Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00152 003096 22416507 na godz. na dobę w sumie

wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

NOWOŚCI dodane od twojej poprzedniej wizyty: +217
2022-05-17
Pamięć represji. Świadkowie Jehowy w Związku Radzieckim - ebook/pdf
Pamięć represji. Świadkowie Jehowy w Związku Radzieckim - ebook/pdf
Tomasz Bugaj-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

„Monografia ukazująca narracyjne aspekty pamięci Świadków Jehowy w istotny sposób uzupełnia badania pamięcioznawcze, pokazując, w jaki sposób kultura i religia wpływają na obrazy traumatycznych wydarzeń z przeszłości. Autor – analizując narracje badanych – zwraca uwagę na mechanizmy wartościowania (m. in. oprawców) oraz oswajania traumy z przeszłości, a mechanizmy te wynikają – jak pokazuje lektura książki – z...

Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem - ebook/pdf
Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem - ebook/pdf
Matylda Sęk-Iwanek-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa (3), ISSN 2720-1104

 

Książka Pejzaże miasta w komiksie. Studia nad komiksem skupia się na badaniach komiksu, gdzie motywem przewodnim staje się analiza przestrzeni miejskiej. Miasto jest tropem badawczym, ale też pretekstem do podjęcia zagadnień działania komiksu, jego struktury i składników.

Autorka zaczyna od przeglądu stanu studiów nad komiksem...

Aleksander Wat: forma życia. Studium o pisaniu, doświadczeniu, obecności - ebook/pdf
Aleksander Wat: forma życia. Studium o pisaniu, doświadczeniu, obecności - ebook/pdf
Paweł Paszek-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa (1), ISSN 2720-1104

 

Autor książki Aleksander Wat: forma życia. Studia o pisaniu, doświadczeniu, obecności koncentruje się na zagadnieniach szczególnego doświadczenia pisania twórczego, które polega na nietypowej wspólnocie i zestroju egzystencjalnych i tekstowych struktur. Literatura jest tu rozumiana przede wszystkim jako formacja i forma życia...

2022-05-16
Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o  Burzy  Williama Szekspira - ebook/pdf
Furia i szlachetniejszy rozum. Próby o Burzy Williama Szekspira - ebook/pdf
Tadeusz Sławek-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Może trzeba czytać tę sztukę jako przekaz „po śmierci”? Może nikt nie ocalał z nawałnicy, która wcale nie była dziełem Prospera, tylko dzikim obrządkiem natury? Może nikt się nawrócił, nikt nikomu nie przebaczył, nikt nie uznał swych grzechów i nikt nie okazał ani skruchy, ani wielkoduszności. Może wszystko, co usłyszeliśmy, to wymysł Prospera pragnącego czymś zająć bezczas pośmiertnego trwania i wynagrodzić sobie...

Samorząd gminy jako podmiot lokalnej polityki społecznej. Przypadek małych gmin województwa śląskiego - ebook/pdf
Samorząd gminy jako podmiot lokalnej polityki społecznej. Przypadek małych gmin województwa śląskiego - ebook/pdf
Krystyna Faliszek-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka stanowi próbę przybliżenia obrazu polityki społecznej prowadzonej przez samorządy lokalne, ze szczególnym uwzględnieniem małych gmin, w tym gmin górniczych w województwie śląskim. Na tle koncepcyjnych i prawnych wyznaczników funkcjonowania samorządu gminy autorka ukazuje problemy związane z realizacją celów i zadań polityki społecznej w społecznościach lokalnych. Przedmiotem analizy są między innymi różne uwarunkowania...

2022-05-13
Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785—1836) — działalność wojskowa i polityczna - ebook/pdf
Książę Antoni Paweł Sułkowski (1785—1836) — działalność wojskowa i polityczna - ebook/pdf
Dawid Madziar-15%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

W książce przedstawiono oraz oceniono działalność wojskową i polityczną księcia Antoniego Pawła Sułkowskiego w latach 1806–1836. W czasach napoleońskich zrobił zaskakująco szybko karierę. W zaledwie kilka lat, rozpocząwszy służbę w 1806 r. w stopniu pułkownika, awansował do rangi generała dywizji w 1813 r. Mający wówczas 28 lat Sułkowski stał się najmłodszym posiadaczem tego stopnia w historii Wojska Polskiego...

2022-05-12
Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej - ebook/pdf
Uwarunkowania czynów karalnych młodzieży w świetle teorii napięcia Roberta Agnew. Studium empiryczne z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej - ebook/pdf
Marcin Jurczyk-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Przedmiotem rozważań teoretycznych oraz analizy empirycznej niniejszej dysertacji uczyniono czynniki środowiskowe i podmiotowe mające udział w podejmowaniu zachowań naruszających normy prawne i społeczne przez młodzież w okresie adolescencji. Ujawniona skłonność do zachowań agresywnych pełni kluczową rolę w diagnozowaniu zależności między odczuwanym napięciem, reprezentowanym poziomem lęku i agresji a zachowaniem przestępczym...

2022-05-10
Language Fossilization in the Advanced Learners of Polish as a FL: Focus on Problems and Possible Solutions - ebook/pdf
Language Fossilization in the Advanced Learners of Polish as a FL: Focus on Problems and Possible Solutions - ebook/pdf
Marzena Wysocka-Narewska-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Publikacja porusza problem fosylizacji języka u zaawansowanych użytkowników języka polskiego jako obcego. Zbadane są trudności (przejawy fosylizacji), z jakimi borykają się obcokrajowcy zarówno w mowie, jak i w piśmie, zasugerowane przyczyny istniejących problemów, a także sugestie zmian i form pracy nad językiem polskim.

2022-05-06
Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków. Wyd. 3 popr - ebook/pdf
Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków. Wyd. 3 popr - ebook/pdf
Andrzej Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk, Janusz Arabski-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Praktyczny kurs wymowy angielskiej dla Polaków to napisany przystępnym językiem podręcznik wymowy, dzięki któremu osoba ucząca się języka angielskiego może (samodzielnie lub z pomocą nauczyciela) przyswoić dźwięki współczesnej angielszczyzny. Autorzy książki: Andrzej Porzuczek, Arkadiusz Rojczyk i Janusz Arabski, specjaliści z zakresu dydaktyki języka angielskiego, stworzyli podręcznik w pełnym tego słowa znaczeniu...

2022-04-28
Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910-2021) - ebook/pdf
Obrazy Andaluzji w kinie hiszpańskim (1910-2021) - ebook/pdf
Joanna Aleksandrowicz-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Bogata tradycja i pełne słońca pejzaże Andaluzji niezmiennie przyciągają uwagę filmowców już od początków kina, które zarówno odzwierciedla, jak i aktywnie kształtuje kulturowe obrazy regionu, nierzadko uwikłane w zależności społeczno-polityczne danego czasu. Analiza ponad trzystu hiszpańskich filmów fabularnych z lat 1910–2021 ukazuje zmiany zachodzące w przedstawianiu Andaluzji – od folklorystycznych klisz españolady...

2022-04-27
Literackie topografie Lwowa. Szkice komparatystyczne - ebook/pdf
Literackie topografie Lwowa. Szkice komparatystyczne - ebook/pdf
Zoriana Czajkowska-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Monografia jest poświęcona literackiemu obrazowi Lwowa, łączy nowe spojrzenie na pogranicze kultur, gdzie problemy pamięci kulturowej, historycznej i postpamięci, w tyglu wspomnień, odczytywaniu i podtrzymywaniu pamięci, dezideologizacji i dehierarchizacji myślenia oraz rehabilitacji tego, co było przemilczane czy zakazane są kluczowe. Analizie zostały poddane wybrane polskie, ukraińskie i rosyjskie teksty literackie powstałe w XX i...

Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Śląskiej - ebook/pdf
Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Śląskiej - ebook/pdf
Andrzej Urbisz-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Głównym celem opracowania było podsumowanie i weryfikacja danych dotyczących roślin naczyniowych występujących na terenie Wyżyny Śląskiej. Na podstawie literatury, zbiorów zielnikowych, dostępnych baz danych oraz własnych badań terenowych, zebrano kilkaset tysięcy danych na temat lokalizacji stanowisk gatunków, odnotowanych na badanym obszarze. Został on podzielony zgodnie z założeniami metodycznymi „Atlasu rozmieszczenia roślin...

2022-04-22
Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas - ebook/pdf
Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas - ebook/pdf
Cecylia Tatoj, Marek Baran, R. Sergio Balches Arenas-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Monografia zbiorowa “Un mundo cambiante en la enseñanza de la lengua y la literatura contemporáneas” jest pokłosiem międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez Instytut Języków Romańskich i Translatoryki UŚ, Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Instytut Cervantesa oraz Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Jagielloński, w dniach 25-28 marca 2018 w Krakowie...

2022-03-02
Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych - ebook/pdf
Wymowa młodych aktorów. Analiza wyników badań realizacji fonemów spółgłoskowych - ebook/pdf
Barbara Sambor-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Prezentowane wyniki badań realizacji fonemów spółgłoskowych studentów szkół teatralnych pozwalają na stworzenie paradygmatu postępowania diagnostycznego odnoszącego się do wymowy studentów szkół aktorskich – jej badania, opisu i interpretacji w kategoriach heurystycznych, a także sformułowanie podstawowych założeń o charakterze aplikacyjnym. Analizy oparte na podstawach lingwistycznych dopełniają wiedzę o nienormatywnych...

2022-03-01
Zdarzenie - technika - sztuka. Myślenie sztuki filmowej. Obserwacje - ebook/pdf
Zdarzenie - technika - sztuka. Myślenie sztuki filmowej. Obserwacje - ebook/pdf
Jerzy Łukaszewicz-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Seria: Sztuka Reżyserii. Sztuka Operatorska (1), ISSN 2720-1732

 

Sztuka filmowa kryje w sobie świat realny i rzeczywistość nieznaną, nieuchwytną, wskazując jednocześnie na to, co zakryte, niepoznane, umykające rygorom realności. Jednak granica między tymi dwiema sferami jest płynna i niewyraźna, ponieważ występuje między nimi stały przepływ: stale przedstawiane jest coś nowego i stale coś staje się niejasne...

2022-02-27
Fotografia osobowości. Wizerunek osób o cechach ciemnej triady osobowości - ebook/pdf
Fotografia osobowości. Wizerunek osób o cechach ciemnej triady osobowości - ebook/pdf
Magdalena Hyla-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Publikacja jest efektem refleksji i badań nad powiązaniami między „ciemnymi” cechami osobowości ludzi a ich preferencjami do autoprezentacji na fotografii oraz nad tym, w jaki sposób są oni na podstawie zdjęć odbierani. Książka zawiera przegląd literatury na temat ciemnej triady osobowości (psychopatii, makiawelizmu i narcyzmu) oraz wizerunku w kontekście autoprezentacji i percepcji innych...

2022-02-26
Zagadka emocji muzycznych. Czym są, jak powstają i czy są podatne na zmiany? - ebook/pdf
Zagadka emocji muzycznych. Czym są, jak powstają i czy są podatne na zmiany? - ebook/pdf
Maria Chełkowska-Zacharewicz-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Dlaczego muzyka obecna jest w tak wielu aspektach naszego życia? Jedną z potencjalnych odpowiedzi są emocje, które odczuwamy w różnorodnych sytuacjach słuchania i doświadczania muzyki. W reakcji na muzykę płaczemy, śmiejemy się i odczuwamy ciarki, czujemy smutek, nostalgię, ale też radość i ekstazę. W obszarach nauki analizujących te różnorodne estetyczne doznania pojawiają się jednak nurtujące pytania...

Pochwała lekkości? Leśmian - Przyboś - Karpowicz - ebook/pdf
Pochwała lekkości? Leśmian - Przyboś - Karpowicz - ebook/pdf
Magdalena Kokoszka-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka zawiera szkice poświęcone pisarzom, którym nieobca jest ambiwalencja lekkości i ciężaru. Twórcy ci chwytają za pióro, by szukać remedium na życiowy bezwład, przede wszystkim zaś wymknąć się inercji, która udziela się słowu. Próby przezwyciężania tego, co ciąży i stawia opór, podejmowane (z różnym skutkiem) przez prezentowanych autorów – Bolesława Leśmiana, Juliana Przybosia i Tymoteusza Karpowicza...

2022-02-25
Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle - ebook/pdf
Dośpiew o twórczości wielkich romantyków polskich (Mickiewicz, Słowacki, Krasiński) z sędziwym klasykiem (Koźmian) w tle - ebook/pdf
Marek Piechota-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Użyty w tytule termin „dośpiew” został objaśniony w Przedsłowiu, które zawiera też przekonanie, że zbyt mocno dotąd podkreślaliśmy romantyczny indywidualizm, podczas gdy współcześnie, w czasach relacji społecznych zdominowanych przez przywódców zarządzających konfliktem (divide et impera), wypada utwierdzać uczestników życia kulturalnego w tym, że romantycy także rozmawiali z klasykami...

Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka - ebook/pdf
Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka - ebook/pdf
Joanna Dembińska-Pawelec-19%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Twórczość Stanisława Barańczaka – poety, tłumacza, eseisty, krytyka literackiego – od lat skłania do opracowań, komentarzy i interpretacji. Nowe edycje jego spuścizny – korespondencja z Wisławą Szymborską, libretta oper Mozarta, przekłady poezji św. Jana od Krzyża – otwierają możliwości dalszych badań. Książka Sens życia, sens wiersza. Szkice o twórczości Stanisława Barańczaka podejmuje niedopowiedziane jeszcze wątki...

Bycie w terenie / Being out in the land / Estar en el terreno - ebook/pdf
Bycie w terenie / Being out in the land / Estar en el terreno - ebook/pdf
red. Aleksandra Kunce-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Seria: Oikos. Komparatystyka Literacka i Kulturowa (2), ISSN 2720-1104

 

Zapraszamy do przemyślenia umiejscowienia za sprawą książki o doświadczeniu miejsca i bycia w terenie. Kierujemy się ku terenowi nie tyle powodowani metodologicznymi rozstrzygnięciami tego, czym jest teren jako kategoria w badaniach etnologicznych, ile kierowani wyznaniem wiary filozofa, dla którego człowiek jest człowiekiem umiejscowionym; więcej...

2022-02-24
Stanisław Baczyński:  Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja  - ebook/pdf
Stanisław Baczyński: Propozycje. Nowa kultura – nowa cywilizacja - ebook/pdf
oprac. Anna Szawerna-Dyrszka-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Maszynopis niedokończonej rozprawy Stanisława Baczyńskiego został odnaleziony w archiwum pisarza przechowywanym w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Praca, diagnozująca stan cywilizacji i kultury europejskiej po pierwszej wojnie światowej, powstawała w drugiej połowie lat dwudziestych ubiegłego wieku. Autor nie tylko odniósł się w niej polemicznie do współczesnych mu ideologii (faszyzm...

2022-02-23
Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki - ebook/pdf
Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki - ebook/pdf
Grażyna Maroszczuk-16%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Artykulacje traumy: Andrzej Strug, Tadeusz Konwicki to monografia poświęcona prozie pisarzy doświadczonych wojną. Analizowane utwory pozwalają uchwycić pewne skomplikowanie, splot, w którym spotyka się tak silne doznanie wzniosłości, że poraża, obezwładnia i odbiera mowę. Traumatyczne wydarzenie może być zrozumiane jako takie wyłącznie po fakcie przez reminiscencje, powtórzenie. Następstwem tego mocnego...

Kontynenty. T. 2: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego - ebook/pdf
Kontynenty. T. 2: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego - ebook/pdf
red. Magdalena Rabizo-Birek, Bożena Szałasta-Rogowska-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Monografia zbiorowa Kontynenty. T. 2: Studia i szkice o twórczości Bogdana Czaykowskiego podejmuje próbę wielopłaszczyznowej reinterpretacji dorobku jednego z najciekawszych poetów polskich XX i XXI wieku, o bogatej, dramatycznej biografii. Bogdan Czaykowski (ur. w 1932 roku w Polsce, zm. w 2007 roku w Kanadzie) był między innymi poetą, członkiem londyńskiej grupy poetyckiej Kontynenty, tłumaczem...

2022-02-21
Poznawcze i temperamentalne wyznaczniki kryminogenezy nieletnich - ebook/pdf
Poznawcze i temperamentalne wyznaczniki kryminogenezy nieletnich - ebook/pdf
Magdalena Rode-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Podstawowym problemem badawczym niniejszej publikacji jest weryfikacja poznawczych i temperamentalnych korelatów demoralizacji nieletnich. Autorka próbuje przybliżyć wzorce wchodzenia w interakcje społeczne młodzieży oraz nakreślić obraz ich przekonań osobistych, który odzwierciedla sposób postrzegania przez nich świata, relacji międzyludzkich oraz postawę wobec własnej osoby. Nieletnich cechuje specyficzny sposób przetwarzania informacji...

Kultura muzyczna ewangelików na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII wieku. T. 1: Rys historyczny z wybranymi materiałami źródłowymi - ebook/pdf
Kultura muzyczna ewangelików na Śląsku Cieszyńskim w pierwszej połowie XVIII wieku. T. 1: Rys historyczny z wybranymi materiałami źródłowymi - ebook/pdf
Zenon Mojżysz-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Seria: Dyskursy sztuk(i) (2), ISSN 2719-941X

 

Odkrycie nieznanych rękopisów muzycznych w archiwum Kościoła Jezusowego w Cieszynie w roku 2008 było impulsem do rozpoczęcia kompleksowych badań naukowych. W świetle tych badań osiemnastowieczny Cieszyn jawi się jako jeden z głównych ośrodków protestanckiej kultury muzycznej na Śląsku, promieniującej na cały Górny Śląsk i regiony ościenne...

Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski - ebook/pdf
Kształtowanie układów urbanistycznych i przestrzennych dawnych granicznych ośrodków kolejowych Polski - ebook/pdf
Weronika Dragan-18%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Układy przestrzenne dawnych granicznych miejscowości kolejowych przedstawiono w ujęciu interdyscyplinarnym, nawiązując do geografii społeczno-ekonomicznej, jak również do badań historycznych, urbanistyki i architektury. Odwołano się także do przemysłu, migracji i zróżnicowania kulturowego. Monografia integruje studia historyczne nad miejscowościami rozwijającymi się w wyniku oddziaływania stacji kolejowej oraz granicy państwowej...

2022-02-20
Podstawy geografii usług - ebook/pdf
Podstawy geografii usług - ebook/pdf
Franciszek Kłosowski-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Monografia „Podstawy geografii usług” złożona jest z 2 części – teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej obejmującej 3 rozdziały rozpatrywane są kwestie odnoszące się do: definicji, klasyfikacji i cech usług, mierników i wskaźników wykorzystywanych w badaniach usług, jakości usług, koncepcji teoretycznych dotyczących usług, czynników rozwoju i lokalizacji usług oraz finansowania usług...

Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe - ebook/pdf
Kobiecość i męskość w popkulturze z perspektywy młodych dorosłych. Studium jakościowe - ebook/pdf
Dagmara Dobosz-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka dotyczy problematyki wzorców kobiecości i męskości kreowanych przez popkulturę w kontekście ich wizualnej i tożsamościowej atrakcyjności dla badanych młodych dorosłych. Odniesiono się do zjawiska seksualizacji, rozumianego jako intensywne rozprzestrzenianie się dyskursów o seksualności w mediach oraz jako erotyczna prezentacja ciał kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej...

Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa - ebook/pdf
Cykle życia publikacji naukowych warunkowane praktyką cytowania piśmiennictwa - ebook/pdf
Anna Małgorzata Kamińska, Łukasz Opaliński-20%
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Książka porusza tematykę fenomenu kultury i praktyk cytowań literatury kultywowanych w społecznościach naukowych. Przedstawia wyniki autorskich badań w poszczególnych nurtach składających się na całość tematyki cykli życia publikacji naukowych oraz procesu starzenia literatury na tle aktualnego stanu badań prezentowanych w literaturze światowej. Materiałem badawczym, czy inaczej empiryczną bazą całości podjętych i zaprezentowanych...

Pokaż więcej...