożsamości jako Żydówki wychowanej i mieszkającej w powojennej Austrii...

2022-04-16
Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość - ebook/pdf
Jurysprudencja 15. Teoria prawa umów. Autonomia, efektywność, sprawiedliwość - ebook/pdf
Szymon Osmola
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Książka stanowi wprowadzenie do teorii prawa umów. Zawiera omówienie filozoficznych podstaw tej dziedziny prawa w celu ich zrozumienia i uzasadnienia. Istota tych zagadnień została sprowadzona do ontologicznego pytania o naturę umów, normatywnego pytania o racje dla ich mocy wiążącej oraz instytucjonalnego pytania o kształt, jaki powinny przyjąć regulacje prawne dotyczące umów. Adekwatna teoria prawa umów powinna udzielać satysfakcjonujących...


2022-04-13
Rodzina jako wartość. Analiza psychologiczna wartości rodzinnych - ebook/pdf
Rodzina jako wartość. Analiza psychologiczna wartości rodzinnych - ebook/pdf
Katarzyna Walęcka-Matyja, Iwona Janicka
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia naukowa z zakresu psychologii rodziny. Zaprezentowano w niej zagadnienia dotyczące problematyki wartości rodzinnych. Obejmuje weryfikację empiryczną zróżnicowanych wymiarów wartości rodzinnych oraz ich psychologicznych korelatów.

Rodzina zajmuje centralne miejsce w każdym społeczeństwie. Nie jest istotne, czy ma charakter formalny – zinstytucjonalizowany czy nie. Zaproponowana w publikacji uniwersalne i ponadkulturowe ujęcie...

Długowieczność w zdrowiu. Radość - sport - seks - ebook/pdf
Długowieczność w zdrowiu. Radość - sport - seks - ebook/pdf
Piotr Błajet
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Droga do zachowania sprawności w wieku senioralnym nie jest łatwa, ale możliwa. Piotr Błajet zwraca uwagę na trzy aspekty życia, które warto pielęgnować mimo upływających lat – radość, sport i seks. Poza rozważaniami teoretycznymi proponuje proste ćwiczenia i praktyki, które na długo pozwalają zachować aktywność fizyczną, a także psychiczną i duchową. Publikacja jest kierowana do seniorów i ich rodzin oraz do instytucji...

Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej - ebook/pdf
Cui bono? Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Pikulskiej-Radomskiej - ebook/pdf
Łukasz Jan Korporowicz, Dagmara Skrzywanek-Jaworska
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Profesor Anna Pikulska-Radomska jest znakomitą znawczynią prawa rzymskiego, autorką licznych opracowań naukowych, wysoko cenioną wykładowczynią akademicką, mistrzynią i wychowawczynią młodego pokolenia prawników. To serdeczny, ciepły człowiek oraz sprawdzony, nieoceniony przyjaciel. Dedykowana Jej księga jubileuszowa stanowi wyraz wdzięczności autorów za lata nauki, wspólnej pracy i bliskich relacji...

Jurysprudencja 14. Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r. - ebook/pdf
Jurysprudencja 14. Założenia aksjologiczne nowelizacji KPC z 4 lipca 2019 r. - ebook/pdf
Sławomir Cieślak
Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Monografia stanowi efekt ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej 28 listopada 2019 roku przez Katedrę Postępowania Cywilnego i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zatytułowanej „Duża nowelizacja KPC z 4 lipca 2019 roku – założenia aksjologiczne”. Organizacja tej konferencji była również związana z powołaniem w kwiet­niu 2019 roku Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych...


Pokaż więcej...